Financie

V tomto meniacom sa odvetví Samsung poskytuje služby zákazníkom aj na cestách, dává nový rozmer mobilným bankovým pobočkám a svoje riešenia chráni pomocou špičkového zabezpečenia.

Mobilné riešenia

  • Retailové bankovníctvo

    Mobilné technológie umožňujú zamestnancom voľný pohyb po pobočke, prirodzene oslovovať zákazníkov a poskytovať poradenstvo podložené dátami.

  • Správa majetku

    S tabletmi 2 v 1 môžu stretnutia prebiehať kdekoľvek. Finanční poradcovia môžu uskutočňovať transakcie a používať mimoriadne presné a zrozumiteľné prezentácie aj na cestách.

  • Poistenie

    Vďaka mobilnému prístupu k údajom poistnej zmluvy budú predajné stretnutia prebiehať plynule a vy ušetríte čas tým, že vytlačené zmluvy upravíte a aktualizujete priamo v mobilnom zariadení.

Funkcie, ktoré budete chcieť využívať

Bezproblémovou integráciou IT a mobilných funkcií, ktoré profesionálni finančníci potrebujú, spoločnosť Samsung uľahčuje prechod na nové zariadenia.

Jednoduché použitie. Jednoduché spravovanie

Žena ťuká do smartfónu Samsung a odosiela obsah mimo kancelárie

S produktmi Samsung si môžu mobilní profesionáli jednoducho preniesť dôležitý obsah plynulo a bezpečne, vďaka čomu môžu byť produktívni kdekoľvek.

Muž sleduje proces prenosu dát na smartfóne Samsung aj na počítači

Spoločnosť Samsung zjednodušuje správu zariadení. Partnersky spolupracuje so špičkovými poskytovateľmi MDM, aby vytvorila bezpečné komplexné riešenie.

ZABEZPEČENIE SAMSUNG

Pri mobilnej práci je bezpečnosť na prvom mieste

So špičkovým mobilným zabezpečením využívajúcim biometrické overovanie je technológia Samsung Knox zárukou flexibility a zároveň chráni údaje i zaisťuje súlad s predpismi.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Pohľad na ženu popíjajúcu kávu v kaviarni cez obrazovku telefónu Samsung Galaxy S8

Zobrazovacie riešenia

Muž ukazuje na obrazovku displeja a diskutuje so svojou kolegyňou v konferenčnej miestnosti

Konferenčné miestnosti

Podporujte diskusie a bezproblémové videokonferencie, poskytujte aktuálne harmonogramy stretnutí a zintenzívnite školenia zamestnancov.

Muž prezentuje správu na obrazovke displeja v pracovnej miestnosti

Pracovné miestnosti

Zobrazujte údaje z trhu v reálnom čase, efektívne poskytujte interné dáta a doručujte prispôsobené správy na viaceré miesta.

Klimatizačné riešenia

Jednoduché ovládanie rukou

Pôdorys poschodia s kanceláriami s klimatizáciou v každej jednej miestnosti

Samostatné ovládanie jednotlivých zón

Klimatizačné riešenia Samsung umožňujú regulovať teplotu a prúdenie vzduchu vo viacerých priestoroch, a to jednotlivo a nezávisle.

Rôzne ovládače uľahčujúce regulovanie teploty

Jednoduché prispôsobenie a riadenie

Klimatizačné riešenia Samsung sú charakteristické centrálnym ovládaním a riadiacim systémom s jednoduchou obsluhou.

Ničím nerušený výkon

Nástenná klimatizácia spustená v kancelárii

Tichom k vyššej produktivite

Hlučné klimatizačné systémy môžu pôsobiť rušivo. Klimatizačné riešenia Samsung svojim tichým chodom dotvárajú produktívne pracovné prostredie.

Stropná kazetová klimatizácia spustená v konferenčnej miestnosti

Efektívne stretnutia realitou

Klimatizačné riešenia Samsung pracujú ticho, vďaka čomu je prostredie konferenčných miestností príjemné a zároveň podporuje efektívnu komunikáciu.

Partnerské programy Samsung

Realizujte svoju víziu prostredníctvom partnerstva. Spojte sa a získavajte príležitosti, vytvárajte vzťahy a rozšírte svoje možnosti.

Exekutívne informačné centrum EBC

Vyskúšajte integrované technológie Samsung v rôznych odvetviach a zúčastnite sa na živých ukážkach produktov a riešení z našej ponuky.