รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

การรวมการบริหารจัดการระดับองค์กรเข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้นในโลกของธุรกิจท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาขั้นตอนในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระดับองค์กรสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราได้กำหนดให้เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของเรา เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในแง่มุมต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก และยกระดับคุณค่าของเราสำหรับทั้งบริษัทเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แนวทางในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของเรา

 Our Main Approaches to Sustainability

ดาวน์โหลดรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2015

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2014

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2013

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2012

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2011

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2010

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2009

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2008

รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมประจำปี 2007

รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมประจำปี 2006

รายงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2005

รายงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2004

รายงาน EHS ประจำปี 2001

รายงาน EHS ประจำปี 2000