ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
คุณสมบัติ บทความ วิดีโอ แกลเลอรี
อย่าแสดงหน้าต่างป๊อปอัพสำหรับวันนี้
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

การจ้างงานและชุมชน

Samsung ช่วยให้พนักงานและผู้คนในท้องถิ่น
มีวิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
ของตนเองและปรับปรุงชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

การมอบโอกาสการจ้างงาน
ที่มีความหมายแก่ผู้คนจำนวนมากขึ้น
ในฐานะนายจ้างที่สนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม Samsung ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นบรรลุความฝันของตนเองได้ด้วยโอกาสการจ้างงานที่มีความหมาย
การลงทุนในชุมชนท้องถิ่น
ด้วยการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ Samsung มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับการนับถือและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่บริษัทมีการดำเนินงานอยู่
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การเติบโตร่วมกัน
Samsung เปิดกว้างเสมอ
สำหรับการร่วมมือกับ
บุคคลใดก็ตามในเรื่องเกี่ยวกับ
นวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน