ระบบความบันเทิงภายในบ้านที่รองรับ Samsung Anynet

รีโมทเครื่องเดียวสำหรับอุปกรณ์มากมาย

เทคโนโลยีเฉพาะของ Samsung

วิธีการทำงานของ Anynet+

ระบบที่เรียบง่าย