Galaxy Premier Service

Infolinka

Potrebujete poradiť? Galaxy prináša nový rozmer používania vášho inteligentného telefónu, a preto sme vám k dispozícii aj my. Naši vyškolení odborníci sú pripravení odpovedať na všetky dotazy spojené s vašim telefónom Galaxy. K dispozícii sme na čísle 0800 726 786.

Mimozáručná oprava počas jedného roka

Život prináša veľa nečakaných nehôd. S vašim telefónom Galaxy získavate tiež jednu opravu vášho zariadenia počas prvého roka. Oprava bude vykonaná našimi expertami v autorizovanom servisnom stredisku Samsung.

 • Aká je platnosť?

  Mimozáručná oprava s poplatkom je automaticky platná po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia vybraných modelov Samsung Galaxy.

  Galaxy Z Fold5/Flip5 Nákup sa musí uskutočniť do 31. 8. 2024

  Galaxy Z Fold4/Flip4 Nákup sa musí uskutočniť do 10. 8. 2023

  Galaxy Z Fold3/Flip3 Nákup sa musí uskutočniť do 30. 9. 2022

  V prípade novych modelov série Galaxy Watch 6 a Tab S9 je Galaxy Premier Service uplatniteľný len ako bonus za predobjednávku alebo nákup do 31. 8. 2023 (Watch 6 séria), do 30. 9. 2023 (Galaxy Tab S9 séria).

  Platí len pre uvedené zariadenia zakúpené alebo predobjednané (v prípade Galaxy Z Fold5/Z Flip5, Watch 6 a Tab S9) koncovým zákazníkom (tj. osobou, ktorá je spotrebiteľom, teda nekúpil zariadenie za účelom podnikania) v oficiálnej distribučnej sieti Slovenskej Republiky (zastúpenej Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., podnikajúcej v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka) a zároveň obsahujúce len originálne náhradné diely spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
 • Okrem technickej podpory a dvojročnej záruky na vaše zariadenie sa Galaxy Premier Service vzťahuje aj na ochranu telefónu pred náhodným poškodením. Medzi náhodné poškodenie patrí:

  Náhodné poškodenie / Náhodné poškodenia znamená, že produkt oprávnenej osoby prestane fungovať v definovateľnom čase a mieste podľa svojich bežných špecifikácií a jeho použiteľnosť alebo bezpečnosť je ovplyvnená chybami pri manipulácii, kvapalinou alebo vonkajšími udalosťami, ktoré sú nepredvídateľné a neúmyselné. To zahŕňa:

  Poškodenie obrazovky : fyzické poškodenie, ako je prasknutie alebo rozbitie obrazovky, ktoré ovplyvňuje funkčnosť produktu oprávnenej osoby a sú obmedzené na súčasti potrebné k upevneniu trhlín alebo prasklín a zadné sklo, ako je sklenené/plastové plátno, LCD a snímače upevnené na obrazovke;

  Iné škody : škody spôsobené neúmyselným únikom kvapaliny do alebo na produkte oprávnenej osoby a akékoľvek fyzické poškodenie, ku ktorému môže dôjsť, okrem poškodenia obrazovky, brániace prístupu k softvéru mobilného zariadenia alebo možnosti nabíjania.
 • V rámci jedného roka máte nárok na jednu mimozáručnú opravu. Pri uplatnení nároku na službu Galaxy Premier Service vám bude autorizovaným servisným centrom spoločnosti Samsung účtovaný poplatok za vybavenie vo výške podľa tabuľky nižšie, a to aj v prípade že zariadenie nebude možné opraviť*.

  Model Účtovaný poplatok
  Galaxy Z Fold3 5G/Galaxy Z Fold4/Galaxy Z Fold5 130€
  Galaxy Z Flip3 5G/Galaxy Z Flip4/Galaxy Z Flip5 109€
  Galaxy Tab S9 séria 109€
   Galaxy Watch 6 séria 59€


  *nie je z ekonomických dôvodov zariadenie opraviteľné alebo nie sú dostupné náhradné diely po dobu viac ako 45 dní odo dňa doručenia produktu do autorizovaného servisu
 • O Galaxy Premier Service môžete požiadať jedným z nasledujúcich troch spôsobov:

  ·         Osobne  prostredníctvom autorizovaných servisov Samsung (Zoznam servisov Samsung SK).

  ·         Online prostredníctvom účtu Samsung, v sekcii „Moje Zariadenie“ objednáte dopravu do servisu Samsung (prihláste alebo zaregistrujte sa tu).

  ·         Telefonicky na čísle 0800 726 786 (prosím, majte pripravené číslo IMEI alebo S/N ak zariadenie nepodporuje SIM karty;  IMEI číslo získate po zavolaní na *#06# číslo sa objaví na obrazovke telefónu).

  O Galaxy Premier Service môže požiadať iba Oprávnená osoba, ktorá zariadenie zakúpila. Službu nie je možné vyžadovať sprostredkovane ani prostredníctvom predajcu alebo predajného miesta, kde Oprávnená osoba zakúpila zariadenie Galaxy.