ČO JE PROGRAM STEP?

Spolupráca s obchodnými partnermi je nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie nepretržitého rastu na konkurenčnom firemnom trhu. Spoločnosť Samsung je odhodlaná rozvíjať dlhodobé partnerské vzťahy založené na dôvere s cieľom optimalizácie schopností partnerov, podpory orientácie na trhu a využívania nových príležitostí.
Cieľom programu STEP (Samsung Team of Empowered Partners) je zabezpečovať náš spoločný úspech na súčasnom trhu s čoraz väčšou konkurenciou. Odborníci spoločnosti Samsung vám poskytnú cenné rady, odborné technické znalosti a víťazné trhové stratégie, ktoré zlepšia vaše obchodné schopnosti. Upevnite si pozíciu inovátora vo svojom odvetví prostredníctvom programu STEP!

᠎

VÝHODY

Program STEP prostredníctvom technologického vedenia a inovatívnej a rozsiahlej ponuky dokáže posilniť vaše schopnosti uspokojovania potrieb zákazníkov a pomôže vám stať sa kompetentným poskytovateľom riešení. Rozvíjajte svoje podnikanie pomocou celého radu možností – od podpory zákazníkov až po exkluzívne zdroje a podrobné školiace programy spoločnosti Samsung. Prostredníctvom programu STEP vám pomôžeme k vyšším ziskom a upevneniu pozície inovátora vo vašom odvetví tým, že vám poskytneme:

Cenné rady a odborné technické znalosti
Cenné rady a odborné technické znalosti

Víťazné trhové stratégie
Víťazné trhové stratégie

Prehľad nových obchodných príležitostí
Prehľad nových obchodných príležitostí

Spôsoby zlepšenia obchodných operácií
Spôsoby zlepšenia obchodných operácií

Príležitosti na zlepšenie predajných a konzultačných zručností
Príležitosti na zlepšenie predajných a konzultačných zručností

Rozšírenú servisnú podporu na zvýšenie spokojnosti zákazníko
Rozšírenú servisnú podporu na zvýšenie spokojnosti zákazníko

SAMSUNG TEAM OF EMPOWERED PARTNERS

Staňte sa partnerom spoločnosti Samsung a získajte celý rad podnikových produktov, špičkových riešení, osvedčených marketingových stratégií a odborných znalostí, ktoré vytvárajú nové možnosti podnikania.
Budete mať prístup k zdrojom, predajným informáciám a technickej a predajnej podpore spoločnosti Samsung, ktoré vám umožnia vytvárať hodnoty pre vašich zákazníkov.
Vybudujte pevné základy pre svoje podnikanie a pripojte sa k svetovému podnikateľskému lídrovi.

Staňte sa partnerom