Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Προσπαθούμε να
μεγιστοποιήσουμε την αξία και
την ευκολία για τους πελάτες μας

Προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε την αξία και την ευκολία για τους πελάτες μας

Η Samsung Electronics δημιουργεί μια κουλτούρα απεριόριστων δυνατοτήτων
που εμπλουτίζει τη ζωή και εκπλήσσει τον κόσμο. Η βαθιά εμπιστοσύνη και
δέσμευση των πελατών μας ωθεί τη συνεχή προσπάθειά μας να ροπορε-
υόμαστε στους τομείς της αλλαγής και της καινοτομίας.

Η Samsung Electronics δημιουργεί μια κουλτούρα απεριόριστων δυνατοτήτων που εμπλουτίζει τη ζωή και εκπλήσσει τον κόσμο. Η βαθιά εμπιστοσύνη και δέσμευση των πελατών μας ωθεί τη συνεχή προσπάθειά μας να προπορευόμαστε στους τομείς της αλλαγής και της καινοτομίας.

Η τεχνολογική καινοτομία στη Samsung Electronics δικαιολογεί την ανάπτυξη και την εξαιρετική μας απόδοση. Αυτό αποδεικνύεται από τις ετήσιες πωλήσεις περισσότερων από 400 εκατομμυρίων κινητών συσκευών παγκοσμίως, που τροφοδοτούνται από την εκπληκτική τεχνολογία των smartphone μας. Ο εξοπλισμός και οι λύσεις μας για τις τηλεπικοινωνίες ενισχύουν την παγκόσμια επέκταση του 4G. Και η τεχνολογία μας ψηφιακής απεικόνισης εμπλουτίζει τη ζωή των ανθρώπων, όχι μόνο αποτυπώνοντας ιδιαίτερες στιγμές αλλά και επιτρέποντας την κοινή χρήση αναμνήσεων άμεσα, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.

Τηλεπικοινωνίες

Επιδιώκουμε αδιάκοπα την ουσιαστική καινοτομία με μεγαλύτερη αξία και ευκολία για τους πελάτες μας.

Κοντινό ενός ατόμου που κρατά στο χέρι του ένα τηλέφωνο Galaxy. Στο φόντο υπάρχουν φορητοί υπολογιστές επάνω στο τραπέζι. Κοντινό ενός ατόμου που κρατά στο χέρι του ένα τηλέφωνο Galaxy. Στο φόντο υπάρχουν φορητοί υπολογιστές επάνω στο τραπέζι.

Τομέας δικτύων

Παροχή υποδομής και λύσεων δικτύου επόμενης γενιάς με κορυφαία τεχνολογία στον κλάδο και επιτυχή εμπορική εμπειρία.

Ροή χιλιάδων φωτισμένων πράσινων και μπλε καλωδίων οπτικής ίνας. Ροή χιλιάδων φωτισμένων πράσινων και μπλε καλωδίων οπτικής ίνας.