MagicIWB I2

Prezentačné riešenie SMART

MagicIWB I2

Pokročilá interaktívna obrazovka

MagicIWB I2
MÁTE OTÁZKY?
MÁTE OTÁZKY?
Pripravte pôsobivé vyučovacie hodiny pomocou pokročilého softvéru MagicIWB I2 od spoločnosti Samsung

Pripravte pôsobivé vyučovacie hodiny pomocou pokročilého softvéru MagicIWB I2od spoločnosti Samsung

    Študentom sú digitálne technológie ako tablety, čítačky a smartfóny čoraz bližšie. Preto aj pedagógovia hľadajú širšie možnosti využitia týchto zariadení v škole za účelom poskytnutia zaujímavejšieho vzdelávania. Na zaistenie úspešného prechodu k digitálnemu vzdelávaniu potrebujú školy otvorené a flexibilné zariadenia, ktoré celý proces uľahčia. Vďaka bezproblémovej komunikácii s inteligentnými zariadeniami a posilneniu nástrojov umožňujúcich spoluprácu ponúka interaktívna tabuľa  Samsung SMART Signage IWB pomocou riešenia MagicIWB študentom, pedagógom a administrátorom možnosť podieľať sa na dynamickejšom zážitku zo vzdelávania.  Pomocou interaktívnej dotykovej obrazovky prináša softvér MagicIWB prehľadný obsah v kvalite Full HD (FHD) na zlepšenie vyučovania a uľahčenie štúdia. S cieľom prispôsobiť sa rozličným prostrediam je výkonný softvér MagicIWB od spoločnosti Samsung k dispozícii v podobe dvoch odlišných služieb: MagicIWB I2 pre oblasť vzdelávania a MagicIWB S2 pre komerčný sektor a verejnú správu. Softvér MagicIWB I2 slúži na podporu pútavej a efektívnej diskusie pri znížených nákladoch a komplexnosti. 

Zdieľajte pútavý a so zariadeniami kompatibilný obsah vyučovacích hodín bez rozptyľovania alebo prerušovania

Zdieľajte pútavý a vysoko kompatibilný vyučovací obsah bez rozptyľovania alebo prerušovania

    Inovovaný softvér MagicIWB I2 od spoločnosti Samsung bol vytvorený s cieľom pokryť rastúci dopyt vzdelávacích prostredí a predstavuje výkonné a prispôsobivé riešenie, ktoré s ľahkosťou spája účinnosť, pohodlnosť a flexibilitu. Pokročilé programy, ktoré sú súčasťou tohto softvéru, pomáhajú nielen pedagógom pri vedení vyučovacích hodín, ale tiež umožňujú študentom komunikovať v reálnom čase. Displeje interaktívnych tabúľ od spoločnosti Samsung so softvérom MagicIWB I2 sa pripájajú priamo k zariadeniam pedagógov prostredníctvom softvéru MagicIWB Manager. Popri optimalizovaných nástrojoch na zdieľanie dokumentov pomáhajú nástroje pedagógom tiež posilňovať interakciu diskusií. Softvér MagicIWB Manager napríklad umožňuje pedagógom odpojiť študentov od siete, ak potrebujú získať pozornosť celej skupiny. Okrem toho softvér MagicIWB Agent pripája prenosné počítače a tablety študentov k displejom interaktívnych tabúľ Samsung. Prostredníctvom jednoduchého používateľského rozhrania softvér MagicIWB Agent uľahčuje študentom spoluprácu a zapájanie sa do diskusií. Výučba orientovaná na študenta urýchľuje a prehlbuje pochopenie učiva a úspešnosť vzdelávania, pričom poskytuje pedagógom možnosť priebežne hodnotiť mieru osvojovania vedomostí. V dôsledku toho prináša riešenie MagicIWB I2 nevídanú interakciu medzi študentami a pedagógom, ktorá je pri dosahovaní nových úrovní vzdelávania výnimočne efektívna.


    *Softvér MagicIWB I2 je kompatibilný so všetkými modelmi interaktívnych tabúľ radu DBE, DHE, DME, DME-BR a DME-BM. Pre prístup k softvéru po zakúpení licencie však používatelia musia pripojiť softvérové riešenie buď prostredníctvom zásuvného modulu alebo ďalšieho počítača.

Odstráňte prekážky vzdelávania prostredníctvom zjednodušeného prístupu k obsahu

Odstráňte prekážky vzdelávania prostredníctvom zjednodušeného prístupu k obsahu

    Softvér MagicIWB I2 pre zdieľanie vedomostí od spoločnosti Samsung je navrhnutý pre výučbu formou diskusií, ktoré odstránením bežných prekážok v interakcii umožňujú efektívnejšiu komunikáciu medzi študentami a pedagógmi. Kompatibilita medzi zariadeniami a nástroje špecificky určené pre vzdelávanie v rámci tejto platformy podporujú otvorenú výmenu informácií a spoluprácu, ako aj efektívnosť vyučovania. Medzi kľúčové funkcie patria:

• Okamžitý začiatok vyučovania: Pedagógovia môžu spustiť naplánované vyučovacie hodiny ihneď pomocou univerzálnej domovskej stránky softvéru MagicIWB I2, pričom môžu použiť pracovný režim alebo režim obsahu. Pracovný režim umožňuje pedagógom zvoliť predchádzajúci obsah a projekty alebo vytvoriť nové projekty, zatiaľ čo režim obsahu umožňuje používateľom prehľadávať a prehrávať obsah uložený vo vnútornej alebo externej pamäti. 
• Nástroje pre akúkoľvek vyučovaciu hodinu: Kompletný vzdelávací balíček zrýchľuje vedenie hodiny, posilňuje vizuálne učenie sa a kreativitu v triede. Prostredníctvom balíčka môžu pedagógovia a študenti rýchlo vybrať a zobraziť ponuku vzdelávacích nástrojov vrátane geometrických, goniometrických či gumovacích pomôcok. S cieľom prispôsobiť sa rozličným predmetom a ročníkom ponúka softvér MagicIWB I2 aj jediným dotykom dostupné nástroje na geografiu, matematiku a prírodné vedy. 
• Poznámky v reálnom čase: Pedagógovia a študenti môžu používať aj poznámkové štítky k prezentovanému obsahu pomocou jedinečnej funkcie Quick Memo softvéru MagicIWB I2, ktorá v dostupnej lokalite ukladá aktualizácie prezentácií v jednotnej a ľahko dostupnej lokalite.
• Rozpoznávanie rukopisu: Zvýšenie pohodlia a funkčnosti ponúka funkcia rozpoznávania rukopisu, ktorá na displeji interaktívnej tabule s vysokou presnosťou konvertuje slová, čísla a tvary na text. Ten môžete ihneď uložiť, čo zaručuje vyššiu časovú efektívnosť vyučovacej hodiny.

    Bezproblémovým zdieľaním súborov a pomocou množstva interaktívnych nástrojov zlučuje softvér MagicIWB I2 od spoločnosti Samsung prvky nutné pre efektívne vzdelávanie do jedného programu. Vďaka tomu môžu pedagógovia zabezpečiť lepšie organizované a ničím nerušené vyučovanie.

Inšpirujte k spolupráci a interakcii v triede pomocou riadenia obsahu v reálnom čase

Inšpirujte triedu k spolupráci a interakcii pomocou riadenia obsahu v reálnom čase

    Výkonný softvér MagicIWB I2 od spoločnosti Samsung zlepšuje kvalitu a výsledný dojem z prezentácie zakomponovaním praktických funkcií, interaktívneho obrazového obsahu a možností aktualizácie v reálnom čase. Medzi kľúčové vzdelávacie funkcie patria:

• Vyššia prehľadnosť obsahu: Softvér MagicIWB I2 vychádza zo základných vlastností predchádzajúcich technológií interaktívnych tabúľ a prináša rozsiahlejšie a výkonnejšie funkcie prehliadania. Hneď pri prihlásení ponúkne prehliadač prezentujúcemu jeho vlastné nastavenia a uložené učebné plány, pričom používanie je umožnené viacerým užívateľom. Ďalej môžete jednoducho prechádzať stránkou softvéru, jeho obsahom, históriou a aplikáciami a vyberať si tak nové, ale aj uložené materiály, ktoré sa vám budú v daný deň najviac hodiť.
• Kreslenie na akýkoľvek zdroj obsahu: Softvér interaktívnej tabule umožňuje používateľom kresliť na akýkoľvek zvolený zdroj obsahu zobrazený na dotykovej obrazovke zariadenia, vrátane Picture-in-Picture okien (PiP). Táto možnosť umožňuje zdôrazniť na obrazovke kľúčové body diskusie a zvýšiť tak účinnosť prezentovaného obsahu.
• Záznam, ukladanie a zdieľanie obsahu: Pedagógovia a študenti môžu zdieľať obrazovky aj obsah vrátane hudby, fotografií, obrázkov, videí a dokumentov s inými prenosnými zariadeniami s aktívnou funkciou MagicIWB Agent. Na obrazovke interaktívnej tabule je možné doplniť obsah prezentácie aj súbormi iných účastníkov  či zdieľať ho so širšou skupinou. Okrem toho tlačidlá snímania obrazovky a videa ponúkajú bezproblémový spôsob okamžitého snímania poznámok a video snímok obrazovky. Účastníci vyučovania potom môžu poznámky a snímky obrazovky odoslať e-mailom alebo vytlačiť a jednoducho ich zdieľať. 
• Pohyblivá ponuka: Všetky základné funkcie obrazovky interaktívnej tabule od spoločnosti Samsung vrátane nástrojov na gumovanie a kreslenie sa nachádzajú v pohyblivej ponuke softvéru MagicIWB S2. Pohyblivú ponuku môžete umiestniť prakticky kdekoľvek na obrazovke zariadenia.