PRIVACY

HLAVNÉ BODY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. (ďalej ako „Samsung Electronics“, „Samsung“ alebo „my“) so sídlom v Kórejskej republike vie, aká dôležitá je ochrana osobných údajov pre našich zákazníkov. Chceme sa uistiť, že ste pochopili, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje vo všetkých našich zariadeniach a službách Samsung, od mobilných telefónov a tabletov až po televízory, domáce spotrebiče, online služby a ďalšie.

Hoci sa tieto Zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky naše služby, v prípade potreby vám poskytneme aj ďalšie informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa konkrétnych služieb.

PREHĽAD OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo, informácie o tom, ako používate naše služby, a informácie zo zdrojov tretích strán. Tieto informácie používame na to, aby sme vám poskytovali služby a pochopili, ako používate naše služby, aby sme mohli zlepšovať a prispôsobovať vaše skúsenosti a vyvíjať čo najrelevantnejšie aplikácie, technológie a obsah pre našich zákazníkov. Osobné údaje používame aj na poskytovanie reklamy prispôsobenej vašim záujmom v súlade s platnými právnymi predpismi.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami spoločnosti Samsung Electronics, ako aj so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v mene spoločnosti Samsung Electronics. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s dôveryhodnými partnerskými spoločnosťami, ako sú poskytovatelia mobilných služieb alebo poisťovne, ktoré vám poskytujú produkty a služby, o ktoré ste požiadali, ako aj informácie o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Osobné údaje môžeme poskytovať aj orgánom činným v trestnom konaní, ak to vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné na ochranu spoločnosti Samsung Electronics a jej používateľov.

 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

  Dátum nadobudnutia účinnosti: 28. decembra 2022.


  Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky naše zariadenia a služby Samsung, od mobilných telefónov, tabletov, televízorov a domácich spotrebičov, až po služby zákazníkom a online služby, ktoré poskytujeme. Tieto zariadenia a služby budeme v týchto zásadách označovať ako „Služby“.


  Je dôležité, aby ste často kontrolovali aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich postupoch pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti so Službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Na našej webovej stránke alebo vo vašom zariadení uverejníme oznámenie, v ktorom vás vopred upozorníme na podstatné zmeny našich Zásad ochrany osobných údajov, a v hornej časti Zásad ochrany osobných údajov uvedieme, kedy boli naposledy aktualizované. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii na tejto stránke: https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Okrem týchto Zásad ochrany osobných údajov spoločnosť Samsung poskytuje aj osobitné oznámenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa špecifických produktov a služieb. V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov a konkrétnym oznámením o ochrane osobných údajov majú prednosť podmienky konkrétneho oznámenia o ochrane osobných údajov.

 • Spoločnosť Samsung Electronics od vás zhromažďuje informácie rôznymi spôsobmi.


  Informácie, ktoré poskytujete priamo vy

  Niektoré Služby vám umožňujú poskytnúť nám informácie priamo. Napríklad:

  • Ak si u nás vytvoríte konto alebo profil, požiadame vás o informácie, ako napríklad vaše meno, dátum narodenia alebo kontaktné údaje, ako sú telefónne číslo a e-mailová adresa.
  • Ak si od nás objednáte produkt alebo platenú službu, požiadame vás o vaše meno, adresu, kontaktné údaje a informácie o preprave a platbe, aby sme mohli spracovať vašu objednávku. Môžete si u nás tiež uložiť svoje platobné údaje, aby ste nabudúce mohli ľahšie zaplatiť.
  • Aby sme vám mohli poskytnúť pomoc, keď sa obrátite na zákaznícke služby, požiadame vás o určité informácie na overenie vašej totožnosti a produktu, s ohľadom na ktorý sa na nás obraciate.
  • Keď budete komunikovať s pracovníkmi našich zákazníckych služieb alebo inými pracovníkmi, vaša komunikácia sa bude prenášať prostredníctvom našich systémov.
  • Ak nám poskytnete svoje kontakty, budeme zhromažďovať ich telefónne čísla a ďalšie kontaktné informácie, aby sme uľahčili zdieľanie súborov a posielanie správ. Tieto funkcie môžete vypnúť alebo obmedziť v nastaveniach zariadenia.


  Informácie o tom, ako Služby používate

  Okrem informácií, ktoré nám poskytnete, budeme získavať aj informácie o tom, ako používate naše Služby, a to prostredníctvom softvéru vo vašich zariadeniach a inými prostriedkami. Medzi tieto informácie patria:

  • informácie o zariadení: informácie o hardvéri vášho zariadenia (napríklad model a výrobca) a softvéri (napríklad operačný systém a verzie softvéru), číslo IMEI a ďalšie jedinečné identifikátory zariadenia (napríklad mobilný kód krajiny, kód mobilnej siete, adresa MAC, adresa IP, sériové číslo, jedinečné ID zariadenia, reklamné ID (napr. v prípade mobilných zariadení, Google AD ID a Android ID a v prípade zariadení Samsung s vizuálnym zobrazením vrátane televízorov Samsung Smart TV Personalized Service ID („PSID“) a identifikátor Tizen pre reklamu („TIFA“)), telefónne číslo, predajný kód, záznam prístupu, súbory cookie, pixely a podobné technológie (ako je opísané nižšie v časti „Súbory cookie, beacon a podobné technológie“), informácie o predplatnom a nastavenia zariadení, ktoré používate na prístup k Službám;
  • informácie z protokolu: diagnostické, technické informácie, informácie o chybách a používaní, ako napríklad čas a trvanie vášho používania Služieb, Služby nainštalované vo vašich zariadeniach, výrazy vyhľadávacích dotazov, keď do zariadenia zadávate vyhľadávacie výrazy v súvislosti s konkrétnou službou Samsung, akékoľvek informácie uložené v súboroch cookie, ktoré sme nastavili vo vašich zariadeniach, a chybové hlásenia a výpisové protokoly;
  • informácie o polohe: pri používaní určitých Služieb sa nám môžu prenášať informácie o blízkych prístupových bodoch Wi-Fi, vysielačoch mobilného signálu a s vaším samostatným súhlasom aj o signáli GPS vášho zariadenia. Okrem toho sa nám pri používaní určitých Služieb môžu zasielať poštové smerovacie čísla a odvodené polohy pomocou adries IP;
  • hlasové informácie: na záznamy vášho hlasu, ktoré vytvárame a zhromažďujeme na našich serveroch, keď povolíte túto funkciu a používate hlasové príkazy na ovládanie služby, sa vzťahujú samostatné zásady ochrany osobných údajov Bixby. Nahrávky vášho hlasu zhromažďujeme a ukladáme, aj keď kontaktujete náš tím zákazníckych služieb. Upozorňujeme, že ak spolupracujeme s poskytovateľom služieb tretej strany, ktorý v našom mene poskytuje služby prevodu reči na text alebo služby call centra, tento poskytovateľ môže tiež prijímať a ukladať určité hlasové príkazy v súlade so zmluvou uzavretou medzi nami a dôveryhodným poskytovateľom služieb tretej strany;
  • informácie z klávesnice Samsung: slová, ktoré zadáte, keď povolíte funkciu „Prediktívny text“. Táto funkcia vám môže byť ponúknutá v spojení s vaším kontom Samsung na synchronizáciu údajov na použitie v iných mobilných zariadeniach Samsung. Údaje môžete vymazať v časti nastavení „Prediktívny text“.


  Verejne alebo komerčne dostupné alebo zdieľané informácie

  Niekedy zhromažďujeme verejne alebo komerčne dostupné informácie vrátane informácií zo sociálnych sietí, ktoré používate, a kombinujeme ich s inými informáciami o vás, aby sme mohli lepšie pochopiť vaše potreby, záujmy a preferencie.


  Iné informácie, ktoré zhromažďujeme

  Zhromažďujeme aj ďalšie informácie o vás, vašich zariadeniach alebo vašom používaní Služieb, s ktorých zasielaním súhlasíte. Váš súhlas získavame v súlade s platnými právnymi predpismi.


  Analýza tretích strán

  Prostredníctvom určitých Služieb zhromažďujeme osobné údaje o vašich online aktivitách na webových stránkach a v pripojených zariadeniach a v rámci webových stránok, zariadení, aplikácií a iných online funkcií a služieb tretích strán. V rámci Služieb používame analytické služby tretích strán, napríklad Google Analytics a Adobe Analytics. Poskytovatelia služieb, ktorí tieto analytické služby spravujú, nám pomáhajú analyzovať vaše používanie Služieb a zlepšovať Služby. Údaje, ktoré získame, môžu byť poskytnuté alebo byť priamo zhromažďované týmito poskytovateľmi a inými relevantnými tretími stranami, ktoré používajú tieto údaje, napríklad na vyhodnocovanie používania Služieb, na pomoc pri spravovaní Služieb a na diagnostiku technických problémov. Ak sa chcete dozvedieť viac o službe Google Analytics, prosím navštívte stránky http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html a https://www.google.com/policies/privacy/partners/.


  Vaše možnosti

  Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám určité typy informácií, napríklad informácie požadované v rámci nákupu produktu alebo služby. V niektorých prípadoch to môže obmedziť vašu možnosť používať niektoré Služby. Pri žiadosti o informácie sa vám budeme snažiť tieto obmedzenia čo najlepšie vysvetliť, aby ste mohli prijať uvedomelé rozhodnutie.

 • Informácie, ktoré získavame, používame na nasledujúce účely:

  • aby sme vám alebo vášmu zariadeniu pomohli zaregistrovať sa do našich Služieb;
  • s cieľom poskytovať služby a funkciu, ktoré požadujete;
  • s cieľom poskytovať prispôsobený obsah a prispôsobené služby založené na vašich minulých aktivitách v našich Službách;
  • s cieľom poskytovať prispôsobenú a/alebo všeobecnú reklamu, propagačné akcie a ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať v našich službách, na webových stránkach, webových stránkach tretích strán a online platformách, ako sú napríklad stránky sociálnych médií (v súlade s platnými právnymi predpismi). Prispôsobenú reklamu, propagačné akcie a ponuky vám budeme posielať len vtedy, ak ste poskytli súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie od spoločnosti Samsung;
  • na poskytovanie propagačných akcií a ponúk prostredníctvom priamej marketingovej komunikácie (napr. pomocou e-mailu, push oznámení alebo textových správ), ak ste nám poskytli svoj osobitný súhlas;
  • s cieľom prevádzkovať, hodnotiť a zlepšovať naše podnikanie vrátane vývoja a zlepšovania nových a existujúcich produktov a služieb, riadenia a zlepšovania našej komunikácie, analýzy našich Služieb a zákazníckej základne (vrátane vykonávania prieskumu trhu, zisťovania vašich názorov na naše produkty a služby a vykonávania zákazníckych prieskumov s vaším osobitným súhlasom, ak je to potrebné) a agregácie a anonymizácie údajov;
  • na poskytovanie aktualizácií softvéru, služieb údržby a podpory pre vaše zariadenia;
  • aby sme vám mohli poskytnúť zákaznícku podporu, keď sú vaše zariadenia v záruke;
  • aby sme zaistili bezpečnosť výrobku a zabránili podvodom, keď sú vaše výrobky po záruke, budeme zhromažďovať vaše IMEI a sériové číslo;
  • na overenie vášho zariadenia na opravu;
  • na ochranu zákonných práv a záujmov, vlastníctva alebo bezpečnosti spoločnosti Samsung Electronics alebo ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, obchodných partnerov alebo zákazníkov;
  • s cieľom reagovať na vaše žiadosti a otázky vrátane tých, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov;
  • na ochranu pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, nárokmi a inými záväzkami, a na ich identifikovanie a prevenciu;
  • na dodržiavanie a uplatňovanie platných zákonných požiadaviek, príslušných priemyselných noriem a našich zásad vrátane Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung;
  • na analýzu chybného zariadenia, ktoré sa vráti spoločnosti Samsung. Spoločnosť Samsung prijíma opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa zo všetkých chybných zariadení pred ich analýzou vymazali osobné údaje.
  Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme z našich Služieb, zariadení alebo iných zdrojov používame a kombinujeme, aby sme vám poskytli lepšie skúsenosti. Môžete si napríklad uložiť platobné údaje, ktoré ste použili pri nákupe na našej webovej stránke, aby ste pri ďalšom nákupe mohli zaplatiť rýchlejšie. Informácie, ktoré poskytnete priamo alebo prostredníctvom iných zdrojov, ako je opísané vyššie, tiež používame na poskytovanie obsahu, ktorý sa vám môže páčiť alebo ktorý je vám prispôsobený.


  O svojich informáciách môžete rozhodovať. Viac informácií nájdete v časti AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?


  Necielená reklama


  Upozorňujeme, že vaša voľba ochrany osobných údajov v súvislosti s reklamami založenými na záujmoch alebo prispôsobenými reklamami (ďalej len „cielená reklama“) neovplyvní to, či budete dostávať alebo či sa vám budú zobrazovať všeobecné, základné alebo kontextové typy reklám (ďalej len „necielená reklama“), ktoré nie sú konkrétne založené na informáciách, ktoré vám opíšeme na účely poskytovania cielenej reklamy pre konkrétnu službu.


  V prípade mobilných zariadení informácie, ktoré používame na zobrazovanie necielenej reklamy, zahŕňajú príslušné informácie o aplikácii (napr. balík aplikácie, verzia, názov a doména), informácie o zariadení (napr. typ zariadenia, výrobca, operačný systém, verzia, informácie o displeji, poskytovateľ telekomunikačných služieb, krajina a jazyk) a identifikátory zariadenia (napr. IP a reklamné ID). Tieto údaje poskytujeme dôveryhodným obchodným partnerom (správcom údajov) a dôveryhodným poskytovateľom služieb (spracovateľom), aby sme vám mohli poskytovať necielenú reklamu, a to na základe príslušných zmluvných záruk.


  Spoločnosť Samsung spracúva tieto obmedzené údaje na základe svojho oprávneného záujmu na zobrazovanie necielenej reklamy. Tieto reklamy môžu byť menej relevantné, pretože nie sú založené na vašich záujmoch.


  [Len pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)]


  Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie uvedené účely. Právne dôvody, na základe ktorých spoločnosť Samsung spracúva osobné informácie, zahŕňajú spracúvanie:

  (i) aby sme mohli dodržať sľuby, ktoré sme vám dali (plnenie zmluvy, článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ako napríklad poskytovanie služby;
  (ii) aby sme propagovali naše obchodné záujmy (legitímny záujem, článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) (napr. na riadenie našich vzájomných vzťahov a zlepšovanie vašej skúsenosti s oddelením služieb zákazníkom a poskytovanie všeobecných reklám) vrátane komunikácie na našich webových lokalitách, webových lokalitách tretích strán a online platformách;
  (iii) na dodržiavanie zákonných a právnych postupov (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR);
  (iv) s vaším súhlasom (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) (a článok 9 v prípade špeciálnych kategórií údajov), napríklad na zasielanie priamych marketingových oznámení. Keď vás požiadame o súhlas, poskytneme vám informácie o tom, aké informácie používame a ako môžete svoj súhlas odvolať. Svoj súhlas môžete prípadne odvolať tak, že sa na nás obrátite podľa pokynov v časti KONTAKTUJTE NÁS týchto Zásad ochrany osobných údajov.


  Spoločnosť Samsung Electronics je správcom vašich osobných údajov, ako je opísané vyššie. V prípade niektorých priamych marketingových komunikácií a prispôsobenej reklamy v Európe je správcom vašich osobných údajov spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited so sídlom v Spojenom kráľovstve. Vaše osobné údaje spracúvajú aj niektoré naše európske dcérske spoločnosti Samsung. V niektorých situáciách budú konať ako správca údajov, a to aj v prípade služieb zákazníkom a niektorých marketingových činností. Ak je európska dcérska spoločnosť Samsung správcom údajov, môžete si na jej webovej stránke pozrieť jej vlastné miestne zásady ochrany osobných údajov a zistiť, ako spracúva vaše osobné údaje.

 • Vaše informácie zverejňujeme interne v rámci našej spoločnosti a tiež nasledujúcim subjektom na vyššie uvedené účely.

  • Pridružené spoločnosti: iné spoločnosti skupiny Samsung Electronics, ktoré riadime alebo vlastníme.
  • Obchodní partneri: partneri, s ktorými spolupracujeme. Môžeme napríklad spolupracovať s bankou, aby ste mohli využívať jednu z našich Služieb na rýchlejšie a efektívnejšie platby. Títo obchodní partneri riadia a spravujú vaše osobné údaje.
  • Poskytovatelia služieb: starostlivo vybrané spoločnosti, ktoré poskytujú služby nám alebo v našom mene, napríklad spoločnosti, ktoré nám pomáhajú s opravami, zákazníckymi kontaktnými centrami, činnosťami starostlivosti o zákazníkov, reklamou (vrátane prispôsobenej reklamy na našich webových stránkach, webových stránkach tretích strán, online platformách a platformách sociálnych sietí), vykonávaním prieskumov spokojnosti zákazníkov, fakturáciou alebo ktoré posielajú e-maily v našom mene. Títo poskytovatelia sa tiež zaväzujú chrániť vaše informácie.
  • Iné strany, ak to vyžadujú právne predpisy alebo podľa potreby na ochranu našich Služieb: zverejnenie vašich údajov môže napríklad vyplývať zo zákona, súdneho konania alebo súdneho nariadenia od štátnych orgánov. Môžu od nás tiež požadovať vaše informácie na účely presadzovania práva, národnej bezpečnosti, boja proti terorizmu alebo iných otázok, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti.
  • Iné subjekty v súvislosti s korporátnymi transakciami: vaše údaje môžeme zverejniť tretiemu subjektu v rámci zlúčenia alebo prevodu, nadobudnutia alebo predaja alebo v prípade bankrotu.
  • Iné subjekty s vaším súhlasom alebo na váš pokyn: okrem sprístupnení uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov poskytujeme vaše informácie tretím stranám, keď s takýmto poskytovaním vyjadríte osobitný súhlas alebo oň požiadate.

 • Ochranu údajov berieme vážne. Zaviedli sme fyzické a technické bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie údajov, ktoré získavame. Upozorňujeme však, že aj keď podnikáme primerané kroky na ochranu vašich údajov, žiadna webová stránka, internetový prenos, počítačový systém ani bezdrôtové pripojenie nie je úplne bezpečné.

 • Vaše používanie našich Služieb môže zahŕňať prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov v rámci aj mimo krajiny vášho trvalého pobytu v súlade s týmito zásadami. Vaše osobné údaje sa budú prenášať najmä do Kórejskej republiky.


  Okrem toho môže používanie Služieb zahŕňať aj prenos, ukladanie a spracovanie vašich osobných údajov v iných krajinách, ak je to potrebné; medzi takéto krajiny patria okrem iného aj krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Čína, Singapur, Vietnam, India, Kanada, Mexiko, Filipíny a Japonsko. Európska komisia rozhodla, že niektoré krajiny chránia vaše osobné údaje dostatočne. Zoznam týchto krajín nájdete na tejto stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Upozorňujeme, že právne predpisy o ochrane údajov a iné právne predpisy krajín, do ktorých sa môžu prenášať vaše údaje, nemusia byť také komplexné ako tie, ktoré platia vo vašej krajine. V súlade s platnými právnymi predpismi prijmeme príslušné opatrenia, aby sa zaručilo, že vaše osobné údaje zostanú chránené. Takéto opatrenia zahŕňajú použitie Štandardných zmluvných doložiek na ochranu prenosu údajov mimo EHP a Spojeného kráľovstva. Ak chcete požiadať o ďalšie informácie alebo získať kópiu Štandardných zmluvných doložiek, kontaktujte nás. Pozrite si časť KONTAKTUJTE NÁS.

 • Vaše osobné údaje patria vám. V súlade s platnými právnymi predpismi nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli podrobnosti o tom, čo sme zhromaždili, a môžete nás požiadať o ich odstránenie alebo opravu akýchkoľvek nepresností. Môžete nás tiež požiadať o obmedzenie spracovania, poskytovania alebo prenosu vašich osobných údajov, ako aj o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré sme získali, aby ste ich mohli použiť na vlastné účely. Máte právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje poskytli vám alebo tretej strane v strojovo čitateľnom formáte. Môžete tiež namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a odvolať svoj súhlas. Žiadosť o odstránenie vašich osobných údajov však môže mať tiež za následok stratu prístupu k nami poskytovaným Službám. Nevymažeme údaje, ktoré sme povinní uchovávať podľa zákona.


  Máte tiež právo namietať proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov a proti spracovaniu na marketingové účely vrátane profilovania.


  Ak máte otázku alebo žiadosť týkajúcu sa svojich práv, kontaktujte nás. Pozrite si časť KONTAKTUJTE NÁS.

 • Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré boli získané. To znamená, že informácie sa zničia alebo vymažú z našich systémov, keď už nebudú potrebné.


  Podnikáme príslušné kroky, aby sme zaistili, že údaje o vás spracovávame a uchovávame podľa nasledujúcich princípov:


  1. najmenej po dobu, počas ktorej sa budú tieto údaje používať na poskytovanie služby pre vás,
  2. ako sa to vyžaduje na základe právnych predpisov, zmluvy alebo v súlade s našimi zákonnými povinnosťami,
  3. výhradne po dobu potrebnú na účel ich zhromažďovania alebo spracúvania, prípadne dlhšie, ak sa to vyžaduje na základe akejkoľvek zmluvy, platných právnych predpisov alebo na štatistické účely, čo podlieha príslušným bezpečnostným opatreniam.

 • Časť obsahu, reklamy a funkcií v našich Službách poskytujú tretie strany. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie, signály, sledovacie pixely a iné nástroje na zhromažďovanie informácií o vašom používaní týchto Služieb. Tieto tretie strany nie sú priamo riadené spoločnosťou Samsung, preto vám odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste porozumeli tomu, ako používajú vaše údaje.


  V prípade niektorých aplikácií a služieb vrátane sociálnych sietí prijímame a ukladáme prihlasovacie údaje, ako aj ďalšie informácie, ktoré nám povolíte prijímať, keď sa k týmto aplikáciám a službám pripojíte.

 • Spolu s niektorými tretími stranami, ako sú poskytovatelia obsahu a inzerenti, môžeme používať aj technológie nazývané súbory cookie, Beacon alebo Pixel, ako aj iné nástroje (spoločne nazývané „technológie“), ktoré prenášajú informácie z vášho zariadenia na server. Tieto technológie môžu byť vložené do online obsahu, videí a reklám. Môžu serveru umožniť čítať určité typy informácií z vášho zariadenia, dozvedieť sa, kedy ste si prezerali konkrétny obsah alebo konkrétnu reklamu, a určiť čas a dátum, kedy ste si prezerali obsah, zistiť informácie o vašom zariadení vrátane adresy IP vášho zariadenia. My a tretie strany používame tieto technológie napríklad na overenie správneho doručenia a zobrazenia obsahu a reklám.


  Súbory cookie


  Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie do vášho počítača, televízora, mobilného telefónu alebo iných zariadení. Umožňujú subjektu, ktorý súbor cookie do vášho zariadenia umiestnil, aby vás rozpoznal na rôznych webových stránkach, v službách, zariadeniach a reláciách prehliadania. Súbory cookie slúžia na mnohé užitočné účely. Napríklad:

  • súbory cookie si budú pamätať vaše prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zadávať pri každom prihlásení sa do služby;
  • súbory cookie nám a tretím stranám pomáhajú pochopiť, ktoré časti našich Služieb sú najobľúbenejšie, pretože nám pomáhajú zobraziť, ktoré stránky a funkcie návštevníci navštevujú a koľko času na stránkach strávia. Preskúmanie týchto informácií nám pomáha prispôsobiť naše Služby a poskytnúť vám lepšie zážitky;
  • súbory cookie nám a tretím stranám pomáhajú pochopiť, ktoré reklamy ste už videli, aby ste nedostávali rovnakú reklamu pri každej návšteve služby;
  • súbory cookie nám a tretím stranám pomáhajú poskytovať vám relevantný obsah a reklamu získavaním informácií o vašom používaní našich Služieb a iných webových stránok a aplikácií.
  V našich Službách používame nasledujúce typy súborov cookie:


  Základné súbory cookie: umožňujú vám prijímať služby, o ktoré požiadate prostredníctvom našej webovej stránky. Bez týchto súborov cookie vám nemôžeme poskytovať Služby, o ktoré ste požiadali. Základné súbory cookie sa môžu používať napríklad na overenie vašej totožnosti pri prihlasovaní. Tieto súbory cookie sú automaticky povolené a nedajú sa vypnúť, pretože sú nevyhnutné na to, aby naše Služby mohli efektívne fungovať.


  Výkonnostné súbory cookie: umožňujú nám analyzovať výkon a dizajn našich Služieb a zisťovať chyby. Tento typ súboru cookie nám napríklad umožňuje rozpoznať, že ste službu použili v minulosti, a ukazuje nám, ktoré z našich aplikácií sú najobľúbenejšie, pretože nám umožňuje zistiť, ktoré stránky návštevníci navštevujú najčastejšie a koľko času strávia v jednotlivých aplikáciách. Na tento účel používame súbory cookie služby Google Analytics, Adobe a podobné analytické súbory.


  Tento typ súborov cookie je automaticky vypnutý a môže byť nakonfigurovaný podľa vašich konkrétnych preferencií.


  Funkčné súbory cookie a súbory cookie profilu: umožňujú nám poskytovať vám lepšiu používateľskú skúsenosť. Tento typ súboru cookie napríklad zabezpečuje, že informácie zobrazené pri ďalšej návšteve našej webovej lokality sa budú zhodovať s vašimi preferenciami používateľa alebo vaším kontom Samsung, z ktorého ste na službu prešli. Tento typ súborov cookie je automaticky vypnutý a môže byť nakonfigurovaný podľa vašich konkrétnych preferencií.


  Reklamné/cielené súbory cookie: umožňujú nám a našim starostlivo vybraným partnerom prispôsobiť naše webové stránky, zobrazovať vám reklamy alebo vás priamo kontaktovať, ak ste s takouto komunikáciou osobitne súhlasili, a to spôsobom, ktorý je pre vás relevantný a ktorý zodpovedá vašim záujmom, napríklad pomocou informácií o Službách, ktoré ste navštívili prostredníctvom našich aplikácií. Môžeme používať a kombinovať vaše údaje zo súborov cookie s informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme z iných zdrojov, aby sme vám poskytli lepšiu skúsenosť. Napríklad, aby sme vám poskytli relevantnejšie priame reklamy, ale len v prípade, že ste súhlasili so zasielaním priamych reklám.


  Na tento účel môžeme starostlivo vybraným tretím stranám povoliť umiestnenie tohto typu súboru cookie alebo podobných technológií. Bez obmedzenia používame napríklad remarketingové značky spoločnosti Google, aby sme našim maloobchodným partnerom umožnili inzerovať produkty, ktoré ste si prezerali na našej webovej lokalite. Viac informácií o fungovaní remarketingových značiek Google nájdete na tejto stránke: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/. Okrem toho môžu tretie strany, ako napríklad spoločnosť Facebook, umiestňovať súbory cookie, aby vás sledovali na príslušných webových stránkach a na iných webových stránkach.


  Môžeme tiež spolupracovať so starostlivo vybranými obchodnými partnermi na spoločnom poskytovaní reklamy. To môže zahŕňať kombináciu údajov zo súborov cookie získaných z našej webovej lokality s údajmi zozbieranými naším obchodným partnerom. V závislosti od toho, ktoré súbory cookie povolíte, môžeme zhromaždené informácie použiť aj na pochopenie preferencií našich zákazníkov a na ovplyvnenie budúcich reklamných kampaní vrátane toho, ako vyberáme osoby, na ktoré budeme reklamu smerovať.


  My a naši pečlivě vybraní obchodní partneři můžeme umisťovat soubory cookies, když zobrazujeme reklamy na naše produkty nebo služby na webech třetích stran a když na tyto reklamy kliknete, abychom věděli, které stránky a reklamy naši zákazníci viděli a na které reagovali. My a naši obchodní partneři používáme tyto soubory cookies pouze v případě, že k tomu dáte souhlas provozovateli stránky třetí strany. Na těchto stránkách třetích stran můžete upravit své preference ve vztahu k těmto souborům cookies. Tento typ souborů cookies budeme používat po dobu 13 měsíců.


  Súbory cookie tretích strán: naše Služby môžu tiež zobrazovať obsah z webových stránok alebo služieb tretích strán, čo môže mať za následok ukladanie súborov cookie od tretích strán vo vašom zariadení. Svoje preferencie pre tieto tretie strany môžete spravovať rovnakým spôsobom ako súbory cookie spoločnosti Samsung. Viac informácií o tom, ako spravovať svoje preferencie, nájdete nižšie. Ukladanie a používanie týchto súborov cookie tretími stranami nekontrolujeme. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných tretích strán. Ak chcete získať viac informácií o iných poskytovateľoch služieb, kontaktujte nás na našej stránke podpory ochrany osobných údajov na adrese https://www.samsung.com/request-desk. Tento typ súborov cookie je automaticky vypnutý a môže byť nakonfigurovaný podľa vašich konkrétnych preferencií.


  Technológie Beacon a Pixel


  Spolu s niektorými tretími stranami používame technológie nazývané beacon alebo pixel, ktoré oznamujú informácie z vášho zariadenia serveru. Technológie beacon môžu byť vložené do online obsahu, reklám, videí a e-mailov a môžu serveru umožniť čítať určité typy informácií z vášho zariadenia, dozvedieť sa, kedy ste si prezerali konkrétny obsah alebo konkrétnu e-mailovú správu, a určiť čas a dátum, kedy ste si prezerali príslušný obsah, a adresu IP vášho zariadenia. My a niektoré tretie strany používame technológie beacon na rôzne účely vrátane analýzy používania našich Služieb a v spojení s inými informáciami na poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie.


  Iné miestne úložisko


  Spolu s niektorými tretími stranami v súvislosti s našimi Službami používame iné druhy technológií miestneho úložiska, napríklad Miestne zdieľané objekty (tiež označované ako „Súbory cookie Flash“) a miestne úložisko HTML5. Tieto technológie sú podobné vyššie uvedeným súborom cookie. Ukladajú sa do vašich zariadení a môžu sa používať na ukladanie určitých informácií o vašich aktivitách a preferenciách. Tieto technológie však využívajú rôzne časti vášho zariadenia v porovnaní so štandardnými súbormi cookie, takže ich nebudete môcť ovládať pomocou štandardných nástrojov a nastavení prehliadača. Informácie o vypnutí alebo odstránení informácií obsiahnutých v miestnych zdieľaných objektoch nájdete na stránke http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.


  Súbory cookie sa uchovávajú maximálne tak dlho, ako je potrebné na zabezpečenie funkcie, na ktorú sa používajú. To sa líši v závislosti od konkrétnej služby. Napríklad súbor cookie na overenie prihlásenia sa môže uchovávať dlhší čas ako súbor cookie, ktorý sa používa na to, aby ste ako hosť na našej webovej stránke mohli vkladať položky do nákupného košíka.


  Ako spravovať preferencie


  Ak tieto technológie používame v našich Službách, kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať alebo spravovať svoje preferencie. Niektoré technológie sú však nevyhnutné alebo potrebné na prevádzku služby a nemožno ich zmeniť. Viac informácií o tom, ako tieto možnosti spravovať, nájdete v ponuke nastavení alebo preferencií súborov cookie v príslušných Službách alebo vo svojom zariadení.

 • Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, opraviť svoje údaje, odoslať nejakú žiadosť alebo nám položiť nejaké otázky, môžete nás kontaktovať.


  Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je prostredníctvom časti Podpora na stránke https://www.samsung.com/.


  Môžete sa na nás tiež obrátiť na nasledujúcej adrese:


  Správca údajov
  Samsung Electronics Co., Ltd.
  129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
  Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Kórejská republika


  [Len pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)]


  Spoločnosť Samsung Electronics má pobočky v celej Európe, takže dokážeme zaručiť, aby vašu žiadosť alebo otázku vybavil tím pre ochranu osobných údajov sídliaci vo vašej oblasti.


  Najjednoduchším spôsobom, ako sa na nás obrátiť, je stránka podpory ochrany osobných údajov https://www.samsung.com/request-desk.


  Môžete sa na nás tiež obrátiť na nasledujúcej adrese:


  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS


  Ak sa domnievate, že spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť príslušnému úradu pre dohľad nad dodržiavaním predpisov. Kontaktné údaje všetkých dozorných orgánov EÚ a EHP nájdete na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.