พันธมิตร

กำลังมองหา ซัพพลายเออร์ ที่จะร่วมสานต่ออนาคตกับ Samsung Electronics.

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีดิจิตอล Samsung Electronics กำลังพัฒนาสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมองค์กร และการสร้างเสริมสังคมทั่วโลก เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจำเป็นที่จะต้องสร้างสัมพันธภาพและส่งเสริมซัพพลายเออร์ชั้นนำอย่างเต็มที่

Samsung Electronics กำลังมองหาพันธมิตรระดับโลกที่มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นนวัตกรรม สำหรับการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เราจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือการเป็นผู้นำระดับโลกอย่างแท้จริง

หากคุณต้องการร่วมมือกับ Samsung Electronics โปรดคลิกที่นี่ .
 เราจะร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตแห่งประสบการณ์ดิจิตอล

ข้อกำหนดว่าด้วยหลักจรรยาบรรณในการจัดซื้อ

ในฐานะฝ่ายจัดซื้อของ Samsung Electronics เราตระหนักและยอมรับในบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา

ในความพยายามที่สำคัญนี้ เราจะดำเนินการติดต่อประสานงานในทุกๆ เรื่องกับซัพพลายเออร์ด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม เพื่อความเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ เราจะทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ต่อการดำเนินธุรกิจของเรา

A diagram illustrating the values of openness, fairness and win-win in the Samsung Procurement Philosophy

เจตจำนงของฝ่ายจัดซื้อ

Samsung Electronics และซัพพลายเออร์จะร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และความเป็นผู้นำระดับโลกตามหลักแนวคิดของการเอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ("Win-Win") และการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่าง Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ของเรา

Samsung Purchasing Emblem – "With Wish Will"