Χρώμα και τυπογραφία

Χρώμα και τυπογραφία

Καθηλωτικό,
δυναμικό,
ξεχωριστό

Καθηλωτικό,
δυναμικό,
ξεχωριστό

Το μπλε αποτελεί εμβληματικό χρώμα για τη Samsung από το 1993. Εκπροσωπώντας τις αξίες της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αποτελεί τον πολικό αστέρα που ορίζει την ταυτότητά μας. Το μπλε χρησιμοποιείται σε όλα τα προϊόντα και τις επικοινωνίας της Samsung, εμπνέοντας την ακλόνητη εμπιστοσύνη των καταναλωτών μας.
Συνδυάζουμε το Samsung Blue με μαύρο, λευκό και ένα ζωηρό και δυναμικό σύνολο χρωμάτων εικονογράφησης. Αυτά τα χρώματα είναι που διηγούνται την ιστορία μας στους πελάτες με έναν καθηλωτικό και δυναμικό τρόπο.

Ξεχωριστή, αλλά καθολική.

Προσεγγίζουμε τους ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες μέσω ενός μεγάλου εύρους προϊόντων και πλατφορμών. Έτσι, απευθυνόμαστε στους πελάτες μας, με μια συνέπεια, που κάνει τη Samsung αναγνωρίσιμη στη στιγμή, μέσω της γραμματοσειρών της. Φιλικές, κομψές και μοντέρνες, οι γραμματοσειρές μας μάς βοηθούν να προσφέρουμε στους πελάτες μια εμπειρία σύνδεσης και καθολικότητας.