Životné prostredie

Životné prostredie

PlanetFirst:
Zem je
našou prioritou

PlanetFirst:
Zem je
našou prioritou

Systém hodnôt v rámci ekologickej správy

Spoločnosť Samsung Electronics formulovala ekologickú správu ako filozofiu pre 21. storočie vo vyhlásení o ochrane životného prostredia už v roku 1992. Odvtedy robíme viac, než len dodržiavame právne predpisy a nariadenia v oblasti ochrany životného prostredia. Uplatňujeme ekologickú správu, zákazníkom ponúkame ekologické riešenia a dláždime cestu k udržateľnej budúcnosti. Zdravé životné prostredie je základným predpokladom našej budúcnosti.

Filozofia

Prispievame k ochrane ľudského života a globálneho
životného prostredia prostredníctvom obchodných
postupov, ktoré rešpektujú ľudí a prírodu.

Zrak

Zákazníkom poskytujeme nové udržateľné zážitky
prostredníctvom inovatívnych výrobkov a technológií
zohľadňujúcich životné prostredie a vedieme k
udržateľnej budúcnosti celosvetovej spoločnosti.

Klimatické zmeny ohrozujú celý náš svet. Naša trvalá reakcia zahŕňa minimalizovanie emisií a zvyšovanie využívania obnoviteľnej energie.

Ochrana klímy

Konáme už teraz pre udržateľnú, nízkouhlíkovú budúcnosť

Panoramatický pohľad na horský zelený les na okraji pokojného jazera. Panoramatický pohľad na horský zelený les na okraji pokojného jazera.

Elektronika môže byť vyrábaná šetrnejšie voči životnému prostrediu.
V spoločnosti Samsung Electronics berieme pri vývoji všetkých svojich výrobkov do úvahy životné prostredie, začínajúc už od plánovacej fázy.
Usilujeme sa používať vyspelé technológie s cieľom získať v živote viac pohodlia a inšpirovať sa životným prostredím.

Ekologicky šetrné výrobky

Navrhnuté pre zdravú planétu

Muž sedí pri stole s notebookom a smartfónom. Ceruzkou kreslí na papieri návrh a s úsmevom sa pozerá na obrazovku počítača. Muž sedí pri stole s notebookom a smartfónom. Ceruzkou kreslí na papieri návrh a s úsmevom sa pozerá na obrazovku počítača.

Prostredníctvom inovatívnej technológie sa snažíme vyrábať lepšie výrobky pri využití menšieho objemu zdrojov a hľadať spôsoby, ako opätovne využiť odpad a výrobky na konci životnosti.

Efektívne využívanie zdrojov

Zameranie na obehové hospodárstvo: Naše stratégie zachovávania

Pohľad zblízka na ruky človeka, ktorý kovovou pinzetou pracuje na vnútorných častiach rozobratého smartfónu. Pohľad zblízka na ruky človeka, ktorý kovovou pinzetou pracuje na vnútorných častiach rozobratého smartfónu.

Zaviazali sme sa k ochrane životného
prostredia – na našich pracoviskách aj mimo
nich. Hľadaním komplexných riešení
a prijímaním preventívnych opatrení udržujeme
zariadenia šetrné k životnému prostrediu.
A mimo našich vlastných pracovísk
spolupracujeme s miestnymi komunitami
na zachovávaní biodiverzity širšieho ekosystému.

Ekologické pracoviská

Spolužitie
s prírodou

Žena sedí na kresle vo veľkom vzdušnom kancelárskom priestore zdobenom rastlinami a sviežou stenou viniča a zelene. Žena sedí na kresle vo veľkom vzdušnom kancelárskom priestore zdobenom rastlinami a sviežou stenou viniča a zelene.

Naše úsilie v oblasti udržateľnosti vychádza z pevných princípov ochrany životného prostredia

Údaje o životnom prostredí

Stiahnite si naše zásady a usmernenia a zistite viac

Text znie „Údaje o životnom prostredí: stiahnite si naše zásady a usmernenia a dozviete sa viac“ na modrom pozadí. Text znie „Údaje o životnom prostredí: stiahnite si naše zásady a usmernenia a dozviete sa viac“ na modrom pozadí.