ประธานกรรมการ

ดร. Oh-Hyun Kwon ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ Samsung Advanced Institute of Technology

นับจากร่วมงานกับเซมิคอนดักเตอร์ บิสเนสของ Samsung Electronics ในปี 1985 ดร. Kwon มีบทบาทสำคัญมากในความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Samsung Electronics

ดร. Oh-Hyun Kwon

ดร. Oh-Hyun Kwon ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) ของ Samsung Electronics Co. อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2012

นับจากร่วมงานกับเซมิคอนดักเตอร์ บิสเนสของ Samsung Electronics ในปี 1985 ดร. Kwon มีบทบาทสำคัญมากในความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung Electronics เขาประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการพัฒนา DRAM ขนาด 64Mb ครั้งแรกในอุตสาหกรรมในปี 1992 และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานเมมโมรี ดีไวซ์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของซัมซุงในอีก 3 ปีต่อมา ปี 1998 ดร. Kwon ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานอาวุโสและประธานธุรกิจ ASIC ของส่วนธุรกิจ System LSI ต่อมาในปี 2000 เขาได้รับตำแหน่งรองประธานบริหารและประธาน LSI Technology เดือนมกราคม 2004 ดร. Kwon ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานและผู้จัดการใหญ่ส่วนธุรกิจ System LSI ระหว่างช่วงเวลา 10 ปีที่ทำงานให้กับส่วนธุรกิจ System LSI เขาได้รับการยอมรับเป็นพิเศษจากการทำส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาดวงจรรวมไดรเวอร์การแสดงผล แอปพลิเคชันโปรเซสเซอร์ และเซนเซอร์ภาพ CMOS และในเดือนพฤษภาคม 2008 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเซมิคอนดักเตอร์ บิสเนส (ปัจจุบันคือดีไวซ์ โซลูชันส์) เดือน ธันวาคม 2011 เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ Samsung Electronics

ดร. Kwon ได้ตีพิมพ์เอกสารมากมายในการประชุมและงานประชุมสัมมนาต่างๆ ซึ่งรวมถึง ISSCC, VLSI Symposium และ IEDM เขายังเผยแพร่ความเชี่ยวชาญผ่านวารสารด้านเทคนิคเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์

ดร. Kwon ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Seoul National University, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Stanford University