ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

logo

การทำงาน คุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะ และ ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คุณประโยชน์ การออกแบบ ราคา ส่วนประกอบ สมรรถนะ และ ขีดความสามารถ ของผลิตภัณฑ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย โดยไม่มีข้อกำหนด รูปภาพ ชื่อ คุณสมบัติ การจำหน่ายจ่ายแจก เนื้อหา และ บริการ ซึ่งปรากฏในที่นี้ สามารถแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือถือเอาเป็นข้อผูกมัดใดๆ

  • ภาพหน้าจอถูกจำลองขึ้น ยึดถือตามรุ่น WiFi
    ภาพของผลิตภัณฑ์และ GUIs ของ 3G/LTE อาจมีความแตกต่างกันไปได้

Copyright © 1995-2014 SAMSUNG All rights reserved.