Právne informácie

Samsung Vás srdečne víta na tejto web stránke a s radosťou Vám dáva k dispozícií informácie obsiahnuté na tomto serveri.

Samsung neručí za správnosť údajov nachádzajúcich sa na web stránke a takisto neručí za správnosť a spoľahlivosť iných, jej prostredníctvom dosiahnuteľných web stránok a tiež ich nekontroluje.

Web stránka Samsungu obsahuje linky aj na iné web stránky. Užívateľ môže na vlastnú zodpovednosť stiahnuť a používať obsah iných stránok. Snažíme sa o pripojenie takých liniek, prostredníctvom ktorých sa dostanete na stránky, ktoré zodpovedajú našim vysokým požiadavkám a princípom ochrany údajov. Neručíme však za obsah iných web stránok a za použité princípy ochrany ich údajov. Modelové rady produktov vrátane ich vybavenia a technických špecifikácií môžu byť upravované a aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Konkrétne špecifikácie a parametre výrobkov si overte u svojho predajcu Samsung.