คำแนะนำการนำทางโดยรวม

การใช้แถบนำทางโดยรวมบนเว็บไซต์ของเรา

1. วิธีการค้นหาเมนูย่อยบนแถบนำทางโดยรวม

พื้นที่เมนูย่อยบนแถบนำทางทั่วโลก

 1. 1.1. ในการค้นหาเมนูย่อยของรายการบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณไปถึงรายการ เมนูย่อยจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อโฟกัสของแป้นพิมพ์อยู่ที่รายการ

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาเมนูย่อยของ “สินค้าในร้าน” ให้กด Tab จนกระทั่งคุณไปถึงรายการนั้น คุณจะพบเมนูย่อยหลายเมนู เช่น “โทรศัพท์ แท็บเล็ต & อุปกรณ์เสริม” , “ทีวี เสียง & วิดีโอ” ฯลฯ
 2. 1.2. ในการเรียกดูรายการย่อยต่างๆ ในกลุ่มบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab เมื่อรายการหลักถูกโฟกัส

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปที่เมนูย่อยของ “โทรศัพท์ แท็บเล็ต & อุปกรณ์เสริม” ให้กด Tab เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่รายการนั้น
 3. 1.3 ในการไปยังกลุ่มถัดไปบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณผ่านรายการย่อยทั้งหมดในกลุ่มปัจจุบัน องค์ประกอบถัดไปที่ถูกโฟกัสจะเป็นกลุ่มที่ตามมา

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังกลุ่มถัดไปหลังจาก “โทรศัพท์ แท็บเล็ต & อุปกรณ์เสริม” ให้กด Tab จนกระทั่งคุณผ่านรายการย่อยทั้งหมดในกลุ่มปัจจุบัน เมื่อคุณกด Tab จากรายการย่อยสุดท้ายในกลุ่ม แป้นพิมพ์ของคุณจะโฟกัสที่กลุ่มถัดไป (“ทีวี เสียง & วิดีโอ”)
 4. 1.4 ในการกลับไปที่รายการก่อนหน้าบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และกดปุ่ม Tab หนึ่งครั้ง และแป้นพิมพ์ของคุณก็จะโฟกัสที่รายการก่อนหน้า คุณสามารถกด Shift+Tab หลายๆ ครั้งเพื่อย้อนกลับตามต้องการ

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกลับไปที่โลโก้ Samsung เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณโฟกัสที่ “สินค้าในร้าน” ให้กด Shift + Tab หนึ่งครั้ง

2. วิธีการใช้การค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม

พื้นที่การค้นหาบนแถบนำทางทั่วโลก

 1. 2.1. ในการโฟกัสที่การค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณผ่านตัวเลือกเมนูทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน และแป้นพิมพ์จะโฟกัสที่ไอคอน "ค้นหา"
 2. 2.2. ในการป้อนคำบนช่องการค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ไอคอนค้นหา วิธีนี้จะเปลี่ยนโฟกัสจากไอคอนค้นหาไปยัง
  ช่องป้อนคำค้นหา ที่จุดนี้ คุณจะสามารถพิมพ์คำศัพท์ที่คุณต้องการค้นหา
 3. 2.3. ในการล้างคำค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab หลังจากที่คุณป้อนคำศัพท์ในช่องค้นหา วิธีนี้จะย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปที่ปุ่ม “ปิด” กดปุ่ม Enter ในตอนนี้เพื่อล้างข้อมูลในช่องค้นหา
 4. 2.4. ในการเรียกดูคำแนะนำการค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab หลังจากที่คุณป้อนคำศัพท์ในช่องค้นหา จนกระทั่งแป้นพิมพ์โฟกัสที่คำแนะนำแรกสุด
  ในรายการ ในตอนนี้คุณจะสามารถไปยังคำแนะนำถัดไปด้วยการกดปุ่ม Tab อีกครั้ง
 5. 2.5. ในการค้นหาคำที่แนะนำบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่คำค้นหาที่แนะนำ วิธีนี้จะนำคุณไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งแสดงผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ตรงกับคำค้นหาที่แนะนำ
 6. 2.6. ในการค้นหาคำศัพท์ที่ตรงตามตัวอักษรที่คุณป้อนบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Enter หลังจากที่คุณพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหาเสร็จแล้ว
  ไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งแสดงผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ตรงกับคำค้นหาที่ป้อน

3. วิธีการเข้าถึงและใช้งานรถเข็นสินค้าบนแถบนำทางโดยรวม

พื้นที่ช้อปปิ้งบนแถบนำทางทั่วโลกของเรา

 1. 3.1. ในการดูรายการในรถเข็นสินค้าของคุณบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนผ่านรายการเมนู จนกระทั่งแป้นพิมพ์โฟกัสที่รถเข็นสินค้า ในตอนนี้ให้กดปุ่ม Enter เพื่อขยายเนื้อหาของรถเข็นสินค้า และแสดงสินค้าที่อยู่ในรถเข็น

  สังเกตว่าลิงค์ของรถเข็นสินค้าจะพร้อมใช้งานบนแถบนำทางโดยรวมหลังจากที่คุณใส่
  สินค้าไว้ในรถเข็นแล้วเท่านั้น
 2. 3.2. ในการเอารายการออกจากรถเข็นสินค้าของคุณบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab หลายๆ ครั้ง เมื่อรถเข็นสินค้าถูกขยาย จนกระทั่งแป้นพิมพ์โฟกัสที่
  ตัวเลือก "เอาออกจากรถเข็น" ในตอนนี้ให้กดปุ่ม Enter เพื่อเอาสินค้าออกจาก
  รถเข็นของคุณ

  สังเกตว่าลิงค์ของรถเข็นสินค้าจะพร้อมใช้งานบนแถบนำทางโดยรวมหลังจากที่คุณใส่
  สินค้าไว้ในรถเข็นแล้วเท่านั้น
 3. 3.3. ในการเช็คเอาต์ออกจากแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab หลายๆ ครั้ง เมื่อรถเข็นสินค้าถูกขยาย จนกระทั่งคุณย้ายผ่านสินค้าทั้งหมดในรถเข็น เมื่อแป้นพิมพ์
  ของคุณโฟกัสที่รายการสุดท้าย ให้กดปุ่ม Tab เพื่อย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปที่
  ตัวเลือก “ไปที่เช็คเอาต์”

  สังเกตว่าลิงค์ของรถเข็นสินค้าจะพร้อมใช้งานบนแถบนำทางโดยรวมหลังจากที่คุณใส่
  สินค้าไว้ในรถเข็นแล้วเท่านั้น

คำแนะนำเมนูตัวกรอง

การใช้เมนูตัวกรองบนเว็บไซต์ของเรา

1. วิธีการเข้าถึงหรือข้ามเมนูตัวกรอง

พื้นที่เมนูตัวกรอง

 1. 1.1. ในการเข้าถึงเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งแป้นพิมพ์โฟกัสที่ “กรองตาม” ในตอนนี้คุณจะสามารถกดปุ่ม Tab อีกครั้ง เพื่อข้ามไปยังตัวเลือก
  เมนูแรกสุด
 2. 1.2. ในการข้ามเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab หลายๆ ครั้ง เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ “กรองตาม” วิธีนี้จะย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ผ่านกลุ่มตัวกรอง เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณโฟกัสที่กลุ่มตัวกรองสุดท้าย ให้กดปุ่ม Tab อีกหนึ่งครั้ง เพื่อออกจากเมนูตัวกรองและดำเนินการต่อไปยังองค์ประกอบถัดไปในหน้า

2. วิธีการเรียกดูและเลือกตัวเลือกตัวกรอง

ตัวเลือกตัวกรองพื้นที่

 1. 2.1. ในการขยายกลุ่มตัวกรอง และแสดงตัวเลือกตัวกรองบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่กลุ่มตัวกรอง วิธีนี้จะขยายกลุ่มตัวกรองและแสดงตัวเลือก
  ตัวกรอง
 2. 2.2. ในการข้ามไปยังตัวเลือกตัวกรองแรกสุดของกลุ่มตัวกรองบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่กลุ่มตัวกรอง วิธีนี้จะย้ายโฟกัสไปยังตัวเลือก
  ตัวกรองแรกสุดในกลุ่มนั้น
 3. 2.3. ในการเลือกตัวเลือกตัวกรองบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์
  โฟกัสที่ตัวเลือกตัวกรองที่คุณต้องการเลือก วิธีนี้จะเป็นการเลือกตัวเลือกตัวกรอง
  และรีเฟรชรายการสินค้าที่มีวางจำหน่ายในหน้านั้น
 4. 2.4. ในการข้ามไปยังกลุ่มตัวกรองถัดไปบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่กลุ่มก่อนหน้า หากกลุ่มตัวกรองถูกขยาย คุณจะต้องกดปุ่ม Tab หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งคุณย้ายผ่านตัวเลือกตัวกรองทั้งหมดภายในกลุ่มนั้นเสียก่อน
 5. 2.5. ในการข้ามไปที่ตัวเลือกตัวกรองหรือกลุ่มก่อนหน้าบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และกดปุ่ม Tab หนึ่งครั้ง และแป้นพิมพ์ของคุณก็จะโฟกัสที่รายการ ก่อนหน้า คุณสามารถกด Shift+Tab หลายๆ ครั้งเพื่อย้อนกลับตามต้องการ

3. วิธีการล้างตัวกรองทั้งหมดที่เลือก

ล้างพื้นที่เมนูตัวกรอง

 1. 3.1. ในการเข้าถึงตัวเลือก “ล้างทั้งหมด” บนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งคุณย้ายผ่านตัวกรองทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณ โฟกัสที่ตัวกรองสุดท้าย ให้กดปุ่ม Tab เพื่อย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปที่ตัวเลือก “ล้างทั้งหมด”
 2. 3.2. ในการล้างตัวกรองที่เลือกทั้งหมดบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Enter หนึ่งครั้ง
  เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ตัวเลือก "ล้างทั้งหมด" วิธีนี้จะล้างตัวเลือกตัวกรองทั้งหมดที่
  เลือกไว้ก่อนหน้านี้

คำแนะนำเกี่ยวกับลิงค์การข้าม

การใช้ลิงค์การข้ามบนเว็บไซต์ของเรา

1. การเข้าถึงและใช้ลิงค์การข้าม

ข้ามไปที่เนื้อหา

 1. 1.1. ข้ามไปยังเนื้อหา ลิงค์การข้ามนี้เป็นลิงค์แรกที่คุณพบในทุกๆ หน้า เมื่อคุณกดปุ่ม Tab หากคุณต้องการข้ามแถบนำทางโดยรวม และย้ายไปที่ส่วนเนื้อหาของหน้า โดยตรง ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ลิงค์ “ข้ามไปยังเนื้อหา”
 2. 1.2. ข้ามไปยังความช่วยเหลือในการเข้าถึง ลิงค์การข้ามนี้เป็นลิงค์ที่สองที่คุณ
  พบในทุกๆ หน้า เมื่อคุณเรียกดูโดยใช้ปุ่ม Tab หากคุณต้องการข้ามทั้งหน้า และย้าย
  ไปที่ลิงค์ความช่วยเหลือในการเข้าถึงบนเมนูส่วนท้ายหน้าโดยตรง ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ลิงค์ “ข้ามไปยังความช่วยเหลือในการเข้าถึง”