PRIVACY

NAJDÔLEŽITEJŠIE BODY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

Spoločnosť Samsung Electronics vieme, aké dôležité je pre našich zákazníkov súkromie. Chceli by sme vám preto uistiť, že rozumiete  spôsobu, akým zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje vo všetkých zariadeniach a službách poskytovaných spoločnosťou Samsung, od mobilných telefónov a tabletov po TV, domáce spotrebiče, online služby a mnohé ďalšie.

Hoci sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky naše služby, v prípade potreby vám poskytneme aj ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s konkrétnymi službami.

PREHĽAD OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám priamo poskytujete, údaje o spôsobe, akým používate naše služby, a údaje od tretích strán. Tieto údaje používame, aby sme vám mohli poskytovať služby a pochopili spôsob, akým naše služby používate, čo nám umožňuje zlepšovať a prispôsobovať vaše zážitky pri ich používaní, ako aj vyvíjať relevantnejšie aplikácie, technológie a obsah pre zákazníkov. Osobné údaje používame aj na poskytovanie reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami spoločnosti Samsung Electronics, ako aj spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v mene spoločnosti Samsung Electronics. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s dôveryhodnými partnerskými spoločnosťami, ako sú poskytovatelia mobilných služieb alebo poisťovne, poskytujúcimi produkty a služby, o ktoré požiadate a informácie o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Osobné údaje zdieľame aj s orgánmi verejnej moci, keď to požadujú právne predpisy alebo s cieľom ochrániť spoločnosť Samsung Electronics a jej používateľov.

SAMSUNG PRIVACY POLICY – SMART TV SUPPLEMENT

Smart TV od spoločnosti Samsung ponúka širokú škálu funkcií, ktoré poskytujú vylepšený video obsah, prispôsobené sledovanie televízora, filmy, pripojenie na sociálne siete a možnosť ovládať a komunikovať s vaším televízorom Smart TV pomocou hlasových príkazov. Prostredníctvom vášho Smart TV a zariadení pripojených k vášmu Smart TV zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame údaje spôsobmi, ktoré sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung. Tento dodatok obsahuje ďalšie informácie o postupoch, ktoré vo vzťahu k ochrane osobných údajov využívajú niektoré funkcie Smart TV.


Televízor Smart TV je navrhnutý tak, aby ste mohli ľahko vyhľadávať video relácie a iný obsah a mať k nim prístup. Prostredníctvom sprievodcov, v ktorých môžete vyhľadávať a ktoré sa zobrazujú na vašom Smart TV, môžete napríklad získať informácie o práve vysielaných televíznych programoch, ktoré k vám prenáša váš káblový alebo satelitný operátor, ako aj k ponukám video obsahu na požiadanie od externých poskytovateľov obsahu.
V prípade práve vysielaných televíznych programov určujeme, ktorý obsah máte k dispozícii, sčasti aj na základe vášho PSČ. Smart TV vám navyše pomáha vyhľadávať a sledovať ďalší obsah pre Smart TV, ktorý je pre vás relevantnejší, a to vďaka upozorňovaniu na programy a obsah, ktorý by vás mohol zaujímať, alebo ponúkaniu ďalších služieb, ktoré ešte viac vylepšia váš zážitok zo sledovania. Pri týchto odporúčaniach a ďalších službách vychádzame z:
•      údajov o obsahu, ktorý ste sledovali, zakúpili, stiahli alebo vysielali prostredníctvom aplikácií spoločnosti Samsung na svojom Smart TV alebo iných zariadeniach (údaje týkajúce sa sledovania TV nájdete v časti Služby založené na informáciách o sledovaní nižšie);
•      údajov o aplikáciách, ktoré ste použili prostredníctvom Smart TV;
•      údajov o vašich kliknutiach na „Páči sa mi“, „Nepáči sa mi“, „Sledovať teraz“ alebo iné tlačidlá na Smart TV;
•      vyhľadávaných pojmov, ktoré ste zadali do vyhľadávacích nástrojov televízora Smart TV vrátane vyhľadávania konkrétneho video obsahu;
•      ďalších údajov o používaní Smart TV a o zariadení okrem iného aj z údajov o IP adrese, záznamov o použití, vašej hardvérovej alebo softvérovej konfigurácii, údajov prehliadača a stránok, ktoré požadujete.


Služby založené na informáciách o sledovaní
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je potreba čítať spoločne so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše prijímanie zážitkov prispôsobených vašim preferenciám pomocou Smart TV a sú k dispozícii na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.
V záujme poskytnutia zážitkov prispôsobených vašim preferenciám prostredníctvom Smart TV sa niektoré z našich funkcií a služieb budú spoliehať na vašu históriu sledovania TV a údaje o používaní televízora Smart TV.
Vaša história sledovania TV obsahuje informácie o navštívených sieťach, kanáloch a webových stránkach a sledovaných programoch na vašom televízore Smart TV, ako aj o množstve času, ktorý ste ich sledovaním strávili.
Na získanie týchto údajov môžeme používať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a iné technológie. Smart TV prenáša útržky videí alebo údaje z TV tunera na určenie sledovaných programov.
Vašu voľbu ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek zmeniť tak, že prejdete na ponuku nastavení a podľa vlastnej potreby vypnete konkrétnu funkciu alebo službu. V takom prípade dôjde k zastaveniu zhromažďovania histórie sledovania TV pre danú funkciu alebo službu.


[Len pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)]


Vaše používanie našich služieb bude zahŕňať prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov mimo krajiny vášho bydliska (do Kórejskej republiky a v rámci nej) v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho môže zahŕňať aj prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov do iných krajín/v iných krajinách, medzi ktoré môžu okrem iného patriť krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené štáty americké a Kanada. Upozorňujeme, že právne predpisy o ochrane údajov a iné predpisy krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorých môžu byť vaše údaje prenesené, nemusia byť také komplexné ako tie, ktoré platia vo vašej krajine. V súlade s platnými právnymi predpismi prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili neustálu ochranu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie štandardných zmluvných doložiek s cieľom ochrániť prenos údajov mimo EHP. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo kópiu platných zmluvných dohôd, kontaktujte nás na našej stránke podpory pre ochranu osobných údajov (https://www.samsung.com/request-desk).
Majte na pamäti, že vaša voľba úrovne ochrany osobných údajov môže mať vplyv na dostupnosť alebo kvalitu konkrétnej služby vychádzajúcej z informácií o sledovaní.


Služby reklám podľa záujmov
Služby reklám podľa záujmov („RPZ“) umožňujú prijímať a sledovať užitočné a interaktívne reklamy podľa záujmov na produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung a tretími stranami v Samsung Smart TV alebo v rámci rôznych platforiem alebo zariadení spoločnosti Samsung a platformách a zariadeniach tretích strán vrátane lineárnych reklám (t. j televíznych a rozhlasových), reklám na webe, v mobilných zariadeniach a tabletoch.


Služba RPZ zaistí pre vás relevantnejšie reklamy v zariadeniach na základe vašej histórie sledovania TV (vrátane údajov o navštívených sieťach, kanáloch, webových stránkach a programoch sledovaných na vašom televízore Samsung Smart TV a množstva času stráveného ich sledovaním), údajov o používaní televízora Samsung Smart TV a ďalších štatistických údajov získaných z dôveryhodných zdrojov údajov tretích strán. Na zaznamenávanie histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.


Na základe uvedených údajov vytvárame skupiny majiteľov televízorov Samsung Smart TV, ktorí majú podobné záujmy, a tieto skupiny využívame v spojení so službou RPZ. Uvedené údaje sa používajú na určenie skupín, do ktorých je váš Samsung Smart TV priradený, a teda reklám, ktoré sa zobrazia vo vašich zariadeniach.


Službu RPZ môžete kedykoľvek zakázať v ponuke Nastavenia vášho televízora Samsung Smart TV.


Upozorňujeme, že vaša voľba úrovne ochrany osobných údajov v súvislosti so službou RPZ nebude mať vplyv na to, či sa vám budú zobrazovať iné druhy reklám a marketingu, ktoré nie sú výslovne založené na histórii sledovania TV alebo údajoch o používaní televízora Samsung Smart TV. Tieto ďalšie druhy reklám a marketingu budú založené na iných údajoch, ako sú zovšeobecnená poloha a ďalšie odhadované alebo odvodené informácie. Tieto reklamy môžu byť menej relevantné, pretože nie sú založené na vašich záujmoch.


Podrobnejšie informácie o službe RPZ sa nachádzajú v oznámení o ochrane osobných údajov pre služby RPZ na konci tohto dodatku.


PSID
História sledovania a údaje o používaní vášho televízora Smart TV zhromažďované na účely RPZ budú spojené s náhodným, dočasným a resetovateľným identifikátorom zariadenia, ktorý sa nazýva Personalised Service ID alebo „PSID“.
Svoje PSID môžete kedykoľvek resetovať v ponuke Nastavenia vášho televízora Smart TV. Po resetovaní sa zruší prepojenie používané pre účely RPZ medzi históriou sledovania vášho televízora Smart TV a údajmi o používaní televízora Smart TV s predchádzajúcim PSID. Majte na pamäti, že ak zresetujete PSID, kvalita prispôsobených reklám a RPZ nemusí zodpovedať Vašim záujmom.


Rozpoznávanie hlasu
Svoj televízor Smart TV môžete ovládať a mnoho funkcií môžete používať pomocou hlasových príkazov.
Ak povolíte funkciu rozpoznávania hlasu, so svojím televízorom Smart TV budete môcť komunikovať hlasom. V rámci funkcie rozpoznávania hlasu sa budú vaše hlasové príkazy prenášať (spolu s údajmi o vašom zariadení vrátane identifikátorov zariadenia) do našej spoločnosti a my vaše hlasové príkazy prevedieme na text, aby ste mohli funkciu rozpoznávania hlasu využívať. Spoločnosť Samsung môže okrem toho hlasové príkazy a súvisiace texty zhromažďovať, aby sme mohli vyhodnocovať a vylepšovať funkcie. Spoločnosť Samsung bude vaše hlasové príkazy zhromažďovať, len ak v televízore Smart TV zadáte konkrétnu požiadavku kliknutím na aktivačné tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na obrazovke alebo ak vyslovíte príkaz prebudenia (napr. „Hi, Bixby“), pričom budete zároveň hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládači alebo televízore Smart TV.
Ak rozpoznávanie hlasu neaktivujete, funkcie rozpoznávania hlasu nebudete môcť využívať.
Zhromažďovanie údajov prostredníctvom rozpoznávania hlasu môžete kedykoľvek zrušiť v ponuke Nastavenia. V takom prípade však nebudete môcť používať funkcie rozpoznávania hlasu.


Podrobnejšie informácie o funkcii rozpoznávania hlasu sa nachádzajú v oznámení o ochrane osobných údajov pre funkciu rozpoznávania hlasu na konci tohto dodatku.


Tretie strany
Upozorňujeme, že počas sledovania videa alebo používania aplikácií či obsahu tretích strán môže príslušný poskytovateľ zhromažďovať alebo prijímať informácie o vašom televízore Smart TV (napr. jeho IP adresu a identifikátory zariadenia), požadovanej transakcii (napr. o vašej žiadosti o kúpu alebo prenájom videa) a používaní aplikácie alebo služby. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za to, akým spôsobom títo poskytovatelia postupujú pri ochrane osobných údajov a zabezpečení. Mali by ste postupovať opatrne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú používaných webových stránok a služieb tretích strán.


Funkcie v konkrétnych krajinách
Upozorňujeme, že dostupnosť jednej alebo viacerých funkcií opísaných v tomto dodatku pre Smart TV nemusí byť k dispozícii na mieste, kde sa nachádzate.

 


OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SLUŽBU ROZPOZNÁVANIA HLASU


Dátum nadobudnutia účinnosti: 4. júna 2019


Spoločnosť Samsung Electronics a jej pridružené spoločnosti rešpektujú vaše súkromie. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služby rozpoznávania hlasu (ďalej ako „Služba Rozpoznávania Hlasu“).


Služba Rozpoznávania Hlasu je služba, ktorá používateľom umožňuje vyhľadávať a sledovať obsah a spravovať produkty Samsung iba prostredníctvom hlasu. Jej funkcie zahŕňajú spracovanie v prirodzenom jazyku pri vyhľadávaní obsahu a ovládaní televízora Samsung Smart TV, surfovanie na internete, vyhľadávanie informácií o počasí a ďalšie služby, ktoré používatelia očakávajú od televízora Samsung Smart TV.


V závislosti od vybratého jazyka môžete využívať funkciu vylepšeného rozpoznávania hlasu Bixby. Aktívnu funkciu Bixby rozpoznáte podľa ikon, pruhov s upozornením a ďalších značiek na obrazovke televízora Samsung Smart TV.


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje ďalšie osobitné informácie o používaní vašich osobných údajov v súvislosti so Službou Rozpoznávania Hlasu a je potreba ho interpretovať spoločne so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše prijímanie Služby Rozpoznávania Hlasu a sú k dispozícii na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.


V tomto Oznámení o ochrane osobných údajov opisujeme typy informácií zhromažďovaných prostredníctvom hlasovej služby, ako môžeme tieto informácie používať a voľby, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním týchto informácií. Prevádzkovateľom údajov na účely spracúvania osobných údajov je spoločnosť Samsung.


AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?
Prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu môžeme informácie o vás získavať rôznymi spôsobmi. Kategórie osobných údajov, ktoré získavame, zahŕňajú:


•      Údaje o účte Samsung (voliteľné). Keď sa prihlásite do účtu Samsung v televízore Smart TV, môžeme zhromažďovať údaje súvisiace s vaším účtom Samsung, ktorý sa používa na prístup k Službe Rozpoznávania Hlasu, ako sú vaše meno, e-mailová adresa a identifikátor účtu Samsung.


•      Interakcie hlasovej služby. Môžeme zhromažďovať údaje, ktoré si vymieňate so Službou Rozpoznávania Hlasu prostredníctvom interakcií so Službami vrátane nahrávok hlasových príkazov (ako sú vaše otázky, žiadosti a pokyny), fotografií a ďalších vstupov, ako aj údaje, ktoré získavate z týchto služieb (ako sú reakcie, odpovede a obsah). Môžeme tiež získavať ďalšie údaje týkajúce sa vášho používania Služby Rozpoznávania Hlasu vrátane údajov (napríklad údaje týkajúce sa aplikácií, ktoré používate, navštívených webových stránok a fotografií, hudby, záznamov v kalendári, záložiek a obsahu a údajov z iných aplikácií, webových stránok a služieb spoločnosti Samsung a tretích strán), ktoré dostávame z aplikácií a služieb od spoločnosti Samsung a tretích strán, ku ktorým pristupuje Služby Rozpoznávania Hlasu alebo ich používa na účely poskytovania služieb (ako sú streamovanie hudby a predpoveď počasia).


•      Údaje o zemepisnej polohe. Môžeme dostávať údaje o zemepisnej polohe zariadenia a ďalšie údaje týkajúce sa vašej polohy prostredníctvom informácií o PSČ uložených v TV, ktoré je možné získať na základe vašej IP adresy alebo prostredníctvom vášho vstupu, na určité účely, napríklad aby sme vám poskytli tieto služby.


•      Údaje o zariadeniach a aplikáciách. Prostredníctvom automatizovaných prostriedkov môžeme zhromažďovať údaje o vašich zariadeniach podporujúcich Službu Rozpoznávania Hlasu, ako sú model zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia a nastavenia zariadenia, IP adresa, identifikátory zariadení a ďalšie jedinečné identifikátory. Okrem toho môžeme získavať údaje o tom, ako, kedy a ako dlho používate svoje zariadenia s podporou Služby Rozpoznávania Hlasu vrátane vášho používania Služby Rozpoznávania Hlasu a aplikácií a služieb od spoločnosti Samsung a tretích strán v týchto zariadeniach (ako sú zoznam aplikácií nainštalovaných vo vašich zariadeniach, hudba prehrávaná vo vašich zariadeniach, webové stránky, ktoré navštívite, a vyhľadávania, ktoré vykonáte).


AKO VAŠE ÚDAJE POUŽÍVAME?
Údaje, ktoré získame prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu, môžeme využívať:


•      na poskytovanie služieb pre vás, napríklad na reagovanie na vaše žiadosti, otázky a pokyny poskytnuté prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu;
•      na vaše identifikovanie a overenie, aby ste mohli používať Službu Rozpoznávania Hlasu;
•      na zlepšovanie a prispôsobovanie možností Služby Rozpoznávania Hlasu, ako je poskytovanie obsahu a odpovedí prispôsobených na mieru našim používateľom a spôsob ich interakcie so Službou Rozpoznávania Hlasu;
•      s vaším osobitným súhlasom na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie vám oznámení, obsahu, upozornení, ponúk, propagačných akcií, marketingových informácií, komunikácií a reklám;
•      na odpovede na vaše žiadosti a otázky;
•      na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov, zlepšovania a vylepšovania našich produktov a služieb, spravovania našich komunikácií, analýzy našich produktov, zákazníckej základne a služieb, prieskumy trhu, analýzy údajov a na účely vedenia účtovníctva, auditu a iných interných procesov);
•      na umožnenie vám komunikovať s určitými aplikáciami a službami tretích strán a používať ich;
•      na ochranu pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, prevenciu vzniku zodpovednosti a záväzkov, identifikovanie takýchto prípadov a ich predchádzania;
•       na zaisťovanie zhody s platnými právnymi predpismi, príslušnými priemyselnými štandardmi a našimi zásadami vrátane tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov pre Službu Rozpoznávania Hlasu a Zásad ochrany osobných údajov pre účet Samsung.


Prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu môžeme priebežne zhromažďovať osobné údaje o vašich online aktivitách v zariadeniach používajúcich hlasovú službu a v rámci aplikácií, webových stránok a ďalších online služieb tretích strán. V rámci svojich služieb môžeme používať analytické služby tretích strán. Poskytovatelia týchto analytických služieb nám pomáhajú analyzovať vaše používanie našich služieb a zlepšovať ich. Získané informácie môžu zverejňovať alebo zhromažďovať priamo títo poskytovatelia a iné relevantné tretie strany, ktoré používajú tieto informácie, napríklad na vyhodnocovanie používania služieb, pomoc pri poskytovaní služieb a diagnostiku technických problémov.


Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie opísané účely. Právny základ na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Samsung zahŕňa spracúvanie, ktoré je: 
·         nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Samsung (napríklad na poskytovanie služieb pre vás a na vaše identifikovanie a overovanie, aby ste mohli používať určité služby), 
·         nevyhnutné na splnenie požiadaviek právnych predpisov (napríklad na dodržiavanie platných účtovných pravidiel a povinné zverejňovanie informácií orgánom verejnej moci), 
·         nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie našich služieb) a 
·         na základe súhlasu našich zákazníkov (napríklad na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie marketingových informácií pre vás), ktorý môže byť následne kedykoľvek odvolaný, a to tak, že nás kontaktujete podľa pokynov v časti Ako 
nás kontaktovať v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung, pričom nebude ovplyvnená zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


Nevyhnutným predpokladom uzavretia zmluvy je, aby ste nám poskytli osobné údaje na spracovanie v súlade s tým, ako je to uvedené vyššie. Ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť všetky funkcionality, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Služby Rozpoznávania Hlasu.


VAŠE MOŽNOSTI
Službu Rozpoznávania Hlasu môžete kedykoľvek zakázať v ponuke Nastavenia. Môže to však mať ale vplyv na používanie Služby Rozpoznávania Hlasu.


Ponúkame vám tiež určité možnosti v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás získavame. Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, obmedziť komunikáciu, ktorú od nás dostávate, alebo odoslať žiadosť, kontaktujte nás podľa pokynov v časti Ako nás kontaktovať v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung.


AKTUALIZÁCIE NÁŠHO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti so službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Na našej webovej stránke a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia vám budeme oznamovať všetky významné zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a na začiatku oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.

 


OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SLUŽBU REKLÁM PODĽA ZÁUJMOV


Dátum nadobudnutia účinnosti: 4. júna 2019


Spoločnosť Samsung Electronics a jej pridružené spoločnosti rešpektujú vaše súkromie. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb reklám podľa záujmov („RPZ“).


Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje ďalšie osobitné informácie o používaní vašich osobných údajov v súvislosti so službou RPZ a malo by sa interpretovať spoločne so Zásadami ochrany údajov spoločnosti Samsung, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše prijímanie služby RPZ a sú k dispozícii na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.


V tomto Oznámení o ochrane osobných údajov uvádzame kategórie údajov využívaných v súvislosti so službou RPZ, ako tieto údaje používame a voľby, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním týchto údajov a uplatňovaním vašich práv. Prevádzkovateľom osobných údajov na účely spracúvania osobných údajov je spoločnosť Samsung.


ČO JE SLUŽBA RPZ? 
Služba RPZ umožňuje prijímať a sledovať užitočné a interaktívne personalizované reklamy na produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung a tretími stranami vo vašom televízore Samsung Smart TV alebo na rôznych platformách či zariadeniach spoločnosti Samsung a tretích strán vrátane lineárnych reklám (t. j. televíznych a rozhlasových), reklám na webe, v mobilných zariadeniach a tabletoch.


Služba RPZ zaistí pre vás relevantnejšie reklamy v zariadeniach na základe vašej histórie sledovania TV (vrátane informácií o navštívených sieťach, kanáloch, webových stránkach a programoch sledovaných na vašom televízore Samsung Smart TV a množstva času stráveného ich sledovaním), informácií o používaní televízora Samsung Smart TV a ďalších štatistických údajov získaných z dôveryhodných zdrojov údajov tretích strán. Na účely získavania histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.


Na základe uvedených informácií vytvárame skupiny majiteľov televízorov Samsung Smart TV, ktorí majú podobné záujmy, a tieto skupiny využívame na službu RPZ. Uvedené informácie sa používajú na určenie skupín, ku ktorým je váš Samsung Smart TV priradený, a teda reklám, ktoré sa zobrazia vo vašich zariadeniach.


PSID
Údaje o používaní zariadenia, ktoré sa zhromažďujú na účely poskytovania služby RPZ, budú prepojené s náhodne vygenerovaným dočasným resetovateľným identifikátorom zariadenia, ktorý sa nazýva PSID. PSID je možné resetovať podľa pokynov v časti Vaše možnosti v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.


AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?
Prostredníctvom služby RPZ získavame údaje o vašich zariadeniach rôznymi spôsobmi. Typy údajov, ktoré získavame, zahŕňajú:
•      Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje , ako sú model zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia a nastavenia zariadenia, IP adresa, identifikátory zariadenia a ďalšie identifikátory.
•      Údaje  o používaní zariadenia a protokoloch. Zhromažďujeme údaje o tom, ako, kedy a ako dlho používate svoje zariadenia vrátane interakcií so službou RPZ a aplikáciami a službami od spoločnosti Samsung a tretích strán v týchto zariadeniach (napríklad zoznam aplikácií nainštalovaných vo vašich zariadeniach).
•      Údaje  o sledovaní. Zhromažďujeme vašu históriu sledovania TV. Vaša história sledovania TV obsahuje informácie o navštívených sieťach, kanáloch, webových stránkach a programoch sledovaných na vašom televízore Samsung Smart TV, ako aj o množstve času, ktorý ste ich sledovaním strávili. Na zachytávanie histórie sledovania TV môžeme využívať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie.
•      Štatistické údaje. Môžeme využívať štatistické  údaje o vás alebo vašich zariadeniach, ako sú zovšeobecnená poloha a odhadovaná veková skupina. Tieto štatistické údaje získavame z komerčne dostupných zdrojov (v súlade s právnymi predpismi), ako sú napríklad externí poskytovatelia služieb. Spolupracujeme len s takými externými poskytovateľmi služieb, ktorí zaručujú, že tieto údaje boli získané v súlade s platnými právnymi predpismi a je možné poskytnúť nám ich na používanie a zverejnenie.


Servery spoločnosti Samsung môžu pri vašej interakcii so službou RPZ prijímať údaje, ako sú údaje o vašich interakciách so službou RPZ, vašej zemepisnej polohe a zariadeniach, ktoré používate na prijímanie služby RPZ.


AKO VAŠE ÚDAJE POUŽÍVAME?
Údaje, ktoré získame prostredníctvom služby RPZ, využívame:


•      na poskytovanie služby RPZ;
•      na zlepšovanie a prispôsobovanie možností služby RPZ;
•      s vaším osobitným súhlasom na komunikovanie s vami prostredníctvom e-mailov a automaticky zasielaných oznámení o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Samsung a tretími stranami, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom;
•      na odpovede na vaše žiadosti a otázky;
•      na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov, zlepšovania a vylepšovania našich produktov a služieb, spravovania našich komunikácií, analýzy našich produktov, zákazníckej základne a služieb, prieskumy trhu, analýzy údajov a vedenie účtovníctva, vykonávania auditu a iných interných procesov); 
•      na ochranu pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, prevencie vzniku zodpovednosti a záväzkov, identifikovanie takýchto prípadov a ich predchádzania;
•      na dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, príslušných priemyselných štandardov a našich zásad vrátane tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov a Zásad ochrany osobných údajov pre účet Samsung.


Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na vyššie opísané účely. Právny základ na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Samsung zahŕňa spracúvanie, ktoré je:
·         nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Samsung (napríklad na poskytovanie služby RPZ a na vaše identifikovanie a overenie), 
·         nevyhnutné na splnenie požiadaviek právnych predpisov(napríklad na dodržiavanie platných účtovných pravidiel a povinné zverejňovanie informácií orgánom presadzujúcim právo), 
·         nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Samsung (napríklad na spravovanie nášho vzťahu s vami a na zlepšovanie služby RPZ) a 
·         na základe súhlasu našich zákazníkov (napríklad na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách a poskytovanie marketingových informácií pre vás), ktorý môže byť následne kedykoľvek odvolaný v ponuke Nastavenia podľa pokynov v časti Vaše možnosti v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, pričom nebude ovplyvnená zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


Nevyhnutným predpokladom prijímania služby RPZ je, aby ste nám poskytli osobné údaje na spracovanie v súlade s tým, ako je to uvedené vyššie. Ak nám neposkytnete osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť všetky funkcionality, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby RPZ.


VAŠE MOŽNOSTI
PSID môžete kedykoľvek resetovať v ponuke nastavení. Po resetovaní sa zruší prepojenie medzi históriou sledovania TV a údajmi o používaní vášho televízora Smart TV s predchádzajúcim PSID. Majte na pamäti, že zresetovanie PSID môže ovplyvniť kvalitu služby RPZ.


Okrem toho môžete službu RPZ kedykoľvek deaktivovať v ponuke Nastavenia vášho televízora Samsung Smart TV.


Upozorňujeme, že vaša voľba ochrany osobných údajov v súvislosti so službou RPZ nebude mať vplyv na to, či sa vám budú zobrazovať iné druhy reklám a marketingu, ktoré nie sú výslovne založené na histórii sledovania TV alebo údajoch o používaní televízora Samsung Smart TV. Tieto ďalšie druhy reklám a marketingu budú založené na iných údajoch, ako sú zovšeobecnená poloha a ďalšie odhadované alebo odvodené informácie. Takéto reklamy môžu byť pre Vás menej relevantné, pretože nie sú založené na vašich záujmoch.


AKTUALIZÁCIE NÁŠHO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti so službou RPZ alebo zmeny platných právnych predpisov. Na našej webovej stránke a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia vám budeme oznamovať všetky významné zmeny nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov a na začiatku oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.