Izglītība

Samsung School

VAI JUMS IR RADUŠIES JAUTĀJUMI?
VAI JUMS IR RADUŠIES JAUTĀJUMI?

FUNKCIJAS

Vispārīgs izglītības risinājums, kas atvieglo skolotājiem paredzētu mācību līdzekļu ieviešanu. Tā mērķis ir palīdzēt skolotājiem iesaistīt skolēnus mācību procesā.

Smart School

ĒRTA PĀRVALDĪŠANA

Nodrošina skolotājiem digitālajā klasē vadošo lomu.

Skolēna ierīces kontrole

Skolotāji aktivizē lietojumprogrammas un saturu visās klasē esošajās ierīcēs. Viņi kontrolē skolēnu viens otram nosūtītos ziņojumus, tādējādi paaugstinot kontroles līmeni klasē.

Skolēna ierīces kontrole

Ekrāna satura kontrole

Skolotāji, izmantojot funkciju Screen Monitoring (Ekrāna satura kontrole), var izsekot skolēnu aktivitātēm klasē un sniegt individuālus ar mācību procesu saistītus norādījumus atbilstoši skolēna izpratnes līmenim. Funkcijas izmantošana ļauj skolotājiem attāli kontrolēt atsevišķa skolēna progresu un biežāk interaktīvā veidā pievērst individuālu uzmanību.

Ekrāna satura kontrole

Mācību stundas rīkjosla

Rīks Lesson Tool Bar (Mācību stundas rīkjosla) mazina nepieciešamību pārslēgties starp saturu un Samsung rīku School un ļauj skolotājiem ātrāk un ērtāk izmantot dažādus avotus, tostarp tīmekļa saturu un metodiskas lietojumprogrammatūras. Skolotāji var veikt pierakstus uz jebkura ekrānā parādītā satura, kopīgot ar skolēniem ekrānā redzamos materiālus, kā arī kontrolēt un bloķēt ekrānus, lai paaugstinātu skolēnu iesaistīšanās un koncentrēšanās līmeni.

Mācību stundas rīkjosla

KOLEKTĪVAIS DARBS

Grupu diskusija

Funkcija Group Discussion (Grupu diskusija) darbojas režīmā Screen Sharing (Ekrāna kopīgošana) un pieļauj, ka līdz pat seši dalībnieki vienlaicīgi raksta ekrānā. Sadarbība reālajā laikā par vienu un to pašu mācību stundas materiālu palīdz skolēniem aktīvi iesaistīties diskusijā.

Group Discussion

Atsevišķi attēli

Funkcija ļauj sadalīt attēlu atsevišķās sekcijās, lai katrs grupas dalībnieks izpilda atsevišķu uzdevuma daļu. Izmantojot funkciju Separable Canvas (Atsevišķi attēli), grupas līderis apvieno šīs sadalītās sekcijas un iesniedz skolotājam grupas kopīgi izpildīto uzdevumu.

Atsevišķi attēli

Grupas atskaite

Grupas līderis piešķir katram grupas dalībniekam izpildāmo atskaites daļu, izmantojot uz viņu planšetdatoriem atsūtīto veidni. Grupas līderis var apkopot izpildītās sekcijas vienā grupas atskaitē, ko iesniegt skolotājam(-ai).

Grupas atskaite

IESAISTĪŠANA

Ekrāna kopīgošana

Funkcija ļauj skolotājiem un skolēniem kopīgot saturu savā starpā, izveidojot dinamisku sadarbību mācību stundas laikā un izmantojot savās ierīcēs funkciju Screen Sharing (Ekrāna kopīgošana). Skolēns vai skolotājs var rakstīt ekrānā, vienlaicīgi kopīgojot to, kas tādējādi ļauj paaugstināt iesaistīšanās līmeni.

Ekrāna kopīgošana

Kontrolpārbaudes un aptaujas

Izmantojot kontrolpārbaudes un aptaujas, skolotāji var ātri novērtēt atsevišķu skolēnu zināšanu līmeni, veicināt savstarpēju sadarbību un paaugstināt viņu ieinteresētību. Ērti izmantojamas kontrolpārbaužu un aptauju veidnes ar dažādām opcijām ļauj skolotājiem izveidot skolēnu apgūstamajai vielai atbilstošus mācību materiālus.

Kontrolpārbaudes un aptaujas

Integrēta rakstīšanas ar roku funkcija

Funkcijas izmantošana paaugstināšana iesaistīšanās un radošuma līmeni, mudinot skolēnus rakstīt, zīmēt un sadarboties tieši par mācību vielas saturu, izmantojot irbuli S Pen un rīku S Note. Skolēni var saglabāt savas piezīmes, lai tās izmantotu vēlāk, mazinot nepieciešamību veikt pierakstus uz papīra.

Integrēta rakstīšanas ar roku funkcija