ผลลัพธ์ของคุณ (14)

ชนิด

ดูมากที่สุด

VR20H9050UW/ST POWERbot พร้อมด้วย Cyclone Force, 70 วัตต์

 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • Unbeatable Suction Power พลังดูดสูงสุด สะอาดทั่วถึงทุกจุด
 • ความจุ 0.7 ลิตร

VR10F71UCCC/ST ROBOT VC พร้อมด้วย POP-OUT™ Brush, 40 วัตต์

 • เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัจฉริยะ Navibot S
 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • ความจุ 0.6 ลิตร

VC21F50VNAR/ST Canister VC พร้อมด้วย Extreme Suction Power, 2100 วัตต์

 • Bagless กล่องเก็บฝุ่นถอดล้างได้
 • หัวแปรง 4 หัว
 • ความจุ 2.0 ลิตร

VC15H4010VR/ST Canister VC พร้อมด้วย Compact & Light, 1500 วัตต์

 • Bagless กล่องเก็บฝุ่นถอดล้างได้
 • หัวแปรง 4 หัว
 • ความจุ 1.5 ลิตร

แบบไร้ถุง (10)

ดูเพิ่มเติม : แบบไร้ถุง (2) Expand

หุ่นยนต์ (2)

VR20H9050UW/ST POWERbot พร้อมด้วย Cyclone Force, 70 วัตต์

 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • Unbeatable Suction Power พลังดูดสูงสุด สะอาดทั่วถึงทุกจุด
 • ความจุ 0.7 ลิตร

VR10F71UCCC/ST ROBOT VC พร้อมด้วย POP-OUT™ Brush, 40 วัตต์

 • เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัจฉริยะ Navibot S
 • Visionary MappingTM เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นมากถึง 12 จุด
 • ความจุ 0.6 ลิตร

ข้อเสนอ