NOTEIKUMI PIRKUMIEM
E-TIRDZNIECĪBAS FORUMĀ

1.    SIA „Premiumstore”, reģ. Nr. 40203033769, adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005, Latvija (turpmāk saukta “Pārdevējs”), pārdod jums (turpmāk saukts “Pircējs”), E-tirdzniecības foruma lietotājam, kas noteikts E-tirdzniecības foruma lietotāja līgumā (turpmāk saukts “Lietotāja līgums”), un Pircējs pērk no Pārdevēja E-tirdzniecības forumā (atbilstoši šī termina definīcijai Lietotāja līgumā) izvietotās preces saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, kas izdarīts caur E-tirdzniecības forumu (turpmāk saukts “Pirkuma pasūtījums”).

2.    Visas cenas E-tirdzniecības  forumā ir norādītas eiro (EUR), un tajās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. E-tirdzniecības forumā norādītajās preču cenās nav iekļauta piegādes maksa, ja tāda ir noteikta.

3.    Pircējs veic pasūtīto preču apmaksu atbilstoši samaksas metodei, ko Pircējs izvēlējies, izdarot Pirkuma pasūtījumu.

4.    Visas preču cenas, kas norādītas E-tirdzniecības forumā, var tikt mainītas pēc Pārdevēja ieskatiem. Cena, kas norādīta E-tirdzniecības forumā Pirkuma pasūtījuma izdarīšanas brīdī, attiecas uz precēm, kas pasūtītas saskaņā ar šo Pirkuma pasūtījumu.

5.    Maksa, kas noteikta par tādu preču nosūtīšanu, kas pasūtītas saskaņā ar Pirkuma pasūtījumu, tiek norādīta Pirkuma pasūtījuma izveidošanas laikā, un tā ir atkarīga no izvēlētās piegādes metodes un piegādes vietas, kas norādīta pirms Pirkuma pasūtījuma pabeigšanas. DPD veic bezmaksas piegādi visām precēm, kas iegādātas https://www.samsung.com/lv interneta veikalā, un kuras var piegādāt jebkurā vietā Latvijas teritorijā. Piegāde ārpus Latvijas nav garantēta, bet tā var tikt nodrošināta atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja spējas piegādāt preces uz attiecīgo vietu. Ja piegāde uz Pircēja norādīto adresi netiek piedāvāta Pirkuma pasūtījuma izveidošanas laikā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai saņemtu papildu informāciju par iespējamo piegādi uz šādu adresi vai optimālo veidu preču piegādei uz Pircēja izvēlēto adresi, zvanot pa zemāk norādīto tālruņa numuru.

6.    Preces tiks piegādātas uz piegādes adresi, kas norādīta Pirkuma pasūtījumā. Preces netiks piegādātas uz piegādes adresi, ja vien tajā nebūs kāda persona, kas pieņemtu preces un parakstītos par preču piegādi. Ja Pircējs nav saņēmis preces plānotajā piegādes laikā, kas norādīts Pirkuma pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju ar tīmekļa vietnes, e-pasta palīdzību, vai zvanot uz Samsung zvanu centru (kontaktinformācija ir pieejama šeit: Sazinieties ar mums).

7.    Pircējs apliecina savu piekrišanu šiem noteikumiem, kas attiecas uz visiem uz katra Pirkuma pasūtījuma pamata izdarītiem pirkumiem, izlasot šos noteikumus un noklikšķinot uz pogas “VEIKT PASŪTĪJUMU”. Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju, kurā ietverti šie noteikumi, stāsies spēkā brīdī, kad Pārdevējs nosūtīs Pircējam Pirkuma pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu (turpmāk saukts “Apstiprinājums”), un paliks spēkā līdz visu pušu saistību izpildei.

8.    Noklikšķinot uz pogas “VEIKT PASŪTĪJUMU”, un tādā veidā izdarot Pirkuma pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir izskatījis visu E-tirdzniecības forumā izvietoto informāciju par pasūtītajām precēm, ieskaitot galvenās īpašības šāda veida precēm, tādā mērā, kāds nepieciešams informēta lēmuma pieņemšanai. Ja Pircējam nepieciešama papildu informācija vai atbalsts (piemēram, konsultācijas par uzstādīšanu, savienojamību ar citām ierīcēm, noteiktu funkciju aktivizēšanu u.c.), Pircējs var sazināties ar Samsung zvanu centru, zvanot uz tālruņa numuru 8000 7267 vai nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi info@samsung.lv.

9.    Preces tiek piegādātas termiņā, kas norādīts Pirkuma pasūtījumā, kad tiek izvēlēta piegādes metode un piegādes adrese. Piegādes termiņš sākas pēc Apstiprinājuma nosūtīšanas.

10. Pasūtījumiem, kas iesniegti līdz plkst.13:00, piegādes laiks ir līdz 3 darba dienām, citādi – 5 darba dienas. Pircējs tiek aicināts norādīt pareizu piegādes adresi, pasta indeksu un tālruņa numuru, lai nodrošinātu ātru preču piegādi.

11. Piegādes termiņi attiecībā uz iepriekš-piegādi ir plānoti un var tikt grozīti ražošanas aizkavēšanās dēļ. Pircējam iepriekš tiks paziņota jebkura iepriekš-piegādājamo preču piegādes aizkavēšanās.

12. E-tirdzniecības forumā izstādīto preču piegāde parasti neietver to uzstādīšanu, ja vien Pārdevējs nav noteikti noteicis citādi. Pie izejas tiks norādīts, ja preču uzstādīšana ir pieejama. Jebkurus ietvertos uzstādīšanas pakalpojumus sniedz trešā persona. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu saistībā ar jebkuru uzstādīšanas pakalpojumu, ko sniedz trešā persona. Ja Pircējs vēlas atdot preces, kas tikušas uzstādītas, Pircējam vispirms jāorganizē preču demontāža.

13. Saņemot preces, Pircējam uzmanīgi jāatver saņemtais iepakojums, lai nebojātu preces.

14. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas saskaņā ar Formā atteikuma tiesību izmantošanai norādītajiem noteikumiem, kas pieejami  https://samsung.com/lv/shop-faq/returns/, nosūtot Pārdevējam šo rakstisko Formu atteikuma tiesību izmantošanai. Lūdzam ievērot, ka Pārdevējs atmaksās Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas sakarā ar jūsu izvēlētu citu piegādes veidu, nevis vislētāko mūsu piedāvāto standarta piegādi), bet Pircējam būs jāsedz preču atdošanas tiešās izmaksas. Noklikšķinot uz pogas “VEIKT PASŪTĪJUMU” un tādā veidā izdarot Pirkuma pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir izskatījis Formas atteikuma tiesību izmantošanai noteikumus.

15. Ja Pircējam piegādātās preces neatbilst pirkuma līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs izmantot tiesības, kas noteiktas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

16. Uz Pircējam piegādātajām precēm var attiekties ražotāja garantija. Garantijas noteikumi ir pieejami E-tirdzniecības forumā, kur ir norādīta informācija par konkrēto preci. Tomēr, ja precēm pievienotie garantijas noteikumi ir atšķirīgi, noteicošie ir precēm pievienotie garantijas noteikumi.

17. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

18. Visi strīdi attiecībā uz līguma izpildi starp pusēm tiek risināti pārrunu ceļā. Visi strīdi, pretrunas un pretenzijas, kas izriet no šī līguma vai skar to, un ko puses nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tiek nodoti izšķiršanai Patērētāju strīdu risināšanas komisijai (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, tel. nr. 65452554, e-pasta adrese: ptac@ptac.gov.lv, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 ) un Latvijas Republikas tiesām.

19. Pircējs var iesniegt sūdzības un ieteikumus uz šādu adresi un tālruņa numuru:

SIA “Premiumstore”

Ganību dambis 24D, Riga, Latvija

Reģ. nr. 40203033769

PVN nr. LV40203033769

Konta nr. LV59RIKO0002930230915, DNB Banka, SWIFT code: AGBLLT2X

 

Tel. nr.: 8000 7267
info@samsung.lv