Αντλία Θερμότητας (DVM)

Αντλία Θερμότητας (DVM)

Με προηγμένους τρόπους λειτουργίας που μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να επιτρέπουν στις εποχιακές σας απαιτήσεις κλιματισμού, τα συστήματα DVM Chiller της Samsung σας επιτρέπουν να μειώσετε το ετήσιο κόστος των λογαριασμών σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς ψύκτες.

Εξωτερική Μονάδα

Εσωτερική Μονάδα

HVM - η υβριδική λύση κλιματισμού VRF

 

Η πλήρης σειρά Συστημάτων Κλιματισμού

A VRF outdoor unit A VRF outdoor unit