• Home /
  • Prehľad | Zjednodušenie prístupu

Prehľad | Zjednodušenie prístupu

Hlavné princípy zjednodušenia prístupu

V spoločnosti Samsung sme vyvinuli a implementovali množstvo technických riešení, vďaka ktorým môžu naše technológie používať naozaj všetci. Navrhovaním výrobkov s ohľadom na intuitívne a jednoduché ovládanie umožňuje spoločnosť Samsung používať technológie s najnovšími skvelými funkciami všetkým používateľom.

Zjednodušenie prístupu k mobilným zariadeniam

Voice Assistant

Keď je zapnutý Voice Assistant , telefón poskytuje hovorenú spätnú väzbu, ktorá pomáha používateľom s poruchami zraku. V Kurze sa dozviete viac o rôznych dostupných funkciách a vyskúšajte ich.

Univerzálny prepínač

Ovládajte dotykovú obrazovku pripojením externého prepínača, ťuknutím na obrazovku alebo použitím pohybov hlavy a gesta tváre.

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. Tá zahŕňa možnosti pre funkcie  „Čítačka obrazovky“,  „Zlepšenia viditeľnosti“,  „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“,  „Interakcia a zručnosť“ a  „Rozšírené nastavenia“.

Zjednodušenie prístupu k televízoru

Skratka na nastavenia zjednodušenie prístupu

Stlačením jediného tlačidla môžete zobraziť alebo upraviť nastavenie funkcií zjednodušenia prístupu k televízoru.

Pohľad na QLED TV spredu so zobrazenou skratkou na nastavenia zjednodušenia prístupu

Zjednodušenie prístupu k wearables

Vibračné hodinky

Zistite aktuálny čas pomocou vibrácií ťuknutím dvomi prstami na ciferník.

Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Vibračné hodinky.

Zjednodušenie prístupu k domácim spotrebičom

Dotyková obrazovka pre jednoduchý prístup

Dotyková obrazovka uľahčuje deťom a používateľom na invalidnom vozíku používanie rozhrania Family Hub.

Pohľad na práčku WR9900M spredu