The Camera. Reimagined.

One Galaxy S9 seen from the front and Galaxy S9+ seen from the front and the rear in lilac purple. Displayed on Galaxy S9 is dandelion seeds and displayed on Galaxy S9+ is a dandelion.

ถ่ายสวยทุกช็อต แม้แสงน้อยหรือเปียกน้ำ

Galaxy A8 l A8+ (2018)

Galaxy A8 l A8+ 2018

เพรียวบางในทางกว้างใหญ่

สมาร์ทโฟนซัมซุง

สมาร์ทโฟนซัมซุง

Unbox your phone

Galaxy S8
Galaxy Note8

สมาร์ทโฟนที่คิดใหญ่

Galaxy Note5

Samsung Galaxy Note5

ชีวิตที่รื่นเริงขึ้น

Galaxy J

ซัมซุงแกแล็กซี่ เจ7

ใช้ชีวิตแบบคมชัด

Galaxy C9 Pro

Galaxy C9 Pro

เซลฟี่ง่าย ถ่ายยังไงก็
ออกมาสวย

Galaxy J7 Prime

สมาร์ทโฟนซัมซุง

ตัวกรองที่ใช้

    เรียงลำดับตาม: ใหม่สุด

    * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก

    เครือข่าย : ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและเครือข่าย
    ขนาดหน่วยความจำ: หน่วยความจำของผู้ใช้น้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมด เนื่องจากที่เก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมฟีเจอร์ของโทรศัพท์ หน่วยความจำของผู้ใช้ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์