ผลลัพธ์ของคุณ (14)

ชนิด

ขนาดจอแสดงผล

 • LS24D300HL/XT
  LS24D300HL/XT
 • LS20D300HY/XT|UA23H4003ARXXT|LS24D300HL/XT
  LS20D300HY/XT|UA23H4003ARXXT|LS24D300HL/XT
 • LS24D300HL/XT|UA32J4100AKXXT|UA24H4003ARXXT|LT24D310AX/XT|LS27E510CSX/XT|LS27D590PS/XT|LS24E390HL/XT
  LS24D300HL/XT|UA32J4100AKXXT|UA24H4003ARXXT|LT24D310AX/XT|LS27E510CSX/XT|LS27D590PS/XT|LS24E390HL/XT
 • LS27C750PS/XT|UA78JS9500KXXT|UA75JU6400KXXT|UA65JU6600KXXT|UA65JS9000KXXT|UA65JS8000KXXT|UA60JS7200KXXT|UA60F6100ARXXT|UA55JU7500KXXT|UA55JU7000KXXT|UA55J6300AKXXT|UA55J6200AKXXT|UA48JU6000KXXT|UA48J5100AKXXT|UA48H5003TKXXT|UA46F5500ARXXT|UA32J4303AKXXT|UA32J4100AKXXT|UA32J4003AKXXT|UA32FH4003KXXT|UA32F4510ARXXT|UA32F4500ARXXT|LU28D590DS/XT|LS34E790CNS/XT|LS32E590CS/XT|LS27E510CSX/XT|LS27D590PS/XT|LS27D590CS/XT
  LS27C750PS/XT|UA78JS9500KXXT|UA75JU6400KXXT|UA65JU6600KXXT|UA65JS9000KXXT|UA65JS8000KXXT|UA60JS7200KXXT|UA60F6100ARXXT|UA55JU7500KXXT|UA55JU7000KXXT|UA55J6300AKXXT|UA55J6200AKXXT|UA48JU6000KXXT|UA48J5100AKXXT|UA48H5003TKXXT|UA46F5500ARXXT|UA32J4303AKXXT|UA32J4100AKXXT|UA32J4003AKXXT|UA32FH4003KXXT|UA32F4510ARXXT|UA32F4500ARXXT|LU28D590DS/XT|LS34E790CNS/XT|LS32E590CS/XT|LS27E510CSX/XT|LS27D590PS/XT|LS27D590CS/XT

ความละเอียดในการแสดงผล

 • LU28D590DS/XT
  LU28D590DS/XT
 • LS27B970DS/XT
  LS27B970DS/XT
 • LS22C300BSV/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS24C770TS/XT|LS24B150BLV/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT
  LS22C300BSV/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS24C770TS/XT|LS24B150BLV/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT
 • LS24D300HL/XT|LT24D310AX/XT
  LS24D300HL/XT|LT24D310AX/XT
 • LS20C300BLV/XT|LS24D300HL/XT|LS20D300HY/XT
  LS20C300BLV/XT|LS24D300HL/XT|LS20D300HY/XT

คุณสมบัติ

 • LS20C300BLV/XT|LS27B970DS/XT|LS24D300HL/XT|LS24B150BLV/XT|LS22C300BSV/XT|LS20D300HY/XT
  LS20C300BLV/XT|LS27B970DS/XT|LS24D300HL/XT|LS24B150BLV/XT|LS22C300BSV/XT|LS20D300HY/XT
 • LS22C570HS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C350HS/XT|LS27B970DS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT
  LS22C570HS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C350HS/XT|LS27B970DS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT
 • LS24C770TS/XT|LU28D590DS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27C750PS/XT
  LS24C770TS/XT|LU28D590DS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27C750PS/XT
 • LS22D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS22D390HS/XT
  LS22D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS22D390HS/XT
 • LS22C570HS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24C770TS/XT|LS23C570HS/XT
  LS22C570HS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24C770TS/XT|LS23C570HS/XT
 • LS24C770TS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27B970DS/XT
  LS24C770TS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27B970DS/XT
 • LS27D590PS/XT|LU28D590DS/XT
  LS27D590PS/XT|LU28D590DS/XT
 • LS20C300BLV/XT|LU28D590DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LS27B970DS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS24C770TS/XT|LS24B150BLV/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT|LS22C300BSV/XT
  LS20C300BLV/XT|LU28D590DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LS27B970DS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS24C770TS/XT|LS24B150BLV/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT|LS22C300BSV/XT
 • LS27C750PS/XT
  LS27C750PS/XT

ดูมากที่สุด

จอภาพ UHD Monitor 28" U28D590D

 • โค้งโอบล้อมทุกองศา สบายตาทุกความมันส์
 • ความละเอียดของภาพ UHD/4K (3840 x 2160)
 • อัตราการตอบสนอง 1ms

จอภาพ LED Monitor 24" Full HD S24D300H

 • จอเดียว ครบทุกความต้องการ
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอภาพ LED Curved Monitor 27" Full HD S27E510C

 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • ออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อลดการรั่วไหลของแสง
 • อัตราการตอบสนอง 4ms

จอภาพ LED Monitor 20" HD S20D300H

 • จอเดียว ครบทุกความต้องการ
 • ความละเอียดของภาพ 1600 x 900 (HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอ UHD (1)

จอภาพ UHD Monitor 28" U28D590D

 • โค้งโอบล้อมทุกองศา สบายตาทุกความมันส์
 • ความละเอียดของภาพ UHD/4K (3840 x 2160)
 • อัตราการตอบสนอง 1ms

จอโค้ง (4)

จอภาพ LED Curved Monitor 32" Full HD S32E590C

 • โค้งโอบล้อมทุกองศา สบายตาทุกความมันส์
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 4ms

จอภาพ LED Curved Monitor 27" Full HD S27E510C

 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • ออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อลดการรั่วไหลของแสง
 • อัตราการตอบสนอง 4ms

จอภาพ LED Curved Monitor 34" S34E790C

 • โค้งโอบล้อมทุกองศา สบายตาทุกความมันส์
 • ความละเอียดของภาพ 3440 x 1440 (21:9)
 • อัตราการตอบสนอง 4ms

จอภาพ LED Curved Monitor 27" S27D590C

 • จอโค้งสุดล้ำเพื่อประสบการณ์ที่ชวนดื่มด่ำอย่างแท้จริง
 • ดีไซน์เรียบหรูของเส้นโค้งที่กลมกลืนและขาตั้งเมทัลลิก
 • Mega Dynamic Contrast มอบประสบการณ์การรับชมที่สดใส

จอทีวี (1)

จอภาพ HDTV Monitor 24" T24D310A

 • จอทีวี สำหรับแฟนกีฬา
 • มุมการรับชมกว้างพิเศษถึง 178 องศา
 • อินพุตที่หลากหลาย รองรับคอนเทนต์อย่างครบถ้วน

จอ LED (8)

จอภาพ LED Monitor S24E390HL, S27E390H, S22E390H

 • ดีไซน์ใหม่ที่สวยล้ำ ด้วยขอบจอที่บางเฉียบและสีฟ้าอ่อนดูนุ่มนวล
 • คุณภาพของภาพสดใสเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด
 • ดูสบายตา มอบความสะดวกสบายสูงสุดในการรับชม

จอภาพ LED Monitor S27E360F, S22E360H, S24E360HL, S27E360H

 • ดีไซน์ใหม่ที่สวยล้ำ ด้วยขอบจอที่บางเฉียบและสีฟ้าอ่อนดูนุ่มนวล
 • คุณภาพของภาพสดใสเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด
 • ดูสบายตา มอบความสะดวกสบายสูงสุดในการรับชม

จอภาพ LED Monitor 24" Full HD S24E390H

 • ดีไซน์โดดเด่น คมชัดทุกมุมมอง
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอภาพ LED Monitor 24" Full HD S24E360H

 • จอเดียว ครบทุกความต้องการ
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอภาพ LED Monitor 27" Full HD S27D590P

 • ดีไซน์โดดเด่น คมชัดทุกมุมมอง
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอภาพ LED Monitor 24" Full HD S24D300H

 • จอเดียว ครบทุกความต้องการ
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอภาพ LED Monitor 20" HD S20D300H

 • จอเดียว ครบทุกความต้องการ
 • ความละเอียดของภาพ 1600 x 900 (HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอภาพ LED Monitor 27" Full HD S27C750P

 • ดีไซน์ที่แคบและเพรียวบาง
 • สัมผัสสีสันสมจริงด้วย Mega DCR
 • เอียงหน้าจอจากแนวนอนเป็นแนวตั้งได้

ข้อเสนอ