ผลลัพธ์ของคุณ (23)

ชนิด

ดูมากที่สุด

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR9000, 12,027 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Smart WiFi เย็นสั่งได้ ควบคุมง่าย

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น AF9000, 28,396 BTU/ชม.

 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Turbo Jet Cooling พัดลมพลังแรง 3 ตัว
 • Virus Doctor ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR5000, 24,543 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Virus Doctor ตรวจจับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR5000, 12,190 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Virus Doctor ตรวจจับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

เครื่องฟอกอากาศ (8)

เครื่องฟอกอากาศ AC-505CMAGA/TS MPI, 50 ตรม.

 • พื้นที่การทำงาน 50 ตรม.
 • กำจัดและยับยั้งไวรัสและแคทีเรีย Virus Doctor
 • เครื่องฟอกอากาศแบบ 2-in-1

เครื่องฟอกอากาศ AC-347HPAWQ/TS Paper, 34 ตรม.

 • พื้นที่การทำงาน 34 ตรม.
 • กำจัดและยับยั้งไวรัสและแคทีเรีย Virus Doctor
 • เครื่องฟอกอากาศแบบ 3-in-1

เครื่องฟอกอากาศ SA605CWXST Cocktail, 10 ตรม.

 • พื้นที่การทำงาน 10 ตรม.
 • กำจัดและยับยั้งไวรัสและแคทีเรีย Virus Doctor
 • หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen

เครื่องฟอกอากาศ SA605CPXST Cocktail, 10 ตรม.

 • พื้นที่การทำงาน 10 ตรม.
 • กำจัดและยับยั้งไวรัสและแคทีเรีย Virus Doctor
 • หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen

เครื่องฟอกอากาศ SA605CBXST Cocktail , 10 ตรม.

 • พื้นที่การทำงาน 10 ตรม.
 • กำจัดและยับยั้งไวรัสและแคทีเรีย Virus Doctor
 • หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen

เครื่องฟอกอากาศ AZ050EKVABB Virus Doctor (สำหรับรถยนต์), 1.5 ตรม.

 • พื้นที่การทำงาน 1.5 ตรม.
 • กำจัดและยับยั้งไวรัสและแคทีเรีย Virus Doctor
 • หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen

เครื่องฟอกอากาศ AX041FCVAUW/TS JUPITER, 41 ตรม.

 • พื้นที่การทำงาน 41 ตรม.
 • กำจัดและยับยั้งไวรัสและแคทีเรีย Virus Doctor
 • เครื่องฟอกอากาศแบบ 2-in-1

เครื่องฟอกอากาศ AX022FCVAND/TS JUPITER, 22 ตรม.

 • พร้อมด้วยระบบกรองอากาศ 3 ชั้น
 • กำจัดและยับยั้งไวรัสและแคทีเรีย Virus Doctor
 • เครื่องฟอกอากาศแบบ 2-in-1

ตั้งพื้น (2)

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น AF9000, 28,396 BTU/ชม.

 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Turbo Jet Cooling พัดลมพลังแรง 3 ตัว
 • Virus Doctor ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น APV28R0DANXEA, 26,163 BTU/ชม.

 • Twin Cooling Fan สุดยอดพลัง เย็นไกลถึง 13 เมตร
 • Blooming Touch ควบคุมง่ายๆ ด้วยระบบสัมผัส
 • Virus Doctor ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย

ติดผนัง (13)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR5000, 24,543 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Virus Doctor ตรวจจับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR5000, 21,173 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Virus Doctor ตรวจจับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR5000, 22,549 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • เทคโนโลยี Triple Protector Plus ปกป้องครบวงจร
 • เทคโนโลยี Easy Filter เย็นสดชื่น หายใจเต็มปอด

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR5000, 8,680 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Virus Doctor ตรวจจับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR7000, 9,706 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • Smart WiFi เย็นสั่งได้ ควบคุมง่าย
 • Virus Doctor ตรวจจับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR7000, 23,070 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • Smart WiFi เย็นสั่งได้ ควบคุมง่าย
 • Virus Doctor ตรวจจับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง AR5000, 17,367 BTU/ชม.

 • พร้อมด้วย Fast Cooling
 • เทคโนโลยี Digital Inverter
 • Virus Doctor ตรวจจับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย
ดูเพิ่มเติม : ติดผนัง (5) Expand

ข้อเสนอ