Životné prostredie

Životné prostredie

Zmeny sa začínajú
malými krokmi

Zmeny sa začínajú malými krokmi

Naše kroky na ceste
k lepšej budúcnosti

Berieme do úvahy energetickú účinnosť a cirkuláciu zdrojov pre naše produkty počas celého ich životného cyklu. To zahŕňa zavádzanie rôznych opatrení vo fáze získavania zdrojov, výroby, distribúcie, používania a recyklácie s cieľom znížiť náš dopad na životné prostredie.

Naše snahy v oblasti energií

Vyvinuli sme rôznorodé technológie na zníženie spotreby energie vďaka energeticky úsporným spotrebičom. S našimi riešeniami môžete dosiahnuť vplyv nielen na svoje účty za elektrickú energiu, ale aj na životné prostredie.

SmartThings Energy
vo vašom živote

Riaďte svoju spotrebu energie pomocou aplikácie SmartThings Energy.1 Pripojte aplikáciu SmartThings Energy k svojmu inteligentnému meraču, aby ste mohli robiť lepšie rozhodnutia vo vzťahu k energii. Jednoducho spravujte svoju spotrebu energie, nastavujte si energetické ciele
a získavajte upozornenia na prekročenie spotreby energie.

Automaticky nastavte
jas svojho televízora

Niektoré z našich modelov televízorov uvedených od roku 2023 šetria energiu prostredníctvom inteligentného senzora jasu.2 Sledujte svoje obľúbené programy s úsporou energie3 na televízoroch Neo QLED.

Naše snahy v oblasti zdrojov

Zameriavame sa na úsporu zdrojov s cieľom zaistiť opätovné používanie materiálov
a zníženie množstva odpadu. Snažíme sa priniesť rozdiel pre životné prostredie pomocou malých krokov.

Naša cesta do
lepšej budúcnosti

Odhalili sme novú environmentálnu stratégiu – komplexnú iniciatívu zosúladenú s globálnymi snahami riešiť zmenu klímy a nedostatok zdrojov. Táto stratégia zahŕňa viacero záväzkov vrátane dosiahnutia nulových uhlíkových emisií prostredníctvom širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. Okrem toho sa snažíme rozšíriť cirkuláciu zdrojov v rámci našich vlastných produktov a zároveň zvyšujeme mieru opätovného používania vody a napredujeme v technológiách zachytávania uhlíkových emisií.

Údaje o životnom prostredí

Stiahnite si a prečítajte si zásady a usmernenia spoločnosti Samsung Electronics týkajúce sa ochrany životného prostredia.

 • 1 Dostupnosť služby SmartThings Energy závisí od krajiny, oblasti alebo zariadenia. Dostupné na zariadeniach Android a iOS (Android OS 9↑, iOS 14↑). Vyžaduje sa pripojenie Wi-Fi a konto Samsung Account. Všetky zariadenia musia byť zaregistrované v aplikácii SmartThings, aby mohli monitorovať spotrebu energie. Dostupnosť funkcie AI Energy Mode závisí od krajiny, oblasti alebo zariadenia. Dokáže prepnúť všetky vaše kompatibilné inteligentné spotrebiče do režimu Energy Saving mode či už automaticky, alebo keď váš predpokladaný mesačný účet za elektrickú energiu prekročí vopred nastavený cieľ. (napr.: Chladnička: optimalizácia rýchlosti kompresora a upravenie nastavenej teploty v mrazničke) Spotreba energie a odhadované náklady zobrazené v aplikácii SmartThings Energy sa môžu líšiť od skutočnej spotreby a nákladov.
 • 2 Režim AI Energy Mode použitý na modeli CU7000↑ v roku 2023. Zistite viac na stránke samsung.com.
 • 3 Miera úspory energie sa môže líšiť v závislosti od oblasti, modelov, veľkostí, podmienok sledovania alebo typu obsahu. V Severnej, Strednej a Južnej Amerike, Kórei/Ázii a na Blízkom východe (okrem Turecka a Izraela) funkcia adaptívneho jasu nefunguje v prostredí s okolitým jasom nad 120lux, čo môže viesť k nižšej úspore energie. V Európe, CIS, Afrike a Turecku/Izraeli funkcia adaptívneho jasu nefunguje v prostredí s okolitým jasom nad 80lux, čo môže rovnako viesť k nižšej úspore energie. Výrobky sa dodávajú v režime Eco Mode s predvolene zapnutými niektorými funkciami AI Energy Mode, takže úspora energie sa môže zdať nižšia než v porovnaní s režimom Standard Mode. AI Energy Mode nefunguje v režime hrania hier alebo priority kvality obrazu, ako sú Game Mode a Intelligent Mode. Úspora energie vychádza z výsledkov interných testov a môže sa líšiť v závislosti od zobrazovaného obsahu a okolitého prostredia.
 • 4 Samsung Galaxy S22 Ultra: 6 komponentov zariadenia, ktoré obsahujú najmenej 20 % recyklovaného použitého plastu. Medzi tieto komponenty patrí vnútorný kryt a držiak tlačidiel pera S Pen (RPA), bočné tlačidlo, tlačidlo hlasitosti, horná a spodná časť modulu reproduktora (RPC). RPA (Recycled Polyamide) sa vyrába z vyradených rybárskych sietí. RPC znamená Recycled Polycarbonate. Merané na základe hmotnosti.
 • 5 Samsung Galaxy Z Fold5: 15 komponentov zariadenia, ktoré obsahujú najmenej 10 % recyklovaného použitého plastu alebo recyklovaného nepoužitého hliníka, alebo v priemere 22 % recyklovaného nepoužitého skla. Medzi tieto komponenty patria FPCB držiak tlačidla hlasitosti a konektor Cover Display (RPA), horný modul reproduktora (horná a dolná časť) a modul spodného reproduktora (horná a dolná časť) (RPA a RPC), anténa (pomocná), anténa (hlavná), tlačidlo hlasitosti, držiak na prst, držiak karty SIM a držiak konektorov (RPC). RPA (Recycled Polyamide) sa vyrába z vyradených rybárskych sietí. RPC znamená Recycled Polycarbonate. Merané na základe hmotnosti.
 • 6 Samsung Galaxy Z Flip5: 15 komponentov zariadenia, ktoré obsahujú najmenej 10 % recyklovaného použitého plastu alebo recyklovaného nepoužitého hliníka, alebo v priemere 22 % recyklovaného nepoužitého skla. Medzi tieto komponenty patria držiak tlačidla hlasitosti, kryt konektora displeja, držiak kábla FPCB RF a zadná stredná časť (RPA), modul reproduktora (horná a dolná časť) a zadná vrchná časť (RPA a RPC), tlačidlo hlasitosti, držiak na prst, dekoračný prvok prijímača, držiak konektorov a držiak karty SIM (RPC). RPA (Recycled Polyamide) sa vyrába z vyradených rybárskych sietí. RPC znamená Recycled Polycarbonate. Merané na základe hmotnosti.
 • 7 Samsung Galaxy Buds2 Pro: 11 komponentov zariadenia, ktoré obsahujú najmenej 20 % recyklovaného použitého plastu. Medzi tieto komponenty patria držiak batérie, držiak PCB puzdra a predná dekoračná časť držiaka (RPA), vrchná časť puzdra, horná vnútorná časť puzdra, predná dekoračná časť puzdra, spodná časť puzdra, ľavá predná časť slúchadiel, pravá predná časť slúchadiel, ľavá zadná časť slúchadiel, pravá zadná časť slúchadiel, (RPC). RPA (Recycled Polyamide) sa vyrába z vyradených rybárskych sietí. RPC znamená Recycled Polycarbonate. Merané na základe hmotnosti.
 • 8 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: 17 komponentov zariadenia, ktoré obsahujú najmenej 10 % recyklovaného použitého plastu alebo recyklovaného nepoužitého hliníka, alebo v priemere 10 % recyklovaného nepoužitého skla. Medzi tieto komponenty patria stredný držiak kábla a dekorácia na nabíjačke pera (RPA), ľavý horný modul reproduktora, pravý horný modul reproduktora, ľavý dolný modul reproduktora, pravý dolný modul reproduktora (RPA a RPC), držiak puzdra, držiak tlačidiel, horný podpera PCB, stredná podpera PCB, spodný držiak kábla, držiak karty SIM, tlačidlo hlasitosti a bočné tlačidlo (RPC). RPA (Recycled Polyamide) sa vyrába z vyradených rybárskych sietí. RPC znamená Recycled Polycarbonate. Merané na základe hmotnosti.
 • 9 Puzdro diaľkového ovládača SolarCell Remote obsahuje najmenej 24 % recyklovaných plastov v modeli CU7700↑ na rok 2023. Merané na základe hmotnosti. Držiak diaľkového ovládača SolarCell Remote iba pre model CU8510, 32” model The Frame a The Freestyle 2. generácie obsahuje minimálne 20 % recyklovaných materiálov z vyradených rybárskych sietí. Merané na základe hmotnosti.
 • 10 Filter mriežky Clean Station v zariadení Bespoke Jet™ AI je vyrobený najmenej z 30 % z materiálu Post Consumer Recycled material (PCM) a najmenej z 10 % z recyklovaného materiálu polyamide (PA) z morského odpadu. Merané na základe hmotnosti. Recyklované materiály majú certifikát ECV (Environmental Claims Validations) od organizácie UL (Underwriters Laboratories). (Číslo certifikátu UL: 293089-4210)
 • 11 Testované s 2 kg náplňou obsahujúcou tričká s kapucňou zo 100 % polyesteru pri porovnaní cyklu Syntetika na konvenčnom modeli Samsung WW4000T a cyklu Less Microfiber™ Cycle na modeli WW9000B. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od použitej bielizne a okolitého prostedia. Testované v laboratóriu Ocean Wise Plastics Lab.
 • 12 Zachytí približne 89 – 98 %; laboratórne testované s použitím 2 kg náplne zo syntetických vlákien v práčkach WW90T734DWH, WF24A9500KW.