Tab S Android 5.0 如何開啟 Wifi Direct

最後更新日期 : 2020年11月23日

b 

1: 設定 -> 連接 -> Wifi  

1 

 

2: 按右上角三點選Wifi Direct,手機可給別的裝置搜尋和要求連接

2     

 

Wifi Direct版面 

1 

請完成問卷後按「提交」留下寶貴意見,有助我們提供更優質的服務,謝謝。

感謝您提供意見讓我們了解您的需要