Privacy

Image

Náš záväzok

Spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (prevádzkovateľ  údajov pre EÚ) a naše pobočky („Samsung“, „my“, „nám/nás“, „náš“) si uvedomujú dôležitosť ochrany osobných údajov pre zákazníkov a snažia sa o transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, presúvania a uchovávania vašich osobných informácií. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky zariadenia a webové lokality spoločnosti Samsung, platformy zákazníckych služieb alebo iné online aplikácie, ktoré tieto zásady spomínajú alebo na ne odkazujú (súhrnne naše „služby“). Tieto zásady ochrany osobných údajov platia bez ohľadu na to, či na prístup k našim službám používate počítač, mobilný telefón, tablet, televízor, domáci spotrebič alebo iné smart zariadenie.

Nižšie nájdete súhrn hlavných posolstiev uvedených v našich zásadách ochrany údajov. Podrobnejšie informácie o tom, ako spracúvame vaše informácie sa zobrazia po kliknutí na nadpisy alebo môžete pokračovať v čítaní nižšie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

V súvislosti so službami zhromažďujeme rôzne typy informácií vrátane:

• informácií, ktoré poskytnete priamo nám;
• informácií, ktoré zhromažďujeme o vašom používaní našich služieb; a
• informácií, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán.

Môžeme vás navyše požiadať o osobitný súhlas so získavaním informácií alebo vás zvlášť informovať o tom, ako získavame vaše osobné informácie, a to spôsobom, ktorý nie je opísaný v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ako to bude potrebné na účely niektorých doplnkových služieb. 

Používanie a zdieľanie informácií

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame okrem iného na nasledujúce účely:

• poskytovanie služieb, ktoré požadujete;
• zhromažďovanie informácií o tom, ako služby používate, aby sme mohli zlepšovať vaše možnosti;
• Zistiť viac o našich zákazníkoch, aby sme im mohli ponúkať najrelevantnejšie oznámenia, služby a zážitky; a
• Poskytovať prispôsobený obsah a reklamu na základe vášho samostatného súhlasu, kde to bude potrebné.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať:

• pobočkám – spoločnostiam, ktoré majú vzťah k spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. na základe spoločného vlastníctva alebo ovládania;
• obchodným partnerom – dôveryhodným spoločnostiam, ktoré môžu poskytovať informácie o produktoch a službách, ktoré by sa vám mohli páčiť, ak ste poskytli osobitný súhlas;
• poskytovateľom služieb – spoločnostiam, ktoré poskytujú služby spoločnosti Samsung alebo v jej mene;
• orgánom činným v trestnom konaní – keď sme to povinní urobiť alebo v záujme ochrany spoločnosti Samsung a jej používateľov. 

Ďalšie informácie o konkrétnych produktoch a službách

• Hoci sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky naše služby, ak to bude potrebné, poskytneme vám aj určité osobitné dodatky k ochrane osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie informácie o našich postupoch v súvislosti s konkrétnymi službami. Tieto dodatky sa vzťahujú na vaše používanie služieb, ktorých sa týkajú.

Skontaktujte sa s nami

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Prípadne nás môžete kontaktovať na našej stránke na ochranu súkromia.

 • GLOBÁLNE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

  Účinné od: 25. máj 2018

  Spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (správca údajov pre EÚ) a naše pobočky („Samsung“, „my“, „nám/nás“, „náš“) si uvedomujú dôležitosť ochrany osobných údajov pre zákazníkov a snažia sa o transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenosu a uchovávania vašich osobných informácií. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše postupy, ktoré vo vzťahu k informáciám uplatňujeme. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky zariadenia, webové lokality, platformy zákazníckych služieb alebo iné online aplikácie spoločnosti Samsung, ktoré tieto zásady ochrany osobných údajov spomínajú alebo na ne odkazujú (súhrnne naše „služby“). Tieto zásady ochrany osobných údajov platia bez ohľadu na to, či na prístup k našim službám používate počítač, mobilný telefón, tablet, televízor, domáci spotrebič alebo iné smart zariadenie. Tieto zásady zahŕňajú aj zákaznícku podporu takýchto zariadení, webových lokalít alebo online aplikácií.
  Hoci sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky naše služby, ak to bude potrebné, poskytneme vám aj určité osobitné dodatky k ochrane osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie informácie o našich postupoch v súvislosti s konkrétnymi službami. Tieto dodatky sa vzťahujú na vaše používanie služieb, ktorých sa týkajú.
  Je dôležité, aby ste si politiku ochrany osobných údajov a všetky doplnkové zásady, ktoré sme vám poskytli, pozorne prečítali, pretože tieto dokumenty obsahujú informácie o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov pri každom použití našich služieb.

  Je tiež dôležité, aby ste často kontrolovali, či zásady ochrany osobných údajov neboli aktualizované. Keď vykonáme ich aktualizáciu, budeme vás o zmenách, ktoré budeme považovať za dôležité, vopred informovať prostredníctvom oznamu umiestneného v príslušných službách alebo ak to bude vhodné, prostredníctvom e-mailu. Najnovšia verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii tu. Ak chcete zistiť, kedy boli zásady ochrany osobných údajov naposledy aktualizované, pozrite si dátum účinnosti uvedený na začiatku..

 • LOKÁLNE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

  Oznámenie o ochrane osobných údajov v službe prispôsobenia

  Dátum účinnosti: 25. 5. 2018

  Spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited (ďalej len „Samsung“ alebo „my“) a jej pridružené spoločnosti rešpektujú vaše obavy o ochranu osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služby prispôsobenia. Nevzťahuje sa na údaje zhromažďované inými aplikáciami, webovými lokalitami ani službami poskytovanými spoločnosťou Samsung alebo jej pridruženými subjektmi.

  Čo je služba prispôsobenia?

  Zariadenia, aplikácie a služby spoločnosti Samsung (každá z nich je „služba“ a súhrnne sa nazývajú „služby“) sú navrhnuté tak, aby vám poskytovali prispôsobené služby tým, že budú bystrým a inteligentným spôsobom podporovať vaše túžby a potreby. Služba prispôsobenia od spoločnosti Samsung poskytuje vylepšené možnosti používania vrátane prispôsobeného obsahu a odporúčaní na základe získaných údajov o vás a vašom používaní služieb. Služba prispôsobenia môže zlepšovať možnosti vášho používania služieb napríklad tým, že vám bude pri vašom používaní služby rozpoznávania hlasu od spoločnosti Samsung ponúkať tipy a informácie prispôsobené pre vás, alebo tým, že si bude zapamätávať hudbu, ktorú obvykle počúvate v daždivých dňoch, a neskôr vám ju bude odporúčať. Okrem toho, ak zadáte napríklad príkaz „Pripomeň mi, aby som cestou domov kúpil fľašu vody“, služba prispôsobenia si môže tento príkaz zapamätať a cestou domov vám pripomenúť, že máte kúpiť fľašu vody.

  Ak chcete používať službu prispôsobenia, musíte mať najprv konto Samsung account. Na vaše používanie konta Samsung account a služby prispôsobenia sa budú vzťahovať naše zásady ochrany osobných údajov uvedené na adrese https://account.samsung.com/membership/pp (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje ďalšie informácie o používaní vašich osobných údajov v súvislosti so službou prispôsobenia a musí sa interpretovať spoločne so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o tom, ako spracúvame údaje. V prípade akéhokoľvek nesúladu alebo rozporu medzi podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung sa budú prednostne uplatňovať podmienky tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.


  V tomto oznámení o ochrane osobných údajov opisujeme typy údajov zhromažďovaných prostredníctvom služby prispôsobenia, ako môžeme tieto údaje používať, ako dlho ich môžeme uchovávať, s kým ich môžeme zdieľať, ako aj možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním týchto údajov a uplatňovaním svojich práv. Opisujeme tiež bezpečnostné opatrenia, ktoré prijímame na ochranu týchto údajov, a informujeme vás o tom, ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov. Spoločnosť Samsung je správcom údajov na účely spracúvania osobných údajov.


  Kliknutím na jedno z nižšie uvedených prepojení prejdete na príslušnú časť:

  Čo je služba prispôsobenia?
  Údaje, ktoré získavame
  Ako používame údaje, ktoré získame
  Prispôsobená reklama a priamy marketing
  Zdieľanie údajov
  Medzinárodné prenosy údajov
  Uchovávanie osobných údajov
  Ako môžem odstrániť údaje získané službou prispôsobenia?
  Čo sa stane, ak odstránim údaje zhromaždené službou prispôsobenia alebo zastavím zhromažďovanie niektorých údajov službou prispôsobenia?
  Vaše voľby (vrátane postupu odvolania súhlasu s používaním služby prispôsobenia)
  Vaše práva
  Ako chránime osobné údaje
  Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov
  Ako nás môžete kontaktovať

  Údaje, ktoré získavame

  Čím viac vám služba prispôsobenia rozumie a učí sa o vás, tým rýchlejšie a presnejšie vám môže poskytovať prispôsobený obsah a informácie. Služba prispôsobenia je navrhnutá tak, aby pomáhala porozumieť vašim záujmom, preferenciám a tomu, kde sa práve nachádzate, a aby rôznymi spôsobmi zhromažďovala a analyzovala informácie o vás vrátane nasledujúcich:

  • Informácie o zariadení. Služba prispôsobenia bude zhromažďovať jedinečné identifikačné informácie o vašom zariadení, informácie o nastaveniach (napríklad nastavenia jazyka a zámku), informácie o stave (napríklad pripojenia k iným zariadeniam) a ďalšie informácie o vašich zariadeniach. Služba prispôsobenia bude tiež zisťovať aplikácie nainštalované alebo aktuálne spustené vo vašom zariadení. Okrem toho môže služba prispôsobenia zhromažďovať informácie o tom, ako, kedy a ako dlho používate zariadenia prepojené so svojím kontom Samsung account vrátane vášho používania týchto služieb a aplikácií a služieb tretích strán v týchto zariadeniach (napríklad o zozname aplikácií nainštalovaných vo vašich zariadeniach, hudbe prehrávanej vo vašich zariadeniach, webových lokalitách, ktoré navštívite, a vyhľadávaniach, ktoré vykonáte).
  • Informácie o vašej hudbe a vašich fotografiách. Služba prispôsobenia bude zhromažďovať a analyzovať informácie o tituloch, žánroch a umelcoch na základe predtým prehrávanej alebo uloženej hudby a informácie o vašich fotografiách, ako sú časy a miesta, na ktorých boli nasnímané vaše uložené fotografie.
  • Kontakty a komunikačné údaje. Služba prispôsobenia bude pristupovať k vášmu zoznamu kontaktov a bude zhromažďovať a analyzovať históriu prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov a textových správ, aby vám mohla poskytovať služby. Môže napríklad zisťovať vaše vzťahy s ostatnými (napríklad vašu rodinu a priateľov), kto sú vaše najdôležitejšie kontakty, kto vás najčastejšie kontaktuje a váš preferovaný spôsob kontaktovania, ako aj zobrazovať informácie o vašich dôležitých kontaktoch (napríklad zmeškané hovory) a vyhľadávať kontakty, ktoré spomeniete pri používaní rozpoznávania hlasu.
  • Informácie o kalendári. Služba prispôsobenia bude pristupovať ku kalendáru vášho zariadenia a bude zhromažďovať a analyzovať údaje kalendára s cieľom zisťovať vaše preferencie, zaznamenávať osobitné príležitosti a identifikovať vašu aktuálnu polohu.
  • História prehliadania internetu. Služba prispôsobenia bude pristupovať k vašej histórii prehliadania internetu (ako sú navštívené webové lokality, kľúčové slová vyhľadávaní a záložky), zhromažďovať a analyzovať ju s cieľom zistiť vaše záujmy a preferencie, zobrazovať vám relevantnejšie výsledky vyhľadávania a poskytovať vám najvhodnejšie informácie v rôznych kontextoch, ako aj poskytovať vám ďalšie služby v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. História vyhľadávania v rámci prehliadania internetu vykonávaného v anonymnom režime (inkognito alebo súkromný režim) sa nebude zhromažďovať.
  • Informácie o polohe. Služba prispôsobenia bude pravidelne pristupovať k informáciám o presnej zemepisnej polohe vášho zariadenia a ďalším informáciám súvisiacim s vašou polohou, zhromažďovať a analyzovať ich, a to prostredníctvom signálov Bluetooth a Wi-Fi, položiek kalendára a iných technológií a údajov na určité účely, napríklad na poskytovanie vami požadovaných informácií alebo oznámení súvisiacich s polohou. Aby služba prispôsobenia mohla zhromažďovať informácie o zemepisnej polohe, musia byť v zariadení povolené nastavenia zisťovania polohy. Služba prispôsobenia preto v niektorých prípadoch požiada o povolenie nastavení zisťovania polohy.
  • >Údaje o konte Samsung account, údaje uvedené v časti Môj profil a údaje o službách spoločnosti Samsung. Služba prispôsobenia bude zhromažďovať a analyzovať informácie uložené v konte Samsung account alebo súvisiace s ním (napríklad váš identifikátor konta Samsung account, kontaktné údaje, meno, dátum narodenia a pohlavie) a informácie zaregistrované v časti Môj profil. Služba prispôsobenia bude tiež zhromažďovať a analyzovať informácie súvisiace s vaším používaním služieb, napríklad históriu vášho používania aplikácií od spoločnosti Samsung, vaše hlasové príkazy zadávané prostredníctvom služby rozpoznávania hlasu, oznámenia nastavené v aplikácii Reminder a údaje o počasí, ktoré vám boli poskytnuté.
  • Údaje zo zákazníckych služieb. Služba prispôsobenia bude pristupovať k údajom získaným prostredníctvom vašich interakcií so zákazníckymi službami spoločnosti Samsung, zhromažďovať a analyzovať ich. Zahŕňa to napríklad interakcie s pracovníkmi zákazníckych služieb v súvislosti s opravami a záznamy o nich, vašu históriu nákupov v obchodoch spoločnosti Samsung a informácie o propagačných akciách, ktorých ste sa zúčastnili.
  • Informácie týkajúce sa aplikácií a služieb tretích strán. Ak povolíte prepojenie s aplikáciou alebo službou tretej strany, môžete službe prispôsobenia povoliť, aby využívala údaje týkajúce sa vášho používania týchto aplikácií a služieb tretích strán a aby vám poskytovala prispôsobené funkcie.

  Prostredníctvom služby prispôsobenia môžeme postupne zhromažďovať osobné údaje o online aktivitách, ktoré vykonávate pomocou zariadení podporujúcich službu prispôsobenia. Budeme tiež zhromažďovať údaje sprístupnené prostredníctvom platforiem a aplikácií tretích strán (ako sú napríklad online platformy sociálnych médií), prostredníctvom online databáz alebo adresárov, prípadne inak legitímne získané informácie. Tieto údaje sa budú riadiť oznámeniami o ochrane osobných údajov poskytnutými príslušnou treťou stranou v čase ich zhromaždenia. Prijímame napríklad nasledujúce údaje: stav vášho nákupu a/alebo používania (napríklad aktívne/neaktívne) služieb tretích strán a spôsobu, akým používate služby tretích strán.


  Služba prispôsobenia vám poskytuje možnosti týkajúce sa toho, ako používa a analyzuje určité typy osobných údajov, napríklad históriu hovorov a textových správ, údaje o zemepisnej polohe alebo históriu prehliadania internetu.


  Ako používame údaje, ktoré získame

  Služba prispôsobenia bude kombinovať a analyzovať vyššie uvedené údaje a poskytovať analyzované údaje službám a aplikáciám tretích strán, ktoré ste autorizovali, a to na nasledujúce účely:

  • poskytovanie prispôsobeného obsahu a informácií pre vás,
  • analyzovanie spôsobov poskytovania lepších služieb pre vás,
  • zlepšovanie a vývoj služieb,
  • zobrazovanie prispôsobených reklám o produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať, a
  • komunikovanie s vami prostredníctvom e-mailov a automaticky zasielaných oznámení o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Samsung a tretími stranami, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom, ak na to poskytnete samostatný súhlas.

  Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie uvedené účely. Právny základ spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung zahŕňa spracúvanie, ktoré je:

  • založené na vašom súhlase s používaním služby prispôsobenia,
  • nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie služieb) a
  • založené na získaní vášho samostatného súhlasu (s komunikáciou s vami o našich produktoch a službách a s poskytovaním marketingových informácií pre vás).

  Prispôsobená reklama a priamy marketing

  Služba prispôsobenia bude priebežne a v rámci webových lokalít a aplikácií tretích strán, ako aj v rámci rôznych zariadení zhromažďovať, analyzovať a zdieľať informácie o vašom používaní služieb a vašich online aktivitách na to, aby vám mohla poskytovať reklamné a priame marketingové oznámenia (súhrnne „reklama“) o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Samsung a tretími stranami, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Získame váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Po poskytnutí svojho súhlasu môžete zakázať používanie týchto údajov službou prispôsobenia na účely prispôsobených reklám, a to vypnutím funkcie „Reklama prostredníctvom služby prispôsobenia“ v menu Ochrana osobných údajov > Služba prispôsobenia > Spravovať všetky zariadenia v rámci konta Samsung account.
  Upozorňujeme, že vypnutím tejto možnosti sa nemusí vypnúť všetka reklama (vrátane prispôsobenej reklamy), ktorú poskytuje spoločnosť Samsung. Reklamu od spoločnosti Samsung môžete prijímať aj naďalej, pokiaľ ste poskytli súhlas s jej prijímaním z iných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako zrušiť prijímanie takejto reklamy z iných služieb, získate v menu Nastavenia v príslušnej službe.


  Zdieľanie údajov

  Prostredníctvom týchto služieb nezverejňujeme vaše osobné údaje s výnimkou prípadov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Obmedzený počet členov tímu služby prispôsobenia v spoločnosti Samsung môže mať prístup k osobným údajom a inak ich spracúvať v súvislosti so svojimi pracovnými povinnosťami alebo zmluvnými záväzkami. Vaše osobné údaje zdieľame s našimi dcérskymi a pridruženými spoločnosťami a s našimi dôveryhodnými poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú túto službu v našom mene na základe právne vymáhateľných zmlúv o ochrane vašich údajov. Našich poskytovateľov služieb neoprávňujeme na to, aby používali alebo zverejňovali tieto údaje, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytovanie tejto služby v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

  Medzinárodné prenosy údajov

  Niektorí z týchto pracovníkov, pridružených spoločností a poskytovateľov služieb tretích strán sídlia mimo územia EHP, a to aj v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako domovská krajina našich zákazníkov, ako sú napríklad Kórejská republika, Spojené štáty americké a India. Spoločnosť Samsung podniká príslušné kroky, aby zabezpečila, že takíto príjemcovia budú viazaní povinnosťami zachovávania dôvernosti údajov, pričom spoločnosť Samsung zavádza opatrenia, ako sú napríklad štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, na zaručenie ochrany a bezpečnosti všetkých prenesených osobných údajov. Kópiu týchto zmluvných doložiek môžete získať tak, že nás budete kontaktovať podľa pokynov v časti Ako nás môžete kontaktovať v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

  Keď používate službu prispôsobenia na prístup k aplikáciám a službám tretích strán alebo na interakcie s nimi, poskytovateľom takýchto aplikácií a služieb tretích strán môžeme odosielať určité osobné údaje, aby vám mohli poskytovať vami požadovanú službu. Tieto tretie strany môžu tiež zhromažďovať prostredníctvom služby prispôsobenia určité osobné údaje priamo z vašich zariadení. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dodržiavanie postupov ochrany osobných údajov ani bezpečnostných postupov týchto poskytovateľov služieb tretích strán. Postupy ochrany osobných údajov a zabezpečenia stanovené príslušnými poskytovateľmi vrátane podrobností o údajoch, ktoré dostanú od nás alebo zhromaždia o vás, podliehajú vyhláseniam o ochrane osobných údajov poskytnutým týmito zmluvnými stranami. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si ich prečítali.

  Spoločnosť Samsung, naše dcérske a pridružené spoločnosti a naši poskytovatelia služieb tretích strán môžu tiež zverejňovať údaje o vás: 1) ak sa to vyžaduje na základe právnych predpisov alebo právneho procesu (napríklad súdneho príkazu alebo predvolania na súd), 2) v odozve na žiadosti štátnych orgánov, napríklad orgánov činných v trestnom konaní, 3) na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu našich zákonných práv, 4) ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej alebo inej ujme či finančnej strate, 5) v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na nezákonnú činnosť alebo skutočnej nezákonnej činnosti, 6) v prípade, ak predávame alebo prevádzame našu spoločnosť alebo majetok ako celok alebo po častiach (aj v prípade zlúčenia, akvizície, predaja, prevodu, reorganizácie, zániku alebo likvidácie), alebo 7) inak s vaším samostatným súhlasom.

  Uchovávanie osobných údajov

  Podnikáme príslušné kroky zaručujúce, že údaje o vás sa budú uchovávať výhradne v súlade s nasledujúcimi zásadami:

  • najmenej po dobu, počas ktorej sa budú tieto údaje používať na poskytovanie služby pre vás,
  • ako sa to vyžaduje na základe právnych predpisov, zmluvy alebo v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, alebo
  • iba na dobu potrebnú na účel ich zhromažďovania alebo spracúvania, prípadne dlhšie, ak sa to vyžaduje na základe akejkoľvek zmluvy, platných právnych predpisov alebo na štatistické účely, čo podlieha príslušným bezpečnostným opatreniam.

  Ako môžem odstrániť údaje získané službou prispôsobenia?

  Údaje zhromaždené a analyzované službou prispôsobenia sa odstránia po tom, ako odstránite svoje konto Samsung account. Prostredníctvom menu Nastavenia súkromia vo svojom konte Samsung account môžete tiež požiadať o odstránenie údajov, ktoré boli zhromaždené a analyzované službou prispôsobenia, a to kedykoľvek, aj pred odstránením svojho konta Samsung account. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže trvať približne 48 hodín, kým sa údaje uložené na našich serveroch úplne odstránia.


  Čo sa stane, ak odstránim údaje zhromaždené službou prispôsobenia alebo zastavím zhromažďovanie niektorých údajov službou prispôsobenia?

  Ak odstránite zhromaždené údaje, môže dôjsť k zníženiu presnosti a/alebo kvality prispôsobeného obsahu, ktorý vám poskytuje služba prispôsobenia. Niektoré funkcie prispôsobenia môžu navyše vyžadovať údaje, ktoré ste odstránili alebo ku ktorým ste službe prispôsobenia zakázali prístup, a prijímanie týchto funkcií môžete obnoviť len tým, že službe prispôsobenia znova povolíte zhromažďovanie a používanie relevantných údajov.


  Vaše voľby (vrátane postupu odvolania súhlasu s používaním služby prispôsobenia)

  Spoločnosť Samsung rešpektuje vaše voľby a snaží sa vám ponúkať rôzne spôsoby, ktorými môžete mať svoje údaje pod kontrolou. Službu prispôsobenia môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom možnosti „Služba prispôsobenia“ v menu Nastavenia svojho konta Samsung account. V takom prípade spoločnosť Samsung pozastaví poskytovanie prispôsobeného obsahu a informácií, ako aj zhromažďovanie, kombinovanie a analyzovanie vašich údajov službou prispôsobenia. Okrem toho platí, že ak zmeníte nastavenia uvedené v časti „Prispôsobená reklama a priamy marketing“ vyššie, údaje zhromaždené a analyzované službou prispôsobenia sa už nebudú ďalej používať na reklamné účely.
  Navyše môžete určiť kategórie údajov, ktoré môže služba prispôsobenia zhromažďovať a analyzovať, ako aj jej podporu určitých služieb. Žiadne následné rozhodnutia však neovplyvnia údaje, ktoré už boli zhromaždené, skombinované a analyzované službou prispôsobenia, pričom zakázanie služby prispôsobenia nebude mať za následok odstránenie údajov, ktoré služba prispôsobenia predtým zhromaždila, skombinovala a analyzovala. Aj keď zakážete službu prispôsobenia, môžete naďalej používať predvolené funkcie poskytované jednotlivými službami. Môžete si vybrať rôzne možnosti, ktoré sú uvedené nižšie:


  • Ak chcete zmeniť nastavenia služby prispôsobenia pre jednotlivé zariadenia zaregistrované vo vašom konte Samsung account, vykonajte nasledujúce kroky:
   - Smartfóny/tablety: Nastavenia > Cloud a kontá > Kontá > Konto Samsung account > Ochrana osobných údajov > Služba prispôsobenia
   - Nositeľné zariadenia: Nastavenia > Konto > Služba prispôsobenia
  • Ak chcete zmeniť nastavenia služby prispôsobenia pre všetky zariadenia zaregistrované vo vašom konte Samsung account, vykonajte nasledujúce kroky:
   - Webová lokalita: https://account.samsung.com > Nastavenia osobných údajov
   - Smartfóny/tablety: Nastavenia > Cloud a kontá > Kontá > Konto Samsung account > Ochrana osobných údajov > Služba prispôsobenia > Spravovať všetky zariadenia

  Konkrétne nastavenia uvedené vyššie môžu v aktualizovaných alebo nových modeloch zariadení podporujúcich službu prispôsobenia podliehať zmenám. Upozorňujeme, že vaše prispôsobené možnosti používania sa môžu v dôsledku zakázania služby prispôsobenia zmeniť.


  Vaše práva

  Máte právo vyžiadať si podrobnosti o údajoch, ktoré o vás zhromažďujeme, a požiadať nás o opravu ich nepresností, vzniesť námietky voči ich spracúvaniu, požiadať o obmedzenie ich spracúvania, prístup k nim, ich vymazanie alebo prenositeľnosť. Na základe právnych predpisov niektorých jurisdikcií môžeme odmietnuť spracovanie žiadostí, ktoré sú bezdôvodne opakované, vyžadujú si neúmerné technické úsilie, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú mimoriadne nepraktické alebo ku ktorým sa inak nevyžaduje prístup v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, môžete tak urobiť prostredníctvom našej stránky na ochranu súkromia. Svoje údaje iné než Údaje zo zákazníckych služieb (z posledných 30 dní) môžete tiež vymazať a/alebo stiahnuť prostredníctvom smartfónov/tabletov: Nastavenia > Cloud a kontá > Kontá > Konto Samsung account > Ochrana osobných údajov > Služba prispôsobenia.

  Ak požiadate o odstránenie osobných údajov, beriete na vedomie, že možno nebudete môcť používať firemné služby alebo k nim pristupovať a že v záznamoch a archívoch spoločnosti Samsung môžu ešte určitý čas existovať zvyškové osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, ale spoločnosť Samsung nebude tieto údaje používať na komerčné účely. Uvedomujete si, že napriek vašej žiadosti o odstránenie si spoločnosť Samsung vyhradzuje právo uchovávať vaše osobné údaje alebo ich relevantnú časť v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov a platnými právnymi predpismi, ak spoločnosť Samsung pozastaví, obmedzí alebo ukončí váš prístup k našej webovej lokalite z dôvodu porušenia podmienok používania stanovených spoločnosťou Samsung, ak je to nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Samsung alebo niektorej z našich príslušných pridružených spoločností, obchodných partnerov, zamestnancov alebo zákazníkov.

  Ako chránime osobné údaje

  Udržiavame príslušné administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré získame prostredníctvom týchto služieb, proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, narušeniu, strate, zmene, prístupu, zverejneniu alebo používaniu. Spoločnosť Samsung tiež dodržiava primerané postupy pomáhajúce zabezpečiť, aby takéto údaje boli spoľahlivé na účely ich plánovaného použitia, ako aj presné, úplné a aktuálne.

  Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať tak, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti s týmito službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Významné zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov vám budeme oznamovať vopred na našej webovej lokalite a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia, pričom na začiatku takéhoto oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.

  Ako nás môžete kontaktovať

  Ak máte akékoľvek konkrétne otázky, kontaktujte nás (ako správcu údajov pre EÚ) na nasledujúcej adrese:
  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, Spojené kráľovstvo

  Môžete nás tiež kontaktovať na adrese stránky na ochranu súkromia.
  Ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť príslušnému úradu pre dohľad nad dodržiavaním predpisov.


 • INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

  Informácie, ktoré poskytujete priamo

  Niektoré služby vám umožňujú poskytovať nám informácie priamo. Príklad:

  • Používatelia si môžu v rámci mnohých našich služieb vytvárať kontá alebo profily. V súvislosti s týmito službami vás požiadame, aby ste nám o sebe poskytli isté informácie, aby bolo možné zriadiť váš účet alebo profil. Keď si napríklad zriaďujete účet Samsung, môžete zadať určité informácie o sebe, napríklad meno, dátum narodenia a e-mailovú adresu.
  • Keď si od nás objednáte nejaký produkt alebo zaplatíte za nejakú našu službu, požiadame vás o vaše meno, kontaktné údaje, doručovacie a fakturačné adresy a na informácie o kreditnej karte, aby sme mohli spracovať vašu objednávku.
  • Keď sa skontaktujete s tímom zákazníckych služieb v súvislosti s nejakým produktom alebo službou alebo aby ste sa na niečo opýtali alebo podali sťažnosť, získame od vás informácie o službe, ktorú od spoločnosti Samsung požadujete. Takéto informácie budú zahŕňať vaše meno a v závislosti od charakteru vašej otázky prípadne aj vašu domácu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a identifikátor zariadenia.
  • Niektoré naše služby vám umožňujú komunikovať s inými ľuďmi. Takáto komunikácia sa bude prenášať prostredníctvom našich systémov.
  • Ak povolíte zdieľanie údajov o kontaktoch s našou spoločnosťou, budeme zhromažďovať telefónne čísla osôb v kontaktoch s cieľom uľahčiť zdieľanie súborov a výmenu správ s osobami vo vašich kontaktoch. Funkciu zdieľania súborov a výmeny správ môžete vypnúť v nastaveniach svojho profilu, kde tiež môžete obmedziť rozsah zdieľania.


  Informácie o vašom používaní služieb

  Okrem informácií, ktoré poskytnete, budeme zhromažďovať aj informácie o vašom používaní služieb prostredníctvom softvéru vo vašom zariadení alebo inými spôsobmi. Budeme zhromažďovať:

  • informácie o zariadení – napríklad model vášho hardvéru, informácie o hardvéri zariadenia, IMEI číslo a iné jedinečné identifikátory zariadenia, telefónne číslo, sériové číslo, predajný kód, záznam o prístupe, aktuálnu verziu softvéru, mobilný kód štátu, kód mobilnej siete, MAC adresu, IP adresu, súbory cookie, pixely, informácie o predplatených službách, verziách operačného systému a nastaveniach zariadenia, ktoré používate na prístup k službám.
  • zaznamenané informácie – diagnostické, technické informácie, informácie o chybách a používaní, napríklad čas a trvanie vášho používania služby, vyhľadávané pojmy, ktoré zadávate prostredníctvom služieb, a všetky informácie uložené v súboroch cookies, ktoré sme nastavili na vašom zariadení. Ak chcete podrobné informácie o súboroch cookies, navštívte webovú lokalitu (http://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/).
  • informácie o polohe – napríklad GPS signál vášho zariadenia alebo informácie o prístupových bodoch do sietí Wi-Fi v okolí a základňových staniciach pre mobilné pokrytie, ktoré sa k nám môžu prenášať, keď používate niektoré služby, a s cieľom zapnúť túto funkciu.
  • hlasové informácie – napríklad nahrávky vášho hlasu, ktoré vyhotovujeme (a môžeme uchovávať na našich serveroch), keď túto službu aktivujete a na ovládanie služby používate hlasové povely alebo keď sa skontaktujete s tímom zákazníckych služieb. (Zoberte na vedomie, že spolupracujeme s tretím poskytovateľom služieb, ktorý nám poskytuje služby konverzie reči na text; tento poskytovateľ môže prijímať a uchovávať určité hlasové povely v súlade so zmluvou, ktorú sme s naším povereným tretím poskytovateľom služieb uzavreli.)
  • Samsung informácie týkajúce sa klávesnice – slová, ktoré píšete po aktivovaní funkcie „prediktívny text“. Túto funkciu môžete mať k dispozícii v súvislosti s vaším účtom Samsung, aby bolo možné synchronizovať údaje na použitie na iných mobilných zariadeniach značky Samsung. Údaje môžete vymazať v nastaveniach prediktívneho textu.
  • Ďalšie informácie o vašom používaní služieb, napríklad o aplikáciách, ktoré používate, webových lokalitách, ktoré navštevujete, ako aj o vašej interakcii s obsahom ponúkaným prostredníctvom služby.


  Informácie z externých zdrojov

  Informácie o vás môžeme získavať aj z verejne a komerčne dostupných zdrojov (ako to povoľuje zákon) a tieto informácie môžeme spojiť s inými informáciami, ktoré dostaneme od vás alebo o vás. Informácie o vás môžeme dostávať aj prostredníctvom sociálnych sietí tretích strán, keď sa rozhodnete sa k takýmto službám pripojiť.


  Ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme

  O vás, vašom zariadení alebo vašom používaní služieb môžeme zhromažďovať aj ďalšie informácie, a to spôsobmi, ktoré vám opíšeme v čase ich zhromažďovania, alebo inak s vaším samostatným súhlasom, ak bude potrebný.
  Môžete sa rozhodnúť, že nám niektoré typy informácií neposkytnete (napr. informácie, ktoré požadujeme počas registrácie účtu Samsung), môže to však ovplyvniť vašu schopnosť využívať niektoré služby. Aby sme vám pomohli prijať informované rozhodnutie, v čase zhromažďovania údajov vám poskytneme relevantné informácie.

 • POUŽÍVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

  Informácie, ktoré zhromažďujeme, budeme používať na nasledujúce účely:

  • na registráciu vás alebo vášho zariadenia na využívanie nejakej služby;
  • na poskytovanie služby alebo funkcie, ktorú požadujete;
  • na poskytovanie prispôsobeného obsahu a služieb podľa vašej predchádzajúcej činnosti v rámci našich služieb, v prípade potreby s vaším osobitným súhlasom;
  • na reklamu, napr. na poskytovanie prispôsobených reklám, sponzorovaného obsahu a odosielanie propagačných správ, v prípade potreby s vaším osobitným súhlasom;
  • na hodnotenie a analýzu nášho trhu, zákazníkov, produktov, reklamných kampaní a služieb s cieľom prostredníctvom štatistických procesov (ak to bude potrebné) získať viac informácií o našich produktoch, aby sme vám mohli ponúkať tie najrelevantnejšie oznámenia, služby a zážitky;
  • na to, aby sme spoznali váš názor na produkty a služby a vykonávali zákaznícke prieskumy, v prípade potreby s vaším osobitným súhlasom;
  • aby sme zistili, akým spôsobom ľudia používajú naše služby, aby sme ich mohli zlepšovať a vyvíjať nové produkty a služby;
  • na údržbu a podporu vášho zariadenia;
  • na uľahčenie poskytovania aktualizácií softvéru;
  • na uskutočňovanie žrebovaní o bezplatné ceny, súťaží o ceny alebo propagačných akcií v súlade so zákonom a
  • na iné účely s vaším osobitným súhlasom.

  Na účely, ktoré sú v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, môžeme spájať informácie od vás alebo o vás, a to aj v rámci rôznych služieb alebo zariadení. Informácie o vašom účte Samsung môžeme napríklad používať v rámci všetkých služieb, ktoré si vyžadujú konto Samsung. Pri našich odporúčaniach, prispôsobenom obsahu a prispôsobených funkciách v záujme toho, aby sme vám ponúkli lepší zážitok z našich služieb, tiež vychádzame z informácií, ktoré nám poskytujete či už priamo počas používania služieb, pri prezeraní našej webovej lokality alebo prostredníctvom informácií, ktoré získame od našich dôveryhodných tretích strán, aby sme našich zákazníkov lepšie pochopili. Keď kvôli doplneniu našej databázy využívame dôveryhodné tretie strany, zabezpečíme, aby sme mali s takýmto tretím poskytovateľom uzatvorenú právne vykonateľnú zmluvu, aby sme od vás všetky spojené údaje získali zákonným spôsobom. V závislosti od dôvodu, kvôli ktorému údaje spájame, ako aj od požiadaviek platného zákona, budete mať k dispozícii určité osobitné ovládacie prvky vo vzťahu k takémuto spojeniu, napríklad v ponuke nastavenia zariadenia alebo aplikácie alebo keď navštívite našu webovú lokalitu, kde si budete môcť uplatniť svoje individuálne práva podľa zákona o ochrane údajov. Navštívte webovú lokalitu GDPR Support.


  Pokiaľ ide o spôsob, akým používame vaše údaje, ponúkame vám celý rad možností. Môžete si vybrať, či od nás chcete dostávať reklamné oznámenia – najprv sa môžete prihlásiť na odber a ak neskôr zmeníte názor, môžete postupovať podľa pokynov na zrušenie odberu zahrnutých v príslušnom oznámení. Okrem toho budete mať často možnosť túto zmenu vykonať nastavením konkrétnych služieb, keď vám odošleme upozornenie alebo navštívite príslušné webové stránky. Ak budete pri výbere potrebovať pomoc, môžete sa s nami skontaktovať.
  Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie opísané účely. Právny základ spoločnosti Samsung na spracúvanie osobných údajov zahŕňa spracúvanie, ktoré je: nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Samsung (napríklad na poskytovanie služieb pre vás a na vaše identifikovanie a overovanie, aby ste mohli používať určité služby), nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek (napríklad na dodržiavanie platných účtovných pravidiel a povinné zverejňovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní), nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie relevantnosti našich oznámení, zážitkov a služieb zákazníkom) a na základe súhlasu našich zákazníkov (napríklad na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie marketingových informácií pre vás), ktorý môže byť následne kedykoľvek odvolaný, a to tak, že nás kontaktujete podľa pokynov v časti Ako nás kontaktovať v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pričom nebude ovplyvnená zákonnosť spracovávania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 • POSKYTOVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

  Vaše informácie môžeme poskytovať na internej úrovni v rámci našej spoločnosti príslušným tímom, okrem iného napríklad tímu zákazníckych služieb, právnemu tímu, finančnému tímu, tímu predaja a ak ste si zvolili zasielanie marketingových správ, marketingovým tímom. Vaše informácie môžeme sprístupňovať aj nasledujúcim subjektom, ale len ak to bude potrebné na poskytovanie služieb:

  • Pobočkám. Vaše informácie si môžu navzájom vymieňať pobočky spoločnosti Samsung na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pojmom „pobočky“ sa označujú spoločnosti, ktoré majú vzťah k spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. základe spoločného vlastníctva alebo ovládania. Medzi naše pobočky patria spoločnosti s názvom Samsung Electronics. Pobočkami môžu byť aj ostatné spoločnosti, ktoré sú prepojené na základe spoločného vlastníctva alebo kontroly, napríklad spoločnosť Samsung SDS CO., Ltd. Konkrétne spoločnosť Samsung SDS CO., Ltd prevádzkuje a uchováva v mene spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd, niekoľko služieb, okrem iného aj služby: účet Samsung, Samsung Health, Samsung Pay, Hľadať môj mobil (FMM), Služba prispôsobenia, Galaxy Apps (Buyer), Samsung Pass, Samsung Cloud; Samsung Themes; Samsung Social, Zabezpečený priečinok, E-mail, Samsung Focus, Samsung Friends, Bezpečné pripojenie Wi-Fi.
  • Obchodným partnerom. Vaše informácie môžeme poskytovať aj dôveryhodným obchodným partnerom, okrem iného aj poskytovateľom bezdrôtových prenosov, maloobchodníkom a distribútorom. Tieto subjekty môžu používať vaše informácie na to, aby vám poskytovali vami požadované služby a predvídali vaše záujmy, a môžu vám poskytovať propagačné materiály, reklamu a iné materiály s vaším osobitným súhlasom.
  • Poskytovateľom služieb. Vaše údaje môžeme poskytnúť aj starostlivo vybratým spoločnostiam, ktoré poskytujú služby v našom mene, napríklad spoločnosti, ktoré nám pomáhajú s opravami, spoločnosti zabezpečujúce kontaktné zákaznícke centrá, činnosti starostlivosti o zákazníkov, reklamu, vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov, fakturáciu alebo spoločnosti,ktoré v našom mene posielajú e-maily. Tieto subjekty majú na základe zmluvných ustanovení len obmedzené možnosti používania vašich informácií na iné účely, než na poskytovanie služieb pre našu spoločnosť.
  • Iným stranám, keď to požaduje zákon alebo je to potrebné na ochranu našich služieb. Vaše informácie môžeme sprístupniť iným stranám: aby sme dodržali zákon alebo reagovali na povinný právny proces (napríklad príkaz na domovú prehliadku alebo iný súdny príkaz);
   aby sme si overili alebo vynútili dodržiavanie zásad, ktorými sa riadia naše služby; a
   na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Samsung alebo našich pobočiek, obchodných partnerov alebo zákazníkov.
  • Iným stranám v súvislosti s firemnými transakciami. Vaše údaje môžeme sprístupňovať tretej strane v rámci fúzie alebo prevodu, akvizície alebo predaja alebo v prípade konkurzného konania.
  • Iným stranám s vaším súhlasom alebo na základe vášho uváženia. Okrem sprístupňovania opísaného v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžeme informácie o vás poskytnúť tretím stranám, ak na takéto poskytnutie poskytnete samostatný súhlas alebo oň požiadate.

 • ZABEZPEČENIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

  Ochranu vašich údajov berieme vážne a zaviedli sme primerané fyzické a technické opatrenia, aby sme zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti so službami zhromažďujeme. Zoberte však na vedomie, že napriek prijímaniu primeraných krokov na ochranu vašich údajov nie je žiadna webová lokalita, internetový prenos, počítačový systém alebo bezdrôtové pripojenie úplne bezpečné.

  MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV

  Vaše používanie našich služieb sa bude spájať s prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich osobných informácií mimo štátu vášho bydliska, do Kórejskej republiky v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho sa môže spájať aj s prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich osobných informácií do/v iných štátoch, medzi ktoré môžu okrem iného patriť štáty Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené štáty americké, Čína, Singapur, Vietnam, India, Kanada, Filipíny a Japonsko. Zoberte na vedomie, že zákony o ochrane údajov a iné zákony štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorých možno vaše informácie preniesť, nemusia byť také komplexné ako tie, ktoré platia vo vašom štáte. V súlade s platným zákonom prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili pokračujúcu ochranu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie štandardných zmluvných článkov s cieľom ochrániť prenos údajov mimo EHP. Pre viac informácií, alebo pre získanie kópie platných zmluvných dohôd, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej stránky na ochranu súkromia.

 • Vaše práva

  Máte právo požiadať o podrobnosti o informáciách, ktoré od vás získavame, a požiadať nás o opravu nepresností v daných informáciách, namietať voči spracovaniu alebo požiadať o jeho obmedzenie, požiadať o prístup k svojim informáciám, ich vymazanie alebo prenosnosť. Podľa zákonov niektorých jurisdikcií môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ktoré sa zbytočne opakujú, vyžadujú si neúmerné technické úsilie, ohrozujú súkromie ostatných, sú mimoriadne nepraktické alebo v prípade ktorých miestne zákony nevyžadujú prístup iným spôsobom. Ak chcete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, môžete tak urobiť prostredníctvom našej stránky na ochranu súkromia.
  Ak požiadate o vymazanie osobných informácií, beriete na vedomie, že možno nebudete mať prístup k službám alebo ich nebudete môcť využívať a že zvyšky osobných údajov môžu naďalej v súlade s platným zákonom istý čas zostať v záznamoch a archívoch spoločnosti Samsung, ale spoločnosť Samsung ich nebude využívať na komerčné účely. Beriete na vedomie, že spoločnosť Samsung si napriek vašej žiadosti o vymazanie vyhradzuje právo vaše osobné informácie alebo ich relevantnú časť ponechať v súlade s nižšie uvedenou časťou o uchovávaní údajov a platnými zákonmi. Spoločnosť Samsung môže prerušiť, obmedziť alebo zrušiť váš prístup na webovú lokalitu v dôsledku porušenia podmienok používania spoločnosti Samsung, ak to bude potrebné v záujme ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Samsung alebo jej pobočiek, obchodných partnerov, zamestnancov alebo zákazníkov.

 • UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali. znamená to, že ak už údaje nebudeme potrebovať, zničíme ich alebo vymažeme z našich systémov.
  Prijímame primerané kroky, aby sme zaistili, že informácie o vás budeme spracúvať a uchovávať podľa nasledujúcich logických princípov:
  1. minimálne počas obdobia používania informácií s cieľom poskytovať vám nejakú službu;
  2. ako to vyžaduje zákon, nejaká zmluva alebo s prihliadnutím na naše zákonné povinnosti; alebo
  3. len pokým to je potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo počas dlhšej lehoty, ak to vyžaduje nejaká zmluva, platný zákon alebo na štatistické účely, pričom sa dodržiavajú vhodné bezpečnostné opatrenia.

 • ODKAZY A PRODUKTY TRETÍCH STRÁN V NAŠICH SLUŽBÁCH

  Naše služby môžu obsahovať odkazy na webové lokality a služby tretích strán, na ktoré nemáme dosah. Nezodpovedáme za bezpečnosť ani súkromie informácií, ktoré tieto webové lokality alebo iné služby zhromažďujú. Mali by ste postupovať opatrne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú webových lokalít a služieb tretích strán, ktoré používate.
  Môžeme vám tiež sprístupňovať určité produkty alebo služby (napr. aplikácie dostupné prostredníctvom obchodu Galaxy Apps alebo Apps), ktoré vyvinuli tretie strany. Spoločnosť Samsung nenesie za tieto produkty alebo služby tretích strán žiadnu zodpovednosť.
  Tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu alebo funkcie v našich službách
  Určitý obsah, reklama alebo funkcie, ktoré sú súčasťou našich služieb, môžu poskytovať tretie strany, ktoré k nám nie sú pridružené. Za takých okolností máme s takýmito tretími stranami uzatvorené zmluvné dohody. Príklad:

  • umožňujeme vám sledovať video obsah, ktorý poskytujú poskytovatelia obsahu;
  • tretie strany vytvárajú aplikácie, ktoré sprístupňujeme prostredníctvom obchodu Galaxy Apps alebo Apps;
  • niektoré tretie strany môžu poskytovať reklamy alebo sledovať, ktoré reklamy sa používateľom zobrazujú, ako často sa im zobrazujú a čo používatelia v reakcii na ne robia; a
  • Umožňujeme vám zdieľanie určitých materiálov na službách s ostatnými osobami prostredníctvom služieb sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, Google + a LinkedIn.

  Tieto tretie strany môžu zhromažďovať alebo prijímať určité informácie o vašom používaní služieb, a to aj prostredníctvom súborov cookie, pixelov, majákov a podobných technológií, pričom tieto informácie sa môžu zhromažďovať počas určitého časového obdobia a spájať s informáciami získanými na rôznych webových lokalitách a v rámci online služieb. Spoločnosť Samsung nereguluje zhromažďovanie údajov a spôsoby používania zo strany týchto spoločností. Niektoré z týchto spoločností sú zapojené do programov svojho odvetvia, ktorých úlohou je dať spotrebiteľom na výber, či chcú dostávať cielenú reklamu. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webové lokality, ktoré prevádzkuje iniciatíva Network Advertising Initiative „http://networkadvertising.org“ a aliancia Digital Advertising Alliance „http://www.aboutads.info/“. Mali by ste postupovať opatrne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú webových lokalít a služieb tretích strán, ktoré používate.
  Ak sa pripojíte k nejakej sociálnej sieti, môžeme od nej dostať a uložiť si informácie týkajúce sa overenia, aby ste sa mohli prihlásiť, ako aj iné informácie, ktorých príjem nám povolíte, keď sa k takýmto službám pripojíte.
  Zoberte tiež na vedomie, že ak sa rozhodnete pripojiť k nejakej službe sociálnej siete na zariadení, ktoré okrem vás používajú aj iní ľudia, títo ostatní používatelia budú môcť vidieť informácie, ktoré ste si v súvislosti s vašim účtom na sociálnej sieti, pomocou ktorých sa pripájate, uložili alebo zobrazili. Odporúčame vám, aby ste sa z takýchto lokalít odhlásili a informácie zdieľali len s osobami, ktorým dôverujete.

 • SÚBORY COOKIE, MAJÁKY A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

  Naša spoločnosť spolu s niektorými tretími stranami, ktoré poskytujú obsah, reklamu a iné funkcie v rámci našich služieb, môže v určitých oblastiach našich služieb používať súbory cookie, pixely, majáky a iné technológie.

  Súbory cookie

  Súbory cookie sú malé súbory, v ktorých sú vo vašom počítači, televízore, mobilnom telefóne alebo inom zariadení uložené informácie. Subjektu, ktorý súbor cookie do vášho zariadenia uložil, tieto súbory umožňujú rozpoznať vás na rôznych webových lokalitách, v rámci služieb, na zariadeniach a/alebo reláciách prehliadania. Súbory cookie slúžia na mnoho užitočných účelov. Príklad:

  • Súbory cookie si dokážu zapamätať vaše prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zadávať zakaždým, keď sa do príslušnej služby prihlasujete.
  • Súbory cookie pomáhajú nám a tretím stranám zistiť, ktoré časti našich služieb sú najobľúbenejšie, pretože nám umožňujú získať údaje o tom, ktoré stránky a funkcie používatelia navštevujú a koľko času na daných stránkach strávia. Skúmaním tohto typu informácií dokážeme služby lepšie prispôsobiť a poskytnúť vám lepší zážitok.
  • Súbory cookie pomáhajú nám a tretím stranám zistiť, ktoré reklamy ste videli, aby sa vám pri každom použití služby nezobrazovala rovnaká reklama.
  • Súbory cookie pomáhajú nám a tretím stranám poskytovať vám relevantný obsah a reklamu vďaka zhromažďovaniu informácií o vašom používaní našich služieb a iných webových lokalít a aplikácií.
  Keď na prístup k službám použijete internetový prehliadač, môžete si ho nastaviť tak, aby prijímal alebo blokoval všetky súbory cookie alebo vás informoval o odoslaní súboru cookie. Každý prehliadač je iný, preto si v ponuke „Pomocník“ v prehliadači zistite, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Operačný systém vášho zariadenia môže obsahovať aj ďalšie ovládacie prvky týkajúce sa súborov cookie..
  Majte však na pamäti, že niektoré služby môžu byť navrhnuté tak, že fungujú len so súbormi cookie a ich zablokovanie môže ovplyvniť vašu schopnosť takéto služby alebo niektoré ich časti používať.

  Na našej webovej lokalite používame nasledujúce typy súborov cookie:

  Základné súbory cookie vďaka ktorým si môžete objednávať produkty a získavať služby z našej webovej lokality;

  Výkonnostné súbory cookie vďaka ktorý môžeme analyzovať výkonnosť a vzhľad našej webovej lokality a odhaľovať chyby. Tento typ súboru cookie nám napríklad umožňuje zistiť, že ste našu webovú lokalitu už navštívili v minulosti, a ukáže nám, ktoré časti našej webovej lokality sú najobľúbenejšie, pretože vďaka nemu vieme, ktoré stránky návštevníci navštevujú najčastejšie a koľko času strávia na jednotlivých stránkach. Na tento účel používame okrem iného súbory cookie Google Analytics, Adobe a podobné analytické súbory cookie..
  Informácie, ktoré vygeneruje súbor cookie o používaní webovej lokality, budú napríklad obvykle uložené na serveri spoločnosti Google v Spojených štátoch. Ak sa však nachádzate v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore, spoločnosť Google vašu IP adresu vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v Spojených štátoch odošle vaša celá adresa a skráti sa až na ňom. Spoločnosť Google bude v našom mene tieto informácie používať na vytváranie správ o aktivite na webovej lokalite a poskytovanie iných služieb spojených s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu. IP adresa odoslaná z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nebude spojená so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii spoločnosť Google. Odosielaniu údajov o používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ktoré generuje súbor cookie, do spoločnosti Google a ich spracovaniu môžete zabrániť, ak si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

  Pre viac informácií o ďalších poskytovateľoch služieb, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej stránky na ochranu súkromia.

  Funkčné súbory cookie vďaka ktorým vám môžeme priniesť lepší používateľský zážitok. Tento typ súboru cookie napríklad zaisťuje, aby informácie, ktoré sa zobrazia počas vašej najbližšej návštevy našej webovej lokality, vyhovovali vašim používateľským preferenciám alebo vášmu účtu Samsung, z ktorého ste sa dostali na našu webovú stránku, alebo skutočnosti, že ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom e-mailu, ktorý vám poslala spoločnosť Samsung alebo niektorý z našich dôveryhodných tretích poskytovateľov služieb, ktorý sa s vami skontaktoval v našom mene.

  Reklamné súbory cookie vďaka ktorým vám naša spoločnosť a naši starostlivo zvolení partneri môžu poskytovať reklamu alebo vás kontaktovať priamo, ak ste na takúto komunikáciu poskytli samostatný súhlas, pričom takáto reklama bude zodpovedať vašim záujmom, napr. môže ísť o získavanie informácií o produktoch, ktoré ste si prezerali alebo objednali z našej webovej lokality. Napríklad a bez obmedzenia používame remarketingové tagy spoločnosti Google, aby naši maloobchodní partneri mohli inzerovať produkty, ktoré ste si na našej webovej lokalite prezerali. Ak chcete získať ďalšie informácie o fungovaní remarketingových tagoch spoločnosti Google, kliknite sem:- http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.
  Na našej webovej lokalite sa navyše môže zobrazovať obsah z webovej lokality alebo služby tretej strany, v dôsledku čoho môžu byť na vašom pevnom disku alebo vo vašom prehliadači uložené súbory cookie od tretích strán. Uchovávanie takýchto súborov cookie nemáme pod kontrolou a mali by ste si preštudovať zásady ochrany údajov príslušnej tretej strany, v ktorých nájdete viac informácií.

  Ďalšie formy lokálneho ukladania

  Spolu s niektorými tretími stranami môžeme v súvislosti s našimi službami používať aj iné typy technológií lokálneho ukladania, napríklad lokálne zdieľané objekty (označované aj ako „súbory Flash cookie“) a miestne úložisko vo formáte HTML5. Tieto technológie sú podobné súborom cookie uvedeným vyššie v tom, že sú uložené na vašom zariadení a môžu sa používať na uchovávanie určitých informácií o vašej činnosti a prioritách. Tieto technológie však môžu používať iné časti vášho zariadenia než štandardné súbory cookie, takže ich možno nebudete vedieť ovládať pomocou štandardných nástrojov a nastavení prehliadača. Ak chcete získať informácie o zablokovaní alebo vymazaní informácií uložených v súboroch Flash cookie, kliknite sem „http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html“.

  Majáky a/alebo pixely

  Spolu s niektorými tretími stranami môžeme používať aj technológie nazývané majáky (alebo „pixely“), ktoré prenášajú informácie z vášho zariadenia na server. Majáky a pixely môžu byť súčasťou online obsahu, videí a e-mailov a server môže vďaka nim prečítať určité typy informácií z vášho zariadenia, zistiť, kedy ste si prezerali konkrétny obsah alebo konkrétnu e-mailovú správu, určiť čas a dátum zobrazenia majáka a pixelu a IP adresu vášho zariadenia. Spolu s niektorými tretími stranami používame majáky a pixely na rôzne účely vrátane analýzy používania našich služieb a (spolu so súbormi cookie) na poskytovanie obsahu a reklamy, ktorá je pre vás relevantnejšia.
  Keď získate prístup k našim službám a používate ich, okrem webovej lokality od 3. poskytovateľa služieb, požiadame vás o poskytnutie samostatného súhlasu s uchovávaním súborov cookie (čo zahŕňa aj ďalšie technológie miestneho uchovávania, majáky, pixely a iné informácie na vašich zariadeniach) zo strany našej spoločnosti. Zároveň vás požiadame o poskytnutie samostatného súhlasu s prístupom k takýmto súborom cookies (čo zahŕňa aj technológie miestneho uchovávania, majáky, pixely a informácie) zo strany našej spoločnosti a tretích strán uvedených vyššie. Ak súbory cookie neprijmete môže to mať vplyv na váš zážitok z našej webovej lokality/služieb. Keď vás požiadame o takýto osobitný súhlas, poskytneme vám aj ďalšie informácie.

 • DOPLNKY SOCIÁLNYCH SIETÍ

  Naše služby využívajú doplnky sociálnych sietí (ďalej ako „doplnky“). Keď používate službu, ktorá obsahuje doplnky, informácie sa môžu preniesť zo zariadenia priamo k prevádzkovateľovi sociálnej siete. Nemáme žiadny dosah na údaje zhromažďované doplnkom. Ak ste prihlásení do sociálnej siete, vaše používanie služieb môže byť uvedené vo vašom konte na sociálnej sieti. Pri interakcii s doplnkami, napríklad kliknutím na tlačidlo Páči sa mi to, Sledovať alebo Zdieľať alebo zadaním komentára sa tieto informácie môžu automaticky zobraziť vo vašom profile na sociálnej sieti. Dokonca aj keď nie ste prihlásení v konte sociálnej siete, môže sa stať, že doplnky prenášajú prevádzkovateľovi sociálnej siete vašu IP adresu. Majte to na pamäti pri využívaní našich služieb.
  Informácie o prevádzkovateľoch sociálnych sietí doplnkov používaných v našich službách (ďalej ako „prevádzkovatelia“) sú uvedené nižšie:

  Prevádzkovatelia doplnkov používaných v našich službách Ak ste členom jednej alebo viacerých sociálnych sietí a nechcete, aby prevádzkovateľ spájal údaje o vašom používaní našich služieb s údajmi o vás, ktoré už má uložené u seba, pred používaním našich služieb sa odhláste zo sociálnej siete.

  Facebook Správca údajov: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook“). Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete navštíviť webovú lokalitu spoločnosti Facebook, na ktorej sú uvedené jej zásady ochrany údajov, a to na adrese „https://www.facebook.com/about/privacy/.“

  Google+ Správca údajov: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete navštíviť webovú lokalitu spoločnosti Google, na ktorej sú uvedené jej zásady ochrany údajov, a to na adrese „https://www.google.com/privacy.“

  LinkedIn Správca údajov: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“). Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete navštíviť webovú lokalitu spoločnosti LinkedIn, na ktorej sú uvedené jej zásady ochrany údajov, a to na adrese „http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.“

  Twitter Správca údajov: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete navštíviť webovú lokalitu spoločnosti Twitter, na ktorej sú uvedené jej zásady ochrany údajov, a to na adrese „https://twitter.com/privacy.“

 • Skontaktujte sa s nami

  Ak máte konkrétne otázky, kontaktujte nás (správca údajov EÚ) na adrese:
  Zodpovedná osoba na ochranu údajov
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited

  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Ak si chcete uplatniť Vaše práva, môžete tak urobiť prostredníctvom našej stránke na ochranu súkromia. Ak si chcete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, odstránenie/vymazanie, namietanie, obmedzenie spracúvania alebo prenosnosť, navštívte stránku http://www.samsung.com/request-desk.
  Ak sa domnievate, že naše spracovávanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán pre dohľad nad dodržiavaním predpisov. Kontaktné údaje všetkých orgánov pre dohľad nad dodržiavaním predpisov vo všetkých štátoch EÚ nájdete tu (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 • Stránke na ochranu súkromia

  V spoločnosti Samsung sa staráme o ochranu súkromia našich zákazníkov. A pretože sa o to staráme, realizujeme kroky na zabezpečenie toho, aby všetky naše produkty a služby boli vytvorené s využitím špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov. Všetky údaje, ktoré zbierame, sa používajú na to, aby naše produkty a služby boli vytvorené najlepšie ako je to možné. Vždy dbáme na to, že údaje sú chránené, a používané iba v prípadoch, keď je to pre nás nevyhnutné na poskytnutie produktu či služby. Rozumieme, že našou úlohou je zabezpečiť aby cesta, ktorou Vaše údaje smerujú bola bezpečná, spoľahlivá a v súlade s príslušnou legislatívou na ochranu osobných údajov.

  Vítame zmeny, ktoré nastali v súvislosti s nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). V rámci prípravy na GDPR sme vytvorili stránku na ochranu súkromia. Táto stránka je platformou určenou na to, aby bolo pre našich zákazníkov čo najjednoduchšie si uplatňovať ich šesť práv podľa GDPR. Pre presmerovanie na stránku na ochranu súkromia, kliknite prosím na link nižšie; všetky žiadosti na tejto stránke posúdi naša kancelária na ochranu osobných údajov.

 • Ďalšie informácie o konkrétnych produktoch a službách

  Oznámenie o ochrane osobných údajov v službe prispôsobenia

  Dátum účinnosti: 25. 5. 2018

  Spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited (ďalej len „Samsung“ alebo „my“) a jej pridružené spoločnosti rešpektujú vaše obavy o ochranu osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služby prispôsobenia. Nevzťahuje sa na údaje zhromažďované inými aplikáciami, webovými lokalitami ani službami poskytovanými spoločnosťou Samsung alebo jej pridruženými subjektmi.

  Čo je služba prispôsobenia?

  Zariadenia, aplikácie a služby spoločnosti Samsung (každá z nich je „služba“ a súhrnne sa nazývajú „služby“) sú navrhnuté tak, aby vám poskytovali prispôsobené služby tým, že budú bystrým a inteligentným spôsobom podporovať vaše túžby a potreby. Služba prispôsobenia od spoločnosti Samsung poskytuje vylepšené možnosti používania vrátane prispôsobeného obsahu a odporúčaní na základe získaných údajov o vás a vašom používaní služieb. Služba prispôsobenia môže zlepšovať možnosti vášho používania služieb napríklad tým, že vám bude pri vašom používaní služby rozpoznávania hlasu od spoločnosti Samsung ponúkať tipy a informácie prispôsobené pre vás, alebo tým, že si bude zapamätávať hudbu, ktorú obvykle počúvate v daždivých dňoch, a neskôr vám ju bude odporúčať. Okrem toho, ak zadáte napríklad príkaz „Pripomeň mi, aby som cestou domov kúpil fľašu vody“, služba prispôsobenia si môže tento príkaz zapamätať a cestou domov vám pripomenúť, že máte kúpiť fľašu vody.

  Ak chcete používať službu prispôsobenia, musíte mať najprv konto Samsung account. Na vaše používanie konta Samsung account a služby prispôsobenia sa budú vzťahovať naše zásady ochrany osobných údajov uvedené na adrese https://account.samsung.com/membership/pp (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje ďalšie informácie o používaní vašich osobných údajov v súvislosti so službou prispôsobenia a musí sa interpretovať spoločne so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o tom, ako spracúvame údaje. V prípade akéhokoľvek nesúladu alebo rozporu medzi podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung sa budú prednostne uplatňovať podmienky tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.


  V tomto oznámení o ochrane osobných údajov opisujeme typy údajov zhromažďovaných prostredníctvom služby prispôsobenia, ako môžeme tieto údaje používať, ako dlho ich môžeme uchovávať, s kým ich môžeme zdieľať, ako aj možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním týchto údajov a uplatňovaním svojich práv. Opisujeme tiež bezpečnostné opatrenia, ktoré prijímame na ochranu týchto údajov, a informujeme vás o tom, ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov. Spoločnosť Samsung je správcom údajov na účely spracúvania osobných údajov.


  Kliknutím na jedno z nižšie uvedených prepojení prejdete na príslušnú časť:

  Čo je služba prispôsobenia?
  Údaje, ktoré získavame
  Ako používame údaje, ktoré získame
  Prispôsobená reklama a priamy marketing
  Zdieľanie údajov
  Medzinárodné prenosy údajov
  Uchovávanie osobných údajov
  Ako môžem odstrániť údaje získané službou prispôsobenia?
  Čo sa stane, ak odstránim údaje zhromaždené službou prispôsobenia alebo zastavím zhromažďovanie niektorých údajov službou prispôsobenia?
  Vaše voľby (vrátane postupu odvolania súhlasu s používaním služby prispôsobenia)
  Vaše práva
  Ako chránime osobné údaje
  Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov
  Ako nás môžete kontaktovať

  Údaje, ktoré získavame

  Čím viac vám služba prispôsobenia rozumie a učí sa o vás, tým rýchlejšie a presnejšie vám môže poskytovať prispôsobený obsah a informácie. Služba prispôsobenia je navrhnutá tak, aby pomáhala porozumieť vašim záujmom, preferenciám a tomu, kde sa práve nachádzate, a aby rôznymi spôsobmi zhromažďovala a analyzovala informácie o vás vrátane nasledujúcich:

  • Informácie o zariadení. Služba prispôsobenia bude zhromažďovať jedinečné identifikačné informácie o vašom zariadení, informácie o nastaveniach (napríklad nastavenia jazyka a zámku), informácie o stave (napríklad pripojenia k iným zariadeniam) a ďalšie informácie o vašich zariadeniach. Služba prispôsobenia bude tiež zisťovať aplikácie nainštalované alebo aktuálne spustené vo vašom zariadení. Okrem toho môže služba prispôsobenia zhromažďovať informácie o tom, ako, kedy a ako dlho používate zariadenia prepojené so svojím kontom Samsung account vrátane vášho používania týchto služieb a aplikácií a služieb tretích strán v týchto zariadeniach (napríklad o zozname aplikácií nainštalovaných vo vašich zariadeniach, hudbe prehrávanej vo vašich zariadeniach, webových lokalitách, ktoré navštívite, a vyhľadávaniach, ktoré vykonáte).
  • Informácie o vašej hudbe a vašich fotografiách. Služba prispôsobenia bude zhromažďovať a analyzovať informácie o tituloch, žánroch a umelcoch na základe predtým prehrávanej alebo uloženej hudby a informácie o vašich fotografiách, ako sú časy a miesta, na ktorých boli nasnímané vaše uložené fotografie.
  • Kontakty a komunikačné údaje. Služba prispôsobenia bude pristupovať k vášmu zoznamu kontaktov a bude zhromažďovať a analyzovať históriu prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov a textových správ, aby vám mohla poskytovať služby. Môže napríklad zisťovať vaše vzťahy s ostatnými (napríklad vašu rodinu a priateľov), kto sú vaše najdôležitejšie kontakty, kto vás najčastejšie kontaktuje a váš preferovaný spôsob kontaktovania, ako aj zobrazovať informácie o vašich dôležitých kontaktoch (napríklad zmeškané hovory) a vyhľadávať kontakty, ktoré spomeniete pri používaní rozpoznávania hlasu.
  • Informácie o kalendári. Služba prispôsobenia bude pristupovať ku kalendáru vášho zariadenia a bude zhromažďovať a analyzovať údaje kalendára s cieľom zisťovať vaše preferencie, zaznamenávať osobitné príležitosti a identifikovať vašu aktuálnu polohu.
  • História prehliadania internetu. Služba prispôsobenia bude pristupovať k vašej histórii prehliadania internetu (ako sú navštívené webové lokality, kľúčové slová vyhľadávaní a záložky), zhromažďovať a analyzovať ju s cieľom zistiť vaše záujmy a preferencie, zobrazovať vám relevantnejšie výsledky vyhľadávania a poskytovať vám najvhodnejšie informácie v rôznych kontextoch, ako aj poskytovať vám ďalšie služby v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. História vyhľadávania v rámci prehliadania internetu vykonávaného v anonymnom režime (inkognito alebo súkromný režim) sa nebude zhromažďovať.
  • Informácie o polohe. Služba prispôsobenia bude pravidelne pristupovať k informáciám o presnej zemepisnej polohe vášho zariadenia a ďalším informáciám súvisiacim s vašou polohou, zhromažďovať a analyzovať ich, a to prostredníctvom signálov Bluetooth a Wi-Fi, položiek kalendára a iných technológií a údajov na určité účely, napríklad na poskytovanie vami požadovaných informácií alebo oznámení súvisiacich s polohou. Aby služba prispôsobenia mohla zhromažďovať informácie o zemepisnej polohe, musia byť v zariadení povolené nastavenia zisťovania polohy. Služba prispôsobenia preto v niektorých prípadoch požiada o povolenie nastavení zisťovania polohy.
  • >Údaje o konte Samsung account, údaje uvedené v časti Môj profil a údaje o službách spoločnosti Samsung. Služba prispôsobenia bude zhromažďovať a analyzovať informácie uložené v konte Samsung account alebo súvisiace s ním (napríklad váš identifikátor konta Samsung account, kontaktné údaje, meno, dátum narodenia a pohlavie) a informácie zaregistrované v časti Môj profil. Služba prispôsobenia bude tiež zhromažďovať a analyzovať informácie súvisiace s vaším používaním služieb, napríklad históriu vášho používania aplikácií od spoločnosti Samsung, vaše hlasové príkazy zadávané prostredníctvom služby rozpoznávania hlasu, oznámenia nastavené v aplikácii Reminder a údaje o počasí, ktoré vám boli poskytnuté.
  • Údaje zo zákazníckych služieb. Služba prispôsobenia bude pristupovať k údajom získaným prostredníctvom vašich interakcií so zákazníckymi službami spoločnosti Samsung, zhromažďovať a analyzovať ich. Zahŕňa to napríklad interakcie s pracovníkmi zákazníckych služieb v súvislosti s opravami a záznamy o nich, vašu históriu nákupov v obchodoch spoločnosti Samsung a informácie o propagačných akciách, ktorých ste sa zúčastnili.
  • Informácie týkajúce sa aplikácií a služieb tretích strán. Ak povolíte prepojenie s aplikáciou alebo službou tretej strany, môžete službe prispôsobenia povoliť, aby využívala údaje týkajúce sa vášho používania týchto aplikácií a služieb tretích strán a aby vám poskytovala prispôsobené funkcie.

  Prostredníctvom služby prispôsobenia môžeme postupne zhromažďovať osobné údaje o online aktivitách, ktoré vykonávate pomocou zariadení podporujúcich službu prispôsobenia. Budeme tiež zhromažďovať údaje sprístupnené prostredníctvom platforiem a aplikácií tretích strán (ako sú napríklad online platformy sociálnych médií), prostredníctvom online databáz alebo adresárov, prípadne inak legitímne získané informácie. Tieto údaje sa budú riadiť oznámeniami o ochrane osobných údajov poskytnutými príslušnou treťou stranou v čase ich zhromaždenia. Prijímame napríklad nasledujúce údaje: stav vášho nákupu a/alebo používania (napríklad aktívne/neaktívne) služieb tretích strán a spôsobu, akým používate služby tretích strán.


  Služba prispôsobenia vám poskytuje možnosti týkajúce sa toho, ako používa a analyzuje určité typy osobných údajov, napríklad históriu hovorov a textových správ, údaje o zemepisnej polohe alebo históriu prehliadania internetu.


  Ako používame údaje, ktoré získame

  Služba prispôsobenia bude kombinovať a analyzovať vyššie uvedené údaje a poskytovať analyzované údaje službám a aplikáciám tretích strán, ktoré ste autorizovali, a to na nasledujúce účely:

  • poskytovanie prispôsobeného obsahu a informácií pre vás,
  • analyzovanie spôsobov poskytovania lepších služieb pre vás,
  • zlepšovanie a vývoj služieb,
  • zobrazovanie prispôsobených reklám o produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať, a
  • komunikovanie s vami prostredníctvom e-mailov a automaticky zasielaných oznámení o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Samsung a tretími stranami, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom, ak na to poskytnete samostatný súhlas.

  Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie uvedené účely. Právny základ spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung zahŕňa spracúvanie, ktoré je:

  • založené na vašom súhlase s používaním služby prispôsobenia,
  • nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie služieb) a
  • založené na získaní vášho samostatného súhlasu (s komunikáciou s vami o našich produktoch a službách a s poskytovaním marketingových informácií pre vás).

  Prispôsobená reklama a priamy marketing

  Služba prispôsobenia bude priebežne a v rámci webových lokalít a aplikácií tretích strán, ako aj v rámci rôznych zariadení zhromažďovať, analyzovať a zdieľať informácie o vašom používaní služieb a vašich online aktivitách na to, aby vám mohla poskytovať reklamné a priame marketingové oznámenia (súhrnne „reklama“) o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Samsung a tretími stranami, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Získame váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Po poskytnutí svojho súhlasu môžete zakázať používanie týchto údajov službou prispôsobenia na účely prispôsobených reklám, a to vypnutím funkcie „Reklama prostredníctvom služby prispôsobenia“ v menu Ochrana osobných údajov > Služba prispôsobenia > Spravovať všetky zariadenia v rámci konta Samsung account.
  Upozorňujeme, že vypnutím tejto možnosti sa nemusí vypnúť všetka reklama (vrátane prispôsobenej reklamy), ktorú poskytuje spoločnosť Samsung. Reklamu od spoločnosti Samsung môžete prijímať aj naďalej, pokiaľ ste poskytli súhlas s jej prijímaním z iných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako zrušiť prijímanie takejto reklamy z iných služieb, získate v menu Nastavenia v príslušnej službe.


  Zdieľanie údajov

  Prostredníctvom týchto služieb nezverejňujeme vaše osobné údaje s výnimkou prípadov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Obmedzený počet členov tímu služby prispôsobenia v spoločnosti Samsung môže mať prístup k osobným údajom a inak ich spracúvať v súvislosti so svojimi pracovnými povinnosťami alebo zmluvnými záväzkami. Vaše osobné údaje zdieľame s našimi dcérskymi a pridruženými spoločnosťami a s našimi dôveryhodnými poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú túto službu v našom mene na základe právne vymáhateľných zmlúv o ochrane vašich údajov. Našich poskytovateľov služieb neoprávňujeme na to, aby používali alebo zverejňovali tieto údaje, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytovanie tejto služby v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

  Medzinárodné prenosy údajov

  Niektorí z týchto pracovníkov, pridružených spoločností a poskytovateľov služieb tretích strán sídlia mimo územia EHP, a to aj v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako domovská krajina našich zákazníkov, ako sú napríklad Kórejská republika, Spojené štáty americké a India. Spoločnosť Samsung podniká príslušné kroky, aby zabezpečila, že takíto príjemcovia budú viazaní povinnosťami zachovávania dôvernosti údajov, pričom spoločnosť Samsung zavádza opatrenia, ako sú napríklad štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, na zaručenie ochrany a bezpečnosti všetkých prenesených osobných údajov. Kópiu týchto zmluvných doložiek môžete získať tak, že nás budete kontaktovať podľa pokynov v časti Ako nás môžete kontaktovať v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

  Keď používate službu prispôsobenia na prístup k aplikáciám a službám tretích strán alebo na interakcie s nimi, poskytovateľom takýchto aplikácií a služieb tretích strán môžeme odosielať určité osobné údaje, aby vám mohli poskytovať vami požadovanú službu. Tieto tretie strany môžu tiež zhromažďovať prostredníctvom služby prispôsobenia určité osobné údaje priamo z vašich zariadení. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dodržiavanie postupov ochrany osobných údajov ani bezpečnostných postupov týchto poskytovateľov služieb tretích strán. Postupy ochrany osobných údajov a zabezpečenia stanovené príslušnými poskytovateľmi vrátane podrobností o údajoch, ktoré dostanú od nás alebo zhromaždia o vás, podliehajú vyhláseniam o ochrane osobných údajov poskytnutým týmito zmluvnými stranami. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si ich prečítali.

  Spoločnosť Samsung, naše dcérske a pridružené spoločnosti a naši poskytovatelia služieb tretích strán môžu tiež zverejňovať údaje o vás: 1) ak sa to vyžaduje na základe právnych predpisov alebo právneho procesu (napríklad súdneho príkazu alebo predvolania na súd), 2) v odozve na žiadosti štátnych orgánov, napríklad orgánov činných v trestnom konaní, 3) na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu našich zákonných práv, 4) ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej alebo inej ujme či finančnej strate, 5) v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na nezákonnú činnosť alebo skutočnej nezákonnej činnosti, 6) v prípade, ak predávame alebo prevádzame našu spoločnosť alebo majetok ako celok alebo po častiach (aj v prípade zlúčenia, akvizície, predaja, prevodu, reorganizácie, zániku alebo likvidácie), alebo 7) inak s vaším samostatným súhlasom.

  Uchovávanie osobných údajov

  Podnikáme príslušné kroky zaručujúce, že údaje o vás sa budú uchovávať výhradne v súlade s nasledujúcimi zásadami:

  • najmenej po dobu, počas ktorej sa budú tieto údaje používať na poskytovanie služby pre vás,
  • ako sa to vyžaduje na základe právnych predpisov, zmluvy alebo v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, alebo
  • iba na dobu potrebnú na účel ich zhromažďovania alebo spracúvania, prípadne dlhšie, ak sa to vyžaduje na základe akejkoľvek zmluvy, platných právnych predpisov alebo na štatistické účely, čo podlieha príslušným bezpečnostným opatreniam.

  Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie uvedené účely. Právny základ spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung zahŕňa spracúvanie, ktoré je:

  Ako môžem odstrániť údaje získané službou prispôsobenia?

  Údaje zhromaždené a analyzované službou prispôsobenia sa odstránia po tom, ako odstránite svoje konto Samsung account. Prostredníctvom menu Nastavenia súkromia vo svojom konte Samsung account môžete tiež požiadať o odstránenie údajov, ktoré boli zhromaždené a analyzované službou prispôsobenia, a to kedykoľvek, aj pred odstránením svojho konta Samsung account. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže trvať približne 48 hodín, kým sa údaje uložené na našich serveroch úplne odstránia.


  Čo sa stane, ak odstránim údaje zhromaždené službou prispôsobenia alebo zastavím zhromažďovanie niektorých údajov službou prispôsobenia?

  Ak odstránite zhromaždené údaje, môže dôjsť k zníženiu presnosti a/alebo kvality prispôsobeného obsahu, ktorý vám poskytuje služba prispôsobenia. Niektoré funkcie prispôsobenia môžu navyše vyžadovať údaje, ktoré ste odstránili alebo ku ktorým ste službe prispôsobenia zakázali prístup, a prijímanie týchto funkcií môžete obnoviť len tým, že službe prispôsobenia znova povolíte zhromažďovanie a používanie relevantných údajov.


  Ako chránime osobné údaje

  Udržiavame príslušné administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré získame prostredníctvom týchto služieb, proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, narušeniu, strate, zmene, prístupu, zverejneniu alebo používaniu. Spoločnosť Samsung tiež dodržiava primerané postupy pomáhajúce zabezpečiť, aby takéto údaje boli spoľahlivé na účely ich plánovaného použitia, ako aj presné, úplné a aktuálne.


  Vaše voľby (vrátane postupu odvolania súhlasu s používaním služby prispôsobenia)

  Spoločnosť Samsung rešpektuje vaše voľby a snaží sa vám ponúkať rôzne spôsoby, ktorými môžete mať svoje údaje pod kontrolou. Službu prispôsobenia môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom možnosti „Služba prispôsobenia“ v menu Nastavenia svojho konta Samsung account. V takom prípade spoločnosť Samsung pozastaví poskytovanie prispôsobeného obsahu a informácií, ako aj zhromažďovanie, kombinovanie a analyzovanie vašich údajov službou prispôsobenia. Okrem toho platí, že ak zmeníte nastavenia uvedené v časti „Prispôsobená reklama a priamy marketing“ vyššie, údaje zhromaždené a analyzované službou prispôsobenia sa už nebudú ďalej používať na reklamné účely.
  Navyše môžete určiť kategórie údajov, ktoré môže služba prispôsobenia zhromažďovať a analyzovať, ako aj jej podporu určitých služieb. Žiadne následné rozhodnutia však neovplyvnia údaje, ktoré už boli zhromaždené, skombinované a analyzované službou prispôsobenia, pričom zakázanie služby prispôsobenia nebude mať za následok odstránenie údajov, ktoré služba prispôsobenia predtým zhromaždila, skombinovala a analyzovala. Aj keď zakážete službu prispôsobenia, môžete naďalej používať predvolené funkcie poskytované jednotlivými službami. Môžete si vybrať rôzne možnosti, ktoré sú uvedené nižšie:


  • Ak chcete zmeniť nastavenia služby prispôsobenia pre jednotlivé zariadenia zaregistrované vo vašom konte Samsung account, vykonajte nasledujúce kroky:
   - Smartfóny/tablety: Nastavenia > Cloud a kontá > Kontá > Konto Samsung account > Ochrana osobných údajov > Služba prispôsobenia
   - Nositeľné zariadenia: Nastavenia > Konto > Služba prispôsobenia
  • Ak chcete zmeniť nastavenia služby prispôsobenia pre všetky zariadenia zaregistrované vo vašom konte Samsung account, vykonajte nasledujúce kroky:
   - Webová lokalita: https://account.samsung.com > Nastavenia osobných údajov
   - Smartfóny/tablety: Nastavenia > Cloud a kontá > Kontá > Konto Samsung account > Ochrana osobných údajov > Služba prispôsobenia > Spravovať všetky zariadenia

  Konkrétne nastavenia uvedené vyššie môžu v aktualizovaných alebo nových modeloch zariadení podporujúcich službu prispôsobenia podliehať zmenám. Upozorňujeme, že vaše prispôsobené možnosti používania sa môžu v dôsledku zakázania služby prispôsobenia zmeniť.


  Vaše práva

  Máte právo vyžiadať si podrobnosti o údajoch, ktoré o vás zhromažďujeme, a požiadať nás o opravu ich nepresností, vzniesť námietky voči ich spracúvaniu, požiadať o obmedzenie ich spracúvania, prístup k nim, ich vymazanie alebo prenositeľnosť. Na základe právnych predpisov niektorých jurisdikcií môžeme odmietnuť spracovanie žiadostí, ktoré sú bezdôvodne opakované, vyžadujú si neúmerné technické úsilie, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú mimoriadne nepraktické alebo ku ktorým sa inak nevyžaduje prístup v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, môžete tak urobiť prostredníctvom našej stránky na ochranu súkromia. Svoje údaje iné než Údaje zo zákazníckych služieb (z posledných 30 dní) môžete tiež vymazať a/alebo stiahnuť prostredníctvom smartfónov/tabletov: Nastavenia > Cloud a kontá > Kontá > Konto Samsung account > Ochrana osobných údajov > Služba prispôsobenia.

  Ak požiadate o odstránenie osobných údajov, beriete na vedomie, že možno nebudete môcť používať firemné služby alebo k nim pristupovať a že v záznamoch a archívoch spoločnosti Samsung môžu ešte určitý čas existovať zvyškové osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, ale spoločnosť Samsung nebude tieto údaje používať na komerčné účely. Uvedomujete si, že napriek vašej žiadosti o odstránenie si spoločnosť Samsung vyhradzuje právo uchovávať vaše osobné údaje alebo ich relevantnú časť v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov a platnými právnymi predpismi, ak spoločnosť Samsung pozastaví, obmedzí alebo ukončí váš prístup k našej webovej lokalite z dôvodu porušenia podmienok používania stanovených spoločnosťou Samsung, ak je to nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Samsung alebo niektorej z našich príslušných pridružených spoločností, obchodných partnerov, zamestnancov alebo zákazníkov.

  Ako chránime osobné údaje

  Udržiavame príslušné administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré získame prostredníctvom týchto služieb, proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, narušeniu, strate, zmene, prístupu, zverejneniu alebo používaniu. Spoločnosť Samsung tiež dodržiava primerané postupy pomáhajúce zabezpečiť, aby takéto údaje boli spoľahlivé na účely ich plánovaného použitia, ako aj presné, úplné a aktuálne.

  Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať tak, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti s týmito službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Významné zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov vám budeme oznamovať vopred na našej webovej lokalite a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia, pričom na začiatku takéhoto oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.

  Ako nás môžete kontaktovať

  Ak máte akékoľvek konkrétne otázky, kontaktujte nás (ako správcu údajov pre EÚ) na nasledujúcej adrese:
  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, Spojené kráľovstvo

  Prípadne nás môžete kontaktovať na našej stránke na ochranu súkromia.
  Ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť príslušnému úradu pre dohľad nad dodržiavaním predpisov.


  GLOBÁLNE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG – DODATOK TÝKAJÚCI SA SLUŽBY SMART TV

  Služba Smart TV od spoločnosti Samsung ponúka širokú škálu funkcií, ktoré poskytujú rozšírený video obsah, prispôsobené sledovanie televízie, filmy, pripojenie na sociálne siete a možnosť ovládať a komunikovať s vaším televízorom Smart TV pomocou hlasových príkazov. Zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame informácie prostredníctvom vášho televízora Smart TV a zariadení, pripojené k vášmu televízoru Smart TV spôsobmi, ktoré sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung. Tento dodatok obsahuje ďalšie informácie o postupoch, ktoré vo vzťahu k ochrane osobných údajov využívajú niektoré funkcie televízora Smart TV.

  Služba Smart TV je navrhnutá tak, aby ste mohli ľahko vyhľadávať a mať prístup k video programovaniu a inému obsahu. Prostredníctvom sprievodcov, v ktorých môžete vyhľadávať a ktoré sa zobrazujú na vašom Smart TV, môžete napríklad získať informácie o práve vysielaných televíznych programoch, ktoré k vám prenáša váš káblový alebo satelitný operátor, ako aj k ponukám video obsahu na požiadanie, ktorý šíria tretí poskytovatelia obsahu.
  V prípade práve vysielaných televíznych programoch určujeme, ktorý obsah máte k dispozícii, sčasti aj na základe vášho PSČ. Smart TV vám navyše pomáha vyhľadávať a sledovať iný obsah služby Smart TV, ktorý je pre vás relevantnejší, a to vďaka zvýrazňovaniu programov a obsahu, ktorý by vás mohol zaujímať, alebo ponukou ďalších služieb, ktoré ešte vylepšia váš zážitok zo sledovania. Pri týchto odporúčaniach a ďalších službách vychádzame z:

  • informácií o obsahu, ktorý ste sledovali, zakúpili, stiahli alebo vysielali prostredníctvom aplikácií spoločnosti Samsung na svojom Smart TV alebo iných zariadeniach (informácie týkajúce sa informácií o sledovaní TV sa nachádzajú v časti Sledovanie informačných služieb nižšie),
  • informácií o aplikáciách, ktoré ste použili prostredníctvom Smart TV,
  • informácií o vašich kliknutiach na možnosti „Páči sa mi“, „Nepáči sa mi“, „Sledovať teraz“ alebo iné tlačidlá na vašom Smart TV,
  • vyhľadávaných pojmov, ktoré ste zadali do vyhľadávacích nástrojov Smart TV vrátane vyhľadávania konkrétneho video obsahu,
  • ďalších informácií o používaní Smart TV a o zariadení, okrem iného aj z informácií o IP adrese, údajoch protokolu, vašej hardvérovej alebo softvérovej konfigurácii, informácií prehliadača a stránke/stránkach, ktoré požadujete.


  Sledovanie informačných služieb

  Na účely poskytovania prispôsobených a vlastných zážitkov so Smart TV budú niektoré naše funkcie a služby vychádzať z vašej histórie sledovania TV alebo informácií o používaní Smart TV.
  História sledovania televízora zahŕňa informácie o sieťach, kanáloch, navštívených webových stránkach a programoch sledovaných na vašom Smart TV a množstvo času stráveného ich sledovaním.
  Na zaznamenanie týchto informácií môžeme použiť automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) alebo inú technológiu. Na určenie sledovaných programov Smart TV prenáša útržky videí alebo informácie z TV tunera.
  Vašu voľbu ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek zmeniť tak, že prejdete na ponuku nastavení a podľa vlastnej potreby vypnete konkrétnu funkciu alebo službu, pričom v takomto prípade dôjde k zastaveniu zhromažďovania vašej histórie sledovania TV pre danú funkciu alebo službu.
  Vaše používanie našich služieb sa bude spájať s prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich osobných informácií mimo štátu vášho bydliska, do Kórejskej republiky v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho sa môže spájať aj s prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich osobných informácií do/v iných štátoch, medzi ktoré môžu okrem iného patriť štáty Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené štáty americké a Kanada. Zoberte na vedomie, že zákony o ochrane údajov a iné zákony štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorých možno vaše informácie preniesť, nemusia byť také komplexné ako tie, ktoré platia vo vašom štáte. V súlade s platným zákonom prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili pokračujúcu ochranu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie štandardných zmluvných článkov s cieľom ochrániť prenos údajov mimo EHP. Pre viac informácií, alebo pre získanie kópie platných zmluvných dohôd, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej stránky na ochranu súkromia.
  Majte na pamäti, že vaša voľba ochrany osobných údajov môže mať vplyv na dostupnosť alebo kvalitu konkrétnej služby vychádzajúcej z informácií o sledovaní.


  Služby reklamy založenej na záujmoch

  Služba reklamy založenej na záujmoch (IRS) umožňuje prijímať a sledovať užitočné, interaktívne a behaviorálne reklamy na produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung a tretími stranami vo vašom Samsung Smart TV alebo v rámci rôznych platforiem alebo zariadení spoločnosti Samsung a tretích strán vrátane lineárnych reklám, reklám na webe, v mobilných zariadeniach a tabletoch.

  Na to, aby reklamy vo vašich zariadeniach boli pre vás relevantnejšie, využíva IRS históriu sledovania televízie (vrátane informácií o sieťach, kanáloch, webových lokalitách a programoch sledovaných na vašom Samsung Smart TV a množstva času stráveného ich sledovaním), informácie o používaní Samsung Smart TV a ďalšie štatistické údaje získané z dôveryhodných zdrojov údajov tretích strán. Na zachytávanie histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.

  Na základe informácií uvedených vyššie vytvárame skupiny Samsung Smart TV, ktoré majú podobné záujmy, a využívame ich na službu IRS. Vyššie uvedené informácie používame na určenie skupín, do ktorých je váš Samsung Smart TV zaradený, a teda ktoré reklamy sa doručia do vašich zariadení.

  Službu IRS môžete kedykoľvek zakázať v ponuke nastavení vášho Samsung Smart TV.

  Majte na pamäti, že vaša voľba v súvislosti s ochranou osobných údajov v službe IRS nebude mať vplyv na to, či sa vám nebudú zobrazovať iné druhy reklám a marketingu, ktoré nie sú výslovne založené na histórii sledovania TV alebo informáciách o používaní Samsung Smart TV. Tieto ďalšie druhy reklám a marketingu budú založené na ďalších informáciách, ako sú napríklad zovšeobecnená poloha a ďalšie odhadované alebo odvodené informácie. Môžu byť menej relevantné, pretože nie sú založené na vašich záujmoch.

  Ďalšie informácie o službách behaviorálnej reklamy sa nachádzajú v oznámení o ochrane osobných údajov v službách behaviorálnej reklamy na konci tohto dodatku.


  PSID

  História sledovania vášho Smart TV a informácie o používaní na účely poskytovania reklám založených na záujmoch budú spojené s náhodným, nestálym a resetovateľným identifikátorom zariadenia, ktorý sa nazýva ID personalizovanej služby alebo „PSID“.
  Svoje PSID môžete kedykoľvek resetovať v ponuke nastavenia vášho Smart TV. Po resetovaní už informácie o histórii sledovania vášho Smart TV a používaní Smart TV vo vzťahu k reklame založenej na obsahu nebudú spojené s predchádzajúcim PSID. Majte na pamäti, že ak zresetujete PSID, kvalita prispôsobenej a behaviorálnej reklamy sa nemusí dať detailnejšie nastaviť.


  Rozpoznávanie hlasu

  Svoj Smart TV môžete ovládať a mnoho funkcií môžete používať pomocou hlasových príkazov.
  Ak povolíte funkciu rozpoznávania hlasu, so svojím Smart TV budete môcť komunikovať hlasom. V rámci funkcie rozpoznávania hlasu sa budú vaše hlasové príkazy prenášať (spolu s informáciami o vašom zariadení vrátane identifikátorov zariadenia) do našej spoločnosti a my vaše hlasové príkazy prevedieme na text, aby ste mohli funkciu rozpoznávania hlasu využívať. Spoločnosť Samsung môže okrem toho hlasové príkazy a súvisiace texty zhromažďovať, aby sme mohli vyhodnocovať a vylepšovať funkcie. Spoločnosť Samsung bude vaše hlasové príkazy zhromažďovať, len ak vo svojom Smart TV zadáte konkrétnu požiadavku na vyhľadávanie kliknutím na aktivačné tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na obrazovke, pričom budete zároveň hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládači.
  Ak rozpoznávanie hlasu neaktivujete, funkcie rozpoznávania hlasu nebudete môcť využívať.
  Zhromažďovanie údajov funkcie rozpoznávania hlasu môžete kedykoľvek zakázať v ponuke nastavení. V takom prípade však nebudete môcť používať funkcie rozpoznávania hlasu.

  Ďalšie informácie o funkcii rozpoznávania hlasu sa nachádzajú v oznámení o ochrane osobných údajov vo funkcii rozpoznávania hlasu na konci tohto dodatku.


  Tretie strany

  Majte na pamäti, že počas sledovania videí alebo používaní aplikácií alebo obsahu tretích strán môže príslušný poskytovateľ zhromažďovať alebo prijímať informácie o vašom Smart TV (napr. jeho IP adresu a identifikátory zariadenia), požadovanej transakcii (napr. o vašej žiadosti o kúpu alebo požičanie videa) a vašom používaní aplikácie alebo služby. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za to, akým spôsobom títo poskytovatelia postupujú pri ochrane osobných údajov a zabezpečení. Mali by ste postupovať opatrne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú webových lokalít a služieb tretích strán, ktoré používate.


  Funkcie v konkrétnom štáte

  Majte na pamäti, že dostupnosť jednej alebo viacerých funkcií opísaných v tomto dodatku týkajúcom sa služby Smart TV nemusí byť k dispozícii na mieste, kde sa nachádzate.

  Oznámenie o ochrane osobných údajov v službe rozpoznávania hlasu

  Účinné od: 25. máj 2018

  Samsung Electronics UK Limited („Samsung““ alebo „my“) a jej pridružené spoločnosti chápu vaše obavy o bezpečnosť. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služby rozpoznávania hlasu (ďalej ako „hlasová služba“).

  Hlasová služba je služba, ktorá používateľom umožňuje vyhľadávať a sledovať obsah a spravovať svoje produkty Samsung iba prostredníctvom hlasu. Jej funkcie zahŕňajú spracovanie v prirodzenom jazyku pri vyhľadávaní obsahu a ovládaní Samsung Smart TV; surfovaní na internete, vyhľadávaní informácií o počasí a iných službách, ktoré používatelia očakávajú od svojich televízorov Samsung Smart TV.

  V závislosti od vybratého jazyka môžete využívať funkciu vylepšeného rozpoznávania hlasu Bixby. Keď sa aktivuje funkcia Bixby, možno to rozpoznať podľa ikon, pruhov a ďalších značiek na obrazovke Samsung Smart TV.

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje ďalšie osobitné informácie o používaní vašich osobných údajov v súvislosti s hlasovou službou a interpretuje sa spoločne s globálnymi zásadami ochrany osobných údajov stanovenými spoločnosťou Samsung, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše prijímanie hlasovej služby a sú k dispozícii na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.

  V tomto oznámení o ochrane osobných údajov opisujeme typy informácií zhromažďovaných prostredníctvom hlasovej služby, ako môžeme tieto informácie používať, ako dlho ich môžeme uchovávať, s kým ich môžeme zdieľať, ako aj možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním týchto informácií a uplatňovaním svojich práv. Opisujeme tiež opatrenia, ktoré prijímame na ochranu týchto informácií, a dozviete sa, ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov. Spoločnosť Samsung je prevádzkovateľ údajov na účely spracovania osobných údajov.

  Informácie, ktoré získavame

  Prostredníctvom hlasovej služby môžeme informácie o vás získavať rôznymi spôsobmi. Typy osobných údajov, ktoré získavame, zahŕňajú:

  • Samsung Informácie o účte (voliteľné). Keď sa prihlásite do konta Samsung vo vašom Smart TV, môžeme zhromažďovať informácie súvisiace s vaším kontom Samsung, ktoré sa používa na prístup k hlasovej službe, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu a identifikátor konta Samsung.
  • Interakcie hlasovej služby. Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré si vymieňate s hlasovými službami prostredníctvom svojich interakcií s nimi, vrátane nahrávok vašich hlasových príkazov (ako sú vaše otázky, žiadosti a pokyny), vašich fotografií a ďalších vstupov, ako aj informácie, ktoré získavate z týchto služieb (ako sú odozvy, odpovede a obsah). Môžeme tiež získavať ďalšie informácie týkajúce sa vášho používania hlasovej služby vrátane informácií (napríklad informácie týkajúce sa aplikácií, ktoré používate, navštívených webových lokalít a fotografií, hudby, záznamov v kalendári, záložiek, poznámok a obsahu a údajov z iných aplikácií, webových lokalít a služieb spoločnosti Samsung a tretích strán), ktoré dostávame z aplikácií a služieb od spoločnosti Samsung a tretích strán, ku ktorým pristupuje hlasová služba alebo ich používa na účely poskytovania služieb (ako sú napríklad streamovanie hudby a predpoveď počasia).
  • Údaje o zemepisnej polohe. Môžeme dostávať informácie o zemepisnej polohe zariadenia a ďalšie informácie týkajúce sa vašej polohy prostredníctvom informácií o PSČ uložených v televízore, ktoré je možné získať na základe IP adresy alebo prostredníctvom vášho vstupu na určité účely, napríklad aby sme vám mohli poskytovať tieto služby.
  • Informácie o zariadeniach a aplikáciách. Prostredníctvom automatizovaných prostriedkov môžeme zhromažďovať informácie o vašich zariadeniach podporujúcich hlasovú službu, napríklad o modeloch zariadení, verziách operačných systémov, konfiguráciách a nastaveniach zariadení, IP adresách, identifikátoroch zariadení a ďalších jedinečných identifikátoroch. Okrem toho môžeme získavať informácie o tom, ako, kedy a ako dlho používate svoje zariadenia s podporou hlasovej služby vrátane vášho používania hlasovej služby a aplikácií a služieb od spoločnosti Samsung a tretích strán v týchto zariadeniach (napríklad o zozname aplikácií nainštalovaných vo vašich zariadeniach, hudbe prehrávanej vo vašich zariadeniach, webových lokalitách, ktoré navštívite, a vyhľadávaniach, ktoré vykonáte).

  Servery spoločnosti Samsung môžu pri interakcii s hlasovou službou prijímať informácie, ako sú napríklad informácie o vašom používaní hlasovej služby, vašich interakciách s hlasovou službou, vašej zemepisnej polohe a zariadeniach, ktoré používate na prístup k hlasovej službe.

  Ako používame informácie, ktoré získame

  Informácie, ktoré získame prostredníctvom hlasovej služby, môžeme využívať:

  • na poskytovanie služieb pre vás, napríklad na reagovanie na vaše žiadosti, otázky a pokyny poskytnuté prostredníctvom hlasovej služby,
  • na vaše identifikovanie a overovanie, aby ste mohli používať určité hlasové služby,
  • na zlepšovanie a prispôsobovanie možností hlasovej služby, ako napríklad poskytovanie obsahu a odpovedí prispôsobených na mieru našim používateľom a spôsobu, akým vykonávajú interakcie s hlasovou službou,
  • s vaším samostatným súhlasom na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie vám oznámení, obsahu, upozornení, ponúk, propagačných akcií, marketingových informácií, komunikácií a reklám,
  • na odpovedanie na vaše žiadosti a otázky,
  • na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov, zlepšovania a vylepšovania našich produktov a služieb, spravovania našich komunikácií, analýzy našich produktov, zákazníckej základne a služieb, vykonávania prieskumov trhu, vykonávania analýz údajov a vykonávania účtovníctva, auditu a iných interných funkcií),
  • na umožnenie vám komunikovať s určitými aplikáciami a službami tretích strán a používať ich,
  • na ochranu pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, nárokmi a inými záväzkami, ich identifikovanie a prevenciu a
  • na dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, príslušných priemyselných štandardov a našich zásad vrátane tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a zásad ochrany osobných údajov pre účet Samsung.

  Prostredníctvom hlasovej služby môžeme postupne zhromažďovať osobné údaje o vašich online aktivitách v zariadeniach používajúcich hlasovú službu a v rámci aplikácií, webových lokalít a ďalších online služieb tretích strán. Vo svojich službách môžeme používať analytické služby tretích strán. Poskytovatelia, ktorí spravujú tieto analytické služby, nám pomáhajú analyzovať vaše používanie našich služieb a zlepšovať ich. Získané informácie môžu zverejňovať alebo zhromažďovať priamo títo poskytovatelia a iné relevantné tretie strany, ktoré používajú tieto informácie, napríklad na vyhodnocovanie používania služieb, pomoc pri poskytovaní služieb a diagnostiku technických problémov.

  Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie opísané účely. Právny základ spoločnosti Samsung na spracúvanie osobných údajov zahŕňa spracúvanie, ktoré je: nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Samsung (napríklad na poskytovanie služieb pre vás a na vaše identifikovanie a overovanie, aby ste mohli používať určité služby), nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek (napríklad na dodržiavanie platných účtovných pravidiel a povinné zverejňovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní), nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie služieb) a na základe súhlasu našich zákazníkov (napríklad na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie marketingových informácií pre vás), ktorý môže byť následne kedykoľvek odvolaný, a to tak, že nás kontaktujete podľa pokynov v časti Ako nás kontaktovať v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pričom nebude ovplyvnená zákonnosť spracovávania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

  Nevyhnutným predpokladom uzavretia zmluvy je, aby ste nám poskytli osobné údaje na spracovanie v súlade s tým, ako je to uvedené vyššie. Ak nám neposkytnete osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hlasovej služby.

  Zdieľanie informácií

  Prostredníctvom služieb nezverejňujeme vaše osobné údaje s výnimkou toho, čo sa opisuje v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Obmedzený počet členov tímu hlasovej služby v spoločnosti Samsung môže mať prístup k osobným údajom a inak ich spracovávať v súvislosti so svojimi pracovnými povinnosťami alebo zmluvnými záväzkami. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb, ktorí nám poskytujú služby. Našich poskytovateľov služieb neoprávňujeme na to, aby používali ani zverejňovali tieto informácie, s výnimkou prípadov, keď sú potrebné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

  Keď používate hlasovú službu na prístup k aplikáciám a službám tretích strán alebo na interakcie s nimi, môžeme odosielať určité osobné údaje poskytovateľom takýchto aplikácií a služieb tretích strán, aby vám poskytli požadované služby. Príklady týchto informácií môžu zahŕňať hlasové príkazy, ktoré vykonávate pri prevádzkovaní týchto aplikácií a služieb, informácie o vašej zemepisnej polohe a iné údaje o polohe a ďalšie údaje uľahčujúce poskytovanie služieb, o ktoré požiadate. Tieto tretie strany môžu tiež zhromažďovať určité osobné údaje priamo z vašich zariadení prostredníctvom hlasovej služby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov alebo bezpečnostných postupov týchto poskytovateľov služieb tretích strán. Postupy ochrany osobných údajov a bezpečnosti príslušných poskytovateľov vrátane podrobností o informáciách, ktoré dostanú od nás alebo zhromaždia o vás, podliehajú vyhláseniam o ochrane osobných údajov týchto zmluvných strán, ktoré vám dôrazne odporúčame si prečítať.

  Spoločnosť Samsung, naše dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb tretích strán môžu tiež zverejňovať informácie o vás: 1) ak to vyžaduje zákon alebo právny proces (napríklad súdny príkaz alebo predvolanie na súd), 2) v odozve na žiadosti vládnych agentúr, napríklad orgánov činných v trestnom konaní, 3) na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu našich zákonných práv, 4) keď sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej, finančnej alebo inej ujme, 5) v súvislosti s vyšetrovaním podozrivej alebo skutočnej nezákonnej činnosti, 6) v prípade, ak predávame alebo prevádzame našu spoločnosť alebo majetok ako celok alebo po častiach (aj v prípade zlúčenia, akvizície, reorganizácie, zániku alebo likvidácie), alebo 7) inak s vaším súhlasom.

  MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV

  Vaše používanie našich služieb sa bude spájať s prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich osobných informácií mimo štátu vášho bydliska, do Kórejskej republiky v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho sa môže spájať aj s prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich osobných informácií do/v iných štátoch, medzi ktoré môžu okrem iného patriť štáty Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojené štáty americké. Zoberte na vedomie, že zákony o ochrane údajov a iné zákony štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorých možno vaše informácie preniesť, nemusia byť také komplexné ako tie, ktoré platia vo vašom štáte. V súlade s platným zákonom prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili pokračujúcu ochranu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie štandardných zmluvných článkov s cieľom ochrániť prenos údajov mimo EHP. Pre viac informácií, alebo pre získanie kópie platných zmluvných dohôd, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej stránky na ochranu súkromia.

  UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali. znamená to, že ak už údaje nebudeme potrebovať, zničíme ich alebo vymažeme z našich systémov.
  Prijímame primerané kroky, aby sme zaistili, že informácie o vás budeme spracúvať a uchovávať podľa nasledujúcich logických princípov:
  1. minimálne počas obdobia používania informácií s cieľom poskytovať vám nejakú službu;
  2. ako to vyžaduje zákon, nejaká zmluva alebo s prihliadnutím na naše zákonné povinnosti; alebo
  3. len pokým to je potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo počas dlhšej lehoty, ak to vyžaduje nejaká zmluva, platný zákon alebo na štatistické účely, pričom sa dodržiavajú vhodné bezpečnostné opatrenia.

  Vaše voľby

  Hlasovú službu môžete kedykoľvek zakázať v ponuke nastavení. Môže to mať ale vplyv na vašu schopnosť využívať hlasovú službu.

  Ponúkame vám tiež určité voľby v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás získavame. Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, obmedziť komunikáciu, ktorú od nás dostávate, alebo odoslať žiadosť, kontaktujte nás podľa pokynov v časti Ako nás kontaktovať v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

  Máte právo požiadať o podrobnosti o informáciách, ktoré od vás získavame, a požiadať nás o opravu nepresností v daných informáciách, namietať voči spracovaniu alebo požiadať o jeho obmedzenie, požiadať o prístup k svojim informáciám, ich vymazanie alebo prenosnosť. Podľa zákonov niektorých jurisdikcií môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ktoré sa zbytočne opakujú, vyžadujú si neúmerné technické úsilie, ohrozujú súkromie ostatných, sú mimoriadne nepraktické alebo v prípade ktorých miestne zákony nevyžadujú prístup iným spôsobom. Ak chcete požiadať o prístup k svojim informáciám, navštívte stránku GDPR Support.
  Ak požiadate o vymazanie osobných informácií, beriete na vedomie, že možno nebudete mať prístup k službám alebo ich nebudete môcť využívať a že zvyšky osobných údajov môžu naďalej v súlade s platným zákonom istý čas zostať v záznamoch a archívoch spoločnosti Samsung, ale spoločnosť Samsung ich nebude využívať na komerčné účely. Beriete na vedomie, že spoločnosť Samsung si napriek vašej žiadosti o vymazanie vyhradzuje právo vaše osobné informácie alebo ich relevantnú časť ponechať v súlade s nižšie uvedenou časťou o uchovávaní údajov a platnými zákonmi. Spoločnosť Samsung môže prerušiť, obmedziť alebo zrušiť váš prístup na webovú lokalitu v dôsledku porušenia podmienok používania spoločnosti Samsung, ak to bude potrebné v záujme ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Samsung alebo jej pobočiek, obchodných partnerov, zamestnancov alebo zákazníkov.

  Ako chránime osobné údaje

  Udržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom služieb, proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, narušeniu, strate, zmene, prístupu, zverejneniu alebo používaniu. Spoločnosť Samsung tiež dodržiava primerané postupy pomáhajúce zabezpečiť, aby takéto údaje boli spoľahlivé na účely ich plánovaného použitia, ako aj presné, úplné a aktuálne.

  Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať tak, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti so službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Na našej webovej lokalite a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia vám budeme oznamovať významné zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a na začiatku oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.

  Skontaktujte sa s nami

  Ak máte konkrétne otázky, kontaktujte nás (správca údajov EÚ) na adrese:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Ak si chcete uplatniť Vaše práva, môžete tak urobiť prostredníctvom našej stránke na ochranu súkromia. Ak si chcete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, odstránenie/vymazanie, namietanie, obmedzenie spracúvania alebo prenosnosť, navštívte stránku http://www.samsung.com/request-desk..

  Ak sa domnievate, že naše spracovávanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán pre dohľad nad dodržiavaním predpisov. Kontaktné údaje všetkých orgánov pre dohľad nad dodržiavaním predpisov vo všetkých štátoch EÚ nájdete tu (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  Oznámenie o ochrane osobných údajov v internetových reklamných službách

  Účinné od: 25. máj 2018

  Samsung Electronics UK Limited („Samsung““ alebo „my“) a jej pridružené spoločnosti chápu vaše obavy o bezpečnosť. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom internetovej reklamnej služby „služba IRS“).

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje ďalšie osobitné informácie o používaní vašich osobných údajov v súvislosti so službou IRS a malo by sa interpretovať spoločne s globálnymi zásadami ochrany údajov spoločnosti Samsung, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše prijímanie služby IRS a sú k dispozícii na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.

  V tomto oznámení o ochrane osobných údajov opisujeme typy informácií používaných prostredníctvom internetových reklám, ako tieto informácie používame, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame, ako aj voľby, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním týchto informácií a uplatňovaním svojich práv. Opisujeme tiež opatrenia, ktoré prijímame na ochranu týchto informácií, a dozviete sa, ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov. Spoločnosť Samsung je prevádzkovateľ údajov na účely spracovania osobných údajov.


  Čo je služba internetovej reklamy?

  Služba internetovej reklamy umožňuje prijímať a sledovať užitočné interaktívne a internetové reklamy na produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung a tretími stranami vo vašom Samsung Smart TV alebo na rôznych platformách alebo zariadeniach spoločnosti Samsung a tretích strán vrátane lineárnych reklám, reklám na webe, v mobilných zariadeniach a tabletoch.

  Na to, aby reklamy vo vašich zariadeniach boli pre vás relevantnejšie, služba IRS využíva históriu sledovania televízie (vrátane informácií o sieťach, kanáloch, webových lokalitách a programoch sledovaných na vašom Samsung Smart TV a množstva času stráveného ich sledovaním), informácie o používaní Samsung Smart TV a ďalšie štatistické údaje získané z dôveryhodných zdrojov údajov tretích strán. Na zachytávanie histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.

  Na základe informácií uvedených vyššie vytvárame skupiny Samsung Smart TV, ktoré majú podobné záujmy, a využívame ich na službu IRS. Vyššie uvedené informácie používame na určenie skupín, do ktorých je váš Samsung Smart TV zaradený, a teda ktoré reklamy sa doručia do vašich zariadení.


  PSID

  Informácie o používaní zariadenia, ktoré sa zhromažďujú na účely poskytovania IRS, budú prepojené s náhodne určeným dočasným resetovateľným identifikátorom zariadenia, ktorý sa nazýva PSID. PSID je možné resetovať podľa pokynov v časti Vaše voľby v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.


  Informácie, ktoré získavame

  Prostredníctvom IRS získavame informácie vašich zariadeniach rôznymi spôsobmi. Typy informácií, ktoré získavame, zahŕňajú:

  • Informácie o zariadení. Zhromažďujeme informácie, ako sú napríklad model zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácie a nastavenia zariadenia, IP adresa, identifikátory zariadenia ďalšie identifikátory.
  • Informácie o používaní zariadenia a protokoloch. Zhromažďujeme informácie o tom, ako, kedy a ako dlho používate svoje zariadenia vrátane interakcie so službou internetovej reklamy a aplikáciami a službami od spoločnosti Samsung a tretích strán v týchto zariadeniach (ako je napríklad zoznam aplikácií nainštalovaných vo vašich zariadeniach).
  • Informácie o sledovaní. Zhromažďujeme históriu sledovania vášho televízora. Vaša „história sledovania“ TV obsahuje informácie o navštívených sieťach, kanáloch a webových stránkach a sledovaných programoch na vašom Samsung Smart TV, ako aj o množstve času, ktorý ste ich sledovaním strávili. Na zachytávanie histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.
  • Štatistické informácie. Môžeme využívať štatistické informácie o vás alebo vašich zariadeniach, ako je napríklad zovšeobecnená poloha alebo odhadovaná veková skupina. Tieto štatistické informácie získavame z komerčne dostupných zdrojov (povolených zákonmi), ako sú napríklad externí poskytovatelia služieb. Spolupracujeme len s takými externými poskytovateľmi služieb, ktorí zaručujú, že tieto informácie boli získané v súlade s platnými právnymi predpismi a je možné nám ich poskytnúť na používanie a zverejnenie.

  Servery spoločnosti Samsung môžu pri interakcii s IRS prijímať informácie, ako sú napríklad informácie o vašich interakciách s IRS, vašej zemepisnej polohe a zariadeniach, ktoré používate na prijímanie IRS.


  Ako používame informácie, ktoré získame

  Informácie, ktoré získame prostredníctvom IRS, využívame:

  • poskytovanie služby IRS,
  • zlepšovanie a prispôsobenie možností služby IRS,
  • s vaším samostatným súhlasom na komunikovanie s vami prostredníctvom e-mailov a automaticky zasielaných oznámení o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Samsung a tretími stranami, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom,
  • na odpovedanie na vaše žiadosti a otázky,
  • na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov, zlepšovania a vylepšovania našich produktov a služieb, spravovania našich komunikácií, analýzy našich produktov, zákazníckej základne a služieb, vykonávania prieskumov trhu, vykonávania analýz údajov a vykonávania účtovníctva, auditu a iných interných funkcií),
  • na ochranu pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, nárokmi a inými záväzkami, ich identifikovanie a prevenciu a
  • na dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, príslušných priemyselných štandardov a našich zásad vrátane tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a zásad ochrany osobných údajov pre účet Samsung.

  Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie opísané účely. Právny základ na spracúvanie osobných údajov zahŕňa spracúvanie, ktoré je: nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Samsung (napríklad na poskytovanie IRS a na vaše identifikovanie a overovanie), nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek (napríklad na dodržiavanie platných účtovných pravidiel a povinné zverejňovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní), nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie IRS) a na základe súhlasu našich zákazníkov (napríklad na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie marketingových informácií pre vás), ktorý môže byť následne kedykoľvek odvolaný v ponuke nastavení podľa pokynov v časti Vaše voľby v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pričom nebude ovplyvnená zákonnosť spracovávania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

  Nevyhnutným predpokladom prijímania služby internetovej reklamy je, aby ste nám poskytli osobné údaje na spracovanie v súlade s tým, ako je to uvedené vyššie. Ak nám neposkytnete osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom IRS.


  Zdieľanie informácií

  Prostredníctvom IRS nezverejňujeme vaše osobné údaje, s výnimkou prípadov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a v globálnych zásadách ochrany osobných údajov stanovených spoločnosťou Samsung. Obmedzený počet členov tímu služieb internetovej reklamy v spoločnosti Samsung môže mať prístup k osobným údajom a inak ich spracovávať v súvislosti so svojimi pracovnými povinnosťami alebo zmluvnými záväzkami. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb, ktorí nám poskytujú služby. Našich poskytovateľov služieb neoprávňujeme na to, aby používali ani zverejňovali tieto informácie, s výnimkou prípadov, keď sú potrebné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

  Spoločnosť Samsung, naše dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb tretích strán môžu tiež zverejňovať informácie o vás: 1) ak to vyžaduje zákon alebo právny proces (napríklad súdny príkaz alebo predvolanie na súd), 2) v odozve na žiadosti vládnych agentúr, napríklad orgánov činných v trestnom konaní, 3) na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu našich zákonných práv, 4) keď sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej alebo inej ujme, 5) v súvislosti s vyšetrovaním podozrivej alebo skutočnej nezákonnej činnosti, 6) v prípade, ak predávame alebo prevádzame našu spoločnosť alebo majetok ako celok alebo po častiach (aj v prípade zlúčenia, akvizície, reorganizácie, zániku alebo likvidácie), alebo 7) inak s vaším súhlasom.


  MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV

  Vaše používanie našich služieb sa bude spájať s prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich osobných informácií mimo štátu vášho bydliska, do Kórejskej republiky v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho sa môže spájať aj s prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich osobných informácií do/v iných štátoch, medzi ktoré môžu okrem iného patriť štáty Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené štáty americké a Kanada. Zoberte na vedomie, že zákony o ochrane údajov a iné zákony štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorých možno vaše informácie preniesť, nemusia byť také komplexné ako tie, ktoré platia vo vašom štáte. V súlade s platným zákonom prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili pokračujúcu ochranu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie štandardných zmluvných článkov s cieľom ochrániť prenos údajov mimo EHP. Pre viac informácií, alebo pre získanie kópie platných zmluvných dohôd, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej stránky na ochranu súkromia.


  UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali. Znamená to, že ak už údaje nebudeme potrebovať, zničíme ich alebo vymažeme z našich systémov.
  Prijímame primerané kroky, aby sme zaistili, že informácie o vás budeme spracúvať a uchovávať podľa nasledujúcich logických princípov:
  1. minimálne počas obdobia používania informácií s cieľom poskytovať vám nejakú službu;
  2. ako to vyžaduje zákon, nejaká zmluva alebo s prihliadnutím na naše zákonné povinnosti; alebo
  3. len pokým to je potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo počas dlhšej lehoty, ak to vyžaduje nejaká zmluva, platný zákon alebo na štatistické účely, pričom sa dodržiavajú vhodné bezpečnostné opatrenia.


  Vaše voľby

  PSID môžete kedykoľvek resetovať v ponuke nastavení a po resetovaní sa v predchádzajúcom PSID zruší prepojenie medzi históriou sledovania TV a informáciami o používaní vášho Smart TV. Majte na pamäti, že resetovanie PSID môže ovplyvniť kvalitu služby IRS.

  Okrem toho môžete službu IRS kedykoľvek deaktivovať v ponuke nastavení vášho Samsung Smart TV.

  Majte na pamäti, že vaša voľba v súvislosti s ochranou osobných údajov v službe IRS nebude mať vplyv na to, či sa vám nebudú zobrazovať iné druhy reklám a marketingu, ktoré nie sú výslovne založené na histórii sledovania TV alebo informáciách o používaní Samsung Smart TV. Tieto ďalšie druhy reklám a marketingu budú založené na ďalších informáciách, ako sú napríklad zovšeobecnená poloha a ďalšie odhadované alebo odvodené informácie. Môžu byť menej relevantné, pretože nie sú založené na vašich záujmoch.


  Ako chránime osobné údaje

  Udržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom IRS, proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, narušeniu, strate, zmene, prístupu, zverejneniu alebo používaniu. Spoločnosť Samsung tiež dodržiava primerané postupy pomáhajúce zabezpečiť, aby takéto údaje boli spoľahlivé na účely ich plánovaného použitia, ako aj presné, úplné a aktuálne.


  Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať tak, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti so službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Na našej webovej lokalite a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia vám budeme oznamovať významné zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a na začiatku oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.


  Skontaktujte sa s nami

  Ak máte konkrétne otázky, kontaktujte nás (správca údajov EÚ) na adrese:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Ak si chcete uplatniť Vaše práva, môžete tak urobiť prostredníctvom našej stránke na ochranu súkromia.

  Ak sa domnievate, že naše spracovávanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán pre dohľad nad dodržiavaním predpisov. Kontaktné údaje všetkých orgánov pre dohľad nad dodržiavaním predpisov vo všetkých štátoch EÚ nájdete tu (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  GLOBÁLNE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG – DODATOK TÝKAJÚCI SA MOBILNÝCH ZARIADENÍ

  Mobilné zariadenia, nositeľná elektronika a iné súvisiace technológie a služby spoločnosti Samsung (súhrnne naše„mobilné zariadenia“) ponúkajú celý rad funkcií vrátane takých, ktoré používateľom umožňujú sledovať a zlepšovať svoju kondíciu a dobrý telesný a duševný stav, zlepšovať ich zážitky, vykonávať mobilné platby a ovládať mobilné zariadenia hlasovými príkazmi. Keď používate naše mobilné zariadenia, vaše informácie zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame spôsobmi, ktoré sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung. Tento dodatok obsahuje ďalšie informácie o tom, ako tieto informácie používame na poskytovanie funkcií našich mobilných služieb.


  Štandardné informácie o vašom mobilnom zariadení

  Keď si svoje mobilné zariadenie aktivujete alebo používate jeho funkcie, ktoré sú pripojené na internet, dochádza k zhromažďovaniu informácií. Patria sem informácie o vašom mobilnom zariadení, napríklad vaša IP adresa, verzia OS, regionálne a jazykové nastavenia, kódy IMEI a ďalšie jedinečné identifikátory zariadenia. Týka sa to aj informácií o tom ako, kedy a ako dlho svoje mobilné zariadenie používate.
  Ako sa uvádza v týchto zásadách ochrany osobných údajov, štandardné informácie o vašom mobilnom zariadení používame na účely prevádzky, údržby a zlepšovania, pričom ich môžeme poskytovať obchodným partnerom, ako sú poskytovatelia bezdrôtových prenosov alebo poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene.


  Tretie strany

  Majte na pamäti, že keď používate nejakú funkciu, ktorú poskytuje tretia strana, vrátane poskytovateľa bezdrôtových prenosov, príslušný poskytovateľ môže zhromažďovať alebo prijímať informácie o vašom mobilnom zariadení (napr. jeho IP adresu a identifikátory zariadenia), požadovanej transakcii (napr. o vašej žiadosti o kúpu alebo prenájom obsahu) a vašom používaní aplikácie alebo služby. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za to, akým spôsobom títo poskytovatelia postupujú pri ochrane osobných údajov a zabezpečení. Mali by ste postupovať opatrne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú webových lokalít a služieb tretích strán, ktoré používate.


  Osobitné funkcie

  Majte na pamäti, že dostupnosť jednej alebo viacerých funkcií opísaných v tomto Dodatku nemusí byť k dispozícii v závislosti od verzie vášho modelu, vášho poskytovateľa služieb alebo miesta, kde sa nachádzate.


  Samsung Health

  Aplikácia Samsung Health, pripojené aplikácie a súvisiace príslušenstvo (súhrnne „Samsung Health“) je váš spoločník typu „všetko v jednom“ určený na podporu zdravého životného štýlu. Pomocou aplikácie Samsung Health môžete sledovať svoje každodenné činnosti, získavať rady, ako dosiahnuť svoje každodenné fitnes ciele a medzníky, a merať a spravovať faktory ako tep, hladiny SpO2 a miera stresu.
  Účelom spracovania údajov pre aplikáciu Samsung Health je ponúkať službu alebo funkciu, ktorú požadujete, vrátane služby zálohy údajov a synchronizácie pre používateľov konta Samsung, poskytovať analýzu údajov a štatistiku s cieľom zlepšovať vašu kondíciu, ako aj zlepšovať samotnú aplikáciu Samsung Health a jej ponuky. Údaje sa môžu zhromažďovať buď prostredníctvom senzorov na vašom mobilnom zariadení, alebo keď svoje údaje zadáte do príslušného mobilného zariadenia alebo súvisiacej aplikácie alebo príslušenstva.
  Ďalšie informácie o tom, ako vaše informácie spracúvame, sú uvedené v oznámení o ochrane osobných údajov v aplikácii Samsung Health, ktoré si môžete preštudovať v ponuke nastavení aplikácie Samsung Health.


  Samsung Social

  Samsung Social (predtým (Rozšírené funkcie) predstavujú skupinu služieb, ktorých účelom je zjednodušiť a zlepšiť spôsoby vášho zdieľania informácií a spájania sa s priateľmi.
  Pomocou aktuálne dostupných funkcií môžete napríklad zdieľať svoj profil a prezerať si obrázky od svojich priateľov a jednoducho zdieľať súbory a obsah s priateľmi v zozname kontaktov.
  Aby sme vám mohli tieto funkcie poskytovať, potrebujeme vaše meno, informácie o telefónnom čísle zo zoznamu kontaktov a prístup k obsahu, ktorý chcete zdieľať.
  Tieto funkcie môžete úplne vypnúť, respektíve si môžete vybrať, ktoré funkcie si želáte používať, v časti Nastavenia účtu Samsung na mobilnom zariadení alebo v aplikáciách, ktoré používajú funkcie Social Samsung.
  Okrem toho si na základe svojho výberu používania funkcií Samsung Social môžete vybrať, ktoré kategórie údajov budete zdieľať, ako aj priateľov, s ktorými ich budete zdieľať.


  Samsung Pay

  Služba Samsung Pay umožňuje ľahké a bezpečné nakupovanie pomocou debetnej a kreditnej karty použitím vášho kompatibilného mobilného zariadenia. Ak chcete službu Samsung Pay použiť a spustiť proces registrácie karty, prostredníctvom vášho mobilného zariadenia sa do vašej banky odošlú údaje slúžiace na identifikáciu a overenie. Patria sem informácie o konte Samsung a údaje o používaní služby Samsung Pay, informácie o zariadení, polohe (t. j. kde sa v čase registrácie svojej karty nachádzate), ak sú povolené nastavenia polohy, a informácie o karte a fakturačnej adrese, ktoré sa cez naše servery odosielajú vydavateľovi karty. Vaše mobilné zariadenie tieto informácie zašifruje a odošle vašej banke prostredníctvom serverov spoločnosti Samsung. Nikdy nezískavame prístup k informáciám týkajúcim sa karty alebo banky.
  Po zaregistrovaní vášho mobilného zariadenia sa všetky údaje o transakciách prenášajú bezpečne medzi vaším mobilným zariadením a vydavateľom vašej karty a bankou. Vo vašom mobilnom zariadení sa vám zobrazí história nedávnych transakcií, ktorú poznáte iba vy, vaša banka a vydavateľ karty. Nezhromažďujeme informácie o transakciách, ktoré vykonáte, ani o zariadení alebo účte, ktoré na ich vykonanie použijete. Môžeme však zoskupovať a anonymizovať informácie získané o vašich pokusoch o nákup pomocou služby Samsung Pay, aby sme sa dozvedeli, akým spôsobom ľudia službu Samsung Pay používajú a mohli ju zlepšiť, aby bola pohodlnejšia a pre našich zákazníkov užitočnejšia.
  Ďalšie informácie o tom, ako vaše informácie spracúvame, sú uvedené v oznámení o ochrane osobných údajov v aplikácii Samsung Pay, ktoré si môžete preštudovať v ponuke nastavení aplikácie Samsung Pay.


  Hlasové služby

  Svoje mobilné zariadenie môžete ovládať a mnoho jeho funkcií môžete používať pomocou hlasových príkazov.
  V závislosti od modelu a regiónu môžete svojmu mobilnému zariadeniu pomocou funkcie S-Voice prikázať, aby aktivovalo určité funkcie, napríklad prehrávanie skladieb zo zoznamu, alebo vykonalo vyhľadávanie na webe. Okrem toho môžete pomocou hlasového príkazu vďaka asistentovi Bixby kontrolovať všetko, čo ste urobili pomocou dotykového rozhrania. Môžete využívať službu prekladača prostredníctvom funkcie S prekladač, diktovať pripomienky pomocou funkcie Hlasová poznámka, či aktivovať funkcie počas šoférovania na základe rečovej komunikácie so svojím mobilným zariadením po aktivácii režimu auta.
  Aby bolo možné hlasové služby poskytovať, niektoré hlasové príkazy sa môžu prenášať (spolu s informáciami o vašom zariadení a jeho používaní vrátane identifikátorov zariadenia) k externému poskytovateľovi služieb, ktorý prevedie vaše hlasové príkazy na text. Spoločnosť Samsung môže okrem toho zhromažďovať a vaše zariadenie môže zachytávať hlasové príkazy a súvisiace texty, aby sme vám mohli poskytovať hlasové služby a posudzovať a vylepšovať jednotlivé funkcie.


  Reklamný identifikátor ID Samsung

  Aby mohli byť obsah a reklama na vašom mobilnom zariadení pre vás relevantnejšie, budeme zhromažďovať informácie o vašom používaní mobilného zariadenia a služieb.
  Informácie o vašom používaní mobilného zariadenia, ktoré sa zhromažďujú na účely poskytovania prispôsobeného marketingu, budú spojené s náhodným, nestálym a resetovateľným identifikátorom zariadenia, ktorý sa nazýva reklamný identifikátor Samsung. Reklamný identifikátor Samsung môžete kedykoľvek resetovať v ponuke Nastavenia v mobilnom zariadení. Zruší sa tak prepojenie medzi pôvodnými informáciami o používaní zariadenia v súvislosti s prispôsobeným marketingovým obsahom a informáciami zhromažďovanými pod novým reklamným identifikátorom Samsung. Ak však reklamný identifikátor Samsung resetujete, kvalita prispôsobeného marketingového obsahu nemusí najlepšie zodpovedať vašim osobným záujmom. Prijímanie prispôsobeného marketingového obsahu môžete tiež kedykoľvek zrušiť v ponuke Nastavenia v príslušnej aplikácii služby Samsung vo svojom mobilnom zariadení.
  Aj keď sa rozhodnete zrušiť prijímanie prispôsobeného marketingu, nebude to mať vplyv na to, či budete na svojich mobilných zariadeniach prijímať iné typy reklám a marketingových materiálov. Jediný rozdiel bude v tom, že takéto reklamy nebudú založené na informáciách o používaní vášho mobilného zariadenia.
  Upozorňujeme tiež, že spoločnosť Samsung môže aj naďalej zhromažďovať informácie o vašom používaní mobilného zariadenia na iné účely uvedené v hlavnej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Skontaktujte sa s nami

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Prípadne nás môžete kontaktovať na našej stránke na ochranu súkromia.