SAMSUNG KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS SVARĪGĀKĀ INFORMĀCIJA

Samsung Electronics zina, cik konfidencialitāte ir svarīga mūsu klientiem. Mēs vēlamies pārliecināties, ka Jūs izprotat, kā mēs ievācam un izmantojam Jūsu personisko informāciju visās mūsu Samsung ierīcēs un pakalpojumos, no mobilajiem tālruņiem un planšetdatoriem līdz televizoriem, sadzīves ierīcēm, tiešsaistes pakalpojumiem utt.

Lai gan šī Konfidencialitātes politika attiecas uz visiem mūsu pakalpojumiem, mēs arī sniegsim papildinformāciju par konfidencialitāti, kas saistīti ar konkrētiem pakalpojumiem (kad nepieciešams).

PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS PĀRSKATS

Mēs vācam Jūsu tieši sniegto personisko informāciju, informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus un informāciju no trešo personu avotiem. Mēs izmantojam šo informāciju, lai sniegtu jums pakalpojumus, izprastu, kā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, lai mēs varētu uzlabot un personalizēt Jūsu pieredzi un izstrādāt attiecīgas lietotnes, tehnoloģijas un saturu mūsu klientiem. Mēs arī izmantojam personisko informāciju, lai nodrošinātu Jūsu interesēm pielāgotas reklāmas.

JŪSU PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS KOPĪGOŠANA

Mēs varam kopīgot Jūsu personisko informāciju ar Samsung Electronics filiālēm, kā arī ar uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus Samsung Electronics vārdā. Mēs varam arī nodot Jūsu personisko informāciju uzticamiem partneriem, piemēram, mobilo sakaru operatoriem vai apdrošināšanas kompānijām, kas sniedz Jūsu pieprasītos produktus vai pakalpojumus un informāciju par Jūs interesējošajiem produktiem un pakalpojumiem. Mēs sniedzam personisko informāciju tiesībsargājošām iestādēm, kad to pieprasa likums vai lai aizsargātu Samsung Electronics un tā lietotājus.

SAMSUNG KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA — SMART TV PIELIKUMS

Samsung Smart TV pakalpojums piedāvā dažādu funkciju kopumu, kas nodrošina uzlabotu video saturu, pielāgotu TV pieredzi, filmas, savienojumus ar sociālajiem tīkliem un iespējas kontrolēt un sazināties ar Jūsu Smart TV, izmantojot balss komandas. Mēs ievācam, izmantojam, kopīgojam un uzglabājam informāciju, izmantojot Jūsu Smart TV un ierīces, kuras ir pieslēgtas Jūsu Smart TV tā, kā tas aprakstīts Samsung konfidencialitātes politikā. Šajā Pielikumā tiek sniegta papildinformācija par dažu Smart TV funkciju konfidencialitātes praksi.


Smart TV ir izstrādāts, lai piedāvātu iespēju jums viegli atrast un piekļūt video programmām un citam saturam. Piemēram, Jūs varat piekļūt informācijai par tiešraides televīzijas programmām, kuras jums izplata Jūsu kabeļpakalpojumu vai satelītpakalpojumu operators un pieprasījumvideo satura piedāvājumiem no trešajām personām — satura nodrošinātājiem, izmantojot Smart TV piedāvātās instrukcijas ar meklēšanas funkciju.


Tiešraides televīzijas programmu gadījumā mēs nosakām, kāds saturs ir jums pieejams, daļēji ņemot vērā Jūsu pasta indeksu. Turklāt Smart TV palīdz jums atrast un iepazīties ar citu Smart TV saturu, kas ir jums atbilstošāks, izceļot programmas un saturu, kas Jūs, visticamāk, interesēs, vai, sniedzot papildu pakalpojumus, uzlabos Jūsu skatīšanās pieredzi. Mēs balstām šos ieteikumus un papildu pakalpojumus uz:

 

• informāciju par saturu, kuru skatījāt, iegādājāties, lejupielādējāt vai straumējāt, izmantojot Samsung lietojumprogrammas, savā Smart TV vai citās ierīcēs (TV skatīšanās informāciju, lūdzu, skatiet zemāk sadaļā “Informācijas pakalpojumu skatīšana”);
• informāciju par lietojumprogrammām, kurām piekļuvāt, izmantojot Smart TV;
• informāciju par Jūsu klikšķiem uz pogām “Patīk”, “Nepatīk”, “Skatīt tagad” un citām pogām  uz Jūsu Smart TV;
• vaicājuma terminiem, kurus ievadāt Smart TV meklēšanas funkcijās, tostarp, kad meklējat konkrētu video saturu;
• citu Smart TV izmantošanu un ierīces informāciju, tostarp IP adresi, pierakstīšanās informāciju, informāciju, kas identificē Jūsu ierīces vai programmatūras konfigurāciju, informāciju par pārlūkprogrammu un pieprasīto(-ajām) lapu(-ām).

 

Skatīšanās informācijas pakalpojumi


Šis Paziņojums par konfidencialitāti ir jālasa kontekstā ar Samsung konfidencialitātes politiku, kas arī ir attiecināma uz saņemtajām pielāgotajām Smart TV lietošanas iespējām un ir pieejama tīmekļvietnē https://account.samsung.com/membership/pp.


Lai nodrošinātu Jūs ar pielāgotu Smart TV lietošanas iespējām, dažas funkcijās un pakalpojumi izmantos Jūsu TV skatīšanās vēsturi un informāciju par Smart TV lietojumu.


Jūsu TV skatīšanās vēsture ietver informāciju par tīkliem, kanāliem, apmeklētajām tīmekļvietnēm un programmām, ko skatījāties savā Smart TV, kā arī par laiku, ko veltījāt, lai tās skatītos.


Mēs varam izmantot automātisko satura atpazīšanu (Automatic Content Recognition — ACR) un citas tehnoloģijas, lai tvertu šo informāciju. Jūsu Smart TV pārraida video fragmentus vai TV uztvērēja informāciju, lai noteiktu, kādas programmas ir skatītas.


Izvēlēto konfidencialitātes iestatījumu var jebkurā laikā mainīt, iestatījumu izvēlnē pēc savas izvēles atspējojot noteikto funkciju vai pakalpojumu, kā rezultātā attiecīgās funkcijas vai pakalpojuma datu vākšana TV skatīšanās vēsturē tiek pārtraukta.


[Tikai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) iedzīvotājiem]


Izmantojot mūsu Pakalpojumus, Jūsu personiskā informācija tiks nodota tālāk, uzglabāta un apstrādāta ārpus Jūsu mītnes valsts (Korejā) saskaņā ar šo politiku. Turklāt, izmantojot mūsu Pakalpojumus, Jūsu personiskā informācija var arī tikt nodota tālāk, uzglabāta un apstrādāta citās valstīs, piemēram, šādas valstis cita starpā var būt Eiropas Ekonomiskās zonas valstis, Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu aizsardzības un citi likumi valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, uz kurām var tikt nosūtīta Jūsu informācija, var nebūt tik visaptveroši kā Jūsu valstī. Mēs veiksim atbilstošos pasākumus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu Jūsu personiskās informācijas aizsardzību. Šādi pasākumi ietver standarta līguma nosacījumus , lai aizsargātu datu nodošanu tālāk ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Lai iegūtu vairāk informācijas vai iegūtu spēkā esošo līgumu nosacījumu kopiju, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu konfidencialitātes atbalsta lapā sniegto kontaktinformāciju (https://www.samsung.com/request-desk).


Ņemiet vērā, ka Jūsu izvēlētais konfidencialitātes iestatījums var ietekmēt noteikto skatāmās informācijas pakalpojumu pieejamību vai kvalitāti.


Uz interesēm balstītas reklāmas pakalpojumi


Uz interesēm balstītas reklāmas pakalpojumi (“IBA pakalpojumi”) ir izstrādāti, lai nodrošinātu jums iespēju iegūt un skatīt noderīgas, interaktīvas un interesējošas reklāmas par Samsung un trešo personu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem Jūsu Samsung Smart TV vai citās Samsung un trešo personu
 platformās un ierīcēs, tostarp lineārās reklāmās tīmeklī, mobilajās ierīcēs un planšetdatoros.


Lai padarītu reklāmas Jūsu ierīcēs vēl saistošākas jums, IBA pakalpojums paļaujas uz Jūsu TV skatīšanās vēsturi (tostarp informāciju par tīkliem, kanāliem, apmeklētajām tīmekļvietnēm un Samsung Smart TV skatītajām programmām, kā arī to skatīšanai veltīto laiku), Samsung Smart TV lietošanas informāciju un citus statistikas datus, kas iegūti no uzticamiem trešo personu datu avotiem. Mēs varam izmantot automātisko satura atpazīšanu (Automatic Content Recognition — ACR) un citas tehnoloģijas, lai iegūtu Jūsu TV skatīšanās vēsturi.


Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, mēs izveidojam Samsung Smart TV īpašnieku grupas, kurās ir līdzīgas intereses, un izmantojam šīs grupas IBA pakalpojumam. Iepriekš minētā informācija tiek izmantota, lai noteiktu grupas, kurās iekļaut Jūsu Samsung Smart TV, tādējādi nosakot Jūsu ierīcēs redzamās reklāmas.


Jūs varat atspējot IBA pakalpojumu jebkurā laikā, savā Samsung Smart TV apmeklējot iestatījumu izvēlni.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka konfidencialitātes iestatījums, ko izvēlējāties attiecībā uz IBA pakalpojumam, neietekmē to, vai jums tiek/netiek rādītas citu veidu reklāmas un mārketinga paziņojumi, kas nav īpaši balstīti uz TV skatīšanās vēsturi vai informāciju par Samsung Smart TV lietojumu. Citi reklāmu un mārketinga veidi tiks balstīti uz citu informāciju, piemēram, atrašanās vietu un citu paredzamo vai varbūtējo informāciju. Šāda informācija var būt mazāk saistoša, jo tā nav balstīta uz interesēm.


Plašākai informācijai par IBA pakalpojumiem, lūdzu, skatiet IBA pakalpojumu Paziņojumu par konfidencialitāti šī Pielikuma beigās.


PSID


Interaktīvās un uz interesēm balstītās reklāmas nodrošināšanas nolūkos ievāktā skatīšanās vēsture un Smart TV lietošanas informācija tiks savienota ar anonīmu, vienā virzienā šifrētu, atiestatāmu ierīces identifikatoru — Personalizēto pakalpojuma ID vai “PSID”.


Jūs varat atiestatīt savu PSID jebkurā laikā, apmeklējot Smart TV iestatījumu sadaļu, kad atiestatāt savu Smart TV skatīšanas vēsturi un Smart TV lietošanas informāciju, visa informācija attiecībā uz interesēm balstītu reklāmu tiks izdzēsta un atvienota no tā iepriekšējā PSID. Ņemiet vērā, ka pēc PSID atiestatīšanas pielāgoto un interesēm atbilstošo reklāmu kvalitāte var nebūt piemērota precīzi.


Balss atpazīšana


Jūs varat pārvaldīt Smart TV un lietot dažādas tā piedāvātās funkcijas, izmantojot balss komandas.


Ja Balss atpazīšana tiek iespējota, jums būs iespēja sazināties ar Smart TV, izmantojot balsi. Lai tiktu nodrošināta Balss atpazīšanas funkcija, dažas interaktīvas balss komandas var tikt pārsūtītas mums (kopā ar informāciju par Jūsu ierīci, tostarp ierīces identifikatoriem), un mēs tās pārveidosim tekstā, lai jums nodrošinātu Balss atpazīšanas funkciju. Turklāt uzņēmums Samsung drīkst ievākt Jūsu balss komandas un saistītos tekstus ar nolūku novērtēt funkcijas darbību un uzlabot to. Samsung ievāks Jūsu balss komandas tikai tad, kad iesniegsiet konkrētu meklēšanas pieprasījumu savam Smart TV, noklikšķinot uz aktivizēšanas pogas uz tālvadības pults vai ekrāna, izrunājot aktivizēšanas vārdu (piem., Hi, Bixby) un runājot vadības pults vai Smart TV mikrofonā.


Ja Balss atpazīšana netiks iespējota, jums netiks nodrošināta iespēja izmantot balss atpazīšanas funkcijas.


Jūs jebkurā brīdī iestatījumu izvēlnē varat atspējot datu vākšanu Balss atpazīšanas pakalpojumam. Taču šādi jums var tikt liegta iespēja izmantot dažas Balss atpazīšanas funkcijas.


Plašākai informācijai par Balss atpazīšanu, lūdzu, skatiet Balss atpazīšanas pakalpojumu Paziņojumu par konfidencialitāti šī Pielikuma beigās.


Trešās personas


Lūdzu, ievērojiet, ka, skatoties video vai piekļūstot trešo personu lietojumprogrammām vai piedāvātajam saturam, šo pakalpojumu sniedzējs var ievākt vai saņemt informāciju par Jūsu Smart TV (piemēram, tā IP adresi un ierīces identifikatorus), pieprasīto darījumu (piemēram, Jūsu pieprasījumu iegādāties vai iznomāt video) un par to, kā Jūs lietojat lietojumprogrammu vai pakalpojumu. Samsung neuzņemas atbildību par šo pakalpojumu nodrošinātāju konfidencialitātes un drošības praksi. Jums ir jārīkojas piesardzīgi un jāpārskata paziņojumi par konfidencialitāti, kas tiek piemēroti trešās puses tīmekļvietnēs un pakalpojumos, ko Jūs lietojat.


Valstu specifiskās funkcijas


Lūdzu, ņemiet vērā, ka viena vai vairākas funkcijas, kas aprakstītas šajā Smart TV pielikumā, var nebūt jums pieejamas atkarībā no Jūsu dzīvesvietas.

 


BALSS ATPAZĪŠANAS PAKALPOJUMA PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI


Spēkā stāšanās datums: 2019. gada 4. jūnijs


Samsung Electronics un ar to saistītie uzņēmumi ciena Jūsu bažas par konfidencialitāti. Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personisko informāciju, kuru mēs ievācam  izmantojot Balss atpazīšanas pakalpojumu (turpmāk tekstā — “Balss pakalpojums”).


Balss pakalpojums ir pakalpojums, kas lietotājiem nodrošina iespēju atrast un skatīties saturu un pārvaldīt savu pasauli Samsung produktos, izmantojot tikai savu balsi. Tā iespējas iekļauj dabiskās valodas apstrādi satura meklēšanā un Samsung Smart TV vadībā; internetu, laikapstākļus un citus pakalpojumus, ko lietotāji sagaida no saviem Samsung Smart TV.


Atkarībā no izvēlētas valodas varat izmantot un izbaudīt uzlaboto balss atpazīšanas funkciju Bixby. Kad Bixby funkcija ir aktivizēta, Jūs varat to apstiprināt ar ikonām, reklāmkarogiem vai citām zīmēm sava Samsung Smart TV ekrānā.


Šis Paziņojums par konfidencialitāti sniedz papildu specifisku informāciju par to, kā Jūsu personiskā informācija tiek lietota saistībā ar Balss pakalpojumu, un tie ir jālasa kontekstā ar Samsung konfidencialitātes politiku, kas arī ir attiecināma uz saņemto Balss pakalpojumu un ir pieejama tīmekļvietnē https://account.samsung.com/membership/pp.


Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti mēs raksturojam informācijas veidus, kas ievākti izmantojot Balss pakalpojumu un to, kā mēs varam izmantot informāciju, kā arī iepazīstinām ar jums pieejamajām izvēles iespējām attiecībā uz informācijas izmantošanu. Samsung ir personiskās informācijas apstrādātājs un datu pārzinis.

 


KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEVĀCAM?


Izmantojot Balss pakalpojumu, mēs dažādos veidos varam iegūt informāciju par jums. Mūsu iegūtās personiskās informācijas veidi ir norādīti zemāk:

 

• Samsung konta informācija (neobligāti). Kad Jūs pierakstāties Samsung kontā savā Smart TV, mēs varam ievākt informāciju, kas saistīta ar Jūsu Samsung kontu un kuru izmantojat, lai piekļūtu Balss pakalpojumam, piemēram, Jūsu vārdu, e-pasta adresi un Samsung konta ID.
• Balss pakalpojuma mijiedarbības. Mēs varam ievākt informāciju, kuru Jūs kopīgojat ar Balss pakalpojuma starpniecību, veicot darbības Pakalpojumos, tostarp Jūsu balss komandas ierakstus (piemēram, Jūsu jautājumus, pieprasījumus un norādījumus), Jūsu attēlus un citas ievades, kā arī informāciju, ko saņemat no pakalpojumiem (piemēram, atbildes reakcijas, atbildes un saturu). Mēs arī varam iegūt citu informāciju, kas saistīta ar to, kā Jūs lietojat Balss pakalpojumu, tostarp informāciju (piemēram, informāciju, kas attiecas uz Jūsu izmantotajām lietotnēm, Jūsu apmeklētajām tīmekļvietnēm, un attēlus, mūziku, kalendāra ierakstus, grāmatzīmes, kā arī saturu un datus no citām Samsung un trešo personu lietotnēm, tīmekļvietnēm un pakalpojumiem), ko mēs saņemam no Samsung un trešo personu lietotnēm un pakalpojumiem, kuriem Balss pakalpojums var piekļūt vai kurus Balss pakalpojums var izmantot, lai nodrošinātu jums Pakalpojumus (piemēram, mūzikas straumēšanu un laikapstākļu paziņojumus).
• Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. Mēs varam saņemt informāciju par Jūsu ierīces ģeogrāfisko atrašanās vietu un citu informāciju, kas saistīta ar Jūsu atrašanās vietu, izmantojot pasta indeksa informāciju, kas saglabāta Jūsu televizorā un var tikt saņemta caur Jūsu IP adresi vai ievadi, kas paredzēta noteiktiem mērķiem, piemēram, Pakalpojumu nodrošināšanai.
• Informācija par ierīci un lietotni. Mēs varam automatizēti ievāc informāciju par Jūsu ierīcēm, kurās ir iespējots Balss pakalpojums, piemēram, informāciju par ierīces modeļiem, OS versijām, ierīces konfigurācijām un iestatījumiem, IP adresēm un ierīces identifikatoriem, kā arī citiem unikāliem identifikatoriem. Turklāt mēs varam iegūt informāciju par to, kā, kad un cik ilgi Jūs izmantojat ierīces, kurās ir iespējots Balss pakalpojums, tostarp informāciju par Balss pakalpojuma un Samsung lietošanu, kā arī par trešo personu lietotņu un pakalpojumu izmantošanu Jūsu ierīcēs (piemēram, par lietotņu uzskaitījumu Jūsu ierīcēs, mūzikas atskaņošanu Jūsu ierīcēs, Jūsu apmeklētajām tīmekļvietnēm un veiktajiem meklējumiem).

 

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?


Mēs varam izmantot informāciju, kuru mēs iegūstam, izmantojot Balss pakalpojumu, lai:

 

• sniegtu jums Pakalpojumus, piemēram, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, jautājumiem un norādījumiem, kas sniegti, izmantojot Balss pakalpojumu;
• Jūs identificētu un autentificētu un tādējādi ļautu jums izmantot Balss pakalpojumu;
• uzlabotu un pielāgotu Jūsu pieredzi saistībā ar Balss pakalpojuma lietošanu, piemēram, nodrošinot mūsu lietotājiem pielāgotu saturu un atbildes reakcijas, kā arī veidu, kādā viņi mijiedarbojas ar Balss pakalpojumu;
• ar Jūsu atsevišķu piekrišanu sazinātos ar jums saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem un nodrošinātu jums paziņojumus, saturu, brīdinājumus, piedāvājumus, akcijas, mārketinga informāciju, saziņu un reklāmas;
• atbildētu uz Jūsu lūgumiem un pieprasījumiem;

• vadītu, novērtētu un uzlabotu savu uzņēmējdarbību (tostarp veicot jaunu produktu izstrādi, pilnveidojot un uzlabojot mūsu produktus un pakalpojumus, veicot mūsu saziņu, analizējot mūsu produktus, klientu bāzi un pakalpojumus, veicot tirgus izpēti, veicot datu analīzi, kā arī izpildot grāmatvedības, auditēšanas un citas iekšējās funkcijas);
• ļautu jums mijiedarboties  un izmantot trešo personu lietotnesun pakalpojumus;
• identificētu un novērstu krāpšanu un citas noziedzīgas darbības, prasības, aizsargātu pret tām,;

ievērotu un izpildītu spēkā esošās likumīgās prasības, attiecīgos nozares standartus un mūsu politikas, tostarp šo Paziņojumu par konfidencialitāti, Samsung kontam piemērojamo Konfidencialitātes politiku.

 

Izmantojot Balss pakalpojumu, mēs varam ievākt personisko informāciju par Jūsu tiešsaistes darbībām ierīcēs, kurās ir iespējots Balss pakalpojums, laika gaitā izmantojot trešo personu lietotnes, tīmekļvietnes un citus tiešsaistes pakalpojumus. Mēs savos Pakalpojumos varam izmantot trešo personu analītikas pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzēji, kuri pārvalda šos analītikas pakalpojumus, palīdz mums analizēt Pakalpojumu lietošanu un uzlabot savus Pakalpojumus. Mūsu iegūto informāciju var tiešā veidā atklāt vai saņemt tie pakalpojumu nodrošinātāji un citas attiecīgās trešās personas, kuras izmanto informāciju, piemēram, lai novērtētu Pakalpojumu lietošanu, palīdzētu nodrošināt pakalpojumus un diagnosticētu tehniskas problēmas.


Samsung apstrādā personisko informāciju iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Samsung juridiskais pamats apstrādāt personisko informāciju ietver apstrādi, kas ir: nepieciešama, lai izpildītu līgumu starp jums un Samsung (piemēram, lai nodrošinātu jums Pakalpojumus un Jūs identificētu un autentificētu, tādējādi ļaujot jums izmantot noteiktus Pakalpojumus); nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošās normatīvo aktu prasības (piemēram, lai ievērotu piemērojamos grāmatvedības noteikumus un sniegtu obligāto informāciju tiesībaizsardzības iestādēm); nepieciešama Samsung likumīgo interešu īstenošanā (piemēram, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums un uzlabotu Pakalpojumus); un kas pamatojas uz mūsu klientu piekrišanu (piemēram, lai sazinātos ar jums saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem un sniegtu jums mārketinga informāciju), kuru pēc tam var atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums, kā norādīts Samsung konfidencialitātes politikas sadaļā Saziņa ar mums, neietekmējot apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.


Jums noslēdzot līgumu  ir jāsniedz mums personiskā informācijas apstrādei, kā aprakstīts iepriekš. Ja Jūs neiesniegsiet mums personiesko informāciju, mēs nevarēsim jums nodrošināt visas funkcijas, kas pieejamas Balss pakalpojumā.

 


JŪSU IZVĒLES IESPĒJAS


Jūs varat jebkurā laikā iestatījumu izvēlnē atspējot Balss pakalpojumu, taču tad Jūs vairs nevarēsiet izmantot Balss pakalpojumu.


Mēs piedāvājam jums arī noteiktas izvēles, kas saistītas ar personisko informāciju, ko mēs iegūstam par jums. Lai atjauninātu savas izvēles iespējas, ierobežotu no mums saņemamos paziņojumus vai iesniegtu pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts Samsung konfidencialitātes politikas sadaļā Saziņa ar mums

 


MŪSU PAZIŅOJUMA PAR KONFIDENCIALITĀTI ATJAUNINĀJUMI


Šis Paziņojums par konfidencialitāti var  tikt periodiski atjaunināts, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu personiskās informācijas praksē attiecībā uz Pakalpojumiem vai izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos. Lai informētu Jūs par jebkurām būtiskām izmaiņām mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti, mēs ievietosim paziņojumu mūsu tīmekļvietnē un/vai Jūsu ierīcē, un paziņojuma augšdaļā norādīsim, kad tas pēdējo reizi tika atjaunināts.

 


PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI ATTIECĪBĀ UZ INTERESĒJOŠO REKLĀMU PAKALPOJUMIEM


Spēkā stāšanās datums: 2019. gada 4. jūnijs


Samsung Electronics un ar to saistītie uzņēmumi ciena Jūsu bažas par konfidencialitāti. Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personisko informāciju, kuru mēs ievācam izamntojot Interesējošo reklāmu pakalpojumos (turpmāk tekstā — “IBA pakalpojums”).


Šis Paziņojums par konfidencialitāti sniedz papildu, specifisku informāciju par to, kā Jūsu personiskā informācija tiek lietota saistībā ar IBA pakalpojumu, un tas ir jālasa kontekstā ar Samsung konfidencialitātes politiku, kas arī ir attiecināma uz saņemto IBA pakalpojumu un ir pieejama tīmekļvietnē https://account.samsung.com/membership/pp.


Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti mēs raksturojam Interesējošo reklāmu pakalpojumos izmantotās informācijas veidus, aprakstām to, kā mēs izmantojam informāciju, kā arī iepazīstinām ar jums pieejamajām izvēles iespējām attiecībā uz informācijas izmantošanu un Jūsu tiesību lietošanu. Samsung ir personiskās informācijas apstrādātājs un datu pārzinis.

 


KAS IR IBA PAKALPOJUMS?


IBA pakalpojums ir izstrādāts, lai nodrošinātu jums iespēju iegūt un skatīt noderīgas, interaktīvas un interesējošas reklāmas par Samsung un trešo personu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem Jūsu Samsung Smart TV vai citās Samsung un trešo personu platformās vai ierīcēs, tostarp lineārajās reklāmās, internetā, mobilajās ierīcēs un planšetdatoros.


Lai padarītu reklāmas Jūsu ierīcēs vēl saistošākas jums, IBA pakalpojums paļaujas uz Jūsu TV skatīšanās vēsturi (tostarp informāciju par tīkliem, kanāliem, apmeklētajām tīmekļvietnēm un Samsung Smart TV skatītajām programmām, kā arī to skatīšanai veltīto laiku), Samsung Smart TV lietošanas informāciju un citiem statistikas datiem, kas iegūti no uzticamiem trešo personu datu avotiem. Mēs varam izmantot automātisko satura atpazīšanu (Automatic Content Recognition — ACR) un citas tehnoloģijas, lai iegūtu Jūsu TV skatīšanās vēsturi.


Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, mēs izveidojam Samsung Smart TV īpašnieku grupas, kurās ir līdzīgas intereses, un izmantojam šīs grupas IBA pakalpojumam. Iepriekš minētā informācija tiek izmantota, lai noteiktu grupas, kurās iekļaut Jūsu Samsung Smart TV, tādējādi nosakot Jūsu ierīcēs redzamās reklāmas.

 


PSID


IBA pakalpojuma nodrošināšanas nolūkosievāktā informācija par Jūsu mobilās ierīces lietojumu tiek saistīta ar nejauši atlasītu, nepastāvīgu un atiestatāmu ierīces identifikatoru, kas tiek saukts par PSID. PSID var atiestatīt, kā norādīts šī Paziņojuma par konfidencialitāti sadaļā Jūsu izvēles iespējas.

 


KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEVĀCAM?


Izmantojot IBA pakalpojumu, mēs dažādos veidos iegūstam informāciju par Jūsu ierīci. Mūsu iegūtās informācijas veidi ir norādīti zemāk:

 

•     Informācija par ierīci. Mēs ievācam tādu informāciju kā ierīces modelis, operētājsistēmu versijas, ierīces konfigurācija un iestatījumi, IP adrese un ierīces identifikatori, kā arī citi
identifikatori.

•     Informācija par ierīces
lietojumu un pierakstīšanos. Mēs ievācam informāciju par to, kā, kad un
cik ilgi Jūs izmantojat ierīces, tostarp, kā lietojat IBA pakalpojumu, Samsung un trešo personu lietotnes
un pakalpojumus ierīcēs (piemēram, par lietotņu uzskaitījumu Jūsu ierīcēs).

•     Skatīšanās informācija. Mēsievācam Jūsu TV skatīšanās vēsturi. Jūsu
TV skatīšanās vēsture ietver informāciju par tīkliem, kanāliem, apmeklētajām tīmekļvietnēm un programmām, ko skatījāties ierīcē Samsung Smart TV,
kā arī par laiku, ko veltījāt, lai skatītos tās. Mēs varam izmantot automātisko satura atpazīšanu (Automatic Content Recognition — ACR) un citas
tehnoloģijas, lai iegūtu šo TV skatīšanās vēsturi.

•     Statistikas
informācija. Mēs varam izmantot statistikas informāciju par jums un Jūsu ierīcēm, piemēram, aptuveno atrašanās vietu un aptuveno vecuma grupu. Mēs iegūstam šādu statistikas informāciju no komerciāli
pieejamiem avotiem (saskaņā ar normatīvajiem aktiem), piemēram, no trešo personu pakalpojumu nodrošinātājiem. Mēs sadarbojamies tikai ar tādiem trešo personu pakalpojumu nodrošinātājiem, kuri garantē, ka šāda informācija ir iegūta atbilstoši likumam
un var tikt izsniegta mums lietošanai un izpaušanai.

 

Samsung serveri saņem informāciju, kad IBA pakalpojumu saņem informāciju, piemēram, par IBA pakalpojumu lietošanu, Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un ierīcēm, kuras Jūs izmantojat, lai saņemtu IBA pakalpojumu.

 


KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?


Mēs izmantojam informāciju, kuru mēs iegūstam, izmantojot IBA pakalpojumu, lai:

 

• nodrošinātu jums IBA pakalpojumu;
• uzlabotu un pielāgotu IBA pakalpojuma saturu un Jūsu pieredzi ar to;
• ar Jūsu atsevišķu piekrišanu sazinātos ar jums e-pastā un nosūtītu paziņojumu par Samsung un trešo personu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kas pielāgoti Jūsu interesēm;
• atbildētu uz Jūsu lūgumiem un pieprasījumiem;
• vadītu, novērtētu un uzlabotu mūsu uzņēmējdarbību (tostarp veicot jaunu produktu izstrādi, pilnveidojot un uzlabojot mūsu produktus un pakalpojumus, veicot mūsu saziņu, analizējot mūsu produktus, klientu bāzi un pakalpojumus, veicot tirgus izpēti, veicot datu analīzi, kā arī izpildot grāmatvedības, auditēšanas un citas iekšējās funkcijas); 
• identificētu un novērstu krāpšanu un citas noziedzīgas darbības, prasībasaizsargātos pret tām;
• ievērotu un izpildītu spēkā esošās likumīgās prasības, attiecīgos nozares standartus un mūsu politikas, tostarp šo Paziņojumu par konfidencialitāti, Samsung kontam piemērojamo Konfidencialitātes politiku.

 

Samsung apstrādā personisko informāciju iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Samsung juridiskais pamats apstrādāt personiskoinformāciju ietver apstrādi, kas ir: nepieciešama, lai izpildītu līgumu starp jums un Samsung (piemēram, lai nodrošinātu jums IBA pakalpojumu un Jūs identificētu un autentificētu, tādējādi ļaujot jums izmantot noteiktus pakalpojumus); nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošās normatīvo aktu prasības (piemēram, lai ievērotu piemērojamos grāmatvedības noteikumus un sniegtu obligāto informāciju tiesībaizsardzības iestādēm); nepieciešama Samsung likumīgo interešu īstenošanā (piemēram, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums un uzlabotu IBA pakalpojumu); un kas pamatojas uz mūsu klientu piekrišanu (piemēram, lai sazinātos ar jums saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem un sniegtu jums mārketinga informāciju), kuru pēc tam var atsaukt jebkurā laikā, apmeklējot iestatījumu izvēlni, kā norādīts šī Paziņojuma par konfidencialitāti sadaļā Jūsu izvēles iespējas, neietekmējot apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.


Lai saņemtu IBA pakalpojumu, jums ir mums jāiesniedzpersoniskā informācija apstrādei, kā aprakstīts iepriekš. Ja Jūs neiesniegsiet mums personisko informāciju, mēs nevarēsim jums nodrošināt visas funkcijas, kas pieejamas IBA pakalpojumā.

 


JŪSU IZVĒLES IESPĒJAS


Iestatījumu izvēlnē Jūs jebkurā laikā varat atiestatīt PSID, un pēc atiestatīšanas TV skatīšanās vēsture un informācija par Smart TV lietojumu tiks atsaistīta no iepriekšējā PSID. Ņemiet vērā, ka pēc PSID atiestatīšanas IBA pakalpojuma kvalitāte var tikt ietekmēta.


Turklāt varat atspējot IBA pakalpojumu jebkurā laikā, savā Samsung Smart TV apmeklējot iestatījumu izvēlni.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka konfidencialitātes iestatījums, ko izvēlējāties attiecībā uz IBA pakalpojumam, neietekmē to, vai jums tiek/netiek rādītas citu veidu reklāmas un mārketinga paziņojumi, kas nav īpaši balstīti uz TV skatīšanās vēsturi vai informāciju par Samsung Smart TV lietojumu. Citi reklāmu un mārketinga veidi tiks balstīti uz citu informāciju, piemēram, atrašanās vietu un citu paredzamo vai varbūtējo informāciju. Šāda informācija var būt mazāk saistoša, jo tā nav balstīta uz interesēm.

 


MŪSU PAZIŅOJUMA PAR KONFIDENCIALITĀTI ATJAUNINĀJUMI


Šo Paziņojumu par konfidencialitāti var periodiski atjaunināt, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu personiskās informācijas praksē attiecībā uz IBA pakalpojumu vai izmaiņām piemērojamajos tiesību aktos. Lai informētu Jūs par jebkurām būtiskām izmaiņām mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti, mēs ievietosim paziņojumu mūsu tīmekļvietnē un/vai Jūsu ierīcē, un paziņojuma augšdaļā norādīsim, kad tas pēdējo reizi tika atjaunināts.

 


ZVANU CENTRS - PAZIŅOJUMS PAR JŪSU PERSONAS DATIEM

 

1.  Vispārīga informācija

Mēs, Samsung Electronics Baltics, SIA, reģistrācijas Nr.40003963909, ar atrašanās vietu Duntes iela 6, Rīga, LV-1013 (“SEB”, “mēs”, “mūsu” vai “mums”), apstrādājam noteiktu informāciju par personām, ar kurām mēs sazināmies caur savu zvanu centru, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, mūsu saziņas vēsture (“Personas dati”).Jūsu Personas datu sniegšana mums ir brīvprātīga. Tomēr, ja jūs nesniedzat noteiktu informāciju, mēs varam nespēt īstenot dažus no šajā paziņojumā norādītajiem mērķiem.Ja Personas dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukuma veiktās apstrādes likumību.SEB rīkojas kā datu pārzinis un atbild par darbībām, ko tas veic ar jūsu Personas datiem, un par savu pakalpojumu sniedzēju – trešo personu darbībām. 


2.  Kādos nolūkos mēs izmantojam Personas datus

Mēs varam izmantot Personas datus, lai: 

• Sazinātos ar jums, piemēram, atbildot uz jūsu pieprasījumu, sūdzību, atsauksmi, vai saziņai ar jums pēc pakalpojuma saņemšanas;

• Sniegtu jums pieprasīto tehnisko vai vispārīgo atbalstu saistībā ar Samsung produktiem vai SEB pakalpojumiem;

• Analizētu mūsu tirgu, klientus, produktus;

• Uzlabotu Samsung produktus; 

• Analizētu mūsu pakalpojumus, piemēram, zvanu centra un remonta pakalpojumus;

• Uzlabotu mūsu pakalpojumus;

• Risinātu jebkādus juridiskus vai citus strīdus vai pretenzijas. 

Mēs neizmantosim Personas datus nolūkā, kas nav savienojams ar augstāk norādītajiem nolūkiem, kam nav saņemta jūsu atļauja, vai ko nenosaka tiesību akti.


3.  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta uz šāda tiesiskā pamata:

• Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (jūsu piekrišana); un 

• VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu vai trešo personu leģitīmās intereses).

Mūsu leģitīmās intereses ir Samsung produktu popularizēšana, efektīvu pakalpojumu sniegšana un mūsu pakalpojumu attīstīšana, atbilstības ar mūsu iekšējiem noteikumiem, partneriem noslēgtajiem līgumiem un tiesību aktu noteikumiem nodrošināšana un mūsu likumīgo interešu aizsardzība. Samsung Electronics Co., Ltd. leģitīmās intereses ir Samsung produktu popularizēšana un attīstīšana.


4.  Personas datu saņēmēji

Jūsu Personas dati tiks kopīgoti ar pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, kuras sniedz mums pakalpojumus, piemēram, zvanu centra pakalpojumus, remonta pakalpojumus un juridiskos pakalpojumus. Šīm trešajām personām tiks nodoti jūsu Personas dati, vai arī tie būs tām pieejami nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus.Jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar Samsung Electronics Co., Ltd. Korejas Republikā, kur privātuma noteikumi var būt atšķirīgi. Uz Korejas Republiku neattiecas Eiropas Komisijas lēmums par pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Tādēļ, nododot Personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs pārliecināsimies par atbilstošu aizsardzības līdzekļu piemērošanu, t.i., Eiropas Komisijas pieņemto datu aizsardzības standartklauzulu ieviešanu. Ja jūs vēlaties saņemt kopiju, lūdzam sazināties ar mums zemāk norādītajā veidā.


5.  Personas datu glabāšana

Jūsu Personas dati tik saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams augšminētajos nolūkos. Tiesvedības ierosināšanas gadījumā Personas dati var tikt saglabāti līdz šīs tiesvedības beigām, ieskaitot jebkādus iespējamos pārsūdzības periodus, un pēc tam tie tiks izdzēsti. Ja tiesību akti nosaka jūsu datu obligātu glabāšanu, mēs ievērosim attiecīgos noteikumus.

 
6.  Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu piekļuvi jūsu Personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret jūsu Personas datu apstrādi vai izteiktu citus apsvērumus par rīcību ar jūsu Personas datiem, jūs varat iesniegt pieprasījumu Eiropas Datu aizsardzības speciālistam ar VDAR atbalsta lapas starpniecību, izmantojot saiti mūsu Privātuma politikā, kas pieejama pēc adreses http://www.samsung.com/lv. Jūs varat iesniegt sūdzības par rīcību ar jūsu Personas datiem arī datu aizsardzības uzraudzības iestādei.