ผลลัพธ์ของคุณ (21)

ชนิด

ขนาดจอแสดงผล

 • LS19F350HNEXXT|LS24D300HL/XT
  LS19F350HNEXXT|LS24D300HL/XT
 • LS20D300HY/XT|LS27F350FHEXXT|LS24D300HL/XT
  LS20D300HY/XT|LS27F350FHEXXT|LS24D300HL/XT
 • LC27F390FHEXXT|UA32J4100AKXXT|UA24H4003ARXXT|LT24D310AX/XT|LS27F350FHEXXT|LS27E510CSX/XT|LS27E390HS/XT|LS27E370DS/XT|LS27E360HS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D590CS/XT|LS27C750PS/XT|LS24E390HL/XT|LS24D300HL/XT|LC27F591FDEXXT
  LC27F390FHEXXT|UA32J4100AKXXT|UA24H4003ARXXT|LT24D310AX/XT|LS27F350FHEXXT|LS27E510CSX/XT|LS27E390HS/XT|LS27E370DS/XT|LS27E360HS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D590CS/XT|LS27C750PS/XT|LS24E390HL/XT|LS24D300HL/XT|LC27F591FDEXXT
 • LC27F390FHEXXT|UA88KS9800KXXT|UA78KS9000KXXT|UA75JU6400KXXT|UA65KU6000KXXT|UA65KS7500KXXT|UA65JU6600KXXT|UA65JS9000KXXT|UA65JS8000KXXT|UA55KU6300KXXT|UA55K6300AKXXT|UA55K5500AKXXT|UA55JU6000KXXT|UA55J6300AKXXT|UA55J6200AKXXT|UA49KU6500KXXT|UA49K5300AKXXT|UA48J5200AKXXT|UA48J5100AKXXT|UA48J5000AKXXT|UA48H5003TKXXT|UA32K4100AKXXT|UA32J4303AKXXT|UA32J4100AKXXT|UA32J4003AKXXT|UA32FH4003KXXT|UA32F4500ARXXT|LU28E590DS/XT|LU28D590DS/XT|LS34E790CNS/XT|LS32E590CS/XT|LS27F350FHEXXT|LS27E510CSX/XT|LS27E390HS/XT|LS27E370DS/XT|LS27E360HS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D590CS/XT|LS27C750PS/XT|LC32F391FWEXXT|LC27F591FDEXXT
  LC27F390FHEXXT|UA88KS9800KXXT|UA78KS9000KXXT|UA75JU6400KXXT|UA65KU6000KXXT|UA65KS7500KXXT|UA65JU6600KXXT|UA65JS9000KXXT|UA65JS8000KXXT|UA55KU6300KXXT|UA55K6300AKXXT|UA55K5500AKXXT|UA55JU6000KXXT|UA55J6300AKXXT|UA55J6200AKXXT|UA49KU6500KXXT|UA49K5300AKXXT|UA48J5200AKXXT|UA48J5100AKXXT|UA48J5000AKXXT|UA48H5003TKXXT|UA32K4100AKXXT|UA32J4303AKXXT|UA32J4100AKXXT|UA32J4003AKXXT|UA32FH4003KXXT|UA32F4500ARXXT|LU28E590DS/XT|LU28D590DS/XT|LS34E790CNS/XT|LS32E590CS/XT|LS27F350FHEXXT|LS27E510CSX/XT|LS27E390HS/XT|LS27E370DS/XT|LS27E360HS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D590CS/XT|LS27C750PS/XT|LC32F391FWEXXT|LC27F591FDEXXT

ความละเอียดในการแสดงผล

 • LU28D590DS/XT|LU28E590DS/XT
  LU28D590DS/XT|LU28E590DS/XT
 • LS27B970DS/XT
  LS27B970DS/XT
 • LC27F390FHEXXT|LS27F350FHEXXT|LS27E370DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS24C770TS/XT|LS24B150BLV/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT|LS22C300BSV/XT|LC32F391FWEXXT|LC27F591FDEXXT
  LC27F390FHEXXT|LS27F350FHEXXT|LS27E370DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS24C770TS/XT|LS24B150BLV/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT|LS22C300BSV/XT|LC32F391FWEXXT|LC27F591FDEXXT
 • LS19F350HNEXXT|LT24D310AX/XT|LS24D300HL/XT
  LS19F350HNEXXT|LT24D310AX/XT|LS24D300HL/XT
 • LS20C300BLV/XT|LS24D300HL/XT|LS20D300HY/XT
  LS20C300BLV/XT|LS24D300HL/XT|LS20D300HY/XT

คุณสมบัติ

 • LS20C300BLV/XT|LS27B970DS/XT|LS24D300HL/XT|LS24B150BLV/XT|LS22C300BSV/XT|LS20D300HY/XT
  LS20C300BLV/XT|LS27B970DS/XT|LS24D300HL/XT|LS24B150BLV/XT|LS22C300BSV/XT|LS20D300HY/XT
 • LC27F390FHEXXT|LS27F350FHEXXT|LS27E370DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C350HS/XT|LS27B970DS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT|LC32F391FWEXXT|LC27F591FDEXXT
  LC27F390FHEXXT|LS27F350FHEXXT|LS27E370DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C350HS/XT|LS27B970DS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT|LC32F391FWEXXT|LC27F591FDEXXT
 • LS24C770TS/XT|LU28E590DS/XT|LU28D590DS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27C750PS/XT
  LS24C770TS/XT|LU28E590DS/XT|LU28D590DS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27C750PS/XT
 • LS22D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS22D390HS/XT
  LS22D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS22D390HS/XT
 • LC27F390FHEXXT|LU28E590DS/XT|LT24D310AX/XT|LS27F350FHEXXT|LS27E370DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24C770TS/XT|LS23C570HS/XT|LS22C570HS/XT|LS19F350HNEXXT|LC32F391FWEXXT|LC27F591FDEXXT
  LC27F390FHEXXT|LU28E590DS/XT|LT24D310AX/XT|LS27F350FHEXXT|LS27E370DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24C770TS/XT|LS23C570HS/XT|LS22C570HS/XT|LS19F350HNEXXT|LC32F391FWEXXT|LC27F591FDEXXT
 • LS24C770TS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27B970DS/XT
  LS24C770TS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27B970DS/XT
 • LS27D590PS/XT|LU28D590DS/XT
  LS27D590PS/XT|LU28D590DS/XT
 • LS20C300BLV/XT|LU28E590DS/XT|LU28D590DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LS27B970DS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS24C770TS/XT|LS24B150BLV/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT|LS22C300BSV/XT
  LS20C300BLV/XT|LU28E590DS/XT|LU28D590DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LS27B970DS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT|LS24C770TS/XT|LS24B150BLV/XT|LS23C570HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23B350HS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22C570HS/XT|LS22C300BSV/XT
 • LS27C750PS/XT
  LS27C750PS/XT

ดูมากที่สุด

มอนิเตอร์ จอโค้ง 27” CF591 ภาพคมชัดสมจริง พร้อมถนอมสายตา

 • ถนอมสายตา ลดความเมื่อยล้าของดวงตา
 • ลดการกระตุก ให้การเล่นเกมส์ สมจริงยิ่งขึ้นด้วยโหมดเกมส์
 • ความโค้งที่สวยงาม หรู ดูทันสมัย

จอภาพ UHD Monitor 28" U28D590D

 • โค้งโอบล้อมทุกองศา สบายตาทุกความมันส์
 • ความละเอียดของภาพ UHD/4K (3840 x 2160)
 • อัตราการตอบสนอง 1ms

มอนิเตอร์ จอ LED 27” สะดวกด้วยการชาร์จแบบไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน

 • เทคโนโลยีการชาร์จไร้สาย ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • โหมดถนอมสายตาช่วยเพิ่มความสบายในการรับชม
 • นำเสนอมุมมองแบบกว้าง 178° จากทุกมุม โดยไม่มีการเปลี่ยนสี

32" Curved Monitor with the deeply immersive viewing experience

 • ความโค้งหน้าจอที่ลึกกว่า เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ชวนดื่มด่ำอย่างแท้จริง
 • หน้าจอ 1800R และโหมดถนอมสายตา เพิ่มความสบายในการรับชม
 • จอ VA ขั้นสูงของ Samsung ช่วยลดการรั่วของแสง รองรับการแสดงผลสีดำที่ชัดลึกและสม่ำเสมอขึ้น

จอ UHD (2)

จอภาพ UHD Monitor 28" U28E590D

 • ค้นพบรายละเอียดของภาพที่สมจริง คุณภาพระดับ UHD
 • ยกระดับความบันเทิงสู่ความดื่มด่ำและความสะดวกสบายที่เหนือชั้น
 • สัมผัสกับคุณภาพของภาพที่เหนือกว่า ด้วยความละเอียดที่คมชัดและสีสันหลายพันล้านสี

จอภาพ UHD Monitor 28" U28D590D

 • โค้งโอบล้อมทุกองศา สบายตาทุกความมันส์
 • ความละเอียดของภาพ UHD/4K (3840 x 2160)
 • อัตราการตอบสนอง 1ms

จอโค้ง (7)

32" Curved Monitor with the deeply immersive viewing experience

 • ความโค้งหน้าจอที่ลึกกว่า เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ชวนดื่มด่ำอย่างแท้จริง
 • หน้าจอ 1800R และโหมดถนอมสายตา เพิ่มความสบายในการรับชม
 • จอ VA ขั้นสูงของ Samsung ช่วยลดการรั่วของแสง รองรับการแสดงผลสีดำที่ชัดลึกและสม่ำเสมอขึ้น

มอนิเตอร์ จอโค้ง 27” CF591 ภาพคมชัดสมจริง พร้อมถนอมสายตา

 • ถนอมสายตา ลดความเมื่อยล้าของดวงตา
 • ลดการกระตุก ให้การเล่นเกมส์ สมจริงยิ่งขึ้นด้วยโหมดเกมส์
 • ความโค้งที่สวยงาม หรู ดูทันสมัย

จอโค้ง Essential ขนาด 27 นิ้ว มอบประสบการณ์การรับชมที่ชวนดื่มด่ำอย่างแท้จริง

 • ประสบการณ์การรับชมที่ชวนดื่มด่ำด้วยหน้าจอที่โค้งที่สุดในโลก
 • สีดำสดใสและชัดเจนกว่าด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ที่เหนือชั้น 3000:1
 • เล่นเกมได้อย่างราบรื่น ด้วย AMD FreeSync และโหมดเกม

จอภาพ LED Curved Monitor 32" Full HD S32E590C

 • โค้งโอบล้อมทุกองศา สบายตาทุกความมันส์
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 4ms

จอภาพ LED Curved Monitor 27" Full HD S27E510C

 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • ออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อลดการรั่วไหลของแสง
 • อัตราการตอบสนอง 4ms

จอภาพ LED Curved Monitor 34" S34E790C

 • โค้งโอบล้อมทุกองศา สบายตาทุกความมันส์
 • ความละเอียดของภาพ 3440 x 1440 (21:9)
 • อัตราการตอบสนอง 4ms

จอภาพ LED Curved Monitor 27" S27D590C

 • จอโค้งสุดล้ำเพื่อประสบการณ์ที่ชวนดื่มด่ำอย่างแท้จริง
 • ดีไซน์เรียบหรูของเส้นโค้งที่กลมกลืนและขาตั้งเมทัลลิก
 • Mega Dynamic Contrast มอบประสบการณ์การรับชมที่สดใส

จอทีวี (1)

จอภาพ HDTV Monitor 24" T24D310A

 • จอทีวี สำหรับแฟนกีฬา
 • มุมการรับชมกว้างพิเศษถึง 178 องศา
 • อินพุตที่หลากหลาย รองรับคอนเทนต์อย่างครบถ้วน

จอ LED (11)

มอนิเตอร์ จอ LED 27” สะดวกด้วยการชาร์จแบบไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน

 • เทคโนโลยีการชาร์จไร้สาย ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • โหมดถนอมสายตาช่วยเพิ่มความสบายในการรับชม
 • นำเสนอมุมมองแบบกว้าง 178° จากทุกมุม โดยไม่มีการเปลี่ยนสี

จอภาพ FHD ขนาด 27 นิ้ว พร้อมดีไซน์ที่บางเฉียบ

 • ดีไซน์เพรียวบางอย่างเหลือเชื่อ
 • เล่นเกมได้อย่างราบรื่น ด้วย AMD FreeSync และโหมดเกม
 • เพิ่มความสบายในการรับชมอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยโหมดถนอมสายตาและเทคโนโลยีป้องกันการกะพริบ

จอภาพ FHD ขนาด 19 นิ้ว พร้อมดีไซน์ที่บางเฉียบ

 • ดีไซน์เพรียวบางอย่างเหลือเชื่อ
 • เพิ่มความสบายในการรับชม ด้วยโหมดถนอมสายตาและเทคโนโลยีป้องกันการกะพริบ
 • มุมมองกว้างเป็นพิเศษ 178 องศา

จอภาพ LED Monitor S24E390HL, S27E390H, S22E390H

 • ดีไซน์ใหม่ที่สวยล้ำ ด้วยขอบจอที่บางเฉียบและสีฟ้าอ่อนดูนุ่มนวล
 • คุณภาพของภาพสดใสเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด
 • ดูสบายตา มอบความสะดวกสบายสูงสุดในการรับชม

จอภาพ LED Monitor S27E360F, S22E360H, S24E360HL, S27E360H

 • ดีไซน์ใหม่ที่สวยล้ำ ด้วยขอบจอที่บางเฉียบและสีฟ้าอ่อนดูนุ่มนวล
 • คุณภาพของภาพสดใสเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด
 • ดูสบายตา มอบความสะดวกสบายสูงสุดในการรับชม

จอภาพ LED Monitor 24" Full HD S24E390H

 • ดีไซน์โดดเด่น คมชัดทุกมุมมอง
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอภาพ LED Monitor 24" Full HD S24E360H

 • จอเดียว ครบทุกความต้องการ
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms

จอภาพ LED Monitor 27" Full HD S27D590P

 • ดีไซน์โดดเด่น คมชัดทุกมุมมอง
 • ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 (Full HD)
 • อัตราการตอบสนอง 5ms
ดูเพิ่มเติม : จอ LED (3) Expand

ข้อเสนอ