Splátky na 24 mesiacov na samsung.sk

Splátky na 24 mesiacov na samsung.sk

Žiadna požadovaná platba vopred, nulová úroková sadzba.
Nakúpte u nás bez potreby hotovosti a rozhodnite sa pre splátky rozložené do 10 alebo 24 mesiacov.

Predaj na splátky

•  Pri nákupe na splátky nemusíte zaplatiť celú cenu objednávky okamžite, ale môžete si ju rozložiť na niekoľko splátok, ktoré vám vyhovujú.

•  Neplatíte ani cent vopred.

•  Môžete nakupovať na splátky kedykoľvek počas dňa alebo noci z pohodlia domova, z počítača alebo mobilného telefónu.

•  Splátkový predaj môžete kedykoľvek predčasne a bezplatne splatiť.

1 Vyberte si tovar v hodnote aspoň 40 €, ktorý chcete kúpiť na splátky. Celková hodnota vášho košíka musí byť od 40 € do 4 000 €.
2 V objednávkovom formulári vyberte spôsob platby "Nákup na splátky Home Credit".
3 Vyberte si splatnosť a výšku splátky, ktorú uprednostňujete.
4 Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na webovú stránku Home Credit, kde vyplníte potrebné údaje a identifikujete sa.
5 Stačia vám na to 2 doklady totožnosti a v prípade potreby výpis z bankového účtu.
6 Okamžite po schválení a podpísaní splátkového predaja prostredníctvom sms vám tovar odošleme.
7 Poskytovateľom splátkového predaja je spoločnosť Home Credit a.s. Predávajúci je sprostredkovateľom úveru ako viazaný zástupca a zastupuje poskytovateľa úveru na základe zmluvy o spolupráci.

•  mať viac ako 18 rokov a byť spôsobilý na právne úkony

•  mať pravidelný a trvalý zdroj príjmu (zamestnanie, podnikanie, dôchodok...)

•  byť mimo skúšobnej doby alebo výpovednej lehoty

Mám záruku, že dostanem pôžičku?

K poskytovaniu úverov pristupujeme zodpovedne a spoločnosť Home Credit poskytuje úvery až po riadnom posúdení splnenia všetkých potrebných podmienok každého žiadateľa.

 

Kto môže požiadať o úver?

Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má zabezpečený pravidelný a stály zdroj príjmu.

 

Potrebujem doklad o príjme?

Ak žiadate o priemernú pôžičku, zvyčajne nepotrebujete doklad o príjme.

 

Je možné pri kúpe na splátky odstúpiť od úverovej zmluvy?

Áno, do 14 dní od podpísania zmluvy a ak požičané peniaze vrátite do jedného mesiaca od podpísania zmluvy, Home Credit vám nebude účtovať ani žiadne úroky.

Kedy dostanem svoj vybraný tovar?

Tovar vám bude zaslaný po schválení úveru a po tom, ako spoločnosť Home Credit, ktorá sa zaoberá nákupom na splátky, od vás získa všetky potrebné podpísané zmluvy a dokumenty.

 

Kedy začnem splácať úver?

Prvá splátka je splatná 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po dátume čerpania. To znamená po dni schválenia, podpísania a vyplatenia úveru. Napríklad, ak je dátum čerpania 29. júna 2023, dátum prvej splátky bude 20. júla 2023 a dátum nasledujúcich splátok bude 20. deň v mesiaci, počnúc 20. augustom 2023.

 

Môžem úver splatiť predčasne?

Áno. V prípade predčasného splatenia úveru alebo mimoriadnych splátok kontaktujte vopred klientsku linku Home Credit na čísle 542 100 100.

Podrobnejšie informácie a všeobecné informácie nájdete tu