1996 - 1994

พลังขับเคลื่อนโลก

ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 Samsung Electronics ปฏิวัติธุรกิจด้วยการทุ่มเทในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับโลก สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ และเป็นพลเมืองธุรกิจที่ดี ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ "คุณภาพมาก่อน"

ระหว่างช่วงเวลานี้ ผลิตภัณฑ์ 17 ประเภท ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์จนถึงมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ จอแสดงผล TFT-LCD จนถึงหลอดภาพสี ไต่เต้าเป็นผลิตภัณฑ์ 5 อันดับแรกในด้านส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกในตลาดของตนเอง และอีก 12 ผลิตภัณฑ์ครองอันดับต้นๆ ในตลาดของตนเองเช่นเดียวกัน การเป็นอันดับ 1 ยังหมายถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ทางสังคมขององค์กร ทั้งด้านสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกีฬา
ด้วยเหตุนี้ Samsung Electronics จึงมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการตลาดด้านกีฬา และด้วยความพยายามอย่างจริงจัง Kun-hee Lee ประธานกรรมการในขณะนั้น จึงได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ในเดือนกรกฎาคม 1996 ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะผู้สนับสนุนสำคัญสำหรับกีฬาระดับโลก

1996

  • พัฒนา DRAM 1G
  • เริ่มการผลิตแบบมวลชนสำหรับ DRAM 64M

1995

  • Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) พัฒนาเทคโนโลยี MPEG-3 แบบเรียลไทม์รุ่นแรกของโลก
  • พัฒนาทีวีจอคู่ขนาด 33 นิ้วรุ่นแรกของโลก

1994

  • พัฒนา DRAM 256M รุ่นแรกของโลก
  • ผลิตเตาไมโครเวฟเกิน 30 ล้านเครื่อง