Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης

Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης

Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης
Διαμόρφωση του μέλλοντος
με καινοτομία και νοημοσύνη

Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Διαμόρφωση του μέλλοντος με καινοτομία και νοημοσύνη

Το Samsung Research είναι το προηγμένο κέντρο Ε&Α της Samsung Electronics που θα προωθήσει τις τεχνολογίες του μέλλοντος, δημιουργώντας νέες αξίες μέσω της αδιάκοπης καινοτομίας και νοημοσύνης.

Το Samsung Research είναι το προηγμένο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) του τμήματος καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών (CE) και του τμήματος Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (IM) της Samsung. Το Samsung Research ηγείται της ανάπτυξης των τεχνολογιών του μέλλοντος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Samsung με περισσότερους από 10.000 ερευνητές και προγραμματιστές που εργάζονται σε κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης στο εξωτερικό.

Με το όραμα για «Διαμόρφωση του μέλλοντος με καινοτομία και νοημοσύνη», διεξάγει ενεργά έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) για να εντοπίσει νέους τομείς μελλοντικής ανάπτυξης και να εξασφαλίσει προηγμένες τεχνολογίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ώστε να δημιουργήσει νέα αξία και να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων.

Τα βασικά θέματα έρευνας του Samsung Research περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη νοημοσύνη δεδομένων, τις επικοινωνίες επόμενης γενιάς, τα ρομπότ, το Tizen, τη φροντίδα ζωής και τις νέες εμπειρίες, τα μέσα επόμενης γενιάς και την ασφάλεια. Συγκεκριμένα, επεκτείνει το αντικείμενο της έρευνάς του σε νέα υποσχόμενα πεδία για να υλοποιήσει έναν νέο τρόπο ζωής βασισμένο σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το κέντρο συνεργάζεται με 14 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης σε 12 χώρες στον κόσμο και 7 παγκόσμια κέντρα τεχνητής νοημοσύνης για την εξασφάλιση καινοτόμων τεχνολογιών και την ενίσχυση της παγκόσμιας ικανότητας του σε Ε&Α. Μεγιστοποιεί εξίσου την τεχνολογική συνεργασία μέσω της ενεργού ανοιχτής καινοτομίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και συνεργαζόμενες εταιρείες παγκοσμίως που διαθέτουν τις καλύτερες τεχνολογίες στον κόσμο.

To Samsung Research υπόσχεται να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να γίνει κορυφαίο διεθνές ερευνητικό ίδρυμα που δημιουργεί νέες αξίες για το μέλλον μέσω της αδιάκοπης καινοτομίας και νοημοσύνης.