ความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในนานาประเทศ

การจ้างงานและชุมชน

Samsung ช่วยให้พนักงานและผู้คนในท้องถิ่น มีวิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย ของตนเองและปรับปรุงชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

การมอบโอกาสการจ้างงาน
ที่มีความหมายแก่ผู้คนจำนวนมากขึ้น

ในฐานะนายจ้างที่สนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม Samsung ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นบรรลุความฝันของตนเองได้ด้วยโอกาสการจ้างงานที่มีความหมาย

การมอบโอกาสการจ้างงาน
ที่มีความหมายแก่ผู้คนจำนวนมากขึ้น

ในฐานะนายจ้างที่สนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม Samsung ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นบรรลุความฝันของตนเองได้ด้วยโอกาสการจ้างงานที่มีความหมาย

การปฏิบัติตามกลยุทธ์การเติบโตร่วมกัน

Samsung เปิดกว้างเสมอ
สำหรับการร่วมมือกับ
บุคคลใดก็ตามในเรื่องเกี่ยวกับ
นวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน