TIESISKUMS

Samsung Electronics Baltics, SIA – Mājas lapas satura lietošanas noteikumi

Mēs priecājamies, ka apmeklējāt mūsu interneta vietni un iepazināties ar tajā esošo informāciju. Mēs atļaujam izdrukāt šo informāciju personīgajām vajadzībām un glabāt to Jūsu personālajā datorā. Tomēr vēlamies Jūs informēt par dažiem juridiska rakstura ierobežojumiem, kurus mēs izvirzām visiem Samsung Electronics Baltics, SIA galvenās un papildus vietnes apmeklētājiem, - lūgums ievērot visus zemāk minētos noteikumus.

Interneta vietne satur informāciju, kas ir Samsung Electronics Baltics, SIA īpašums. Šis īpašums ietver sevī, bet neaprobežojas ar autortiesībām, tirdzniecības zīmēm un informāciju par tehnoloģijām. Viss augstāk minētais ir dots tekstu, grafikas, audio, video un ielādējamo datu veidā kā atsauces vai kodi uz avotiem. Korporācija Samsung Electronics Baltics, SIA patur sev tiesības uz visiem augstāk minētajiem materiāliem, kas paredzēti tieši Samsung korporācijas patērētājiem un atrodas šeit Jūsu ērtībām. Korporācija neizdod licences un nepiešķir īpašumtiesības nevienam no augstāk minētajiem materiāliem.

Samsung Electronics Baltics, SIA korporācija nevar garantēt galvenajā un papildus interneta vietnē minētās informācijas precizitāti, pilnīgumu un drošību. Attiecīgi arī Jūs nevarat pilnībā uzticēties ziņām, kas publicētas augstāk minētajās vietnēs, kamēr nesaņemsiet no mums attiecīgu rakstisku paziņojumu.

Neuzticieties pilnībā interneta vietnē ievietotajai informācijai un neizmantojiet to pirkšanas, pārdošanas vai citās operācijās ar vērtspapīriem. Atcerieties, ka šeit esošās ziņas ne vienmēr atbilst prasībām par informācijas konfidencialitāti, kas paredzēta citu valstu izpildinstitūcijās.

Informāciju Samsung Electronics Baltics, SIA korporācija nodrošina "tādu, kāda tā ir" (bez jebkāda atbalsta un garantijām). Korporācija apliecina savu atteikšanos no jebkurām noteiktām un domājamām garantijām, t.sk. visas garantijas bez izslēgumiem, kas saistītas ar šeit esošo pakalpojumu un materiālu pirkšanu, pārdošanu vai izmantošanu.

Nekādos gadījumos Samsung Electronics Baltics, SIA korporācija neatbild par tiešiem, netiešiem, gadījuma, soda vai citiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šeit esošos pakalpojumus un materiālus.

Informācija, kas attiecas uz akcijām, vai jebkura cita informācija, kas atrodas interneta vietnēs, neparedz nekādus piedāvājumus no Samsung Electronics Baltics, SIA puses sakarā ar vērtspapīriem un neparedz nekādu nodomu iegādāties tos.

Neskatoties uz atļauju ielādēt jebkurus datus no galvenās vai papildus interneta vietnes, Samsung Electronics Baltics, SIA korporācija patur sev autortiesības un tirdzniecības zīmes uz visiem esošajiem teksta un grafiskajiem materiāliem. Korporācija nepiešķir tiesības jebkādā veidā un jebkādos nolūkos tos atdarināt, izņemot personīgajos nolūkos.