Ασφάλεια

Ασφάλεια

Samsung Knox,
πώς προστατεύουμε πλήρως τη συσκευή και την υπηρεσία σας

Samsung Knox,
πώς προστατεύουμε πλήρως τη συσκευή και την υπηρεσία σας

Το Samsung Knox προστατεύει τις συσκευές και τις υπηρεσίες σας με τις εκτεταμένες αρχές ασφαλείας μας και τις μεγάλες συνεργασίες.
Εργαζόμαστε ακούραστα για να εξασφαλίσουμε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε το Samsung Knox για την πλήρη προστασία των δεδομένων και του τρόπου ζωής σας.

Samsung Knox Αρχές ασφαλείας

Δημιουργούμε τη δική μας αλυσίδα εμπιστοσύνης από το ανθεκτικό στις παραβιάσεις hardware Root of Trust (RoT).

Το Root of Trust είναι πλήρως ενσωματωμένο στα chip μας και δεν είναι εκτεθειμένο ενώ είναι προσβάσιμο μόνο σε περιορισμένο αριθμό εφαρμογών.
Εξασφαλίζουμε ότι οι κύριες λειτουργίες λογισμικού δεν παραβιάζονται ενώ προσφέρουμε ολοκληρωμένη προστασία προσωπικών δεδομένων.
Οι λειτουργίες ασφαλείας μας που υποστηρίζονται από συσκευές επιτρέπουν στους πελάτες μας να αισθάνονται ασφαλείς και να έχουν ψυχική ηρεμία.

Παρέχουμε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον εκτέλεσης που επεξεργάζεται ευαίσθητα και απόρρητα δεδομένα ενώ προστατεύει από κακόβουλες επιθέσεις.

Η προστατευμένη αναπαραγωγή βίντεο, η ταυτοποίηση χρήστη και οι εφαρμογές πληρωμής εκτελούνται στο ασφαλές περιβάλλον εκτέλεσής μας. Για εφαρμογές ταυτοποίησης χρήστη, το ασφαλές περιβάλλον εκτέλεσης εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητες βιομετρικές πληροφορίες. Για εφαρμογές πληρωμών, το ασφαλές περιβάλλον εκτέλεσής μας εξασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό των συναλλαγών πληρωμής.

Εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα όπως βιομετρικά, τιμές PIN ή PII αποθηκεύονται σε πλήρως απομονωμένο ασφαλή χώρο αποθήκευσης που είναι ανθεκτική στις απειλές διαρροής δεδομένων.

Ο πλήρως απομονωμένος ασφαλής χώρος αποθήκευσης είναι επίσης ανθεκτικός σε φυσικές επιθέσεις.

Υιοθετούμε εγκεκριμένους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους και τεχνολογία για να προσφέρουμε λύσεις προστασίας δεδομένων.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Samsung χρησιμοποιούν διεθνώς αναγνωρισμένες και τυποποιημένες τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Διασφαλίζουμε την υλοποίηση αυτών των κρυπτογραφικών τεχνολογιών μέσω πιστοποιήσεων όπως το Federal Information Processing Standard (FIPS). Τα δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται με ασφάλεια σε κρυπτογραφημένη μορφή. Τέτοιου είδους μηχανισμοί προστασίας δεδομένων εφαρμόζονται επίσης σε δεδομένα που βρίσκονται σε αδράνεια (data-at-rest) και σε δεδομένα που βρίσκονται σε χρήση (data-in-transit).

Εφαρμόζουμε ισχυρές τεχνολογίες ταυτοποίησης που επιτρέπουν μόνο σε καθορισμένους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στις συσκευές και τις υπηρεσίες μας.

Μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών ταυτοποίησης χρηστών όπως το PIN, το μοτίβο, ο κωδικός πρόσβασης, το δακτυλικό αποτύπωμα, και η αναγνώριση της ίριδας του ματιού χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για να προσφέρουν ισχυρή ταυτοποίηση χρηστών. Επιπλέον, ο λογαριασμός Samsung μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της πρόσβασης σε υπηρεσίες internet ενώ η λειτουργία πολλαπλής ταυτοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί για να επιτρέπεται σε καθορισμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν συσκευές, υπηρεσίες και δεδομένα.

Αναπτύσσουμε τεχνολογίες που ανιχνεύουν παράνομες δραστηριότητες παραβίασης κώδικα στη συσκευή και τις υπηρεσίες σας. Δημιουργούμε μηχανισμούς προορατικά που ενημερώνουν και προειδοποιούν τους χρήστες αυτών των δραστηριοτήτων να προλαμβάνουν πιθανές απειλές προς χρήστες.

Ανιχνεύουμε και προλαμβάνουμε προσπάθειες παραβίασης κώδικα που έχουν ξεκινήσει στα προϊόντα μας για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα μας παραμένουν ασφαλή. Επαληθεύουμε την ακεραιότητα του λογισμικού που εκτελείται κατά την εκκίνηση χρησιμοποιώντας secure boot. Η τεχνολογία επαλήθευσης του λογισμικού επεκτείνεται στις ενημερώσεις λογισμικού για την πρόληψη της μη επαληθευμένης εγκατάστασης ενημερώσεων λογισμικού. Η τεχνολογία προστασίας σε πραγματικό χρόνο παρέχει διαρκώς ενεργή προστασία σε λογισμικό run-time και ευαίσθητα δεδομένα.

Εφαρμόζουμε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και patch ασφαλείας για να καταπολεμήσουμε επιθέσεις από το συνεχώς μεταβαλλόμενο κακόβουλο λογισμικό και το τοπίο παραβιάσεων.

Τα προϊόντα της Samsung παρέχουν ενημερώσεις ασφάλειας μέσω ποικίλων καναλιών. Προσφέρουμε online διαδικτυακές ενημερώσεις καθώς και περιοδικές κι έκτακτες ενημερώσεις ασφάλειας για την ευρεία και γρήγορη αντιμετώπιση των ευπαθειών.

Από την αρχική σύλληψη έως το τέλος της διάρκειας ζωής, ακολουθούμε μια αυστηρή διαδικασία ανάπτυξης ασφάλειας που καλύπτει όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και την εμπειρία των πελατών μας.

Οι πολιτικές ασφαλείας μας επεκτείνονται στην ταξινόμηση, τη διαχείριση και την επεξεργασία του τρόπου με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και σε άλλες μορφές εμπιστευτικών δεδομένων. Πραγματοποιούμε αυστηρές αναθεωρήσεις σχεδιασμού ασφάλειας που λαμβάνουν υπόψη όλους τους τύπους επίθεσης. Παρακολουθούμε διαρκώς το τοπίο των απειλών για την εμφάνιση τυχόν απειλών στις συσκευές και τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά ολοκληρωμένης ασφάλειας
με πιστοποιημένη πλατφόρμα ασφάλειας Knox

Η πλατφόρμα ασφάλειας Samsung Knox είναι η βάση για την προστασία σε μια προσωπική συσκευή, εταιρική επιχειρηματική λύση και υπηρεσία.
Η πλατφόρμα ασφάλειας της Knox αποτελείται από μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων που προστατεύουν τα δεδομένα από κακόβουλο λογισμικό και απειλές. Η πλατφόρμα ασφάλειας Knox είναι εγκεκριμένη και πιστοποιημένη από πλήθος κρατικών φορέων, οργανισμών πιστοποίησης ασφαλείας και τρίτους παρόχους ασφαλείας.
Από τη στιγμή που ο πελάτης ενεργοποιεί τη συσκευή, η πλατφόρμα ασφαλείας της Knox προστατεύει τη συσκευή και τις υπηρεσίες.

Η τεχνολογία ασφαλείας της Knox είναι πλήρως ενσωματωμένη στα προϊόντα μας

Το Samsung Knox παρέχει ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου οι πελάτες μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
「Secured by Knox」 εγγυάται την ασφάλεια.

Κινητή συσκευή

Το Knox προστατεύει με ασφάλεια τα απόρρητα και ευαίσθητα δεδομένα σε κάθε επίπεδο σε μια συσκευή Samsung Galaxy.
Από τη στιγμή που ενεργοποιείται μια συσκευή Galaxy, το Knox παρέχει προστασία σε πραγματικό χρόνο διαρκώς.

Τηλεόραση

Το Knox παρέχει προστασία στα δεδομένα και τις υπηρεσίες χρήστη από τις συσκευές Smart TV της Samsung μέχρι τις online πλατφόρμες και υπηρεσίες.
Παρέχουμε στους χρήστες μια ασφαλή και βελτιστοποιημένη εμπειρία τηλεόρασης.

Οικιακές συσκευές

Η ισχυρή τεχνολογία ταυτοποίησης του Knox και η εγκεκριμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης είναι η ραχοκοκαλιά για τον ασφαλή έλεγχο και την παρακολούθηση των έξυπνων οικιακών συσκευών Samsung με τεχνολογία SmartThings.

Διατήρηση του ύψιστου επιπέδου ασφάλειας και προστασίας

Η Samsung εργάζεται στενά με κοινότητες από όλο τον κόσμο που ερευνούν ζητήματα ασφάλειας για να επιδιώξει ολοκληρωμένη ασφάλεια.
Λαμβάνουμε προβλήματα ασφάλειας και ευπάθειες από διάφορα κανάλια, συμπεριλαμβανομένων e-mail και αναφορές. Προβαίνουμε άμεσα σε ενέργειες για την επίλυση των απειλών και των ευπαθειών.
Επίσης, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Bug Bounty, το οποίο ανταμείβει τις κοινότητες ασφάλειας για την εύρεση και την αναφορά ευπαθειών ασφάλειας.

Αναφορά προβλημάτων και ευπαθειών ασφαλείας

Ενθαρρύνουμε τους ερευνητές να αναφέρουν προβλήματα ασφαλείας και ευπάθειες στην παρακάτω τοποθεσία. Θα επεξεργαστούμε κάθε αναφορά γρήγορα και προσεχτικά.

Προώθηση της έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας ασφαλείας

Ερευνούμε και αναπτύσσουμε διαρκώς τεχνολογίες ασφάλειας και προστασίας απορρήτου που ανεβάζουν τον πήχη για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της Samsung.