Çevreye Duyarlı Tesisler

Environmentally conscious Worksites

Çevre Duyarlı tesislerimiz doğayla bir arada var oluyor

Çevre Duyarlı tesislerimiz doğayla bir arada var oluyor

Samsung Electronics'in tüm tesisleri çevre yönetim sistemi sertifikası almıştır ve Çevreci Yönetim uygulamaktadır. Fakat çevreye dönük çabalarımız tesis sınırları dahilinde bitmiyor. Tüm tesislerimizde çevre sorunlarını belirleyip çözüm üretiyoruz. Sorunun temel nedenini belirleyerek ve tüm tesis sistemi boyunca koruyucu önlemler alarak, bu çözümlerin sadece geçici veya küçük ya da çok geç uygulanan önlemler olmamasını sağlıyoruz. Bu arada, tesis dışındaki ekosistemi korumak için biyolojik çeşitliliği koruma faaliyetlerinde yerel toplumlarla birlikte istekle çalışıyoruz.

Tüm tesislerde sürdürülebilir çevresel yönetim uyguluyoruz

Samsung Electronics, Çevreci Yönetimi uygulayabilmek için tesislerini uluslararası Çevre yönetim standartlarına uygun olarak düzenlemiştir.

Ağaçlar, çiçekler, bodur ağaçlar ve çimenlerle şık bir peyzaja sahip bir Samsung tesisi, parlak mavi gökyüzüne karşı durmakta. Ağaçlar, çiçekler, bodur ağaçlar ve çimenlerle şık bir peyzaja sahip bir Samsung tesisi, parlak mavi gökyüzüne karşı durmakta.

Çevreye duyarlı tesisler temel performans göstergeleri

Çevre yönetim sistemi sertifikasyon oranı

ulaştı

%100’e

        2019’a kadar

* ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarına sahip 36 küresel üretim tesisi

Sera gazı emisyonlarını düşürmek için hiç durmadan çabalıyoruz

İklim değişikliği ile başa çıkmak için şirket düzeyinde alınabilecek önlemler vardır. Böyle bir önlem, nesnel ve şeffaf bir şekilde mevcut performansı ölçmeli ve potansiyel kurum içi iyileşmeleri tanımlamalıdır. Bu amaçla, Samsung Electronics gerçek sera gazı emisyonlarını yıllık olarak üçüncü taraflara doğrulatır. Ayrıca, kurum içi denetmenlerin tespitlerine dayanarak, emisyonlarımızı azaltmanın yollarını arıyor ve sürekli olarak iyileştirmek için adımlar atıyoruz. Asıl odaklandığımız alanlardan biri olan sera gazının azaltılması, küresel ısınmada büyük etkisi olan florlu gaz emisyonunu sürekli olarak daha da düşürmeye çabalar. Bu, özellikle yarı iletken üretim operasyonlarımızda anlamlı ilerlemeye yol açtı.

Kore’deki Samsung Tesislerinde Toplam Florlu Gaz Azaltma Durumunu gösteren bir çubuk grafik ve Sera Gazı Emisyonlarında 2019 Yılındaki Düşüşü gösteren bir pasta grafik. Toplam Florlu Gaz Azaltma Durumu (Birim: 10.000 ton CO2eq eşdeğeri). 2016’da 374, 2017’de 561, 2018’de 750, 2019’da 938. Kore’deki Samsung Tesislerinde Toplam Florlu Gaz Azaltma Durumunu gösteren bir çubuk grafik ve Sera Gazı Emisyonlarında 2019 Yılındaki Düşüşü gösteren bir pasta grafik. Toplam Florlu Gaz Azaltma Durumu (Birim: 10.000 ton CO2eq eşdeğeri). 2016’da 374, 2017’de 561, 2018’de 750, 2019’da 938.

Kore’deki Samsung Tesislerinde Toplam
Florlu Gaz Azaltma Durumu

Sera Gazı Emisyonlarında Düşüş. Yenilenebilir enerji kullanımındaki artış ile %36. İşlenmiş florlu gazın arıtılması ile %35. Enerji tasarruflu tesislerin açılması ile %12. Üretim sürecindeki verimlilik iyileştirmesi ile %9. Tesis verimliliğinin artışı ile %7. Diğer %0,4. Aydınlatma İyileştirmeleri ile %0,1. Sera Gazı Emisyonlarında Düşüş. Yenilenebilir enerji kullanımındaki artış ile %36. İşlenmiş florlu gazın arıtılması ile %35. Enerji tasarruflu tesislerin açılması ile %12. Üretim sürecindeki verimlilik iyileştirmesi ile %9. Tesis verimliliğinin artışı ile %7. Diğer %0,4. Aydınlatma İyileştirmeleri ile %0,1.

Sera Gazı Emisyonlarında 2019 Yılındaki Düşüş

Kimyasal bileşenlerin yerel yasalara ve kurum içi düzenlemelere uygun olarak sıkı bir şekilde yönetilmesi

Kimyasal maddelerin yönetiminden kaynaklanabilecek olası kazaları önlemek amacıyla satın alma aşamasından elden çıkarma aşamasına kadar her aşamayı sistematik olarak yönetiriz. Her bir tesisimizde kimyasal maddelerle ilgilenen çalışanlarımızın satın alma öncesinde kimyasal maddenin ön değerlendirmesini gerçekleştirmesi gerekir. Kimyasal maddeleri, kullanıma uygun olup olmadıkları konusunda değerlendirdikten sonra kayıt altına alır ve kullanırız. Kullanımdan sonra kimyasal
atıklar ayrı kimyasal atık arıtma prosedürleriyle güvenli bir şekilde elden çıkarılır.

Dünyanın sağlıklı bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için biyolojik çeşitliliği koruma girişimlerini destekliyoruz

Samsung Electronics yöneticileri ve çalışanları sağlıklı bir eko-sistem oluşturmak için gerçekleşen çalışmalarda görev almaktadırlar. Samsung Electronics biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik eylemlerin arkasındaki felsefeyi paylaşmakta, bunun önemine dikkat çekmek için kampanyalar düzenlemekte, yönetici ve çalışanlarını aktif bir şekilde katılım sağlamaları yönünde cesaretlenmektedir.

Samsung Electronics'in biyolojik çeşitliliği koruma politikaları

Felsefe

Samsung Electronics, ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin faydalarının ve öneminin farkındadır.
Biyolojik çeşitliliğe zarar verecek etkilerin en aza indirilmesi için ekosistem koruma girişimlerine aktif katılım göstermekteyiz.

Eylem planları

 • Tüm çalışanların, biyolojik çeşitliliğin
  korunmasını çevre yönetiminin
  temel değerlerinden biri
  olarak kabul etmesi.

 • Ürünlerin yaşam döngüleri boyunca
  ekosistem ve biyolojik
  çeşitlilik üzerindeki etkisini
  değerlendirmek ve analiz
  etmek, ve tüm negatif etkileri
  en aza indirmeye çalışmak.

 • Kore ve yurt dışındaki tüm tesislerde
  yüksek biyolojik çeşitlilik değerine
  sahip bölgelere öncelik vermek
  ve yerel ihtiyaçlara yanıt
  veren biyolojik çeşitliliği koruma
  faaliyetlerini üstlenmek.

 • Çalışanlar, yerel topluluklar, STK’lar
  ve diğer paydaşlarla sürekli iletişim
  kurmak ve yerel toplulukların biyolojik
  çeşitliliği koruma çabalarını
  güçlendirecek katkılarda bulunmak.

Tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarının korunması

Üretim yerlerimizin bulunduğu bölgelerde nesli tükenmekte olan türleri ve yaşam alanlarını belirliyor ve yerel toplumlar, kamu kurumları ve akademik çevreler de dahil olmak üzere ilgili kuruluşlarla biyolojik çeşitliliği koruma kampanyaları yürütüyoruz.

Kore’deki tesislerin yakınında bulunan tehlike altındaki türler

 • Suwon Şehri

  • Amfibi Canlılar

   1

 • Yongin Şehri

  • Amfibi Canlılar

   2

  • Böcekler

   1

 • Hwaseong Şehri

  • Kuşlar

   12

  • Amfibi Canlılar

   2

  • Böcekler

   1

  • Bitkiler

   2

 • Asan Şehri

  • Kuşlar

   5

  • Amfibi Canlılar

   2

  • Diğerleri

   1

 • Gwangju Şehri

  • Memeliler

   2

  • Kuşlar

   1

  • Balıklar

   1

  • Böcekler

   1

  • Bitkiler

   2

 • Gumi Şehri

  • Memeliler

   1

  • Kuşlar

   1

  • Balıklar

   1

  • Böcekler

   1

  • Bitkiler

   2

  • Diğerleri

   1

Beyaz boyunlu turna türünü koruma – Jaepyeong ıslah çalışması (Jaedurumi + Haepyeong Sulak Alanları)

2013 yılında, Gumi, Gyeongsangbuk-do ilindeki Samsung Electronics tesisi, merkezi ve yerel yönetimler ve üniversiteler ile biyolojik çeşitliliği koruma ortaklığını imzalayan Kore'deki ilk şirket oldu. O zamandan bu yana, Hollanda'dan getirilen ve nesli tükenmekte olan iki çift beyaz boyunlu turnanın (Kore Doğal Anıtı No. 203) yapay döllenmesini destekledik. Nisan 2016'da Kuş Ekolojik Çevre Araştırma Enstitüsü kuşların başarıyla üremesini sağladı. Bu, göçmen kuşlar için bir yaşam alanı olan Haepyeong Sulak Alanlarının ekosisteminin ıslah edilmesine yardımcı olacak ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Kıyı kumullarının korunması

Chungcheongnam-do İlindeki Onyang tesisimizde Çin Balıkçılı ve Moğol Kertenkelesi gibi nesli tükenmekte olan iki hayvanın yaşam alanı olan kıyı kumullarını korumak için 2008 yılından bu yana Geum Nehri Havzası Çevre Ofisiyle işbirliği yapıyoruz. Şu anda Boyreong şehrinde okyanus temizliği, istilacı yabancı bitkilerin arındırılması ve Sohwang kumullarının korunması gibi faaliyetleri ve Asan’da Çin gümüş çimi habitatlarının oluşumunu destekliyoruz.

Yabancı balık türlerinden/bitkilerden arındırma çalışmaları

Gyeonggi-do ilindeki Giheung ve Hwaseong tesislerimiz her yıl Osan ve Woncheonri akarsularında ekosistemi koruma faaliyetleri yürüterek bu bölgeleri yabancı türlerden arındırıyor, vahşi hayvanları besliyor ve çevrenin korunması için kampanyalar yürütüyor.