İklim Hareketi

İklim Hareketi

Sürdürülebilir bir gelecek için
net sıfır karbon emisyonu
hedefliyoruz

Sürdürülebilir bir gelecek için net sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz

İklim değişikliği, tüm dünyayı etkileyen hayati öneme sahip bir sorundur. Doğrudan sera gazı emisyonlarını azaltarak, yenilenebilir enerjinin kullanımını yaygınlaştırarak ve yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler geliştirerek bu küresel sorunu ele almaya çalışıyoruz.

İklim değişikliğine karşı harekete geçmek

Samsung Electronics, iklim değişikliğiyle mücadele etmek üzere yalnızca işletme tesislerimizdeki doğrudan GHG emisyonlarında değil; enerji, iş, lojistik ve tedarikçilerimiz için kullanılan ürünler de dahil olmak üzere tüm değer zinciri genelinde çeşitli sera gazı emisyonu azaltma projeleri yürütmektedir.

Eylem planımız

Değerlendirme ve Yanıt Sürecimiz

 • 01

  İklim değişikliği olayını ve sorunlarını tanımlamak

 • 02

  Etkilerini, riskleri ve fırsat faktörlerini analiz etmek

  Risk ve fırsat analiz kriteri : Paydaşların çıkarları / Endüstrideki eğilimler / İş üzerindeki etkisi / Kurum içi beceriler / Gerçekleşme olasılığı

 • 03

  Tepki stratejilerinin belirlemek

 • 04

  Projeleri uygulamak ve izlemek

 • 05

  Sonuçları analiz etmek ve hedeflere uygunluğunu kontrol etmek

Risk ve Fırsat Analizi

Geçiş Riskleri
ve Fırsatları
İklim Değişikliği Riskleri ve Fırsatları İklim Değişikliği Risklerinin Finansal Etkileri İklim Değişikliği Fırsatlarının Finansal Etkileri
1. GHG Emisyon Ticareti Kısa-
vadeli
GHG emisyon izin fiyatlarındaki artış ve güçlendirilmiş kirletici salım düzenlemeleri dolayısıyla artan maliyetler * Yıllık İşletme Raporuna bakın GHG emisyonlarını azaltma faaliyetleri ile asgari düzeye indirilen izinlerin satın alınması Dış ortaklarla iş birliği içinde yürütülen projelerle izinlerin alınması yoluyla fiyat hassasiyetinin hafifletilmesi
2. Yüksek Verimliliğe Sahip Teknolojilerin Benimsenmesi Kısa-
vadeli
Yüksek verimliliğe sahip ekipmanlara, GHG emisyonu azaltma ekipmanlarına ve su kaynakları geri dönüşüm ekipmanlarına artan yatırım Gelişmiş emisyon azaltma teknolojileri geliştirmek için artan R&D yatırımı İşletme tesislerinde GHG emisyonlarının ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi Enerji yönetim sistemleri gibi iş fırsatlarının yaratılması
3. Müşteri Davranışındaki Değişiklikler Orta-
vadeli
Yüksek verimliliğe sahip ve çevreye duyarlı ürün sertifikaları elde etmek için artan maliyetler Düşük enerji verimliliği derecelendirmesine sahip ürünlerin satışlarında azalma Yüksek verimliliğe sahip ve çevreye duyarlı ürünler için artan R&D maliyetleri Yüksek verimliliğe sahip ve çevreye duyarlı ürünlerin piyasaya sürülmesi Artan satışlara ve marka bilinirliğine öncülük etmek
4. Yenilenebilir Enerji Kullanımının Yaygınlaştırıl
ması
Orta-
vadeli
Kısa vadeli enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle artan üretim maliyetleri Yenilenebilir enerji kullanımına yönelik müşteri talebi nedeniyle azalan B2B satışları Yenilenebilir enerji tedarik ederek ve yenilenebilir enerji üretim projelerine katılarak enerji maliyetinin düşürülmesi
Fiziksel Riskler
ve Fırsatlar
İklim Değişikliği Riskleri ve Fırsatları İklim Değişikliği Risklerinin Finansal Etkileri İklim Değişikliği Fırsatlarının Finansal Etkileri
5. Tayfun ve Sel gibi Doğal Afetler Kısa-
vadeli
Doğal afetlerin önlenmesi için çevre/güvenlik/acil durum tesislerinin kurulumu dolayısıyla artan yatırım maliyetleri Bir doğal afet durumunda, işletme restorasyonu için artan maliyetler ve kaybedilen iş fırsatları Doğal afet müdahale tesislerine yapılan yatırımlar sayesinde azalan sigorta maliyetleri Ulusal Afet ve Güvenlik Ağı’nın başlatılması gibi yeni iş fırsatları
6. Küresel Sıcaklık Artışı ve Sarı Toz Uzun-
vadeli
Soğutma ve ısıtma cihazı kurulumu vb. nedeniyle işletme tesislerinin işletme maliyetlerinin artması Hava kirliliği önleme ekipmanlarının kurulumu için artan yatırım maliyetleri Yüksek verimliliğe sahip klima, hava temizleyici ve kurutucu iş kollarının genişletilmesiyle artan satışlar

Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması ve Yenilenebilir Enerji Kullanımının Yaygınlaştırılması

Samsung Electronics, GHG emisyonlarının ve üretimde kullanılan enerjinin azaltılmasına odaklanmaktadır.
Her işletme tesisi, yıllık GHG emisyonları için tahminlerde bulunur ve üretim süreci için optimize edilmiş GHG azaltma projelerini belirler ve azaltma planları da oluşturup bu planları yürütür.
2018’de yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik duyurduğumuz beyandan bu yana, belirli yenilenebilir enerji geçiş planları tasarlamak ve bunları sırasıyla uygulamak için farklı küresel bölgelerdeki yenilenebilir enerji politikalarını ve altyapıyı dikkate aldık.

Ürünlerin Kullanımı Sırasında Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması

Çevre uzmanlarından ve Samsung Electronics’teki bölümlerin çalışma seviyesindeki danışmanlık gruplarından oluşan Çevre Konseyi, yeni ürünlerin kullanımı sırasında GHG emisyonlarını düşürmek için enerji koruma teknolojilerini ve çevresel yönetmeliklerin eğilimlerini izler ve enerji verimliliğini artırmak için stratejiler planlar.

Tedarikçilerimizin yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek

Başlıca iş ortaklarımızın sera gazını azaltmalarına ve daha fazla yenilenebilir enerji kullanmalarına yardımcı olmak için Samsung Electronics, 2019’da CDP Tedarik Zincirine üye oldu ve işlem hacmi %80’in üzerinde olan tedarikçilerden GHG azaltma hedefleri belirlemelerini istedi. Ana tedarikçilerimize CDP İklim Değişikliği anketlerini cevaplama konusunda eğitim veriyor ve GHG emisyonlarını ve hedeflerini sürekli olarak izliyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerjinin daha fazla benimsenmesine ilişkin bilgileri paylaşıyor ve Yenilenebilir Enerji Konseyi aracılığıyla iş birliği yollarını değerlendiriyoruz.
GHG azaltma hedefleri belirleyen tedarikçilere teşvikler sunuyoruz. İleride daha fazla tedarikçinin sera gazını azaltma çabalarına katılabilmesi için onlarla aktif olarak iş birliği yapmaya ve onlara destek sağlamaya kararlıyız.