H.Browser

Giải pháp Màn hình hiển thị thông minh cho khối Dịch vụ Khách hàng

H.Browser

Giải pháp trình duyệt web có khả năng tùy chỉnh hoàn toàn

H.Browser
BẠN CÓ CÂU HỎI?
BẠN CÓ CÂU HỎI?
  • none

Mang đến trải nghiệm khách hàng phong phú với một nền tảng mở sử dụng giao thức IP có khả năng tùy chỉnh dễ dàng

Là một nền tảng mở sử dụng giao thức IP cho giải pháp quản lý màn hình của khách sạn, H.Browser có khả năng tùy chỉnh hoàn toàn và mức độ linh hoạt cao, vì vậy các khách sạn sang trọng có thể cung cấp dịch vụ hiện đại, bao gồm VoD và các ứng dụng nổi tiếng trên thế giới nhằm mang đến một trải nghiệm trong phòng không gì sánh được. Samsung cung cấp bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) cho phép các nhà tích hợp hệ thống xây dựng các giải pháp TV tùy chỉnh cho khách sạn cao cấp với giao diện người dùng trực quan và những tính năng mạnh. Được xây dựng trên tiêu chuẩn HTML5, H.Browser là một giải pháp TV thông minh thực sự, cho phép khách hàng thưởng thức các tính năng và dịch vụ tương tác cho nội dung miễn phí và VoD, đồng thời cho phép các nhà tích hợp hệ thống phát triển dễ dàng các giải pháp tùy chỉnh hơn với mức độ linh hoạt cao hơn.

Perkaya kenyamanan tamu dengan platform terbuka berbasis IP yang mudah disesuaikan

Tạo ra một không khí trong phòng tinh xảo với giải pháp H-browser nhúng

Với giải pháp H.Browser nhúng, các chuỗi khách sạn có thể tạo ra không khí phòng nghỉ cao cấp và kiểu cách bằng cách loại bỏ yêu cầu phải bổ sung STB để mang đến các dịch vụ tương tác và nội dung tùy chỉnh. Các nhà tích hợp hệ thống có thể tận dụng khả năng phần cứng nâng cao của Samsung thông qua H.Browser và các màn hình khách sạn hoạt động tốt nhất của Samsung với bộ xử lý nhúng lõi tứ. Sự kết hợp này cho phép họ tập trung vào việc thực hiện các giải pháp liền mạch và tùy chỉnh nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách sạn.

Buat suasana dalam kamar yang canggih dengan solusi H-browser tertanam

Dựa vào dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cộng tác của Samsung dành cho nhà tích hợp hệ thống

Samsung duy trì mối quan hệ tin cậy và mạnh mẽ với các nhà tích hợp hệ thống nhằm giúp họ trong quá trình phát triển giải pháp bằng việc không chỉ cung cấp Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK), mà còn thông qua diễn đàn Samsung D-forum tại samsungdforum.com, cũng như dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Samsung hiện nay cộng tác với khoảng 15 nhà tích hợp hệ thống lớn trên toàn thế giới trong việc phát triển các giải pháp H.Browser và hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng mối quan hệ đối tác trong tương lai.

*http://www.samsungdforum.com

Percayakan dukungan teknis kolaboratif Samsung untuk System Integrator