Infolinka

Infolinka

Potrebujete poradiť? Galaxy Z Flip prináša nový rozmer používania Vášho inteligentného telefónu, a preto sme Vám k dispozícii aj my. Naši vyškolení odborníci sú pripravení odpovedať na všetky dotazy spojené s Vašim Galaxy Z Flip. K dispozícii sme pre Vás non-stop (24/7), stačí zavolať na 0800 665 377.

Jednoročná ochrana Samsung Care+

Poistenie náhodného poškodenia po dobu jedného roka

Život prináša veľa nečakaných nehôd. S Vašim Galaxy Z Flip získavate tiež jednu opravu Vášho zariadenia počas prvého roka. Oprava bude vykonaná našimi expertami v autorizovanom servisnom stredisku Samsung.

 • Aká je platnosť?

  Poistenie náhodného poškodenia je automaticky platné po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia vášho nového telefónu Galaxy Z Flip.
 • Na čo sa vzťahuje?

  Okrem technickej podpory a dvojročnej záruky na Vaše zariadenie sa Galaxy Z Premier service vzťahuje aj na ochranu telefónu pred náhodným poškodením v súlade s obchodnými podmienkami. Medzi náhodné poškodenie patrí:

  Náhodné poškodenie / Náhodné poškodenia znamená, že poistený produkt oprávnenej osoby prestane fungovať v definovateľnom čase a mieste podľa svojich bežných špecifikácií a jeho použiteľnosť alebo bezpečnosť je ovplyvnená chybami pri manipulácii, kvapalinou alebo vonkajšími udalosťami, ktoré sú nepredvídateľné a neúmyselné. To zahŕňa:

  Poškodenie obrazovky : fyzické poškodenie, ako je prasknutie alebo rozbitie obrazovky, ktoré ovplyvňuje funkčnosť produktu oprávnenej osoby a sú obmedzené na súčasti potrebné k upevneniu trhlín alebo prasklín a zadné sklo, ako je sklenené/plastové plátno, LCD a snímače upevnené na obrazovke;

  Iné škody : škody spôsobené neúmyselným únikom kvapaliny do alebo na poistenom produkte oprávnenej osoby a akékoľvek fyzické poškodenie, ku ktorému môže dôjsť, okrem poškodenia obrazovky, brániace prístupu k softvéru mobilného zariadenia alebo možnosti nabíjania.
 • Doplatok za poistné plnenie?

  V rámci jednoročného poistného obdobia máte nárok na jednu reklamáciu. Pri uplatnení reklamácie Vám bude autorizovaným servisným centrom spoločnosti Samsung účtovaný poplatok za vybavenie poistnej udalosti vo výške 109€.
 • Ako podať žiadosť na opravu telefónu?

  Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0800 665 377. Prosím, majte pripravené číslo IMEI Vášho Galaxy Fold (IMEI číslo získate po zavolaní na *#06# - číslo sa objaví na obrazovke telefónu).