Hodnotenia štítkov energetickej účinnosti sa menia

V roku 2021 sa v súlade s novými predpismi inovujú energetické štítky na chladničkách, práčkach, práčkach so sušičkou a umývačkách riadu. Rozlúčte sa s hodnotením A +++ a privítajte späť pôvodnú stupnicu A-G, ktorá vám uľahčí navigáciu.

Na obrázku je znázornená kuchyňa s domácimi spotrebičmi Samsung. Na obrázku je znázornená kuchyňa s domácimi spotrebičmi Samsung.

Prečo sa menia energetické štítky?

Energetické štítky, ktoré boli prvýkrát predstavené pred 20 rokmi, ocenili produkt označením A za vysokú účinnosť alebo F za nízku účinnosť a povzbudili výrobcov, aby podporovali inovácie využívaním energeticky účinnejších technológií. Postupom času sa schéma vyvinula a ďalšie pridané štítky A +, A ++ a A +++ spôsobili u spotrebiteľov zmätok.

Od roku 2021 sa hodnoty A +, A ++, A +++ postupne prestanú používať pri chladničkách (vrátane vinoték), práčkach, práčkach so sušičkou a umývačkách riadu. Nový systém klasifikácie bude používať iba hodnoty A až G.

Nové nariadenia sú určené pre európskych spotrebiteľov a budú platiť aj v krajinách mimo EÚ (napr. Nórsko, Švajčiarsko).

Nové energetické štítky pre rok 2021, ktoré zahŕňajú nový klasifikačný systém s hodnotením iba A až G. Nové energetické štítky pre rok 2021, ktoré zahŕňajú nový klasifikačný systém s hodnotením iba A až G.

Čo sa stane teraz?

Tieto nové štítky budú viditeľné v kamenných obchodoch a online od 1. marca 2021. Staré aj nové štítky sa vo vašej krabici objavia, ak si od novembra 2020 zakúpite chladničku, práčku, práčku so sušičkou alebo umývačku riadu.

Novým prvkom na týchto štítkoch je QR kód, ktorý spotrebiteľom poskytne ďalšie, oficiálne (nekomerčné) informácie, ak kód naskenujú pomocou smartfónu. Tieto údaje dostupné každému občanovi Európy sa nachádzajú v databáze EPREL EÚ.

Bližší pohľad na nové energetické štítky pre rok 2021, vrátane nového QR kódu, ktorý sa použije na získanie ďalších informácií. Bližší pohľad na nové energetické štítky pre rok 2021, vrátane nového QR kódu, ktorý sa použije na získanie ďalších informácií.

Zistite, ako sú na tom staré a nové štítky

Ako fungovali
staré štítky

V súčasnosti sa stupnica energetickej účinnosti pohybuje od A +++ (najefektívnejšia) po G (najmenej efektívna) a zohľadňuje iba tieto faktory:

• Spotreba energie
• Objem úložiska
• Či má alebo nemá prístroj mraziaci priestor

Obrázok starých energetických štítkov, ktoré obsahujú stupnicu hodnotenia energetickej účinnosti pohybujúce sa od A +++ (najefektívnejšie) po G (najmenej efektívne) Obrázok starých energetických štítkov, ktoré obsahujú stupnicu hodnotenia energetickej účinnosti pohybujúce sa od A +++ (najefektívnejšie) po G (najmenej efektívne)

Ako budú fungovať nové štítky

Po prvýkrát budú tieto nové energetické štítky zobrazovať nielen spotrebu energetickej účinnosti, ale budú obsahovať aj ďalšie prvky v súlade so zlepšením celkovej udržateľnosti. V závislosti od výrobkov budú právne predpisy EÚ o ekodizajne obsahovať informácie o faktoroch, ako sú:

• Opraviteľnosť
• Recyklovateľnosť
• Údržba
• Opätovná použiteľnosť
• Aktualizácie
• Nakladanie s odpadom zo zariadení

Obrázok nových energetických štítkov so symbolmi, ktoré budú zahŕňať informácie o faktoroch, ako je oprava, recyklovateľnosť, údržba, opakovaná použiteľnosť, aktualizácie a nakladania s odpadmi u spotrebičov. Obrázok nových energetických štítkov so symbolmi, ktoré budú zahŕňať informácie o faktoroch, ako je oprava, recyklovateľnosť, údržba, opakovaná použiteľnosť, aktualizácie a nakladania s odpadmi u spotrebičov.

Pozrite si nové štítky pre každý štítok

Nový energetický štítok pre chladničky v roku 2021. Nový energetický štítok pre chladničky v roku 2021.
Nový energetický štítok pre práčky v roku 2021. Nový energetický štítok pre práčky v roku 2021.
Nový energetický štítok pre sušičky v roku 2021. Nový energetický štítok pre sušičky v roku 2021.
Nový energetický štítok pre umývačky riadu v roku 2021. Nový energetický štítok pre umývačky riadu v roku 2021.

Čo to znamená pre vaše výrobky Samsung?

Naše energetické štítky chladničiek, práčok, práčok so sušičkou a umývačiek riadu budú v súlade s novou legislatívou.
Usilujeme o to, aby naše výrobky boli nielen čo najviac energeticky efektívne, ale aj čo najvýkonnejšie a najinovatívnejšie.

Kuchyňa Samsung v tmavo šedej farbe s mikrovlnnou rúrou, umývačkou, chladničkou a TV. Kuchyňa Samsung v tmavo šedej farbe s mikrovlnnou rúrou, umývačkou, chladničkou a TV.