Uitgangspunten van het bedrijf

Samsung voldoet aan lokale wet- en regelgeving. We hanteren een strikte internationale gedragscode voor alle werknemers. Wij vinden dat ethisch management meer is dan een hulpmiddel als reactie op de snelle veranderingen in het internationale bedrijfsleven. Het is ook een middel om vertrouwen te kweken bij betrokkenen zoals onze klanten, aandeelhouders, werknemers, zakelijke partners en lokale samenlevingen. Wij willen een van de meest ethische bedrijven ter wereld worden. Daarom blijven we onze werknemers opleiden, monitorsystemen hanteren en eerlijk en transparant handelen bij het nastreven van onze zakelijke doelstellingen.

Vijf zakelijke principes van Samsung

Als toonaangevend bedrijf zet Samsung Electronics zich in voor maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen. Dat komt tot uiting in de 'Vijf zakelijke principes van Samsung', die we in 2005 bekend hebben gemaakt. Deze principes dienen als basis voor onze internationale gedragscode (conform juridische en ethisch normen) en het vervullen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Wij houden ons aan de wet en respecteren ethische normen.

Elke persoon is anders, dus laten we iedereen in zijn waarde.

We respecteren de basisrechten van ieder mens. Gedwongen arbeid, uitbuiting en kinderarbeid zijn onder geen beding toegestaan. We discrimineren niet op basis van nationaliteit, ras, geslacht, godsdienst, enz. We behandelen alle aandeelhouders en partijen als klanten of werknemers.

We concurreren eerlijk, conform wetgeving en bedrijfsethiek.

We voldoen aan alle wet- en regelgeving van andere landen en regionale samenlevingen. We respecteren de concurrentiepositie van andere ondernemingen en concurreren op een eerlijke manier. We maken geen oneerlijke winst uit illegale praktijken en als gevolg van onethisch handelen. We geven of aanvaarden geen compensatiegeschenken en steekpenningen. We belonen mensen tijdens het uitvoeren van hun werk niet op oneerlijke basis.

We hanteren een transparante boekhouding op basis van nauwkeurige boekhoudgegevens.

We hanteren een transparante boekhouding op basis van nauwkeurige boekhoudgegevens.

We mengen ons niet in politieke aangelegenheden en blijven neutraal.

We respecteren de politieke rechten en politieke beslissingen van ieder persoon. We houden ons niet bezig met politiek. Dus we gebruiken geen financiële middelen, mankracht, voorzieningen, enz. van het bedrijf Samsung voor politieke doeleinden.

Wij zorgen voor een schone organisatorische cultuur.

We houden iemand zijn privéleven en openbare leven strikt gescheiden van alle bedrijfsactiviteiten.

Is er een conflict tussen ons bedrijf en een persoon? Dan geven wij voorrang aan de juridische belangen van ons bedrijf. We gebruiken geen bedrijfseigendommen om persoonlijke belangen te behartigen. Bovendien zijn we niet betrokken bij ongepaste activiteiten, zoals misbruik of verduistering van bedrijfsmiddelen. We handelen niet op de beurs, bijvoorbeeld in aandelen.

We beschermen en respecteren het intellectuele eigendom van het bedrijf en van anderen.

Intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie verlaten het bedrijf niet zonder onze toestemming of goedkeuring. We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en zijn niet betrokken bij schendingen, zoals onbevoegd gebruik, reproductie, distributie, wijzigingen, enz.

We creëren een gezonde sfeer.

We hanteren en accepteren geen taalgebruik dat de relaties tussen collega's schaadt. Taalgebruik met betrekking tot seksuele intimidatie, illegale financiële transacties of geweld keuren wij dus af. We stimuleren geen interne onenigheid, waardoor een groep niet meer als eenheid functioneert. Ook formeren wij geen aparte groepjes.

Wij respecteren onze klanten, relaties en werknemers.

Klanttevredenheid is onze hoogste prioriteit.

Onze producten en diensten voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten. We stellen ons oprecht en vriendelijk op tegen klanten. Suggesties en klachten accepteren we in alle rust. Bovendien respecteren en beschermen we de reputatie en de informatie van de klant.

Ons management is gericht op het creëren van meerwaarde voor aandeelhouders.

We bezorgen onze aandeelhouders voordelen op de lange termijn. Dat doen we aan de hand van redelijke investeringen en verbeteringen aan de operationele efficiëntie. We creëren stabiele voordelen door stabiele managementactiviteiten. Daarbij vergroten we de marktwaarde van het bedrijf. Uiteraard respecteren we de rechten, redelijke eisen en ideeën van onze aandeelhouders.

We doen veel om de ‘kwaliteit van leven’ van onze werknemers te verbeteren.

We bieden onze werknemers gelijke kansen en behandelen hen eerlijk, dus conform hun mogelijkheden en prestaties. We adviseren werknemers om zich continu te blijven ontwikkelen en ondersteunen aanpassingen die nodig zijn om werkzaamheden beter uit te voeren. Daarnaast zorgen we voor een werkomgeving waar onze mensen autonoom en creatief kunnen werken.

Wij geven om milieu, veiligheid en gezondheid.

We streven naar milieuvriendelijk management.

We voldoen aan de internationale normen voor milieubescherming, verwante bepalingen, ondergeschikte statuten en interne voorschriften. We zetten ons continu in om het milieu te beschermen. Dat geldt voor alle bedrijfsonderdelen, zoals bij de ontwikkeling, productie, verkoop, enz. We nemen het voortouw in het effectief inzetten van natuurlijke hulpbronnen zoals het recyclen van grondstoffen.

We leggen de nadruk op de veiligheid en gezondheid van mensen.

We voldoen aan de internationale normen voor veiligheid, verwante bepalingen, ondergeschikte statuten en interne voorschriften. We houden ons aan veiligheidsvoorschriften, zorgen voor een comfortabele werkomgeving en voorkomen incidenten als gevolg van nalatigheid.

Wij ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Als maatschappelijk verantwoord bedrijf komen we onze verplichtingen naar eer en geweten na.

Als lid van de regionale samenleving doen we er alles aan om onze verantwoordelijkheden en verplichtingen na te komen. Daar kunt u op vertrouwen. We zetten ons in voor een veilige werkomgeving. We begrijpen dat wij als bedrijf de verantwoordelijkheid hebben om belastingen af te dragen.

We respecteren de huidige sociale en culturele maatschappelijke eigenschappen en hanteren coöperatief management (wederzijds succes/coöperatie).

We respecteren de lokale wet, cultuur en waarden. Daarnaast dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in de lokale gemeenschap. We houden in de gaten of een samenleving zich goed ontwikkeld. Zonodig stimuleren wij openbare activiteiten, zoals het volgen van intellectuele en artistieke studies, cultuur, sport, enz. We nemen actief deel aan sociale dienstverlening, zoals vrijwilligerswerk, hulpverlening bij rampen, enz.

We brengen zakenpartners met elkaar in contact en gaan voor partnerships op basis van gezamenlijk succes.

We gaan onderlinge relaties aan op basis van zakelijke partnerships en wederzijds vertrouwen. Daarbij realiseren we ons dat een zakenpartner ook een strategische partner is. Dus intensiveren we het concurrentievermogen van een partner met juridische steun en streven we gezamenlijke ontwikkeling na.