Rozmanitosť a inklúzia

Rozmanitosť a inklúzia

Podpora rozmanitej
kultúry s cieľom vytvoriť
lepšiu budúcnosť

Podpora rozmanitej kultúry s cieľom vytvoriť lepšiu budúcnosť

Dvaja muži a dve ženy rôzneho etnického pôvodu si nad stolom idú ťapnúť rukami gestom „high five“ a usmievajú sa. Dvaja muži a dve ženy rôzneho etnického pôvodu si nad stolom idú ťapnúť rukami gestom „high five“ a usmievajú sa.

Buďte sami sebou, spoločne tvoríme lepší zajtrajšok

V spoločnosti Samsung veríme, že inovácie a rast sú poháňané kultúrou začlenenia a rozmanitou pracovnou silou.
Naším cieľom je vytvoriť globálny tím, do ktorého nielenže patrí každý, ale má aj rovnaké príležitosti, inšpirujúc tak našich zamestnancov, aby sa úplne prejavili.
Spoločne budujeme lepší zajtrajšok pre našich zákazníkov, partnerov a komunity.

Ľudia v spoločnosti Samsung

Pretože naši zamestnanci prinášajú spoločnosti Samsung rôzne skúsenosti a perspektívy, umožňujú nám vytvárať lepšie zajtrajšky.

Podporné skupiny pre zamestnancov (ERG)

Veríme, že povzbudzovanie k diverzite je nevyhnutné pre neustále inovácie. V súčasnosti vznikajú skupiny zamerané na diverzitu, aby sa tak zamestnanci mohli prepájať v záujme prehlbovania profesionálneho rozvoja a vytvárania kultúry začlenenia.

* V spoločnosti Samsung existuje niekoľko podporných skupín pre zamestnancov zameraných na témy, ako rod, LGBTQ+, rasa, pracujúci rodičia, veteráni atď. v rôznych regiónoch.

Vľavo koláž fotografií zamestnankýň Samsungu dvíhajúcich jednu ruku s gestom solidarity. Vpravo skupinová fotografia skupiny Ženy v technológii v skupine Samsung (Women in Technology at Samsung, WITS). Pod fotografiami sa zobrazujú logá a lídri rôznych organizácií, ako Nová generácia, Skupina pre uznanie vojakom, Aliancia pre rovnosť, Galaxia čiernych profesionálov, Ženy v spoločnosti Samsung Electronics, Komunita veteránov, Pracujúci rodičia, Ženy plus, Ženy v technológii v spoločnosti Samsung a Lídri zajtrajška v spoločnosti Samsung. Vľavo koláž fotografií zamestnankýň Samsungu dvíhajúcich jednu ruku s gestom solidarity. Vpravo skupinová fotografia skupiny Ženy v technológii v skupine Samsung (Women in Technology at Samsung, WITS). Pod fotografiami sa zobrazujú logá a lídri rôznych organizácií, ako Nová generácia, Skupina pre uznanie vojakom, Aliancia pre rovnosť, Galaxia čiernych profesionálov, Ženy v spoločnosti Samsung Electronics, Komunita veteránov, Pracujúci rodičia, Ženy plus, Ženy v technológii v spoločnosti Samsung a Lídri zajtrajška v spoločnosti Samsung.

Ďalšie iniciatívy

V oblasti rozmanitosti a začlenenia sme spustili viaceré programy zamerané na podporu inkluzívnej kultúry na pracovisku.

Vzdelávanie a rozvoj

Povzbudzujeme našich ľudí, aby prinášali zmeny do spoločnosti Samsung, ako aj do celej ľudskej spoločnosti.

V spoločnosti Samsung poskytujeme našim ľuďom príležitosti na rast a rozvoj, aby sa mohli stať najlepšími a najinkluzívnejšími lídrami. Súčasťou je budovanie povedomia s cieľom rozšíriť perspektívy, zmenu myslenia s cieľom zvýšiť objektivitu a praktické uplatňovanie inklúzie s cieľom uvoľniť inovácie.

 • Prehodnocujeme
  myslenie

  Uznanie hodnoty
  rozmanitosti v tíme

 • Posilňujeme povedomie

  Uvedomenie si dôležitosti
  rozmanitosti a začlenenia
  z obchodného hľadiska

 • Uplatnenie začlenenia

  Rozvíjanie rozmanitých
  a inkluzívnych vzťahov
  vedúcich k zmenám

Úroveň lídra Osobná úroveň Tímová úroveň
Príručka pre lídrov tímov na rozvoj kultúry začlenenia pomocou rozmanitosti Učenie sa o sebe a o ostatných Vytváranie diverzných a inkluzívnych vzťahov

Ženy v spoločnosti Samsung

Zaviazali sme sa rozvíjať a podporiť ďalšiu generáciu žien na vedúcich pozíciach, ktoré vynikajú vo svojich odboroch.

Ženy globálne

2010

2015

2020

Spolu (%)※ okrem operátorov

20.3

25.0

28.6

Pracovná funkcia

Technická
(%)

14.2

16.6

18.0

Predaj a marketing
(%)

27.5

28.9

31.5

Vedenie

Výkonné pozície
(%)

1.4

4.5

6.6

Manažérske pozície
(%)

8.3

12.4

15.3

Pracovná funkcia

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Technická(%)

Predaj a marketing(%)

Vedenie

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Výkonné pozície(%)

Manažérske pozície(%)

Externé uznania a ocenenia

Naše úsilie v oblasti diverzity sa už začalo.