Ētika

Ētika

Taisnīga un pārredzama
korporatīvā kultūra

Taisnīga un pārredzama
korporatīvā kultūra

Mēs ieviešam integritāti ikdienas darbību struktūrā, lai pildītu savu sociālo
lomu un atbildību atbilstoši mūsu stāvoklim kā visaugstākā līmeņa globālam
uzņēmumam.

Mēs ieviešam integritāti ikdienas darbību struktūrā, lai pildītu savu sociālo lomu un atbildību atbilstoši mūsu stāvoklim kā visaugstākā līmeņa globālam uzņēmumam.

Mūsu uzņēmējdarbība aptver daudzas valstis visā pasaulē, tālab mēs apzināmies un analizējam likumu, noteikumu un paražu atšķirības attiecīgajās valstīs, vienlaikus veicot uzņēmējdarbību likumīgi un ētiski. Tāpat mēs izstrādājam un ieviešam globāla mēroga personas datu aizsardzības politiku, lai respektētu savu klientu un darbinieku privātumu un aizsargātu viņu personas datus. Mūsu centieni sistemātiski pārvaldīt atbilstību un ētiskos riskus ir balstīti uz Samsung Globālo rīcības kodeksu un Uzņēmējdarbības pārvaldības vadlīnijām, kas palīdz visiem mūsu darbiniekiem rīkoties un izdarīt pilnvērtīgus spriedumus. Mūsu Atbilstības komanda, kas iepriekš bija daļa no Juridiskā biroja, šobrīd ir tiešā izpilddirektora pakļautībā, un Atbilstības komandas vadītājs apmeklē visas valdes sēdes, lai sniegtu atbalstu būtiskiem, valdē izskatāmajiem lēmumiem. Mums ir specializētas struktūrvienības katrā uzņēmējdarbības nodaļā un citu valstu reģionālajos birojos, kuras pārvalda atbilstības jautājumus atbilstoši ikvienai uzņēmējdarbības praksei un reģionam.

Ētikas pārvaldība

Mēs saviem piegādātājiem, klientiem un citām ārējām ieinteresētajām personām, kā arī mūsu darbiniekiem, izmantojot mūsu ētikas pārvaldības vietni, atklājam savu Globālo rīcības kodeksu („Samsung uzņēmējdarbības principi”) un nodrošinām kanālu, kur ziņot par visiem ētikas standartu pārkāpumiem. Turklāt „Darbinieku uzņēmējdarbības rīcības pamatnostādnes”, kas kalpo kā ētiskie standarti mūsu darbiniekiem, ir tulkotas un pieejamas kopumā 15 valodās (ieskaitot korejiešu valodu) un tās ir augšupielādētas mūsu iekšējā intranet tīklā. Attiecīgā informācija tiek izplatīta un kopīgota ar visiem mūsu darbiniekiem visā pasaulē, izmantojot kolektīvās, tiešsaistes un audio/vizuālās apmācības, kas tiek piedāvātas vismaz reizi gadā vai biežāk. Mūsu piegādātājiem tiek nodrošinātas arī atsevišķas „Uzņēmējdarbības pamatnostādnes”, lai izveidotu pārredzamu uzņēmējdarbības praksi.

Atbilstības pārvaldība

Mūsu atbilstības programmas mērķis ir izveidot atbilstībā balstītu korporatīvo kultūru, lai mazinātu uzņēmējdarbības riskus, kas var rasties cenu noteikšanas vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu dēļ, un uzņemties lielāku atbildību cilvēktiesību, veselības un drošības un vides jomās. Atbilstības programmas pārvaldības sistēma (CPMS) ir IT sistēma, kas izstrādāta, lai pārvaldītu ar atbilstību saistītos riskus, nodrošina mūsu specifisko jomu politiku un reģionālo jautājumu uzraudzības informāciju. Mūsu palīdzības dienests ir izveidots un darbojas, lai darbinieki varētu individuāli sazināties ar ekspertiem ikreiz, kad viņiem ir ar darbu saistīti jautājumi vai kad viņi uzskata, ka mūsu pamatnostādnes nav pietiekamas, lai konstatētu nelikumību. Mūsu ziņošanas sistēma, kas mūsu darbiniekiem izstrādāta saskaņā ar CPMS, darbojas tā, lai stingri garantētu ziņotāja konfidencialitāti.

Atbilstības
pārvaldības
process

 • Prevencijas
  pasākumi

  Piedāvājam darbinieku apmācības, sniedzot katras nozares pārstāvim atbilstošus ieteikumus un materiālus, kas nepieciešami darba izpildei. Tāpat veicam darbinieku pašnovērtējuma aptaujas un regulāri uzlabojam esošos un ieviešam jaunus noteikumus.

 • Uzraudzība

  Veic regulāru / ad-hoc uzraudzību, izmantojot specializētas struktūrvienības vai personālu

Privātuma politika

Mēs oficiāli paziņojām par mūsu globālo standarta privātuma politiku un izstrādājām attiecīgas politikas, kas atspoguļo reģionam raksturīgus normatīvos apstākļus un vietējās īpatnības. Šo darbu rezultātā mūsu darbiniekiem ir pieejama „Globālā personiskās informācijas rokasgrāmata” un „Pārvaldības rokasgrāmata personas datu apstrādes ārpakalpojumiem”, kas tiek izmantotas kā pārvaldības noteikumi. Mēs veicam savus procesus un sistēmas tā, lai mūsu ikdienas uzņēmējdarbībā tiktu iekļauta attiecīgā politika, kā arī turpinām izveidot pārskatus un piedāvāt apmācības visā uzņēmumā.

 • Specializētu struktūrvienību darbība

  Korporatīvā juridiskā biroja ietvaros tiešā izpilddirektora
  vadībā ir izveidots Globālais privātuma birojs Iecel juristus,
  kuri ir atbildīgi par privātuma politiku attiecīgajās uzņēmuma struktūrvienībās

 • Pastiprināts privātuma politikas
  darbības/
  pārvaldības sistēmu pārskats

  Veic regulāras pārbaudes un nepieciešamos uzlabojumus mūsu sistēmās un pakalpojumos, kas darbojas mūsu klientu un darbinieku uzdevumā viņu vadības, tehniskās un fiziskās aizsardzības sistēmās, kuras regulē visu datu vākšanas, apstrādes un iznīcināšanas procesual

 • Aapmācība privātuma politikas jomā

  Tiek nodrošināta privātuma politikas apmācība tiešsaistē/bezsaistē, kurā tiek ņemtas vērā nodaļas specifiskās darba īpašības (plānošana, pētniecība un attīstība, mārketings u. c.), kā arī visu darbinieku pamatmācība

 • Privātuma juridiskās pārvaldības sistēmas (PLMS)
  darbība

  Tiek noteikts pienākums veikt preventīvus pasākumus, izmantojot datu privātuma riska kontrolsarakstu, kas veidots, lai pārskatītu datu privātuma riskus katrā produktu un pakalpojumu posmā, sākot no plānošanas un attīstības līdz darbībai un izbeigšanai, un pārskatot šādu kontrolsarakstu ar specializējušos juristu starpniecību