Ταυτότητα επωνυμίας

Ταυτότητα επωνυμίας

Η ιστορία
επωνυμίας της
Samsung

Η ιστορία
επωνυμίας της
Samsung

Ποιοι είμαστε και τι μας δίνει κίνητρο

Ιστορία επωνυμίας

Ποιοι είμαστε

Κληρονομιά

Το σημείο όπου
ξεκίνησαν όλα

Δείτε πώς εκφράζουμε το μοναδικό μας πνεύμα σαν αέναη πρωτοπορία

Λογότυπο

Πώς ορίζουμε τους εαυτούς μας

Χρώμα και τυπογραφία

Πώς εκφραζόμαστε

Ήχος

Όπου μας συναντήσετε