Privacy

NAJDÔLEŽITEJŠIE BODY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

Spoločnosť Samsung Electronics vieme, aké dôležité je pre našich zákazníkov súkromie. Chceli by sme vám preto uistiť, že rozumiete  spôsobu, akým zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje vo všetkých zariadeniach a službách poskytovaných spoločnosťou Samsung, od mobilných telefónov a tabletov po TV, domáce spotrebiče, online služby a mnohé ďalšie.

Hoci sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky naše služby, v prípade potreby vám poskytneme aj ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s konkrétnymi službami.

PREHĽAD OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám priamo poskytujete, údaje o spôsobe, akým používate naše služby, a údaje od tretích strán. Tieto údaje používame, aby sme vám mohli poskytovať služby a pochopili spôsob, akým naše služby používate, čo nám umožňuje zlepšovať a prispôsobovať vaše zážitky pri ich používaní, ako aj vyvíjať relevantnejšie aplikácie, technológie a obsah pre zákazníkov. Osobné údaje používame aj na poskytovanie reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami spoločnosti Samsung Electronics, ako aj spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v mene spoločnosti Samsung Electronics. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s dôveryhodnými partnerskými spoločnosťami, ako sú poskytovatelia mobilných služieb alebo poisťovne, poskytujúcimi produkty a služby, o ktoré požiadate a informácie o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Osobné údaje zdieľame aj s orgánmi verejnej moci, keď to požadujú právne predpisy alebo s cieľom ochrániť spoločnosť Samsung Electronics a jej používateľov.

 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

  Dátum nadobudnutia účinnosti: 4. júna 2019

  Tieto zásady ochrany osobných údajov platia pre všetky zariadenia a služby poskytované spoločnosťou Samsung, od mobilných telefónov a tabletov po TV, domáce spotrebiče, online služby a mnohé ďalšie (ďalej spolu označované ako služby).

  Je dôležité, aby ste často kontrolovali, či zásady ochrany osobných údajov neboli aktualizované. Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať, aby odzrkadľovali zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti so službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Na našej webovej stránke a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia vám budeme vopred oznamovať významné zmeny našich zásad ochrany osobných údajov a na začiatku zásad ochrany osobných údajov bude uvedený dátum poslednej aktualizácie. Najaktuálnejšia verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii tu: https://account.samsung.com/membership/pp.

 • AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

  Spoločnosť Samsung Electronics zhromažďuje vaše osobné údaje viacerými spôsobmi.


  Údaje, ktoré poskytujete priamo

  Niektoré služby vám umožňujú poskytovať nám údaje priamo. Napríklad:

  • Keď si u nás vytvoríte účet alebo profil, môžeme vás požiadať o údaje, ako sú vaše meno, dátum narodenia alebo e-mailová adresa.
  • Keď si od nás objednáte produkt alebo zaplatíte za službu, môžeme vás požiadať o vaše meno, adresu, kontaktné údaje a doručovacie a platobné údaje, aby sme mohli spracovať vašu objednávku.
  • Aby sme vám mohli odpovedať, keď kontaktujete zákaznícke služby, môžeme vás požiadať o údaje na overenie vašej totožnosti a produktu, na ktorý sa pýtate.
  • Keď komunikujete so zamestnancami zákazníckych služieb alebo zamestnancami iných služieb, vaša komunikácia bude prenášaná prostredníctvom našich systémov.
  • Ak zdieľate svoje kontakty, budeme zhromažďovať ich telefónne čísla a iné kontaktné údaje s cieľom uľahčiť zdieľanie súborov a výmenu správ. Tieto funkcie môžete vypnúť alebo obmedziť v ponuke Nastavenia vo svojom zariadení.


  Údaje o vašom používaní služieb

  Okrem údajov, ktoré nám poskytujete, budeme zhromažďovať aj údaje o vašom používaní našich služieb prostredníctvom softvéru vo vašich zariadeniach a inými spôsobmi. Budeme zhromažďovať nasledujúce údaje:

  • Údaje o zariadení: model vášho hardvéru, údaje o hardvérovom vybavení zariadenia, IMEI číslo a iné jedinečné identifikátory zariadenia, telefónne číslo, sériové číslo, predajný kód, záznam o prístupe, aktuálnu verziu softvéru, MCC (mobilný kód štátu), MNC (kód mobilnej siete), MAC adresu, IP adresu, súbory cookie, pixely, údaje o predplatených službách, verzie operačných systémov a nastavenia zariadení, ktoré používate na prístup k službám.
  • Zaznamenané údaje: diagnostické a technické údaje, údaje o chybách a používaní, napríklad čas a trvanie vášho používania služieb, vyhľadávané pojmy, ktoré zadávate do svojho zariadenia v súvislosti s konkrétnou službou spoločnosti Samsung, a všetky údaje uložené v súboroch cookie, ktoré sme nastavili vo vašich zariadeniach.
  • Údaje o polohe: GPS signál vášho zariadenia alebo údaje o prístupových bodoch do sietí Wi-Fi v okolí a základňových staniciach pre mobilné pokrytie, ktoré sa k nám môžu prenášať, keď používate niektoré služby a zapnete funkciu zisťovania polohy.
  • Hlasové údaje: nahrávky vášho hlasu, ktoré vyhotovujeme a uchovávame na našich serveroch, keď túto funkciu aktivujete a na ovládanie služby používate hlasové príkazy alebo keď kontaktujete tím zákazníckych služieb. Upozorňujeme, že pokiaľ spolupracujeme s externým poskytovateľom služieb, ktorý nám poskytuje služby konverzie reči na text, tento poskytovateľ môže prijímať a uchovávať určité hlasové príkazy v súlade so zmluvou, ktorú sme s naším dôveryhodným externým poskytovateľom služieb uzavreli.
  • Údaje týkajúce sa klávesnice Samsung: slová, ktoré píšete po aktivovaní funkcie Prediktívny text. Túto funkciu môžete mať k dispozícii v súvislosti s vaším účtom Samsung, aby bolo možné synchronizovať údaje na použitie na iných mobilných zariadeniach značky Samsung. Údaje môžete vymazať v nastaveniach funkcie Prediktívny text.
  • História sledovania: údaje o sieťach, kanály, webové stránky a programy sledované na vašich zariadeniach, ako aj množstvo času, ktorý ste ich sledovaním strávili.
  • Ďalšie údaje o vašom používaní služieb, napríklad o aplikáciách, ktoré používate, webových stránkach, ktoré navštevujete, ako aj o vašej interakcii s obsahom ponúkaným prostredníctvom služby.


  Verejne alebo komerčne dostupné alebo zdieľané údaje

  Príležitostne zhromažďujeme verejne alebo komerčne dostupné či zdieľané údaje, vrátane údajov zo sociálnych sietí, ktoré používate, a spájame ich s ďalšími údajmi o vás, aby sme lepšie pochopili vaše potreby, záujmy a preferencie. Takisto o vás príležitostne zhromažďujeme údaje, ktoré nám prostredníctvom našich služieb poskytujú iní ľudia, napríklad vaše meno a kontaktné údaje, keď vám posielajú správy alebo s vami zdieľajú súbory.


  Ďalšie údaje, ktoré zhromažďujeme

  O vás, vašich zariadeniach a používaní služieb môžeme zhromažďovať aj ďalšie údaje, na zhromažďovanie ktorých nám poskytnete súhlas.


  Analytické služby tretích strán

  Prostredníctvom niektorých služieb môžeme priebežne zhromažďovať osobné údaje o vašich online aktivitách na webových stránkach a v pripojených zariadeniach a v rámci webových stránok, zariadení, aplikácií a ďalších online funkcií a služieb poskytovaných tretími stranami. V službách môžeme používať analytické služby tretích strán, napríklad Google Analytics. Poskytovatelia služieb, ktorí spravujú tieto analytické služby, nám pomáhajú analyzovať vaše používanie našich služieb a zlepšovať ich. Získané údaje môžu byť poskytnuté alebo ich môžu priamo zhromažďovať títo poskytovatelia a iné relevantné tretie strany, ktoré používajú tieto údaje, napríklad na vyhodnocovanie používania služieb, pomoc pri spravovaní služieb a diagnostiku technických problémov. Ďalšie informácie o Google Analytics nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html a https://www.google.com/policies/privacy/partners/.


  Vaše možnosti

  Môžete sa rozhodnúť, že nám niektoré typy údajov neposkytnete, napr. údaje požadované počas registrácie účtu Samsung. V niektorých prípadoch to môže viesť k obmedzeniu používania niektorých služieb. Tieto obmedzenia sa vám budeme snažiť čo najlepšie vysvetliť, keď od vás budeme žiadať údaje, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie. Samsung Cloud vám napríklad umožňuje zálohovať údaje a vytvoriť bod obnovy. Samsung Cloud však nebol vytvorený ani určený na úschovu ani spracúvanie citlivých údajov.

 • AKO VAŠE ÚDAJE POUŽÍVAME?

  Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame na nasledujúce účely:

  • na pomoc s registráciou vás alebo vášho zariadenia na využívanie našich služieb;
  • na poskytovanie služby alebo funkcie, ktorú požadujete;
  • na poskytovanie prispôsobeného obsahu a služieb podľa vašich predchádzajúcich aktivít v rámci našich služieb;
  • na poskytovanie prispôsobených reklám, propagačných akcií a ponúk, ktoré by vás mohli zaujať na našich webových stránkach, webových stránkach tretích strán a online platformách, ako sú stránky sociálnych médií;
  • na poskytovanie propagačných akcií a ponúk formou priamej marketingovej komunikácie, len ak nám na to udelíte osobitný súhlas;
  • na analýzu našich produktov a služieb s cieľom lepšie pochopiť našich zákazníkov a poskytovať vám tak čo najrelevantnejšiu komunikáciu, služby a zážitky;
  • na získanie vášho názoru na naše produkty a služby a vykonanie zákazníckych prieskumov (v prípade potreby s vaším osobitným súhlasom);
  • na poskytovanie aktualizácií softvéru, údržby a podpory vašich zariadení;
  • na dodržiavanie právnych predpisov a zákonných postupov;
  • na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Samsung Electronics alebo niektorých našich pridružených spoločností, obchodných partnerov či zákazníkov.
  Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom našich služieb, zariadení a iných zdrojov, používame a kombinujeme s cieľom poskytovať vám lepšie zážitky z používania našich služieb. Informácie o svojom účte Samsung môžete napríklad používať nielen v službe, v ktorej ste sa registrovali, no aj v iných službách využívajúcich účty Samsung. Údaje, ktoré nám poskytujete priamo alebo prostredníctvom iných zdrojov, ako sú opísané vyššie, takisto používame na poskytovanie obsahu, ktorý sa vám môže páčiť alebo ktorý vám je prispôsobený.


  V súvislosti so svojimi údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte viacero možností. Pozrite si časť AKÉ MÁTE PRÁVA? a zistite viac.


  [Len pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)]


  Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie opísané účely. Právny základ na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Samsung zahŕňa spracúvanie:

  (i)   aby sme mohli splniť sľuby, ktoré sme vám dali, ako je poskytovanie služby;
  (ii)  na podporu našich obchodných záujmov (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a zlepšovanie vašich skúseností so zákazníckymi službami) vrátane komunikácií na našej webovej stránke, webových stránkach tretích strán a online platformách;
  (iii) na dodržiavanie právnych predpisov a zákonných postupov;
  (iv)s vaším súhlasom (napríklad na posielanie priamej marketingovej komunikácie). Ak nám poskytnete súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať podľa postupu v časti AKO NÁS KONTAKTOVAŤ v týchto zásadách ochrany osobných údajov.


  Prevádzkovateľom údajov na účely spracúvania vašich osobných údajov, ako sú uvedené vyššie, je spoločnosť Samsung Electronics. Pre určité priame marketingové komunikácie a prispôsobené reklamy v Európe je prevádzkovateľom údajov pre vaše osobné údaje spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited so sídlom v Spojenom kráľovstve. Vaše osobné údaje takisto spracúvajú niektoré z našich európskych pridružených spoločností spoločnosti Samsung v rámci svojej krajiny. Európska pridružená spoločnosť spoločnosti Samsung má prípadne na svojej webovej stránke uvedené vlastné miestne zásady ochrany osobných údajov, ktoré to vysvetľujú.

 • S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

  Vaše údaje sprístupníme interne v rámci našej spoločnosti len tým osobám, ktoré ich potrebujú, aby vám mohli ďalej poskytovať služby alebo pomôcť so žiadosťami.

  Vaše osobné údaje sprístupníme aj nasledujúcim subjektom, ale len v rozsahu potrebnom k poskytovaniu našich služieb:

  • Pridruženým spoločnostiam: iné spoločnosti v skupine Samsung Electronics, ktoré riadime alebo vlastníme.
  • Obchodným partnerom: partneri, s ktorými spolupracujeme na poskytovaní služieb, o ktoré ste požiadali alebo ktoré ste si zakúpili. Napríklad môžeme spolupracovať s bankou, aby ste mohli používať niektorú z našich služieb na vykonávanie rýchlejších a efektívnejších platieb. Takíto obchodní partneri  spravujú a nakladajú s vašimi osobnými údajmi.
  • Poskytovateľom služieb: starostlivo vyberané spoločnosti, ktoré poskytujú služby pre nás alebo v našom mene, napríklad kontaktné zákaznícke centrá, spoločnosti, ktoré nám pomáhajú s opravami, činnosťami starostlivosti o zákazníkov, reklamou (vrátane prispôsobených reklám na našich webových stránkach, webových stránkach tretích strán alebo online platformách), prieskumami spokojnosti zákazníkov alebo fakturáciou alebo spoločnosti, ktoré v našom mene posielajú e-maily. Takíto poskytovatelia sa zaviazali chrániť vašej údaje.
  • Iným subjektom, ak to požadujú právne predpisy alebo ak je to potrebné na ochranu našich služieb: napríklad sprístupnenie vašich údajov môže byť nevyhnutné na základe právnych predpisov alebo súdneho či úradného postupu alebo rozhodnutia zo strany orgánov verejnej moci. Rovnako od nás môžu žiadať vaše údaje na účely vymáhania právnych povinností, národnej bezpečnosti, boja proti terorizmu alebo iných záležitostí týkajúcich sa verejnej bezpečnosti.
  • Iným stranám v súvislosti s korporátnymi transakciami: vaše údaje môžeme sprístupňovať tretej strane v rámci fúzie alebo prevodu, akvizície alebo predaja alebo v prípade konkurzného konania.
  • Iným stranám na základe vášho súhlasu alebo vašej žiadosti: okrem sprístupňovania opísaného v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžeme údaje o vás poskytnúť tretím stranám, ak na takéto zdieľanie poskytnete osobitný súhlas alebo oň požiadate.

 • AKO ZACHOVÁVAME BEZPEČNOSŤ VAŠICH INFORMÁCIÍ?

  Ochranu údajov berieme veľmi vážne. Zaviedli sme fyzické a technické bezpečnostné opatrenia, aby sme uchovali bezpečnosť údajov, ktoré zhromažďujeme. Upozorňujeme však, že napriek prijatiu primeraných krokov na ochranu vašich údajov nie je žiadna webová stránka, internetový prenos, počítačový systém ani bezdrôtové pripojenie, z povahy veci, úplne bezpečné.

 • KAM ODOSIELAME VAŠE ÚDAJE?

  Vaše používanie našich služieb bude zahŕňať prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov v rámci a mimo krajiny vášho bydliska v súlade s týmito zásadami. Vaše osobné údaje budú konkrétne prenesené do Kórejskej republiky. Upozorňujeme, že právne predpisy o ochrane údajov a iné právne predpisy krajín, do ktorých môžu byť vaše údaje prenesené, nemusia byť také komplexné ako tie, ktoré platia vo vašej krajine.


  [Len pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)]


  Okrem toho môže vaše používanie služieb zahŕňať aj prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov do iných krajín/v iných krajinách, medzi ktoré môžu okrem iného patriť štáty Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené štáty americké, Čína, Singapur, Vietnam, India, Kanada, Filipíny a Japonsko. V súlade s  platnými právnymi predpismi prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili ochranu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie štandardných zmluvných doložiek s cieľom ochrániť prenos údajov mimo EHP. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie alebo kópie platných zmluvných dohôd, kontaktujte nás. Pozrite si časť AKO NÁS KONTAKTOVAŤ.

 • AKÉ MÁTE PRÁVA?

  Vaše osobné údaje patria vám. Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli podrobnosti o údajoch, ktoré sme zhromaždili, aby sme ich odstránili alebo opravili prípadné nepresnosti. Rovnako nás môžete požiadať o zastavenie alebo obmedzenie spracúvania, zdieľania alebo prenášania vašich osobných údajov, ako aj o zaslanie vašich osobných údajov, ktoré sme zhromaždili, aby ste ich mohli použiť na vlastné účely. Žiadosť o výmaz vašich osobných údajov však môže viesť k strate prístupu k službám, ktoré poskytujeme. Nebudeme môcť vymazať údaje, ktoré musíme na základe platných právnych predpisov uchovávať.


  Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa vašich práv alebo máte otázku, kontaktujte nás. Pozrite si časť AKO NÁS KONTAKTOVAŤ.

 • COOKIES

  Súbory cookies sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie do Vášho počítača, televízora, mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Umožňujú subjektom, ktoré ukladajú súbory cookies do Vášho zariadenia, aby Vás rozpoznali na rôznych internetových stránkach, pri službách, na zariadeniach a pri internetovom prehliadaní. Ďalšie informácie nájdete tu

 • AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

  Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich zhromaždili. Znamená to, že ak už údaje nebudeme potrebovať, odstránime ich alebo vymažeme z našich systémov.


  Prijali sme primerané kroky, aby sme zaistili, že údaje o vás spracúvame a uchovávame po dobu určenú podľa nasledujúcich princípov:


  1.   po dobu, počas ktorej sú údaje používané pri poskytovaní služby;
  2.   podľa požiadaviek právnych predpisov, zmluvy alebo našich právne povinností;
  3.   len pokým to je potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, pokým sú spracúvané, resp. počas dlhšej doby, ak to vyžaduje nejaká zmluva či platný právny predpis, alebo na štatistické účely, pričom sa dodržiavajú vhodné bezpečnostné opatrenia.

 • AKÉ SLUŽBY TRETÍCH STRÁN POUŽÍVAME?

  Určitý obsah, reklamy a funkcie v našich službách poskytujú tretie strany. Tretie strany môžu na zhromažďovanie údajov o vašom používaní týchto služieb používať súbory cookie, beacons, sledovacie pixely a iné nástroje. Tieto tretie strany neriadi priamo spoločnosť Samsung, preto vám odporúčame, aby ste si pozreli ich zásady ochrany osobných údajov, a lepšie tak pochopili spôsob, akým používajú vaše údaje.


  V prípade niektorých aplikácií a služieb vrátane sociálnych sietí dostaneme a uschováme prihlasovacie údaje, ako aj iné údaje, ktorých príjem nám povolíte, keď sa k takýmto aplikáciám a službám pripojíte.

 • AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

  Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, aktualizovať svoje údaje, podať žiadosť alebo položiť nám otázky, môžete nás kontaktovať.


  Kontaktovať nás môžete aj na adrese:


  Prevádzkovateľ osobných údajov
  Samsung Electronics Co., Ltd.
  129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
  Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea


  [Len pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)]


  Spoločnosť Samsung Electronics má pobočky v celej Európe, takže vieme zaistiť, že vašu žiadosť alebo otázku spracuje tím pre ochranu údajov vo vašom regióne.


  Najľahší spôsob, ako nás kontaktovať, je prostredníctvom našej stránky podpory pre ochranu osobných údajov na adrese https://www.samsung.com/request-desk.


  Kontaktovať nás môžete aj na adrese:


  Európsky úradník pre ochranu údajov
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS


  Ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán pre dohľad nad dodržiavaním predpisov. Kontaktné údaje všetkých orgánov pre dohľad nad dodržiavaním predpisov vo všetkých krajinách EÚ nájdete na adrese https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

SAMSUNG PRIVACY POLICY – SMART TV SUPPLEMENT

Smart TV od spoločnosti Samsung ponúka širokú škálu funkcií, ktoré poskytujú vylepšený video obsah, prispôsobené sledovanie televízora, filmy, pripojenie na sociálne siete a možnosť ovládať a komunikovať s vaším televízorom Smart TV pomocou hlasových príkazov. Prostredníctvom vášho Smart TV a zariadení pripojených k vášmu Smart TV zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame údaje spôsobmi, ktoré sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung. Tento dodatok obsahuje ďalšie informácie o postupoch, ktoré vo vzťahu k ochrane osobných údajov využívajú niektoré funkcie Smart TV.


Televízor Smart TV je navrhnutý tak, aby ste mohli ľahko vyhľadávať video relácie a iný obsah a mať k nim prístup. Prostredníctvom sprievodcov, v ktorých môžete vyhľadávať a ktoré sa zobrazujú na vašom Smart TV, môžete napríklad získať informácie o práve vysielaných televíznych programoch, ktoré k vám prenáša váš káblový alebo satelitný operátor, ako aj k ponukám video obsahu na požiadanie od externých poskytovateľov obsahu.
V prípade práve vysielaných televíznych programov určujeme, ktorý obsah máte k dispozícii, sčasti aj na základe vášho PSČ. Smart TV vám navyše pomáha vyhľadávať a sledovať ďalší obsah pre Smart TV, ktorý je pre vás relevantnejší, a to vďaka upozorňovaniu na programy a obsah, ktorý by vás mohol zaujímať, alebo ponúkaniu ďalších služieb, ktoré ešte viac vylepšia váš zážitok zo sledovania. Pri týchto odporúčaniach a ďalších službách vychádzame z:
•      údajov o obsahu, ktorý ste sledovali, zakúpili, stiahli alebo vysielali prostredníctvom aplikácií spoločnosti Samsung na svojom Smart TV alebo iných zariadeniach (údaje týkajúce sa sledovania TV nájdete v časti Služby založené na informáciách o sledovaní nižšie);
•      údajov o aplikáciách, ktoré ste použili prostredníctvom Smart TV;
•      údajov o vašich kliknutiach na „Páči sa mi“, „Nepáči sa mi“, „Sledovať teraz“ alebo iné tlačidlá na Smart TV;
•      vyhľadávaných pojmov, ktoré ste zadali do vyhľadávacích nástrojov televízora Smart TV vrátane vyhľadávania konkrétneho video obsahu;
•      ďalších údajov o používaní Smart TV a o zariadení okrem iného aj z údajov o IP adrese, záznamov o použití, vašej hardvérovej alebo softvérovej konfigurácii, údajov prehliadača a stránok, ktoré požadujete.


Služby založené na informáciách o sledovaní
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je potreba čítať spoločne so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše prijímanie zážitkov prispôsobených vašim preferenciám pomocou Smart TV a sú k dispozícii na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.
V záujme poskytnutia zážitkov prispôsobených vašim preferenciám prostredníctvom Smart TV sa niektoré z našich funkcií a služieb budú spoliehať na vašu históriu sledovania TV a údaje o používaní televízora Smart TV.
Vaša história sledovania TV obsahuje informácie o navštívených sieťach, kanáloch a webových stránkach a sledovaných programoch na vašom televízore Smart TV, ako aj o množstve času, ktorý ste ich sledovaním strávili.
Na získanie týchto údajov môžeme používať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a iné technológie. Smart TV prenáša útržky videí alebo údaje z TV tunera na určenie sledovaných programov.
Vašu voľbu ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek zmeniť tak, že prejdete na ponuku nastavení a podľa vlastnej potreby vypnete konkrétnu funkciu alebo službu. V takom prípade dôjde k zastaveniu zhromažďovania histórie sledovania TV pre danú funkciu alebo službu.


[Len pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)]


Vaše používanie našich služieb bude zahŕňať prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov mimo krajiny vášho bydliska (do Kórejskej republiky a v rámci nej) v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho môže zahŕňať aj prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov do iných krajín/v iných krajinách, medzi ktoré môžu okrem iného patriť krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené štáty americké a Kanada. Upozorňujeme, že právne predpisy o ochrane údajov a iné predpisy krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorých môžu byť vaše údaje prenesené, nemusia byť také komplexné ako tie, ktoré platia vo vašej krajine. V súlade s platnými právnymi predpismi prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili neustálu ochranu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie štandardných zmluvných doložiek s cieľom ochrániť prenos údajov mimo EHP. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo kópiu platných zmluvných dohôd, kontaktujte nás na našej stránke podpory pre ochranu osobných údajov (https://www.samsung.com/request-desk).
Majte na pamäti, že vaša voľba úrovne ochrany osobných údajov môže mať vplyv na dostupnosť alebo kvalitu konkrétnej služby vychádzajúcej z informácií o sledovaní.


Služby reklám podľa záujmov
Služby reklám podľa záujmov („RPZ“) umožňujú prijímať a sledovať užitočné a interaktívne reklamy podľa záujmov na produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung a tretími stranami v Samsung Smart TV alebo v rámci rôznych platforiem alebo zariadení spoločnosti Samsung a platformách a zariadeniach tretích strán vrátane lineárnych reklám (t. j televíznych a rozhlasových), reklám na webe, v mobilných zariadeniach a tabletoch.


Služba RPZ zaistí pre vás relevantnejšie reklamy v zariadeniach na základe vašej histórie sledovania TV (vrátane údajov o navštívených sieťach, kanáloch, webových stránkach a programoch sledovaných na vašom televízore Samsung Smart TV a množstva času stráveného ich sledovaním), údajov o používaní televízora Samsung Smart TV a ďalších štatistických údajov získaných z dôveryhodných zdrojov údajov tretích strán. Na zaznamenávanie histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.


Na základe uvedených údajov vytvárame skupiny majiteľov televízorov Samsung Smart TV, ktorí majú podobné záujmy, a tieto skupiny využívame v spojení so službou RPZ. Uvedené údaje sa používajú na určenie skupín, do ktorých je váš Samsung Smart TV priradený, a teda reklám, ktoré sa zobrazia vo vašich zariadeniach.


Službu RPZ môžete kedykoľvek zakázať v ponuke Nastavenia vášho televízora Samsung Smart TV.


Upozorňujeme, že vaša voľba úrovne ochrany osobných údajov v súvislosti so službou RPZ nebude mať vplyv na to, či sa vám budú zobrazovať iné druhy reklám a marketingu, ktoré nie sú výslovne založené na histórii sledovania TV alebo údajoch o používaní televízora Samsung Smart TV. Tieto ďalšie druhy reklám a marketingu budú založené na iných údajoch, ako sú zovšeobecnená poloha a ďalšie odhadované alebo odvodené informácie. Tieto reklamy môžu byť menej relevantné, pretože nie sú založené na vašich záujmoch.


Podrobnejšie informácie o službe RPZ sa nachádzajú v oznámení o ochrane osobných údajov pre služby RPZ na konci tohto dodatku.


PSID
História sledovania a údaje o používaní vášho televízora Smart TV zhromažďované na účely RPZ budú spojené s náhodným, dočasným a resetovateľným identifikátorom zariadenia, ktorý sa nazýva Personalised Service ID alebo „PSID“.
Svoje PSID môžete kedykoľvek resetovať v ponuke Nastavenia vášho televízora Smart TV. Po resetovaní sa zruší prepojenie používané pre účely RPZ medzi históriou sledovania vášho televízora Smart TV a údajmi o používaní televízora Smart TV s predchádzajúcim PSID. Majte na pamäti, že ak zresetujete PSID, kvalita prispôsobených reklám a RPZ nemusí zodpovedať Vašim záujmom.


Rozpoznávanie hlasu
Svoj televízor Smart TV môžete ovládať a mnoho funkcií môžete používať pomocou hlasových príkazov.
Ak povolíte funkciu rozpoznávania hlasu, so svojím televízorom Smart TV budete môcť komunikovať hlasom. V rámci funkcie rozpoznávania hlasu sa budú vaše hlasové príkazy prenášať (spolu s údajmi o vašom zariadení vrátane identifikátorov zariadenia) do našej spoločnosti a my vaše hlasové príkazy prevedieme na text, aby ste mohli funkciu rozpoznávania hlasu využívať. Spoločnosť Samsung môže okrem toho hlasové príkazy a súvisiace texty zhromažďovať, aby sme mohli vyhodnocovať a vylepšovať funkcie. Spoločnosť Samsung bude vaše hlasové príkazy zhromažďovať, len ak v televízore Smart TV zadáte konkrétnu požiadavku kliknutím na aktivačné tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na obrazovke alebo ak vyslovíte príkaz prebudenia (napr. „Hi, Bixby“), pričom budete zároveň hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládači alebo televízore Smart TV.
Ak rozpoznávanie hlasu neaktivujete, funkcie rozpoznávania hlasu nebudete môcť využívať.
Zhromažďovanie údajov prostredníctvom rozpoznávania hlasu môžete kedykoľvek zrušiť v ponuke Nastavenia. V takom prípade však nebudete môcť používať funkcie rozpoznávania hlasu.


Podrobnejšie informácie o funkcii rozpoznávania hlasu sa nachádzajú v oznámení o ochrane osobných údajov pre funkciu rozpoznávania hlasu na konci tohto dodatku.


Tretie strany
Upozorňujeme, že počas sledovania videa alebo používania aplikácií či obsahu tretích strán môže príslušný poskytovateľ zhromažďovať alebo prijímať informácie o vašom televízore Smart TV (napr. jeho IP adresu a identifikátory zariadenia), požadovanej transakcii (napr. o vašej žiadosti o kúpu alebo prenájom videa) a používaní aplikácie alebo služby. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za to, akým spôsobom títo poskytovatelia postupujú pri ochrane osobných údajov a zabezpečení. Mali by ste postupovať opatrne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú používaných webových stránok a služieb tretích strán.


Funkcie v konkrétnych krajinách
Upozorňujeme, že dostupnosť jednej alebo viacerých funkcií opísaných v tomto dodatku pre Smart TV nemusí byť k dispozícii na mieste, kde sa nachádzate.

 


OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SLUŽBU ROZPOZNÁVANIA HLASU


Dátum nadobudnutia účinnosti: 4. júna 2019


Spoločnosť Samsung Electronics a jej pridružené spoločnosti rešpektujú vaše súkromie. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služby rozpoznávania hlasu (ďalej ako „Služba Rozpoznávania Hlasu“).


Služba Rozpoznávania Hlasu je služba, ktorá používateľom umožňuje vyhľadávať a sledovať obsah a spravovať produkty Samsung iba prostredníctvom hlasu. Jej funkcie zahŕňajú spracovanie v prirodzenom jazyku pri vyhľadávaní obsahu a ovládaní televízora Samsung Smart TV, surfovanie na internete, vyhľadávanie informácií o počasí a ďalšie služby, ktoré používatelia očakávajú od televízora Samsung Smart TV.


V závislosti od vybratého jazyka môžete využívať funkciu vylepšeného rozpoznávania hlasu Bixby. Aktívnu funkciu Bixby rozpoznáte podľa ikon, pruhov s upozornením a ďalších značiek na obrazovke televízora Samsung Smart TV.


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje ďalšie osobitné informácie o používaní vašich osobných údajov v súvislosti so Službou Rozpoznávania Hlasu a je potreba ho interpretovať spoločne so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše prijímanie Služby Rozpoznávania Hlasu a sú k dispozícii na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.


V tomto Oznámení o ochrane osobných údajov opisujeme typy informácií zhromažďovaných prostredníctvom hlasovej služby, ako môžeme tieto informácie používať a voľby, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním týchto informácií. Prevádzkovateľom údajov na účely spracúvania osobných údajov je spoločnosť Samsung.


AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?
Prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu môžeme informácie o vás získavať rôznymi spôsobmi. Kategórie osobných údajov, ktoré získavame, zahŕňajú:


•      Údaje o účte Samsung (voliteľné). Keď sa prihlásite do účtu Samsung v televízore Smart TV, môžeme zhromažďovať údaje súvisiace s vaším účtom Samsung, ktorý sa používa na prístup k Službe Rozpoznávania Hlasu, ako sú vaše meno, e-mailová adresa a identifikátor účtu Samsung.


•      Interakcie hlasovej služby. Môžeme zhromažďovať údaje, ktoré si vymieňate so Službou Rozpoznávania Hlasu prostredníctvom interakcií so Službami vrátane nahrávok hlasových príkazov (ako sú vaše otázky, žiadosti a pokyny), fotografií a ďalších vstupov, ako aj údaje, ktoré získavate z týchto služieb (ako sú reakcie, odpovede a obsah). Môžeme tiež získavať ďalšie údaje týkajúce sa vášho používania Služby Rozpoznávania Hlasu vrátane údajov (napríklad údaje týkajúce sa aplikácií, ktoré používate, navštívených webových stránok a fotografií, hudby, záznamov v kalendári, záložiek a obsahu a údajov z iných aplikácií, webových stránok a služieb spoločnosti Samsung a tretích strán), ktoré dostávame z aplikácií a služieb od spoločnosti Samsung a tretích strán, ku ktorým pristupuje Služby Rozpoznávania Hlasu alebo ich používa na účely poskytovania služieb (ako sú streamovanie hudby a predpoveď počasia).


•      Údaje o zemepisnej polohe. Môžeme dostávať údaje o zemepisnej polohe zariadenia a ďalšie údaje týkajúce sa vašej polohy prostredníctvom informácií o PSČ uložených v TV, ktoré je možné získať na základe vašej IP adresy alebo prostredníctvom vášho vstupu, na určité účely, napríklad aby sme vám poskytli tieto služby.


•      Údaje o zariadeniach a aplikáciách. Prostredníctvom automatizovaných prostriedkov môžeme zhromažďovať údaje o vašich zariadeniach podporujúcich Službu Rozpoznávania Hlasu, ako sú model zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia a nastavenia zariadenia, IP adresa, identifikátory zariadení a ďalšie jedinečné identifikátory. Okrem toho môžeme získavať údaje o tom, ako, kedy a ako dlho používate svoje zariadenia s podporou Služby Rozpoznávania Hlasu vrátane vášho používania Služby Rozpoznávania Hlasu a aplikácií a služieb od spoločnosti Samsung a tretích strán v týchto zariadeniach (ako sú zoznam aplikácií nainštalovaných vo vašich zariadeniach, hudba prehrávaná vo vašich zariadeniach, webové stránky, ktoré navštívite, a vyhľadávania, ktoré vykonáte).


AKO VAŠE ÚDAJE POUŽÍVAME?
Údaje, ktoré získame prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu, môžeme využívať:


•      na poskytovanie služieb pre vás, napríklad na reagovanie na vaše žiadosti, otázky a pokyny poskytnuté prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu;
•      na vaše identifikovanie a overenie, aby ste mohli používať Službu Rozpoznávania Hlasu;
•      na zlepšovanie a prispôsobovanie možností Služby Rozpoznávania Hlasu, ako je poskytovanie obsahu a odpovedí prispôsobených na mieru našim používateľom a spôsob ich interakcie so Službou Rozpoznávania Hlasu;
•      s vaším osobitným súhlasom na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie vám oznámení, obsahu, upozornení, ponúk, propagačných akcií, marketingových informácií, komunikácií a reklám;
•      na odpovede na vaše žiadosti a otázky;
•      na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov, zlepšovania a vylepšovania našich produktov a služieb, spravovania našich komunikácií, analýzy našich produktov, zákazníckej základne a služieb, prieskumy trhu, analýzy údajov a na účely vedenia účtovníctva, auditu a iných interných procesov);
•      na umožnenie vám komunikovať s určitými aplikáciami a službami tretích strán a používať ich;
•      na ochranu pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, prevenciu vzniku zodpovednosti a záväzkov, identifikovanie takýchto prípadov a ich predchádzania;
•       na zaisťovanie zhody s platnými právnymi predpismi, príslušnými priemyselnými štandardmi a našimi zásadami vrátane tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov pre Službu Rozpoznávania Hlasu a Zásad ochrany osobných údajov pre účet Samsung.


Prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu môžeme priebežne zhromažďovať osobné údaje o vašich online aktivitách v zariadeniach používajúcich hlasovú službu a v rámci aplikácií, webových stránok a ďalších online služieb tretích strán. V rámci svojich služieb môžeme používať analytické služby tretích strán. Poskytovatelia týchto analytických služieb nám pomáhajú analyzovať vaše používanie našich služieb a zlepšovať ich. Získané informácie môžu zverejňovať alebo zhromažďovať priamo títo poskytovatelia a iné relevantné tretie strany, ktoré používajú tieto informácie, napríklad na vyhodnocovanie používania služieb, pomoc pri poskytovaní služieb a diagnostiku technických problémov.


Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie opísané účely. Právny základ na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Samsung zahŕňa spracúvanie, ktoré je: 
·         nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Samsung (napríklad na poskytovanie služieb pre vás a na vaše identifikovanie a overovanie, aby ste mohli používať určité služby), 
·         nevyhnutné na splnenie požiadaviek právnych predpisov (napríklad na dodržiavanie platných účtovných pravidiel a povinné zverejňovanie informácií orgánom verejnej moci), 
·         nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie našich služieb) a 
·         na základe súhlasu našich zákazníkov (napríklad na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie marketingových informácií pre vás), ktorý môže byť následne kedykoľvek odvolaný, a to tak, že nás kontaktujete podľa pokynov v časti Ako 
nás kontaktovať v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung, pričom nebude ovplyvnená zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


Nevyhnutným predpokladom uzavretia zmluvy je, aby ste nám poskytli osobné údaje na spracovanie v súlade s tým, ako je to uvedené vyššie. Ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť všetky funkcionality, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu.


VAŠE MOŽNOSTI
Službu Rozpoznávania Hlasu môžete kedykoľvek zakázať v ponuke Nastavenia. Môže to však mať ale vplyv na používanie Služby Rozpoznávania Hlasu.


Ponúkame vám tiež určité možnosti v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás získavame. Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, obmedziť komunikáciu, ktorú od nás dostávate, alebo odoslať žiadosť, kontaktujte nás podľa pokynov v časti Ako nás kontaktovať v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung.


AKTUALIZÁCIE NÁŠHO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti so službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Na našej webovej stránke a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia vám budeme oznamovať všetky významné zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a na začiatku oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.

 


OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SLUŽBU REKLÁM PODĽA ZÁUJMOV


Dátum nadobudnutia účinnosti: 4. júna 2019


Spoločnosť Samsung Electronics a jej pridružené spoločnosti rešpektujú vaše súkromie. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb reklám podľa záujmov („RPZ“).


Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje ďalšie osobitné informácie o používaní vašich osobných údajov v súvislosti so službou RPZ a malo by sa interpretovať spoločne so Zásadami ochrany údajov spoločnosti Samsung, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše prijímanie služby RPZ a sú k dispozícii na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.


V tomto Oznámení o ochrane osobných údajov uvádzame kategórie údajov využívaných v súvislosti so službou RPZ, ako tieto údaje používame a voľby, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním týchto údajov a uplatňovaním vašich práv. Prevádzkovateľom osobných údajov na účely spracúvania osobných údajov je spoločnosť Samsung.


ČO JE SLUŽBA RPZ? 
Služba RPZ umožňuje prijímať a sledovať užitočné a interaktívne personalizované reklamy na produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung a tretími stranami vo vašom televízore Samsung Smart TV alebo na rôznych platformách či zariadeniach spoločnosti Samsung a tretích strán vrátane lineárnych reklám (t. j. televíznych a rozhlasových), reklám na webe, v mobilných zariadeniach a tabletoch.


Služba RPZ zaistí pre vás relevantnejšie reklamy v zariadeniach na základe vašej histórie sledovania TV (vrátane informácií o navštívených sieťach, kanáloch, webových stránkach a programoch sledovaných na vašom televízore Samsung Smart TV a množstva času stráveného ich sledovaním), informácií o používaní televízora Samsung Smart TV a ďalších štatistických údajov získaných z dôveryhodných zdrojov údajov tretích strán. Na účely získavania histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.


Na základe uvedených informácií vytvárame skupiny majiteľov televízorov Samsung Smart TV, ktorí majú podobné záujmy, a tieto skupiny využívame na službu RPZ. Uvedené informácie sa používajú na určenie skupín, ku ktorým je váš Samsung Smart TV priradený, a teda reklám, ktoré sa zobrazia vo vašich zariadeniach.


PSID
Údaje o používaní zariadenia, ktoré sa zhromažďujú na účely poskytovania služby RPZ, budú prepojené s náhodne vygenerovaným dočasným resetovateľným identifikátorom zariadenia, ktorý sa nazýva PSID. PSID je možné resetovať podľa pokynov v časti Vaše možnosti v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.


AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?
Prostredníctvom služby RPZ získavame údaje o vašich zariadeniach rôznymi spôsobmi. Typy údajov, ktoré získavame, zahŕňajú:
•      Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje , ako sú model zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia a nastavenia zariadenia, IP adresa, identifikátory zariadenia a ďalšie identifikátory.
•      Údaje  o používaní zariadenia a protokoloch. Zhromažďujeme údaje o tom, ako, kedy a ako dlho používate svoje zariadenia vrátane interakcií so službou RPZ a aplikáciami a službami od spoločnosti Samsung a tretích strán v týchto zariadeniach (napríklad zoznam aplikácií nainštalovaných vo vašich zariadeniach).
•      Údaje  o sledovaní. Zhromažďujeme vašu históriu sledovania TV. Vaša história sledovania TV obsahuje informácie o navštívených sieťach, kanáloch, webových stránkach a programoch sledovaných na vašom televízore Samsung Smart TV, ako aj o množstve času, ktorý ste ich sledovaním strávili. Na zachytávanie histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.
•      Štatistické údaje. Môžeme využívať štatistické  údaje o vás alebo vašich zariadeniach, ako sú zovšeobecnená poloha a odhadovaná veková skupina. Tieto štatistické údaje získavame z komerčne dostupných zdrojov (v súlade s právnymi predpismi), ako sú napríklad externí poskytovatelia služieb. Spolupracujeme len s takými externými poskytovateľmi služieb, ktorí zaručujú, že tieto údaje boli získané v súlade s platnými právnymi predpismi a je možné poskytnúť nám ich na používanie a zverejnenie.


Servery spoločnosti Samsung môžu pri vašej interakcii so službou RPZ prijímať údaje, ako sú údaje o vašich interakciách so službou RPZ, vašej zemepisnej polohe a zariadeniach, ktoré používate na prijímanie služby RPZ.


AKO VAŠE ÚDAJE POUŽÍVAME?
Údaje, ktoré získame prostredníctvom služby RPZ, využívame:


•      na poskytovanie služby RPZ;
•      na zlepšovanie a prispôsobovanie možností služby RPZ;
•      s vaším osobitným súhlasom na komunikovanie s vami prostredníctvom e-mailov a automaticky zasielaných oznámení o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Samsung a tretími stranami, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom;
•      na odpovede na vaše žiadosti a otázky;
•      na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov, zlepšovania a vylepšovania našich produktov a služieb, spravovania našich komunikácií, analýzy našich produktov, zákazníckej základne a služieb, prieskumy trhu, analýzy údajov a vedenie účtovníctva, vykonávania auditu a iných interných procesov); 
•      na ochranu pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, prevencie vzniku zodpovednosti a záväzkov, identifikovanie takýchto prípadov a ich predchádzania;
•      na dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, príslušných priemyselných štandardov a našich zásad vrátane tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov a Zásad ochrany osobných údajov pre účet Samsung.


Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie opísané účely. Právny základ na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Samsung zahŕňa spracúvanie, ktoré je:
·         nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Samsung (napríklad na poskytovanie služby RPZ a na vaše identifikovanie a overenie), 
·         nevyhnutné na splnenie požiadaviek právnych predpisov(napríklad na dodržiavanie platných účtovných pravidiel a povinné zverejňovanie informácií orgánom presadzujúcim právo), 
·         nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie služby RPZ) a 
·         na základe súhlasu našich zákazníkov (napríklad na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie marketingových informácií pre vás), ktorý môže byť následne kedykoľvek odvolaný v ponuke Nastavenia podľa pokynov v časti Vaše možnosti v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, pričom nebude ovplyvnená zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


Nevyhnutným predpokladom prijímania služby RPZ je, aby ste nám poskytli osobné údaje na spracovanie v súlade s tým, ako je to uvedené vyššie. Ak nám neposkytnete osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť všetky funkcionality, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby RPZ.


VAŠE MOŽNOSTI
PSID môžete kedykoľvek resetovať v ponuke nastavení. Po resetovaní sa zruší prepojenie medzi históriou sledovania TV a údajmi o používaní vášho televízora Smart TV s predchádzajúcim PSID. Majte na pamäti, že zresetovanie PSID môže ovplyvniť kvalitu služby RPZ.


Okrem toho môžete službu RPZ kedykoľvek deaktivovať v ponuke Nastavenia vášho televízora Samsung Smart TV.


Upozorňujeme, že vaša voľba ochrany osobných údajov v súvislosti so službou RPZ nebude mať vplyv na to, či sa vám budú zobrazovať iné druhy reklám a marketingu, ktoré nie sú výslovne založené na histórii sledovania TV alebo údajoch o používaní televízora Samsung Smart TV. Tieto ďalšie druhy reklám a marketingu budú založené na iných údajoch, ako sú zovšeobecnená poloha a ďalšie odhadované alebo odvodené informácie. Takéto reklamy môžu byť pre Vás menej relevantné, pretože nie sú založené na vašich záujmoch.


AKTUALIZÁCIE NÁŠHO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti so službou RPZ alebo zmeny platných právnych predpisov. Na našej webovej stránke a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia vám budeme oznamovať všetky významné zmeny nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov a na začiatku oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.