Dažādība un iekļaušana

Dažādība un iekļaušana

Daudzveidīgas kultūras
veicināšana, lai radītu
labāku nākotni

Daudzveidīgas kultūras veicināšana, lai radītu labāku nākotni

Esi tu pats, mēs veidojam labāku nākotni

Uzņēmumā Samsung mēs uzskatām, ka inovācijas un izaugsmi veicina iekļaujoša kultūra un daudzveidīgs darbaspēks.
Mēs tiecamies veidot globālu komandu, kurā ikviens jūtas piederīgs un ikvienam ir vienlīdzīgas iespējas, tādējādi iedvesmojot mūsu talantīgos darbiniekus būt autentiskiem.
Kopā mēs veidojam labāku rītdienu mūsu klientiem, partneriem un kopienām.

Cilvēki uzņēmumā Samsung

Tā kā mūsu darbinieki uzņēmumā Samsung piedāvā atšķirīgu pieredzi un perspektīvas, viņi ļauj mums veidot labāku rītdienu.

Darbinieku resursu grupas (DRG)

Daudzveidības veicināšana, mūsuprāt, ir būtiska turpmākām inovācijām. Tiek veidotas uz daudzveidību vērstas tīklošanās grupas, lai darbinieki varētu apvienoties, veicinot turpmāku profesionālo attīstību un veidojot iekļaujošāku kultūru.

*Uzņēmumā Samsung dažādos reģionos ir izveidotas vairākas DRG, piemēram LGBTQ, dažādu rasu, strādājošo vecāku, veterānu u. c.

Kreisajā pusē – fotokolāža ar Samsung darbiniecēm, kuras pacēlušas vienu roku solidaritātes žestā. Labajā pusē – Samsung grupas "Sievietes tehnoloģiju nozarē" (Women in Technology at Samsung) fotogrāfija. Zem fotogrāfijām attēloti dažādu organizāciju logotipi, tostarp "Next Generation Leaders", "Military Appreciation Group", "Equality Alliance", "Galaxy of Black Professionals", "Women in Samsung Electronics", "Veterans Community", "Working Parents", "Women Plus", "Women in Technology at Samsung" un "Samsung Leaders of Tomorrow". Kreisajā pusē – fotokolāža ar Samsung darbiniecēm, kuras pacēlušas vienu roku solidaritātes žestā. Labajā pusē – Samsung grupas "Sievietes tehnoloģiju nozarē" (Women in Technology at Samsung) fotogrāfija. Zem fotogrāfijām attēloti dažādu organizāciju logotipi, tostarp "Next Generation Leaders", "Military Appreciation Group", "Equality Alliance", "Galaxy of Black Professionals", "Women in Samsung Electronics", "Veterans Community", "Working Parents", "Women Plus", "Women in Technology at Samsung" un "Samsung Leaders of Tomorrow".

Citas iniciatīvas

Mēs esam ieviesuši vairākas Daudzveidības un iekļaušanas programmas, lai veicinātu iekļaujošu darba kultūru.

Mācīšanās un attīstība

Mēs atbalstām savus darbiniekus vadīt izmaiņas gan Samsung, gan arī mūsu sabiedrībā kopumā.

Samsung uzņēmumā mēs sniedzam saviem darbiniekiem izaugsmes un attīstības iespējas, lai viņi kļūtu par labākajiem un iekļaujošākajiem līderiem. Tas ietver izpratnes veidošanu, lai paplašinātu perspektīvas, pārveidotu domāšanas veidu un uzlabotu objektivitāti, kā arī iekļaušanas praktizēšanu, lai veicinātu inovācijas.

 • Jauna domāšanas
  veida attīstība

  Daudzveidības vērtības
  komandā atzīšana

 • Izpratnes veicināšana

  Daudzveidības un
  iekļaušanas nozīmīguma
  izprašana no
  uzņēmējdarbības skatu
  punkta

 • Praktiskā iekļaušana

  Daudzveidīgu un
  iekļaujošu attiecību
  attīstīšana, lai
  virzītu pārmaiņas

Līdera līmenis Personīgais līmenis Komandas līmenis
Komandas līderu ceļvedis, lai veicinātu iekļaujošu kultūru caur daudzveidību Sevis un citu iepazīšana Daudzveidīgu un iekļaujošu attiecību veidošana

Sievietes uzņēmumā Samsung

Mēs esam apņēmušies atbalstīt nākamās paaudzes sievietes vadītājas, atbalstot talantīgas sievietes, kuras ir izcilas savā jomā.

Sievietes globālā mērogā

2010

2015

2020

Kopā (%)※ izņemot operatores

20.3

25.0

28.6

Darba pienākumi

Tehnoloģijas
(%)

14.2

16.6

18.0

Pārdošana un mārketings
(%)

27.5

28.9

31.5

Vadība

Augstākās vadītājas
(%)

1.4

4.5

6.6

Vadītājas
(%)

8.3

12.4

15.3

Sievietes vadošos amatos (%)

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Tehnoloģijas(%)

Pārdošana un mārketings(%)

Sieviešu līderība (%)

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Augstākās vadītājas(%)

Vadītājas(%)

Ārēja atzinība un balvas

Mūsu darbs daudzveidības veicināšanā ir sācies.