ผลลัพธ์ของคุณ (20)

รุ่นสมาร์ทโฟน

ขนาดหน้าจอ

 • GT-I9082MBATHL|SM-N930FZSDTHL|SM-N930FZKDTHL|SM-N930FZDDTHL|SM-N930FZBDTHL|SM-N920CZDATHL|SM-N915FZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N9000ZWETHL|SM-N7502ZGATHL|SM-J710FZWUTHL|SM-J510FZWUTHL|SM-G935FZDUTHL|SM-G930FZDUTHL|SM-G925FZDACAM|SM-G920FZKACAM|SM-G900FZBATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G610FWDGTHL|SM-G570YWDDTHL|SM-G532GZDDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-E700FZWATHL|SM-E500HZWDTHL|SM-A800FZDETHL|SM-A710FZDFTHL|SM-A700FZWDTHL|SM-A510FZDFTHL|SM-A500FZWATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-N7000ZBATHL|GT-I9500ZWATHL|GT-I9152ZWATHL
  GT-I9082MBATHL|SM-N930FZSDTHL|SM-N930FZKDTHL|SM-N930FZDDTHL|SM-N930FZBDTHL|SM-N920CZDATHL|SM-N915FZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N9000ZWETHL|SM-N7502ZGATHL|SM-J710FZWUTHL|SM-J510FZWUTHL|SM-G935FZDUTHL|SM-G930FZDUTHL|SM-G925FZDACAM|SM-G920FZKACAM|SM-G900FZBATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G610FWDGTHL|SM-G570YWDDTHL|SM-G532GZDDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-E700FZWATHL|SM-E500HZWDTHL|SM-A800FZDETHL|SM-A710FZDFTHL|SM-A700FZWDTHL|SM-A510FZDFTHL|SM-A500FZWATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-N7000ZBATHL|GT-I9500ZWATHL|GT-I9152ZWATHL
 • GT-I8190RWNTHL|SM-J200GZDDTHL|SM-J120HZWDTHL|SM-J105BZDLTHL|SM-J100MZKJTHW|SM-J100HZWDTHL|SM-G850FZWETHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G313HRWBTHL|SM-C1110ZBATHL|SM-C1010ZKATHL|GT-S7582UWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7500CWATHL|GT-S7270MBATHL|GT-I9300MBDTHL|GT-I9250TSATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100LKATHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I8552RWATHL|GT-I8262MBATHL
  GT-I8190RWNTHL|SM-J200GZDDTHL|SM-J120HZWDTHL|SM-J105BZDLTHL|SM-J100MZKJTHW|SM-J100HZWDTHL|SM-G850FZWETHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G313HRWBTHL|SM-C1110ZBATHL|SM-C1010ZKATHL|GT-S7582UWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7500CWATHL|GT-S7270MBATHL|GT-I9300MBDTHL|GT-I9250TSATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100LKATHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I8552RWATHL|GT-I8262MBATHL
 • GT-E1200ZWYTHL|SM-R7500ZKATHO|SM-R7320ZKATHO|SM-R7200ZKATHO|SM-R3810ZAATHO|SM-R3800VSATHO|SM-R3500ZKATHO|SM-G130HZWDTHL|GT-S6810PWNTHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6102SKATHL|GT-E1205ZKYTHL
  GT-E1200ZWYTHL|SM-R7500ZKATHO|SM-R7320ZKATHO|SM-R7200ZKATHO|SM-R3810ZAATHO|SM-R3800VSATHO|SM-R3500ZKATHO|SM-G130HZWDTHL|GT-S6810PWNTHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6102SKATHL|GT-E1205ZKYTHL
 • GT-I9200ZKETHL|SM-G750FNKATHL|SM-A910FZDDTHL
  GT-I9200ZKETHL|SM-G750FNKATHL|SM-A910FZDDTHL

ชนิดหน้าจอแสดงผล

 • GT-I8262MBATHL|SM-J105BZDLTHL|SM-G750FNKATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G610FWDGTHL|SM-G570YWDDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G130HZWDTHL|GT-S7582UWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7270MBATHL|GT-S6810PWNTHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6102SKATHL|GT-S5300ZYBTHL|GT-I9250TSATHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9082MBATHL|GT-I8552RWATHL
  GT-I8262MBATHL|SM-J105BZDLTHL|SM-G750FNKATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G610FWDGTHL|SM-G570YWDDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G313HZKATHL|SM-G313HRWBTHL|SM-G130HZWDTHL|GT-S7582UWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7270MBATHL|GT-S6810PWNTHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6102SKATHL|GT-S5300ZYBTHL|GT-I9250TSATHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9082MBATHL|GT-I8552RWATHL
 • GT-I8190RWNTHL|SM-N915FZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N7502ZGATHL|SM-G925FZDACAM|SM-G900FZBATHL|SM-G850FZWETHL|SM-E700FZWATHL|SM-E500HZWDTHL|SM-C1110ZBATHL|SM-C1010ZKATHL|SM-A700FZWDTHL|SM-A500FZWATHL|GT-S7500CWATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-N7000ZBATHL|GT-I9500ZWATHL|GT-I9300MBDTHL
  GT-I8190RWNTHL|SM-N915FZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N7502ZGATHL|SM-G925FZDACAM|SM-G900FZBATHL|SM-G850FZWETHL|SM-E700FZWATHL|SM-E500HZWDTHL|SM-C1110ZBATHL|SM-C1010ZKATHL|SM-A700FZWDTHL|SM-A500FZWATHL|GT-S7500CWATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-N7000ZBATHL|GT-I9500ZWATHL|GT-I9300MBDTHL
 • GT-I9100LKATHL|SM-J710FZWUTHL|SM-J510FZWUTHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100LKGTHL
  GT-I9100LKATHL|SM-J710FZWUTHL|SM-J510FZWUTHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100LKGTHL
 • SM-A510FZDFTHL|SM-N930FZSDTHL|SM-N930FZKDTHL|SM-N930FZDDTHL|SM-N930FZBDTHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N9000ZWETHL|SM-J710FZWUTHL|SM-J510FZWUTHL|SM-J120HZWDTHL|SM-G930FZDUTHL|SM-G920FZKACAM|SM-A910FZDDTHL
  SM-A510FZDFTHL|SM-N930FZSDTHL|SM-N930FZKDTHL|SM-N930FZDDTHL|SM-N930FZBDTHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N9000ZWETHL|SM-J710FZWUTHL|SM-J510FZWUTHL|SM-J120HZWDTHL|SM-G930FZDUTHL|SM-G920FZKACAM|SM-A910FZDDTHL
 • SM-G925FZDACAM|SM-G935FZDUTHL
  SM-G925FZDACAM|SM-G935FZDUTHL
 • GT-I9003MKDTHL|SM-G532GZDDTHL|GT-I9200ZKETHL
  GT-I9003MKDTHL|SM-G532GZDDTHL|GT-I9200ZKETHL

ความละเอียดกล้องหลัง

 • SM-G930FZDUTHL|SM-G935FZDUTHL
  SM-G930FZDUTHL|SM-G935FZDUTHL
 • GT-I9500ZWATHL|SM-N915FZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N9000ZWETHL|SM-J710FZWUTHL|SM-J510FZWUTHL|SM-G925FZDACAM|SM-G900FZBATHL|SM-G610FWDGTHL|SM-G570YWDDTHL|SM-E700FZWATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-C1010ZKATHL|SM-A910FZDDTHL|SM-A700FZWDTHL|SM-A510FZDFTHL|SM-A500FZWATHL
  GT-I9500ZWATHL|SM-N915FZKETHL|SM-N910CZWETHL|SM-N9005ZKETHL|SM-N9000ZWETHL|SM-J710FZWUTHL|SM-J510FZWUTHL|SM-G925FZDACAM|SM-G900FZBATHL|SM-G610FWDGTHL|SM-G570YWDDTHL|SM-E700FZWATHL|SM-C1110ZBATHL|SM-C1010ZKATHL|SM-A910FZDDTHL|SM-A700FZWDTHL|SM-A510FZDFTHL|SM-A500FZWATHL
 • SM-G850FZWETHL|SM-N930FZSDTHL|SM-N930FZKDTHL|SM-N930FZDDTHL|SM-N930FZBDTHL|SM-G935FZDUTHL|SM-G930FZDUTHL
  SM-G850FZWETHL|SM-N930FZSDTHL|SM-N930FZKDTHL|SM-N930FZDDTHL|SM-N930FZBDTHL|SM-G935FZDUTHL|SM-G930FZDUTHL
 • GT-I9082MBATHL|SM-N7502ZGATHL|SM-G750FNKATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G532GZDDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-E500HZWDTHL|GT-S7500CWATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-N7000ZBATHL|GT-I9200ZKETHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100LKATHL
  GT-I9082MBATHL|SM-N7502ZGATHL|SM-G750FNKATHL|SM-G7102ZWATHL|SM-G532GZDDTHL|SM-G530FZWATHL|SM-E500HZWDTHL|GT-S7500CWATHL|GT-N7100RWDTHL|GT-N7000ZBATHL|GT-I9200ZKETHL|GT-I9152ZWATHL|GT-I9100RWTTHL|GT-I9100RWATHL|GT-I9100LKGTHL|GT-I9100LKATHL
 • GT-I8190RWNTHL|SM-J120HZWDTHL|SM-J105BZDLTHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G313HRWBTHL|GT-S7582UWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7270MBATHL|GT-S6810PWNTHL|GT-I9250TSATHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I8552RWATHL|GT-I8262MBATHL
  GT-I8190RWNTHL|SM-J120HZWDTHL|SM-J105BZDLTHL|SM-G360HZWDTHL|SM-G355HZWDTHL|SM-G313HRWBTHL|GT-S7582UWATHL|GT-S7562UWATHL|GT-S7270MBATHL|GT-S6810PWNTHL|GT-I9250TSATHL|GT-I9003MKDTHL|GT-I8552RWATHL|GT-I8262MBATHL
 • GT-I9300MBDTHL|SM-R3800VSATHO|SM-G313HZKATHL|SM-G130HZWDTHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6102SKATHL|GT-S5300ZYBTHL
  GT-I9300MBDTHL|SM-R3800VSATHO|SM-G313HZKATHL|SM-G130HZWDTHL|GT-S6310ZWBTHW|GT-S6102SKATHL|GT-S5300ZYBTHL

Galaxy S (6)

Galaxy S7 edge

 • Rear camera 12 MP 2PD OIS / Front camera 5 MP
 • Water & dust resistant (IP68)
 • 5.5" edge Quad HD Super AMOLED

Galaxy S7

 • Rear camera 12 MP 2PD OIS / Front camera 5 MP
 • Water & dust resistant (IP68)
 • 5.1" Flat Quad HD Super AMOLED

Galaxy S6 edge+

 • ชัดเตอร์สปีดความเร็วสูง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้คมชัด
 • กล้องหลัง 16 ล้านพิกเซล พร้อมกล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล
 • ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วเต็ม 100% เพียง 90 นาที

Galaxy S6

 • ดีไซน์หรูหราด้วยกระจก Gorilla Glass 4 ทั้งหน้าและหลัง
 • หน้าจอ 5.1" Quad HD Super AMOLED ให้ภาพคมชัด
 • F1.9 ทั้งกล้องหน้า-หลัง กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล/กล้องหลัง 16 ล้านพิกเซล

Galaxy S6 edge

 • ครั้งแรกกับ Smartphone ที่มีหน้าจอโค้งมนทั้ง 2 ด้าน
 • หน้าจอ 5.1" Quad HD Super AMOLED ให้ภาพคมชัด
 • F1.9 ทั้งกล้องหน้า-หลัง กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล/กล้องหลัง 16 ล้านพิกเซล

Galaxy S5

 • แบตเตอรี่เหลือ 10% ก็สามารถ Standby ได้อีก 24 ชม.
 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการเต้นของหัวใจ
 • ตัวเครื่องกันน้ำ กันฝุ่น มาตรฐาน IP67

กล้อง S6 edge ถ่ายรูปแบบโปรด้วย Pro Mode

สมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีความสามารถด้านการถ่ายภาพสูงมาก จนสามารถใช้พกติดตัวเพื่อแทนกล้องถ่ายภาพได้สบาย แต่หลายคนอาจรู้สึกว่าภาพที่ได้ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ ในวันนี้เราจะมารู้จักฟังก์ชั่นการใช้ Pro Mode บนกล้อง S6 edge ซึ่งรับประกันได้เลยว่า หากใครได้ปรับจนคล่องแล้วจะไม่อยากกลับไปใช้ Auto Mode อีกเลย

อ่านเพิ่มเติม

Galaxy Note (3)

Galaxy Note 5

 • Big Screen Sleek Edge Design - หน้าจอใหญ่ ดีไซน์บางเฉียบ
 • S-Pen - ปากกาอัจฉริยะ
 • Screen Off Memo - โน๊ตทันใจทุกไอเดีย แม้ปิดหน้าจอ

Galaxy Note 4

 • New S Pen ปากกาที่ใช้งานได้เสมือนเม้าส์พีซี
 • กล้องหน้า ถ่ายภาพ Selfie แบบพาโนราม่าได้สว่าง และกว้างขึ้น
 • ชาร์จแบตเตอรี่จาก 0 ถึง 50% ได้ภายใน 30 นาที*

Galaxy Note edge

 • Sleek Edge Screen ดีไซน์โดดเด่น ด้วยหน้าจอด้านข้าง
 • New S Pen ปากกาที่ใช้งานได้เสมือนเม้าส์พีซี
 • กล้องหลัง 16 ล้านพิกเซล พร้อมกล้องหน้า 3.7 ล้านพิกเซล

[How To] 4 เทคนิคในการใช้ SAMSUNG GALAXY Note เพื่อให้การประชุมมีประโยชน์สูงสุด

ในชีวิตการทำงาน (หรือแม้กระทั่งการเรียน) การประชุมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตการทำงาน โดยจากผลการสำรวจพบว่า พนักงานระดับผู้บริหาร มีการใช้เวลากับการประชุม เฉลี่ยถึง 23 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ (เกือบๆ 1 วัน ใน 1 สัปดาห์เลยทีเดียว!) ดังนั้นการใช้เวลาอันมีค่าของเราในการประชุม จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องสร้างประโยชน์ให้ได้สูงที่สุด วันนี้ทาง SAMSUNG เลยจะมาแนะนำ 4 เทคนิค Note 4ในการใช้ SAMSUNG GALAXY Note 4 เพื่อสร้างประโยชน์ให้การประชุมได้มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

Galaxy A (3)

Galaxy A9 Pro

 • แบตใหญ่ถึง 5,000 mAh.
 • หน้าจอ 6นิ้ว คมชัด
 • ดีไซน์พรีเมียม ด้วยวัสดุกระจกขอบเมทัล

Galaxy A7 (2016)

 • ดีไซน์พรีเมียม ด้วยวัสดุกระจกและขอบเมทัล
 • เร็ว แรง เต็มประสิทธิภาพด้วยขุมพลัง Octa Core 64 bit และ RAM 3 GB
 • ชาร์จเพียง 5 นาที ใช้งานได้ต่อถึง 1 ชั่วโมง*

Galaxy A5 (2016)

 • ดีไซน์พรีเมียม ด้วยวัสดุกระจกและขอบเมทัล
 • เร็ว แรง เต็มประสิทธิภาพด้วยขุมพลัง Octa Core 64 bit
 • ชาร์จเพียง 5 นาที ใช้งานได้ต่อถึง 1 ชั่วโมง*

Galaxy J (8)

Galaxy J2 Prime

 • เซลฟี่ชัด กล้องหน้า 5MP
 • เมมโมรี่ ความจุ 40GB
 • รองรับ 4G

Galaxy J5 Prime

 • ปรับแต่งอย่างงามสง่า
 • เพิ่มความสว่างให้กับภาพถ่ายของคุณ
 • ควบคุมและบันทึกได้ตามต้องการ

Galaxy J7 Prime

 • กล้องหน้า 8MP สวย ชัด ในแชะเดียว
 • เมม 64GB เซลฟี่ได้เป็นหมื่นรูป
 • เมทัลดีไซน์รอบตัวเครื่อง

Galaxy J1 Version2

 • กล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล กล้องหลัง 5 ล้านพิกเซล
 • โหมดหน้าสวยทั้งกล้องหน้า และกล้องหลัง
 • ปรับตัวหนังสือได้ใหญ่ถึง 6 เท่า

Galaxy J7 Version2

 • จุ 48GB เซลฟี่เป็นหมื่น เมมยังเหลือ
 • กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล ภาพสว่างเท่ากล้องหลัง
 • โหมดหน้าสวย ปรับตาโต ผิวเนียน และหน้าเรียว

Galaxy J5 Version2

 • จุ 48GB เซลฟี่เป็นหมื่น เมมยังเหลือ
 • กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล ภาพสว่างเท่ากล้องหลัง
 • โหมดหน้าสวย ปรับตาโต ผิวเนียน และหน้าเรียว

Galaxy J1 Mini

 • ดีไซน์โดดเด่น
 • สมรรถนะที่ทรงพลัง
 • ภาพชัดเจน สดใส

Galaxy J2

 • ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
 • ประสบการณ์การรับชมที่สดใส
 • เพรียวบาง จับกระชับมือ

ข้อเสนอ