PIRKŠANAS NOTEIKUMI

1.    Samsung Electronics Baltics SIA, reģistrācijas nr. 40003963909, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk saukta “Pārdevējs”), pārdod jums (turpmāk saukts “Pircējs”), un Pircējs pērk no Pārdevēja E-veikalā (atbilstoši šī termina definīcijai, kas noteikta E-veikala lietošanas noteikumos) norādītās preces saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, kas izdarīts E-veikalā (turpmāk saukts “Pirkuma pasūtījums”).

2.    Visas cenas E-veikalā ir norādītas eiro (EUR), un tajās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. E-veikalā norādītajās preču cenās nav iekļauta piegādes maksa, ja tāda ir noteikta.

3.    Pircējs veic pasūtīto preču apmaksu atbilstoši samaksas metodei, ko Pircējs izvēlējies, izdarot Pirkuma pasūtījumu.

4.    Visas preču cenas, kas norādītas E-veikalā, var tikt mainītas pēc Pārdevēja ieskatiem. Cena, kas norādīta E-veikalā Pirkuma pasūtījuma izdarīšanas brīdī, attiecas uz precēm, kas pasūtītas saskaņā ar šo Pirkuma pasūtījumu.

5.    Maksa, kas noteikta par tādu preču nosūtīšanu, kas pasūtītas saskaņā ar Pirkuma pasūtījumu, tiek norādīta Pirkuma pasūtījuma izveidošanas laikā, un tā ir atkarīga no izvēlētās piegādes metodes un piegādes vietas, kas norādīta pirms Pirkuma pasūtījuma pabeigšanas. DPD veic bezmaksas piegādi visām precēm, kas iegādātas E-veikalā, un kuras var piegādāt jebkurā vietā Latvijas teritorijā. Piegāde ārpus Latvijas nav garantēta, bet tā var tikt nodrošināta atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja spējas piegādāt preces uz attiecīgo vietu. Ja piegāde uz Pircēja norādīto adresi netiek piedāvāta Pirkuma pasūtījuma izveidošanas laikā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai saņemtu papildu informāciju par iespējamo piegādi uz šādu adresi vai optimālo veidu preču piegādei uz Pircēja izvēlēto adresi, zvanot uz zvanu centru (kontaktinformācija ir pieejama šeit: sazinieties ar mums).

6.    Preces tiks piegādātas uz piegādes adresi, kas norādīta Pirkuma pasūtījumā. Ja Pircējs nav saņēmis preces plānotajā piegādes laikā, kas norādīts Pirkuma pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumā (šis termins ir definēts zemāk), Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju ar tīmekļa vietnes, e-pasta palīdzību, vai zvanot uz zvanu centru (kontaktinformācija ir pieejama šeit: sazinieties ar mums).

7.    Pircējs apliecina savu piekrišanu šiem noteikumiem, kas attiecas uz visiem uz katra Pirkuma pasūtījuma pamata izdarītiem pirkumiem, noklikšķinot uz attiecīgā izvēles lodziņa. Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju, kurā ietverti šie noteikumi, stāsies spēkā brīdī, kad Pārdevējs nosūtīs Pircējam Pirkuma pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu (turpmāk saukts “Apstiprinājums”), un paliks spēkā līdz visu pušu saistību izpildei.

8.    Noklikšķinot uz pogas “Pasūtīt un maksāt tagad”, un tādā veidā izdarot Pirkuma pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir izskatījis visu E-veikalā izvietoto informāciju par pasūtītajām precēm, ieskaitot galvenās īpašības šāda veida precēm, tādā mērā, kāds nepieciešams informēta lēmuma pieņemšanai. Ja Pircējam nepieciešama papildu informācija vai atbalsts (piemēram, konsultācijas par uzstādīšanu, savienojamību ar citām ierīcēm, noteiktu funkciju aktivizēšanu u.c.), Pircējs var sazināties ar zvanu centru, zvanot uz tālruņa numuru 8000 7267 vai nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi info@samsung.lv.

9.    Preces tiek piegādātas termiņā, kas norādīts Pirkuma pasūtījumā, kad tiek izvēlēta piegādes metode un piegādes adrese. Piegādes termiņš sākas pēc Apstiprinājuma nosūtīšanas.

10. Pasūtījumiem, kas iesniegti līdz plkst.13:00, piegādes laiks ir līdz 3 darba dienām, citādi – 5 darba dienas. Pircējs tiek aicināts norādīt pareizu piegādes adresi, pasta indeksu un tālruņa numuru, lai nodrošinātu ātru preču piegādi.

11. Piegādes termiņi attiecībā uz iepriekš-piegādi ir plānoti un var tikt grozīti ražošanas aizkavēšanās dēļ. Pircējam iepriekš tiks paziņota jebkura iepriekš-piegādājamo preču piegādes aizkavēšanās.

12. Saņemot preces, Pircējam uzmanīgi jāatver saņemtais iepakojums, lai nebojātu preces.

13. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas saskaņā ar Formā atteikuma tiesību izmantošanai norādītajiem noteikumiem, kas pieejami: https://www.samsung.com/lv/shop-faq/returns-and-cancellations/ka-var-atgriezt-produktu/, nosūtot Pārdevējam šo rakstisko Formu atteikuma tiesību izmantošanai. Lūdzam ievērot, ka Pārdevējs atmaksās Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas sakarā ar Pircēja izvēlētu citu piegādes veidu, nevis vislētāko Pārdevēja piedāvāto standarta piegādi), bet Pircējam būs jāsedz preču atdošanas tiešās izmaksas. Noklikšķinot uz pogas “Pasūtīt un maksāt tagad”, un tādā veidā izdarot Pirkuma pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir izskatījis Formas atteikuma tiesību izmantošanai noteikumus.

14. Ja Pircējam piegādātās preces neatbilst pirkuma līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs izmantot tiesības, kas noteiktas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

15. Uz Pircējam piegādātajām precēm var attiekties ražotāja garantija. Garantijas noteikumi ir pieejami https://www.samsung.com/lv/support/warranty/. Tomēr, ja precēm pievienotie garantijas noteikumi ir atšķirīgi, noteicošie ir precēm pievienotie garantijas noteikumi.

16. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

17. Visi strīdi attiecībā uz līguma izpildi starp pusēm tiek risināti pārrunu ceļā. Visi strīdi, pretrunas un pretenzijas, kas izriet no šī līguma vai skar to, un ko puses nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tiek nodoti izšķiršanai Patērētāju strīdu risināšanas komisijai (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, tel. nr. 65452554, e-pasta adrese: ptac@ptac.gov.lv, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 ) un Latvijas Republikas tiesām.

18. Pircējs var iesniegt sūdzības un ieteikumus uz šādu adresi un tālruņa numuru:

Samsung Electronics Baltics SIA

reģistrācijas nr. 40003963909

juridiskā adrese: 6 Duntes iela, Rīga, LV-1013, Latvija

Tel. nr. 8000 7267
info@samsung.lv