Zdokonaľuje účinnosť displejov pre vaše úspešné podnikanie

MagicINFO™ je all-in-one riešenie podporujúce správu obsahu, zariadenia a dát.
Používatelia môžu manažovať obsah i zariadenia na jednej platforme, od vytvárania obsahu po publikáciu a následné monitorovanie. MagicINFO™ 9 dokáže komplexne analyzovať nielen údaje o zobrazení, ale dokonca i údaje o predaji, a poskytuje vám tak report o marketingovom výkone.

Priveďte obsah k životu s intuitívnymi a výkonnými nástrojmi

MagicINFO™ sa skladá z troch hlavných komponentov, ktoré spolupracujú za účelom komplexnej komunikácie: Author, Server a Player. V časti Author máte k dispozícii ľahko použiteľné nástroje pre vytváranie obsahu v intuitívnom rozhraní. Server poskytuje komplexnú správu obsahu pre jednoduché plánovanie, usporiadanie playlistov a distribúciu obsahu. Player potom umožňuje prehrávanie obsahu takmer v akomkoľvek formáte bez použitia externého softvéru alebo hardvéru.

Objavte, čím je systém MagicINFO™ výnimočný

Špičkové zabezpečenie

Aby ochránila svojich zákazníkov pred novými bezpečnostnými hrozbami, vyhľadala spoločnosť Samsung certifikáciu ISO*, v dnešnej dobe najviac všeobecne uznávaný a používaný bezpečnostný štandard. Po rozsiahlom procese kontroly bola spoločnosť Samsung certifikovaná podľa štandardov ISO27001 a ISO27701. MagicINFO™ je vôbec prvým riešením v Signage priemysle, ktoré oba certifikáty získalo. Platforma MagicINFO™ tak poskytuje najvyššiu úroveň zabezpečenia v odvetví Digital Signage a je oficiálne uznávaná po celom svete.

* ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)

Správa obsahu i zariadení v jednom

Používatelia môžu vzdialene spravovať všetko na jedinej platforme. Môžu tak vystaviť obsah, hardvér a riešiť problémy. MagicINFO™ sa dokonca synchronizuje s vaším pôvodným manažment softvérom. Vylepšená správa zariadení umožňuje pokročilé kontroly stavu vašich zariadení a aktualizáciu cieľov firmvéru.

Rozšírený prehľad s analýzou Proof of Play

MagicINFO™ Insight zhromažďuje a analyzuje históriu Proof of Play (PoP) z displejov a vylepšený panel poskytuje ďalšie nástroje pre optimalizáciu obsahu. MagicINFO™ Insight vytvára podrobné správy o výkone, ktoré zobrazujú ROI obsahu s vlastnými 3D grafmi pre ďalšiu vizuálnu analýzu.

Výkonné prehrávanie, ktoré podporuje úpravy v reálnom čase

Nahraním predajných dát na platformu môže MagicINFO™ porovnávať prehrávanie obsahu so skutočným predajom tovaru a určiť koreláciu a účinnosť. Pomáha podnikom zistiť, aký obsah funguje efektívne a aký nie, a umožňuje dokonca úpravy v reálnom čase pre zaistenie maximálnej návratnosti.

Zdroje