Smart Switch


Istý a bezpečný spôsob, ako preniesť svoj obsah do zariadenia Galaxy


Keď prechádzate na Galaxy, nemusíte prísť o všetok svoj starý obsah. Obsah, ktorý ste používali predtým - fotografie, nastavenia a históriu hovorov - si môžete ponechať aj v novom zariadení Galaxy.

Prenos údajov rýchlo a ľahko zo starého zariadenia do novej Galaxy , ktorú predstavuje dvojica skútrov priblížených zľava doprava, jedna je orámovaná simulovanými rámami starého zariadenia a druhá orámovaná tvarom nového zariadenia Galaxy . Medzi týmito dvoma vozidlami je rozmazaný pohybový efekt, ktorý naznačuje rýchlosť.

Bezproblémový jednoduchý prenos


Prejdite na úplne nové zariadenie Galaxy a prineste si doň všetko, čo ste doteraz nadobudli. Môžete si ponechať všetky fotografie, dátumy v kalendári, budíky a dokonca aj históriu hovorov. Prechod sme maximálne uľahčili, takže sa doň môžete rovno pustiť.

Rozhranie Smart Switch je simulované na zariadení Galaxy . Na prenos je možné vybrať alebo zrušiť výber rôznych kategórií obsahu. Na obrazovke sú uvedené Hovory a kontakty, Správy, Aplikácie, Domovská obrazovka, Nastavenia, Obrázky a Videá.

Smart Switch nájde spoločnú reč s vaším starým zariadením


Prechod na Galaxy z iného OS nie je vďaka aplikácii Smart Switch nič ťažké. Táto aplikácia spolupracuje s mnohými zariadeniami, takže inovácia na Galaxy je pre každého bezproblémová.

Vľavo zobrazuje symbol načítania obrázok smartfónu. Šípky nasmerované smerom k novému zariadeniu Galaxy vpravo naznačujú, že sa prenášajú údaje. Rozhranie zariadenia Galaxy zobrazuje údaje Smart Switch kopírujú údaje zo starého zariadenia, pričom pokrok je uvedený v percentách a zostávajúcich minútach.

Viacero spôsobov pripojenia


Preneste, zálohujte alebo obnovte všetko, čo sa vám hodí. Buď prepojte priamo zariadenia, alebo použite záložný súbor z externého úložiska.

Bezdrôtový prenos údajov zo starého zariadenia do novej Galaxy .

Prenášajte bezdrôtovo

Pripojte staré zariadenie k novej Galaxy pomocou kábla USB .

Pripojte sa s káblom USB

Obnovte údaje do zariadenia Galaxy z PC.

Obnovte z PC

Obnovte údaje do zariadenia Galaxy z SD karty.

Obnovte z SD karty

Preneste svoje údaje pomocou jednoduchých krokov


Vďaka Smart Switch je to jednoduché. Jednoducho spustite aplikáciu na vykonanie prenosu, ktorý je riadený krok po kroku, a zároveň je dôkladný a bezpečný.

※ Zistite podrobnejšie údaje o tom, ako používať Smart Switch Mobile.