เมื่อผู้ใช้ได้ทำการเปิดเครื่อง Samsung Galaxy
แล้ว ผู้ใช้จะสามารถทำการตั้งค่าต่างๆ บนเครื่องได้ตามต้องการ
โดยเลือกไปที่การตั้งค่า (Setting) ซึ่งมีการแบ่งหมวดหมู่
การใช้งานต่างๆ เอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเลือกใช้งาน
วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ยอดนิยม
 
 
 
ตั้งค่าวันที่และเวลา เลือกภาษาของเครื่อง รับสายและตัดสาย จัดเก็บเบอร์มือถือ เข้าเว็บเล่นเน็ต


     
ส่ง/รับอีเมล์ ลงเกมและแอพพลิเคชั่น
(Line, Facebook ฯลฯ)