ผลลัพธ์ของคุณ (19)

ชนิด

ดูมากที่สุด

VC4000 Canister VC พร้อมด้วย Compact & Light, 1500 วัตต์

 • Bagless กล่องเก็บฝุ่นถอดล้างได้
 • หัวแปรง 4 หัว
 • ความจุ 1.5 ลิตร

VC7000 Canister VC พร้อมด้วย Compact & Light, 1200 วัตต์

 • Bagless กล่องเก็บฝุ่นถอดล้างได้
 • หัวแปรง 4 หัว
 • ความจุ 0.9 ลิตร

VC4000 Canister VC พร้อมด้วย Compact & Light, 1500 วัตต์

 • Bagless กล่องเก็บฝุ่นถอดล้างได้
 • หัวแปรง 4 หัว
 • ความจุ 1.5 ลิตร

VC7000 Canister VC พร้อมด้วย Compact & Light, 1200 วัตต์

 • Bagless กล่องเก็บฝุ่นถอดล้างได้
 • หัวแปรง 4 หัว
 • ความจุ 0.9 ลิตร

รูปทรงแนวนอน (15)

ดูเพิ่มเติม : รูปทรงแนวนอน (7) Expand

หุ่นยนต์ (4)

VR9000 ROBOT VC พร้อมด้วย Cyclone Force, 70 วัตต์

 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • Unbeatable Suction Power พลังดูดสูงสุด สะอาดทั่วถึงทุกจุด
 • ความจุ 0.7 ลิตร

SR8900 ROBOT VC พร้อมด้วย Auto-Emptying Dust Bin, 40 วัตต์

 • เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัจฉริยะ Navibot S
 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • ความจุ 0.6 ลิตร

SR8700 ROBOT VC พร้อมด้วย Visionary Mapping™, 40 วัตต์

 • เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัจฉริยะ Navibot S
 • ปรับระดับแรงดูด Power Adjustment
 • ความจุ 0.6 ลิตร

SR10F71 ROBOT VC พร้อมด้วย POP-OUT™ Brush, 40 วัตต์

 • เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัจฉริยะ Navibot S
 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • ความจุ 0.6 ลิตร

ข้อเสนอ