ผลลัพธ์ของคุณ (29)

ชนิดผลิตภัณฑ์

 • RH57H80307H/ST|RSA1STSL1/XST|RS844CRPC5A/ST|RS844CRPC5A/SE|RS803GHMC7T/ST|RS554NRUA1J/ST|RS552NRUAWW/ST|RS552NRUASL/ST|RS22HZNSL1/XST|RS21HUESL1/XST|RH77H90507H/ST|RH60H8130WZ/ST
  RH57H80307H/ST|RSA1STSL1/XST|RS844CRPC5A/ST|RS844CRPC5A/SE|RS803GHMC7T/ST|RS554NRUA1J/ST|RS552NRUAWW/ST|RS552NRUASL/ST|RS22HZNSL1/XST|RS21HUESL1/XST|RH77H90507H/ST|RH60H8130WZ/ST
 • RT20FGRVDSA/ST|RT63PBSL1/XST|RT54QBSL1/XST|RT53H6675SL/ST|RT53H6377SL/ST|RT50H6100SA/ST|RT46H5570SL/ST|RT43H5270SL/ST|RT43H5000SA/ST|RT41TSGL2/XST|RT38FGUDDGL/ST|RT38FFAKDSL/ST|RT35FJADDSL/ST|RT35FGUDDGL/ST|RT32FGRCDSL/ST|RT32FGRCDSA/ST|RT29FGRCDP2/ST|RT25FGRCDSL/ST|RT25FGRADSA/ST|RT22FGRCDSL/ST|RT22FGRADSL/ST|RT22FGRADSA/ST|RT22FGJADSA/ST|RT20HAR1DSA/ST
  RT20FGRVDSA/ST|RT63PBSL1/XST|RT54QBSL1/XST|RT53H6675SL/ST|RT53H6377SL/ST|RT50H6100SA/ST|RT46H5570SL/ST|RT43H5270SL/ST|RT43H5000SA/ST|RT41TSGL2/XST|RT38FGUDDGL/ST|RT38FFAKDSL/ST|RT35FJADDSL/ST|RT35FGUDDGL/ST|RT32FGRCDSL/ST|RT32FGRCDSA/ST|RT29FGRCDP2/ST|RT25FGRCDSL/ST|RT25FGRADSA/ST|RT22FGRCDSL/ST|RT22FGRADSL/ST|RT22FGRADSA/ST|RT22FGJADSA/ST|RT20HAR1DSA/ST
 • RL4013UBASL/ST|RL4363SBASL/ST
  RL4013UBASL/ST|RL4363SBASL/ST
 • RW52DASS1/XST
  RW52DASS1/XST

ความจุ

 • RH60H8130WZ/ST|RS844CRPC5A/ST|RS844CRPC5A/SE|RS803GHMC7T/ST|RH77H90507H/ST
  RH60H8130WZ/ST|RS844CRPC5A/ST|RS844CRPC5A/SE|RS803GHMC7T/ST|RH77H90507H/ST
 • RH57H80307H/ST|RS552NRUAWW/ST
  RH57H80307H/ST|RS552NRUAWW/ST
 • RS21HUESL1/XST|RT53H6675SL/ST|RT53H6377SL/ST|RSA1STSL1/XST|RS554NRUA1J/ST|RS552NRUASL/ST|RS22HZNSL1/XST
  RS21HUESL1/XST|RT53H6675SL/ST|RT53H6377SL/ST|RSA1STSL1/XST|RS554NRUA1J/ST|RS552NRUASL/ST|RS22HZNSL1/XST
 • RT46H5570SL/ST|RT63PBSL1/XST
  RT46H5570SL/ST|RT63PBSL1/XST
 • RL4363SBASL/ST|RT54QBSL1/XST|RT43H5270SL/ST|RT43H5000SA/ST
  RL4363SBASL/ST|RT54QBSL1/XST|RT43H5270SL/ST|RT43H5000SA/ST
 • RL4013UBASL/ST|RT38FGUDDGL/ST|RT38FFAKDSL/ST|RT35FJADDSL/ST|RT35FGUDDGL/ST
  RL4013UBASL/ST|RT38FGUDDGL/ST|RT38FFAKDSL/ST|RT35FJADDSL/ST|RT35FGUDDGL/ST
 • RT29FGRCDP2/ST|RT41TSGL2/XST|RT32FGRCDSL/ST|RT32FGRCDSA/ST
  RT29FGRCDP2/ST|RT41TSGL2/XST|RT32FGRCDSL/ST|RT32FGRCDSA/ST
 • RT20FGRVDSA/ST|RT25FGRCDSL/ST|RT25FGRADSA/ST|RT22FGRCDSL/ST|RT22FGRADSL/ST|RT22FGRADSA/ST|RT22FGJADSA/ST|RT20HAR1DSA/ST
  RT20FGRVDSA/ST|RT25FGRCDSL/ST|RT25FGRADSA/ST|RT22FGRCDSL/ST|RT22FGRADSL/ST|RT22FGRADSA/ST|RT22FGJADSA/ST|RT20HAR1DSA/ST

สี

 • RW52DASS1/XST
  RW52DASS1/XST
 • RH57H80307H/ST|RT50H6100SA/ST|RT43H5000SA/ST|RT32FGRCDSA/ST|RT25FGRADSA/ST|RT22FGRADSA/ST|RT22FGJADSA/ST|RT20HAR1DSA/ST|RT20FGRVDSA/ST|RH77H90507H/ST
  RH57H80307H/ST|RT50H6100SA/ST|RT43H5000SA/ST|RT32FGRCDSA/ST|RT25FGRADSA/ST|RT22FGRADSA/ST|RT22FGJADSA/ST|RT20HAR1DSA/ST|RT20FGRVDSA/ST|RH77H90507H/ST
 • RH60H8130WZ/ST|RS552NRUAWW/ST
  RH60H8130WZ/ST|RS552NRUAWW/ST
 • RT35FGUDDGL/ST|RT41TSGL2/XST|RT38FGUDDGL/ST
  RT35FGUDDGL/ST|RT41TSGL2/XST|RT38FGUDDGL/ST
 • RL4013UBASL/ST|RT63PBSL1/XST|RT54QBSL1/XST|RT53H6675SL/ST|RT53H6377SL/ST|RT46H5570SL/ST|RT43H5270SL/ST|RT38FFAKDSL/ST|RT35FJADDSL/ST|RT32FGRCDSL/ST|RT29FGRCDP2/ST|RT25FGRCDSL/ST|RT22FGRCDSL/ST|RT22FGRADSL/ST|RSA1STSL1/XST|RS844CRPC5A/ST|RS844CRPC5A/SE|RS803GHMC7T/ST|RS554NRUA1J/ST|RS552NRUASL/ST|RS22HZNSL1/XST|RS21HUESL1/XST|RL4363SBASL/ST
  RL4013UBASL/ST|RT63PBSL1/XST|RT54QBSL1/XST|RT53H6675SL/ST|RT53H6377SL/ST|RT46H5570SL/ST|RT43H5270SL/ST|RT38FFAKDSL/ST|RT35FJADDSL/ST|RT32FGRCDSL/ST|RT29FGRCDP2/ST|RT25FGRCDSL/ST|RT22FGRCDSL/ST|RT22FGRADSL/ST|RSA1STSL1/XST|RS844CRPC5A/ST|RS844CRPC5A/SE|RS803GHMC7T/ST|RS554NRUA1J/ST|RS552NRUASL/ST|RS22HZNSL1/XST|RS21HUESL1/XST|RL4363SBASL/ST

ดูมากที่สุด

RT-F250G TMF พร้อมด้วย Digital Inverter Technology, 210 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 210.6 ลิตร / 7.4 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

RT-F380G TMF พร้อมด้วย Digital Inverter Technology, 386 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 386.9 ลิตร / 13.7 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

RT-F320G TMF พร้อมด้วย Digital Inverter Technology, 330 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 330.1 ลิตร / 11.7 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

RH57J80407F พร้อมด้วย Foodshowcase, 594.7 L

 • ใกล้กับอาหารจานโปรดแค่ปลายนิ้ว
 • รักษาความสดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ดีไซน์ที่สวยแบบคลาสสิก

Side by Side (7)

RH57J80407F พร้อมด้วย Foodshowcase, 594.7 L

 • ใกล้กับอาหารจานโปรดแค่ปลายนิ้ว
 • รักษาความสดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ดีไซน์ที่สวยแบบคลาสสิก

RH77J90407F พร้อมด้วย Foodshowcase, 800.9 L

 • ใกล้กับอาหารจานโปรดแค่ปลายนิ้ว
 • รักษาความสดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ดีไซน์ที่สวยแบบคลาสสิก

SUPERSTAR SBS พร้อมด้วย Twin Cooling, 583 L

 • จุกว่า คุ้มค่าเกินราคา
 • ความจุ 583.1 ลิตร / 20.6 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

SUPERSTAR SBS พร้อมด้วย Twin Cooling, 585 L

 • จุกว่า คุ้มค่าเกินราคา
 • ความจุ 585.5 ลิตร / 20.7 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

SUPERSTAR SBS พร้อมด้วย Twin Cooling, 583 L

 • จุกว่า คุ้มค่าเกินราคา
 • ความจุ 583.1 ลิตร / 20.6 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

HM10 SBS พร้อมด้วย Twin Cooling, 515 L

 • จุกว่า คุ้มค่าเกินราคา
 • ความจุ 515 ลิตร / 18.2 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

RH9000HC FSR พร้อมด้วย Foodshowcase, 625 L

 • จัดเก็บเป็นสัดส่วน ค้นหาง่ายด้วย Showcase และ Innercase
 • ความจุ 625.1 ลิตร / 22.1 คิว
 • ประหยัดไฟมากขึ้นด้วย Digital Inverter Compressor

ช่องแช่แข็งด้านบน (20)

RR19H1049YT 16.5 L

 • ดีไซน์สวยล้ำ
 • เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าทำงานอย่างเป็นอิสระ
 • ช่องเก็บผักขนาดใหญ่ 16.5 L

RR19H1049UT 16.5 L

 • ดีไซน์สวยล้ำ
 • เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าทำงานอย่างเป็นอิสระ
 • ช่องเก็บผักขนาดใหญ่ 16.5 L

RR19H1049WW 16.5 L

 • ดีไซน์สวยล้ำ
 • เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าทำงานอย่างเป็นอิสระ
 • ช่องเก็บผักขนาดใหญ่ 16.5 L

RR19H1049SA 16.5 L

 • ดีไซน์สวยล้ำ
 • เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าทำงานอย่างเป็นอิสระ
 • ช่องเก็บผักขนาดใหญ่ 16.5 L

RT6000H TMF พร้อมด้วย Digital Inverter Technology, 532 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 532 ลิตร / 18.8 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

RT6000H TMF พร้อมด้วย Digital Inverter Technology, 532 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 532 ลิตร / 18.8 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

RT6000H TMF พร้อมด้วย Digital Inverter Technology, 507 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 507 ลิตร / 17.9 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor

RT6000H TMF พร้อมด้วย Digital Inverter Technology, 458 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 458 ลิตร / 16.2 คิว
 • ประหยัดพลังงานเกินคาดด้วย Digital Inverter Compressor
ดูเพิ่มเติม : ช่องแช่แข็งด้านบน (12) Expand

ช่องแช่แข็งด้านล่าง (2)

BAROSA BMF พร้อมด้วย Smart Sensor, 460 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 460 ลิตร / 16.2 คิว
 • ประหยัดพลังงานสูงสุดด้วย Smart Sensor System

BAROSA BMF พร้อมด้วย Smart Sensor, 433 L

 • เย็นสม่ำเสมอ ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่า
 • ความจุ 433.3 ลิตร / 15.3 คิว
 • ประหยัดพลังงานสูงสุดด้วย Smart Sensor System

ข้อเสนอ