Rozmanitosť · Rovnosť · Inklúzia

Rozmanitosť · Rovnosť · Inklúzia

Podpora rozmanitej
kultúry vytvára
lepšiu budúcnosť

Podpora rozmanitej
kultúry vytvára
lepšiu budúcnosť

Buďte sami sebou, spoločne tvoríme lepší zajtrajšok

V spoločnosti Samsung veríme, že inovácie a rast sú poháňané kultúrou začlenenia a rozmanitou pracovnou silou.
Naším cieľom je vytvoriť globálny tím, do ktorého nielenže patrí každý, ale má aj rovnaké príležitosti, inšpirujúc tak našich zamestnancov, aby sa úplne prejavili.
Spoločne sa usilujeme vybudovať lepší zajtrajšok pre našich zákazníkov, partnerov a komunity.

Ľudia v spoločnosti Samsung

Keďže naši zamestnanci prinášajú spoločnosti Samsung rôzne skúsenosti a perspektívy,
umožňujú nám vytvoriť lepší zajtrajšok.

Podporné skupiny pre zamestnancov (ERGs)

Ceníme si rozmanitú, inkluzívnu kultúru, ktorá podporuje inovácie prostredníctvom podporných skupín pre zamestnancov,
kde si ľudia vymieňajú nápady, učia sa z rozdielov a premieňajú ich na aktíva.

* V spoločnosti Samsung existujú rôzne ERGs týkajúce sa pohlavia, LGBTQ+, rasy, pracujúcich rodičov a veteránov v rôznych regiónoch vrátane USA, Európy, Latinskej Ameriky a Juhozápadnej Ázie.

Initiative Highlights

Podporujeme inkluzívne technologické prostredie
integrujúc rozmanité úsilie DEI do našich prevádzok a produktov.

* Programy alebo aktivity prevádzkovej iniciatívy sa môžu zmeniť alebo prerušiť v závislosti od okolností každej dcérskej spoločnosti.

Uznanie a ocenenia

Odkedy sme začali našu cestu komunikácie a angažovanosti pre väčšiu rozmanitosť a začlenenie,
naše úsilie je uznané advokačnými skupinami, vládami a mimovládnymi organizáciami.