ผลลัพธ์ของคุณ (11)

ชนิด

ดูมากที่สุด

VR9000 ROBOT VC พร้อมด้วย Cyclone Force, 70 วัตต์

 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • Unbeatable Suction Power พลังดูดสูงสุด สะอาดทั่วถึงทุกจุด
 • ความจุ 0.7 ลิตร

SR10F71 ROBOT VC พร้อมด้วย POP-OUT™ Brush, 40 วัตต์

 • เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัจฉริยะ Navibot S
 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • ความจุ 0.6 ลิตร

VCF500G Canister VC พร้อมด้วย Extreme Suction Power, 2100 วัตต์

 • Bagless กล่องเก็บฝุ่นถอดล้างได้
 • หัวแปรง 4 หัว
 • ความจุ 2.0 ลิตร

VCMA Canister VC พร้อมด้วย Twin Chamber System™, 1600 วัตต์, Cerulean Blue

 • Bagless กล่องเก็บฝุ่นถอดล้างได้
 • หัวแปรง 3 หัว
 • ความจุ 1.5 ลิตร

แบบไร้ถุง (7)

หุ่นยนต์ (3)

VR9000H Robot VC พร้อมด้วย Powerful Suction, 40 วัตต์

 • พลังดูดสูงสุด รองรับการใช้งานยาวนาน
 • โหมดการทำความสะอาด 7 โหมดให้คุณเลือก
 • ความจุ 0.7 ลิตร

VR9000 ROBOT VC พร้อมด้วย Cyclone Force, 70 วัตต์

 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • Unbeatable Suction Power พลังดูดสูงสุด สะอาดทั่วถึงทุกจุด
 • ความจุ 0.7 ลิตร

SR10F71 ROBOT VC พร้อมด้วย POP-OUT™ Brush, 40 วัตต์

 • เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัจฉริยะ Navibot S
 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • ความจุ 0.6 ลิตร

แบบมีถุง (1)

ข้อเสนอ