Lai piedalītos akcijā un saņemtu bonusu, www.atpirkums.lv vecās ierīces modeļa novērtējumam nebojātā stāvoklī ir jābūt vismaz 10€ vērtībā. Tiek pieņemtas arī bojātas un nestrādājošas ierīces. Vecā viedtālruņa iemaiņas vērtība ir atkarīga no ierīces stāvokļa un modeļa, un tā tiek noteikta pēc pārbaudes.

Izvēlies ierīci un uzzini ieguvumu

Kā iegūt jaunu ierīci izdevīgāk?

Atpirkums tiešsaistē

Atpirkums veikalā

Partneru saraksts atpirkumam tiešsaistē

Partneru saraksts atpirkumam veikalā

Skaidrs un drošs veids, kā pārvietot tavus datus uz Galaxy

Pārslēdzoties uz Galaxy, tev nav jāatvadās no saglabātās informācijas. Dati un saturs, ko izmantoji iepriekš — tavas fotogrāfijas, video, kontaktinformācija, kalendāra notikumi, piezīmes un ierīces iestatījumi — piebiedrosies tev tavā jaunajā Galaxy.