Hlavné princípy zjednodušenia prístupu

V spoločnosti Samsung sme vyvinuli a implementovali množstvo technických riešení, vďaka ktorým môžu naše technológie používať naozaj všetci. Navrhovaním výrobkov s ohľadom na intuitívne a jednoduché ovládanie umožňuje spoločnosť Samsung používať technológie s najnovšími skvelými funkciami všetkým používateľom.

Zjednodušenie prístupu k mobilným zariadeniam

Zjednodušenie ovládania umožňuje ľuďom, vrátane tým s fyzickým a iným obmedzením, pohodlne komunikovať so svetom. Spoznajte rôzne funkcie, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. Tá zahŕňa možnosti pre funkcie  „Čítačka obrazovky“,  „Zlepšenia viditeľnosti“,  „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“,  „Interakcia a zručnosť“ a  „Rozšírené nastavenia“. Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. Tá zahŕňa možnosti pre funkcie  „Čítačka obrazovky“,  „Zlepšenia viditeľnosti“,  „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“,  „Interakcia a zručnosť“ a  „Rozšírené nastavenia“.

Zjednodušenie
prístupu k
televízoru

Skratka na nastavenia zjednodušenie prístupu

Stlačením jediného tlačidla môžete zobraziť alebo upraviť nastavenie funkcií zjednodušenia prístupu k televízoru.

Pohľad na QLED TV spredu so zobrazenou skratkou na nastavenia zjednodušenia prístupu Pohľad na QLED TV spredu so zobrazenou skratkou na nastavenia zjednodušenia prístupu

Zjednodušenie prístupu k wearables

Vibračné hodinky

Zistite aktuálny čas pomocou vibrácií ťuknutím dvomi prstami na ciferník.

Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Vibračné hodinky. Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Vibračné hodinky.

Zjednodušenie
prístupu k
domácim
spotrebičom

Dotyková obrazovka pre jednoduchý prístup

Dotyková obrazovka uľahčuje deťom a používateľom na invalidnom vozíku používanie rozhrania Family Hub.

Pohľad na práčku WR9900M spredu Pohľad na práčku WR9900M spredu