Dažādība un iekļaušana

Dažādība un iekļaušana

Daudzveidīgas kultūras
veicināšana, lai radītu
labāku nākotni

Daudzveidīgas kultūras veicināšana, lai radītu labāku nākotni

Esi tu pats, mēs veidojam labāku nākotni

Uzņēmumā Samsung mēs uzskatām, ka inovācijas un izaugsmi veicina iekļaujoša kultūra un daudzveidīgs darbaspēks.
Mēs tiecamies veidot globālu komandu, kurā ikviens jūtas piederīgs un ikvienam ir vienlīdzīgas iespējas, tādējādi iedvesmojot mūsu talantīgos darbiniekus būt autentiskiem.
Kopā mēs veidojam labāku rītdienu mūsu klientiem, partneriem un kopienām.

Cilvēki uzņēmumā Samsung

Tā kā mūsu darbinieki uzņēmumā Samsung piedāvā atšķirīgu pieredzi un perspektīvas,
viņi palīdz mums veidot labāku nākotni.

Leslie Baker

B2B Sales Management / USA

Kopš pievienošanās Samsung saimei, dažādība un iekļautība ir tēmas, ko mēs pieņemam, veicinām un atbalstām. Ir lieliski katru dienu strādāt organizācijas labā, kas mūs iedrošina būt mums pašiem un justies lepniem, ne par ko neatvainojoties.

Seth Nicaulas Brown

Business Strategy / USA

Katru dienu mēs pamostamies gatavībā veidot iekļaujošāku un dažādāku darbaspēku visos līmeņos, lai atspoguļotu pasauli ap mums un mūsu apkalpoto klientu pasauli. Šī domu, prasmju un pieredzes dažādība palielina komandu spējas un redzesloku, lai vairotu vienlīdzību un taisnīgumu.

Sajid Sadi

System Structure Design / USA

Nav iespējams veidot labu izpratni par kādu vajadzību, ja vien cilvēks to neizjūt pats. Lai to izjustu, kritiski svarīgs elements ir visu veidu dažādība. Tikai tad, kad mēs jūtamies vienoti garā un piederīgi, mēs varam sniegt lielāku ieguldījumu.

Charlotte Grant

Internal Communication / UK

Mēs esam globāls uzņēmums, un tas nodrošina dažādību, atšķirīgas reliģijas, rasu piederības un etniskās identitātes. Jūsu atbildība ir saprast pašiem savus aizspriedumus un atklāti tos pieņemt. No otras puses, mēs esam atbildīgi par to, lai mūsu cilvēki un klienti būtu pirmajā vietā, un tāpēc mūsu iekšējai kopienai ir jāatspoguļo ārējās kopienas.

Laixin Zhang

Corporate Social Responsibility / China

Līdz ar digitalizācijas, izlūkošanas un automatizācijas attīstību China, aizvien vairāk sieviešu velta savu dzīvi sociālai un ekonomiskai izaugsmei, lai sekotu saviem sapņiem un kļūtu par daļu no pašpārliecināta, pašpilnveidojoša, atbildīga un inovatīva sieviešu darbaspēka zinātnē un tehnoloģijās. Mēs nodrošināsim apmācības iespējas un nākotnē zinātnē un tehnoloģijās sagaidām vairāk sieviešu.

Trang Thi Hoang

Counselling / Vietnam

Vairāk nekā tikai darba vieta — Samsung ļauj man ar pasauli darīt labas lietas. Psiholoģiskās konsultācijās ar Samsung darbiniekiem es stāstu par dalīšanos un laimi, lai palīdzētu viņiem atklāt viņu vērtības un veidot veselīgu garīgo dzīvi. Tāda ir arī kopējās labklājības vērtība, uz ko Samsung tiecas. Es vienmēr ar to lepojos un to cienu.

Kanokchon Taemchim

Manufacturing Line Management / Thailand

Esmu šajā uzņēmumā jau vairāk nekā 14 gadus. Es piederu pie LGBTQ, bet nekad neesmu jutusies atšķirīga no citiem. Drīzāk man dota iespēja savai izaugsmei. Mana komanda atbalsta dažādību un aicina mani gūt panākumus manā karjeras ceļā, uzsverot manas spējas, nevis dzimumu. Es izbaudu savu darbu un turpināšu strādāt Samsung pēc iespējas ilgāk.

Kunj Sood

HR Business Partner / India

Es, kā cilvēks ar invaliditāti un arī D&I padomes pārstāve, uzskatu, ka mūsu pienākums ir kopīgi panākt šīs kultūras pārmaiņas un būt iekļaujošākiem kā organizācijai. D&I padomes izveide ir lielisks SIEL solis ceļā uz lielāku mērķi, un es pilnībā ticu, ka tas palīdzēs Samsung piesaistīt labākos talantus no dažādām grupām.

Sarah Alnahdi

Retail Operation / Saudi Arabia

Kā Saudi sieviete, kura strādā Samsung Electronics, es jūtos priviliģēta būt daļa no šādas vides, kurā pret visiem izturas vienlīdzīgi. Mēs visi strādājam vienotā garā, virzoties uz uzņēmuma mērķiem un uzlabojot darba atmosfēru. Es jūtos kā daļa no ģimenes, kas man atbalstīs jebkurā laikā, un es — viņus.

Rim Chehabi

Corporate Social Responsibility / UAE

Ilgi pastāvošas organizācijas izceļas ar to, ka tās veido un īsteno pārliecinošu dažādības un iekļautības praksi, jo tā dod tām iespēju, tiecoties uz kopīgu redzējumu, apsvērt dažādas perspektīvas.

Hlubi Shivanda

Business Process Management / South Africa

Dažādība un iekļautība nodrošina, ka mūsu organizācija gūst labumu no plaša kultūras, pieredzes un zināšanu spektra. Uzņēmējdarbības priekšrocības, dodot iespēju ikvienam paust viedokli neatkarīgi no dzimuma, rases, krāsas vai ticības, apliecina tas, kā mēs esam spējuši saglabāt savu vietu un reaģētspēju dažādos tirgos, kuros mēs strādājam.

Constanza Sepulveda

CS Planning / Colombia

Kopš man ir bijusi iespēja vadīt savu komandu, es varu pilnībā izprast, kā veidot dažādāku komandu, kas var stiprināt mūsu inovācijas, lēmumus un rezultātus. D&I ir kas vairāk nekā taisnīguma tendence. Tā ir uzņēmuma efektivitātes, kvalitātes un panākumu stratēģija.

Darbinieku resursu grupas (DRG)

Mēs uzskatām, ka kultūra, kurā tiek cienīta dažādība, vienlīdzība un iekļautība, ir neaizstājama, lai nodrošinātu inovatīvu attīstību.
Mūsu Darbinieku resursu grupas apvieno cilvēkus, lai apmainītos ar idejām un viedokļiem, kā rezultātā
mēs varam mācīties un novērtēt viens otra atšķirības un pārvērst tās vērtīgos resursos.

* Uzņēmumā Samsung ir dažādas ERGs par dzimumu, LGBTQ+, rasi, strādājošiem vecākiem un veterāniem dažādos reģionos, tostarp US, Europe, Latin America un Southwest Asia.

Initiative Highlights

Mēs turpinām centienus, lai izveidotu iekļaujošu organizācijas kultūru,
izmantojot dažādas D&I aktivitātes dažādos reģionos.

Mācīšanās un attīstība

Mēs atbalstām savus darbiniekus vadīt izmaiņas gan Samsung, gan arī mūsu sabiedrībā kopumā.

Samsung uzņēmumā mēs sniedzam saviem darbiniekiem izaugsmes un attīstības iespējas, lai viņi kļūtu par labākajiem un iekļaujošākajiem līderiem. Tas ietver izpratnes veidošanu, lai paplašinātu perspektīvas, pārveidotu domāšanas veidu un uzlabotu objektivitāti, kā arī iekļaušanas praktizēšanu, lai veicinātu inovācijas.

Jauna domāšanas veida attīstība

Daudzveidības vērtības
komandā atzīšana

Izpratnes veicināšana

Daudzveidības un
iekļaušanas nozīmīguma
izprašana no
uzņēmējdarbības skatu
punkta

Praktiskā iekļaušana

Daudzveidīgu un
iekļaujošu attiecību
attīstīšana, lai
virzītu pārmaiņas

Līdera līmenis

Komandas līderu ceļvedis, lai
veicinātu iekļaujošu kultūru caur
daudzveidību

Personīgais līmenis

Sevis un citu iepazīšana

Komandas līmenis

Daudzveidīgu un iekļaujošu
attiecību veidošana

Sievietes uzņēmumā Samsung

Mēs esam apņēmušies atbalstīt nākamās paaudzes sievietes – līderes,
veicinot savas jomas izcilāko pārstāvju talantus.

Status of women's leadership by position and job function of SEC
Sievietes Samsung (globāli) 2011 2016 2021
Darba pienākumi Tehnoloģijas (%) 15.0 16.6 18.8
Tirdzniecība un mārketings (%) 28.0 29.0 32.3
Vadība Izpilddirektori (%) 1.5 6.2 6.5
Vadītāji (%) 9.0 12.7 16.1

Sievietes Samsung
(pēc darba pienākumiem)

Sievietes Samsung (pēc darba pienākumiem) Tehnoloģijas (%) 2011. gadā 15,0 % / 2016. gadā 16,6 % / 2021. gadā 18,8 %, Tirdzniecība un mārketings (%) 2011. gadā 28,0 % / 2016. gadā 29,0 % / 2021. gadā 32,3 %. No 2011. līdz 2021. gadam sieviešu īpatsvars tehnoloģiju, tirdzniecības un mārketinga amatos ir ievērojami pieaudzis. Sievietes Samsung (pēc darba pienākumiem) Tehnoloģijas (%) 2011. gadā 15,0 % / 2016. gadā 16,6 % / 2021. gadā 18,8 %, Tirdzniecība un mārketings (%) 2011. gadā 28,0 % / 2016. gadā 29,0 % / 2021. gadā 32,3 %. No 2011. līdz 2021. gadam sieviešu īpatsvars tehnoloģiju, tirdzniecības un mārketinga amatos ir ievērojami pieaudzis.

Sievietes Samsung
(pēc vadības)

Sievietes Samsung (pēc vadības) Izpilddirektori (%) 2011. gadā 1,5 % / 2016. gadā 6,2 % / 2021. gadā 6,5 %, Vadītāji (%) 2011. gadā 9,0 % / 2016. gadā 12,7 % / 2021. gadā 16,1 %. No 2011. līdz 2021. gadam sieviešu izpilddirektoru un vadītāju īpatsvars ir pieaudzis. Sievietes Samsung (pēc vadības) Izpilddirektori (%) 2011. gadā 1,5 % / 2016. gadā 6,2 % / 2021. gadā 6,5 %, Vadītāji (%) 2011. gadā 9,0 % / 2016. gadā 12,7 % / 2021. gadā 16,1 %. No 2011. līdz 2021. gadam sieviešu izpilddirektoru un vadītāju īpatsvars ir pieaudzis.

Atzinība un balvas

Kopš mēs uzsākām savu saziņas un iesaistīšanas ceļu, lai panāktu lielāku dažādību un iekļautību,
mūsu centienus atzinīgi novērtē interešu aizstāvības grupas, valsts un nevalstiskās organizācijas.
Jo īpaši mēs ieguvām pirmo vietu Forbes sarakstā “Pasaules labākie darba devēji” un tikām nosaukti par
vienu no America “Labākajiem darba devējiem veterāniem” divus gadus pēc kārtas (2020./2021.).