Etik

Etik

Adil ve şeffaf
kurumsal kültür

Adil ve şeffaf kurumsal kültür

Birinci sınıf bir küresel şirket olarak sosyal rolümüzü ve
sorumluluğumuzu statümüze uygun bir şekilde yerine getirmek için
günlük faaliyetlerimizin yapısında dürüstlüğü esas alıyoruz.

We build integrity into the fabric of our daily operations to fulfill our social role and responsibility in a way that befits our status as a top-notch global company.

Faaliyetlerimiz dünya çapında çok sayıda ülkeye yayıldığından, yasal ve etik bir şekilde iş yaparken ilgili ülkelerdeki yasalar, düzenlemeler ve uygulamalardaki farklılıkları tanıyor ve analiz ediyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın mahremiyetine saygı göstermek ve kişisel verilerini korumak için küresel kişisel veri güvenliği politikaları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Uyum ve etik risklerini sistematik olarak yönetme çabalarımız gücünü, Samsung Küresel Davranış Kurallarından ve tüm çalışanlarımıza eyleme geçme ve değer yargısı oluşturma konusunda yön veren İş Ahlakı Kurallarından almaktadır. Daha önce Hukuk Departmanı altında bulunan Uyum Ekibimiz şimdi doğrudan CEO’ya rapor veriyor ve Uyum Ekibi başkanı, kurulun aldığı önemli kararları desteklemek için tüm kurul toplantılarına katılıyor. Her iş faaliyeti ve bölgeyle ilgili uyum konularını yönetmek için her iş biriminde ve denizaşırı bölge ofislerinde özel organizasyonlar çalıştırıyoruz.

Etik yönetimi

Küresel Davranış Kurallarımızı ("Samsung İş İlkeleri") tedarikçilerimize, müşterilerimize ve diğer harici paydaşlarımıza ve ayrıca etik yönetimi web sitemiz aracılığıyla çalışanlarımıza açıklıyor ve her türlü etik standart ihlalini bildirmek için bir kanal sağlıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımız için etik standartlar olarak hizmet eden "Çalışan İş Davranış Kuralları" tercüme edilerek toplam 15 dilde (Korece dahil) mevcuttur ve şirket içi intranetimize yüklenmiştir. En az yılda bir veya daha fazla kez, toplu, çevrimiçi ve görsel / işitsel eğitimler aracılığıyla ilgili ayrıntılar dünyanın her yerindeki tüm çalışanlarımıza dağıtılır ve paylaşılır. Şeffaf iş uygulamaları oluşturmak için tedarikçilerimize ayrı "İş İlkeleri" de verilmektedir.

Uyum yönetimi

Uyum programımız, fiyat sabitleme veya fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle oluşabilecek iş risklerini en aza indirmek ve insan hakları, sağlık, güvenlik ve çevre alanlarında daha güçlü bir sorumluluk üstlenmek için uyum odaklı bir kurum kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. Uyumla ilgili riskleri yönetmek için geliştirilmiş bir BT sistemi olan Uyum Programı Yönetim Sistemi (CPMS), bölgeye özgü politikalarımızı ve bölgesel sorun izleme konusunda ayrıntıları sağlar. Yardım Masamız, çalışanlara işle ilgili soruları olduğunda veya kurallarımızı yasa dışılığı belirlemek için yetersiz bulduklarında uzmanlara bire bir sorular sormalarında yardımcı olmak için çalışır. Çalışanlarımız için CPMS kapsamında geliştirilen ihbar sistemimiz, şikayet edenlerin gizliliğini sıkı bir şekilde garanti altına alacak şekilde çalışmaktadır.

Uyum yönetimi süreci

  • Tahsis edilen
    birimlerin çalışması

    CEO'nun doğrudan liderliği altında Kurumsal Hukuk Departmanı içinde Gizlilik Ofisini oluşturmak / İlgili iş bölümlerinde gizlilik politikasından sorumlu avukatlar atamak

  • İzleme

    Özel birimler veya personel aracılığıyla düzenli/anlık izlemeler gerçekleştirmek

Gizlilik Politikası

Küresel standart gizlilik politikamızı resmi olarak duyurduk ve bölgeye özgü düzenleyici koşulları ve yerel özellikleri yansıtan ilgili politikalar geliştirdik. Bu çabaların bir sonucu olarak, çalışanlarımıza yönetim düzenlemeleri olarak kullanılmak üzere "Küresel Kişisel Bilgi Rehberi" ve "Kişisel verilerin işlenmesi için Dış Kaynak Kullanımı Yönetim Kılavuzu" sağlanmaktadır. Süreçlerimizi ve sistemlerimizi, ilgili politikaları günlük iş davranışlarımıza dahil edecek şekilde işletiyoruz ve incelemeler yapmaya ve şirket çapında eğitimler vermeye devam ediyoruz.

 

Tahsis edilen birimlerin çalışması

CEO'nun doğrudan liderliği altında Kurumsal Hukuk Departmanı içinde Küresel Gizlilik Ofisini oluşturmak
İlgili iş kollarına gizlilik politikasında görevli avukatlar atamak
 

Gizlilik politikası operasyon/yönetim
sistemlerinin güçlendirilmiş incelemesi

Müşterilerimiz ve çalışanlarımız için veri toplama, işleme ve elden çıkarma süreçlerinin tümünü kapsayan yönetsel, teknik ve fiziksel koruma sistemi üzerinde düzenli incelemeler yapmak ve sistem ve hizmetlerimizde gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmek
 

Gizlilik politikası eğitimi

Departmana özgü iş özelliklerini (planlama, Ar-Ge, pazarlama vb.) dikkate alan çevrimiçi / çevrimdışı gizlilik politikası eğitiminin yanı sıra, tüm çalışanları hedefleyen temel eğitim sağlamak
 

Gizlilğin Yasal Yönetim Sistemi (PLMS) Çalışması

Planlama ve geliştirmeden, kullanma ve sonlandırmaya kadar, ürün ve hizmetlerin her aşamasında veri gizliliği risklerini incelemek için geliştirilen veri gizliliği risk kontrol listesini kullanarak önleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmak ve aynı zamanda bu kontrol listesinin özel avukatlar tarafından gözden geçirilmesini sağlamak