รายงานประจำปี

เราเชื่อว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่าสำหรับโลกใบนี้ เราสำรวจตรวจสอบเรื่องราวในอดีตและมองไปข้างหน้าสู่อนาคตเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือมนุษยชาติ Samsung มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเสริมสร้างอนาคตที่สดใส

*ตั้งแต่ปี 2016 รายงานประจำปี ได้ถูกรวมเข้ากับรายงานความยั่งยืน ข้อมูลทั้งหมดที่เคยจัดหาให้ในรายงานประจำปี รวมถึงภาพรวมธุรกิจ งบการเงิน และกิจกรรมเพื่อสังคมของ Samsung Electronics มีอยู่ในรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2014 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2013 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2012

รายงานประจำปี 2011 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2010 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2009 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2008 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2007 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2006 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2005 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2004 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2003 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2002 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2001 ของ Samsung

รายงานประจำปี 2000 ของ Samsung

รายงานประจำปี 1999 ของ Samsung

รายงานประจำปี 1998 ของ Samsung